So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2014-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29018602402966
ATHAnsgar Teologiske Høgskole10150699890161
DHSDiakonhjemmet Høgskole6395552562941292
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen534710981589361
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole612025030360
HBBHøgskolen Betanien17011991199216
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold66208112559225004156
HDHøyskolen Diakonova110014231423170
HDHHaraldsplass diakonale høgskole19513611361240
HIBHøgskolen i Bergen43190915722299234972
HIGHøgskolen i Gjøvik37844554683241698
HIHHøgskolen i Harstad1033616492100492
HIHMHøgskolen i Hedmark5515228457135193299
HILHøgskolen i Lillehammer3014109144145982300
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1449533434839875
HINHøgskolen i Narvik2537515352304559
HINEHøgskolen i Nesna1724511411489309
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag311056477674721629
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus784452331127103913796
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane31821589492591216
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag32222214437272475471
HITHøgskolen i Telemark6820118108136633042
HIÅHøgskolen i Ålesund17515393357751146
HIØHøgskolen i Østfold3913447280130762797
HSHHøgskolen Stord/Haugesund17714324150601161
HVOHøgskulen i Volda37996407965411247
LDHLovisenberg diakonale høgskole118020062006423
MFDet teologiske Menighetsfakultet101907271009184
MHSMisjonshøgskolen913325934758
NHHNorges Handelshøyskole1440449844982018
NIHNorges idrettshøgskole320037874600970
NLANLA Høgskolen3189030564168638
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet328308351140332816
NOROFFNoroff University College621025133365
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1114655266507086412024
PHSPolitihøgskolen47203689104752926
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College224507232
UIAUniversitetet i Agder88267716646356285938
UIBUniversitetet i Bergen95386525540544768611
UINUniversitetet i Nordland4513306192102402047
UIOUniversitetet i Oslo975931373709628617003
UISUniversitetet i Stavanger48205115824308984893
UITUiT Norges arktiske universitet89343616380301065637
I altLærestedsnavn135152477119914644228119914

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:53:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017