So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt9011661901166145585153.5
189 343Design4187414187415511547.8
I altI alt101618601319240251096652.8
Lærested: ATH - Ansgar Teologiske Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Ansgar Teologiske Høgskole255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk49734973162369.6
255 418Interkulturell forståelse607760776966.7
255 437Musikkteknologi1359135961735.3
255 480Teologi 102010201333.3
255 752Psykologi288392288392446172.1
255 777Musikk2047204731225.0
255 792Musikk og helse122712271250.0
255 869Interkulturelle studier293429342366.7
255 876Kultur- og samfunnspsykologi9511995119152075.0
255 936Praktisk teologi1742174241136.4
I altI alt4626995938909816160.9
Lærested: DHS - Diakonhjemmet Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Diakonhjemmet Høgskole251 050Sykepleierutdanning, Oslo273231772732317745552586.7
251 060Vernepleierutdanning3644563644569312276.2
251 061Vernepleierutdanning, deltid21728521728510813977.7
251 080Sosialt arbeid112714161127141618524276.4
251 081Sosialt arbeid, deltid54373154373117823874.8
251 700Ergoterapeututdanning186229186229182669.2
I altI alt45415525516962941037129280.3
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskolen253 130Barnehagelærer61276961276915419479.4
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk139157139157141593.3
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv238313238313324374.4
253 133Barnehagelærer, deltid205234205234829784.5
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse103116103116101283.3
I altI alt88610981297158929236180.9
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Fjellhaug Internasjonale Høgskole258 195Bibel og misjon3154315430.0
258 196Kristendomskunnskap2648264821315.4
258 480Teologi og misjon1842184241233.3
258 4822-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk1525152560.0
258 626Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)446544656875.0
258 777Musikk3569356981844.4
I altI alt139250169303206033.3
Lærested: HBB - Høgskolen Betanien
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen Betanien250 050Sykepleierutdanning105711991057119919421689.8
Lærested: HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Buskerud og Vestfold222 004Ingeniør, data, Horten171911719144010.0
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold151311513111010.0
222 012Ingeniør, produktdesign8323183231163941.0
222 017Ingeniør, maritim elektro-automasjon13179131793506.0
222 044Skipsfart logistikk109446109446178420.2
222 050Sykepleier, Horten109212921092129228832987.5
222 051Sykepleier, Drammen175020691750206938143288.2
222 068Ingeniør, elektro31277312775529.6
222 069Ingeniør, maskin5537855378136719.4
222 130Barnehagelærer, Horten356428356428587775.3
222 131Barnehagelærer, Horten, deltid151182151182354381.4
222 132Barnehagelærer, Drammen4185134185138810385.4
222 155Lysdesign110177110177274067.5
222 164Bedriftsøkonomi, Bø176325176325457659.2
222 179Historie, Horten, årsstudium8317783177163743.2
222 205Matematikk3561356192142.9
222 210Norsk, Horten, årsstudium62966296212972.4
222 240Sosiologi, årsstudium213304213304324965.3
222 246Jus, årsstudium293424293424344182.9
222 251Visuell kommunikasjon3114573114579413768.6
222 291Siviløkonom, Kongsberg118284118284203754.1
222 317Reiselivsledelse166225166225213265.6
222 318Regnskap og revisjon230401230401498061.2
222 330Økonomi og ledelse, Drammen4919274919279717954.2
222 345Siviløkonom9021490214133141.9
222 351Ungdomskunnskap202270202270293876.3
222 352Marinteknisk drift30210302106748.1
222 353Nautikk503835038391018.9
222 359Markedsføringsledelse272450272450325558.2
222 369Økonomi og ledelse, Horten3797363797369517554.3
222 370Dynamisk webdesign, Ringerike7319373193102343.5
222 395IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor322543225443910.3
222 404Økonomi og ledelse, Kongsberg347680347680518758.6
222 412Informasjonsbehandling321363213652520.0
222 414Økonomi og ledelse, Ringerike197415197415376358.7
222 440Idrett, ernæring og helse4697824697826914348.3
222 453IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor7235872358148017.5
222 481Historie, Horten, bachelor5517455174102540.0
222 503Ingeniør, data, Kongsberg332693326965510.9
222 526Jus415614415614568367.5
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten230308230308546681.8
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen318413318413547572.0
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell4350435099100.0
222 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika1001441001444666.7
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium251032510351631.2
222 623Engelsk, Horten, årsstudium126178126178324178.0
222 642Kunst og design9511395113182281.8
222 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen146222146222213756.8
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten128196128196203164.5
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten8515485154162661.5
222 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen9316693166102245.5
222 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT7815878158112544.0
222 663Event " Sport Management, deltid741257412581650.0
222 667Musikk4081408181553.3
222 684Lektor i historie661426614282236.4
222 687Lektorutdanning i norsk3239323911100.0
222 701Radiografi485682485682598767.8
222 717Internasjonal forståelse og samarbeid107160107160212777.8
222 823Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi261652616542119.0
222 867Forretningsjus og økonomi388590388590406660.6
222 880Sosiologi, bachelor280421280421456173.8
222 881Statsvitenskap288494288494417753.2
222 887Engelsk, Horten, bachelor6512665126112152.4
222 889Norsk, Horten, bachelor293729377887.5
222 894Optometri3895683895689312972.1
222 952Event " Sport Management208352208352324866.7
I altI alt73911255913070225002452415659.0
Lærested: HD - Høyskolen Diakonova
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høyskolen Diakonova232 050Sykepleierutdanning121914231219142314517085.3
Lærested: HDH - Haraldsplass diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Haraldsplass diakonale høgskole252 050Sykepleierutdanning120113611201136121524089.6
Lærested: HIB - Høgskolen i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Bergen203 003Ingeniør, bygg263100326310034517525.7
203 004Ingeniør, data7557575575101128.9
203 006Ingeniør, elkraft64385643855539.4
203 009Ingeniør, kjemi149293149293315358.5
203 011Ingeniør, marinteknikk171662171662179018.9
203 012Ingeniør, maskin, Bergen133728133728111179.4
203 017Ingeniør, automatisering, Bergen10060810060881037.8
203 024Ingeniør, elektronikk453704537053613.9
203 028Ingeniør, kommunikasjonssystemer492404924031915.8
203 045Ingeniør, produksjonsteknikk182577182577327642.1
203 050Sykepleie, Bergen, bachelor287232872872328758165988.2
203 060Vernepleie, Bergen8741124874112415722071.4
203 080Sosialt arbeid, Bergen140416571404165735541386.0
203 096Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen2157832157834618325.1
203 130Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring62974962974910011984.0
203 131Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse332439332439354676.1
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet290345290345243177.4
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk16219916219971070.0
203 203Folkehelsearbeid858105885810589811982.4
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen149527891495278926751451.9
203 395Informasjonsteknologi77452774527719.9
203 440Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag2876102876105011942.0
203 466Tegnspråk og tolking153185153185313783.8
203 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kroppsøving362542362542416068.3
203 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk9813998139172085.0
203 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samfunnsfag387541387541527371.2
203 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, engelsk307411307411435184.3
203 557Grunnskolelærer 1.-7. trinn, naturfag240317240317323884.2
203 559Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE1822191822191515100.0
203 561Ingeniør, undervannsteknologi, Florø452674526752025.0
203 599Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse2412632412632424100.0
203 618Drama149211149211252986.2
203 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk333509333509528065.0
203 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, samfunnsfag4267124267126011651.7
203 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn, norsk265374265374294170.7
203 659Grunnskolelærer 5.-10. trinn, mat og helse217260217260222491.7
203 660Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk106206106206224153.7
203 700Ergoterapi701856701856728485.7
203 701Radiografi582823582823578567.1
203 702Bioingeniør5807225807229311878.8
203 703Fysioterapi161023731610237334251766.2
203 753Landmåling og eiendomsdesign2325822325823810934.9
203 822Ingeniør, energiteknologi159478159478215240.4
I altI alt96911572218101299232987497260.1
Lærested: HIG - Høgskolen i Gjøvik
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Gjøvik207 003Ingeniør, bygg563065630684418.2
207 004Ingeniør, data21211212112336.1
207 005Ingeniør, elektro914291421254.0
207 012Ingeniør, maskin23205232051254.0
207 046Webutvikling9031790317105318.9
207 050Sykepleierutdanning9701146970114621425284.9
207 051Sykepleierutdanning, deltid297358297358626891.2
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal68876887161794.1
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres79957995232495.8
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland124142124142353794.6
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert271232712385215.4
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert149914994488.3
207 099Landmåling, nettbasert5316753167186826.5
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert5814758147245841.4
207 136Medieledelse, årsstudium679867987977.8
207 149Mediedesign176279176279395966.1
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium192322192322304862.5
207 188Informatikk139913991616.7
207 248Landmåling3416134161124725.5
207 264Medieproduksjon851848518441330.8
207 369Økonomi og ledelse186467186467307341.1
207 374Drift av nettverk og datasystemer10173101732424.8
207 395Programvareutvikling18230182302267.7
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)3087308782532.0
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert1923511923519116654.8
207 406Geomatikk1792179231421.4
207 429Informasjonssikkerhet16223162233674.5
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium368736875955.6
207 604Medieproduksjon, årsstudium417541753933.3
207 620BIM, nettbasert341173411794619.6
207 673Spillprogrammering21345213453644.7
207 700Ergoterapiutdanning226292226292364285.7
207 701Radiografutdanning266401266401315062.0
207 824Teknologidesign og ledelse431844318452222.7
207 835Fornybar energi612026120232114.3
207 838Medieledelse11119011119081361.5
207 955Byggeledelse, fleksibel, nettbasert311203112032313.0
I altI alt2712554637958324764169845.0
Lærested: HIH - Høgskolen i Harstad
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Harstad208 035Økonomi og ledelse115209115209243863.2
208 050Sykepleierutdanning3764533764538410282.4
208 060Vernepleierutdanning218314218314416068.3
208 070Barnevernspedagogutdanning269343269343415180.4
208 162Praktisk prosjektledelse, deltid69966996334475.0
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium9315493154284759.6
208 215Praktisk prosjektledelse 5579557991369.2
208 318Regnskap og revisjon4086408681457.1
208 350Retail Management5910659106122060.0
208 530Internasjonal beredskap99260992603510334.0
I altI alt106416491393210031549264.0
Lærested: HIHM - Høgskolen i Hedmark
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Hedmark209 050Sykepleierutdanning, Elverum9281115928111521025283.3
209 052Sykepleierutdanning, Elverum, deltid30636230636210211687.9
209 053Sykepleierutdanning, Kongsvinger437502437502657389.0
209 130Barnehagelærerutdanning3794643794649211878.0
209 132Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert26529926529913515090.0
209 140Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag892638926384318.6
209 157Faglærerutdanning i musikk2377237751926.3
209 162Organisasjon og ledelse124189124189203066.7
209 164Bedriftsøkonomi, Rena6712567125112055.0
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena180295180295629763.9
209 172Jakt, fiske og naturveiledning43180431801323.1
209 185Idrett129316129316165429.6
209 215Offentlig styring, ledelse og økonomi134214134214719277.2
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad36115361152728.6
209 239Krisehåndtering28355828355811425744.4
209 242Samfunnsfag6913469134193652.8
209 250Skogbruk, årsstudium2381238151533.3
209 311Landbruksteknikk, bachelor159315931273.7
209 318Regnskap og revisjon9818298182284070.0
209 320Agronomi, bachelor6112761127153148.4
209 322Skogbruk151121511243112.9
209 323Utmarksforvaltning6220362203124327.9
209 362Agronomi, årsstudium5195519581650.0
209 368Eiendomsmegling3006513006517015246.1
209 369Økonomi og administrasjon122263122263112740.7
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena541185411851435.7
209 398Bedriftsøkonomi, Hamar171277171277578170.4
209 409Økologisk landbruk107160107160405572.7
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen11334911334984418.2
209 446Mat, ernæring og helse302367302367465682.1
209 451Animasjon, Hamar7529775297125621.4
209 470Serviceledelse og markedsføring116204116204243764.9
209 472Virtuell kunst og design, Hamar113224113224426168.9
209 476Music Business - Management7917679176214447.7
209 486Folkehelsearbeid195258195258364481.8
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena882018820161833.3
209 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn266369266369637584.0
209 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert139179139179466076.7
209 550Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger7210472104202676.9
209 551Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran3349334988100.0
209 605Friluftsliv9719197191183452.9
209 623Engelsk104189104189193455.9
209 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn2373882373886611855.9
209 663Mediefag, Rena3367336771258.3
209 664Organisasjon og ledelse, deltid33949833949817925769.6
209 667Musikk431224312272924.1
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1250125041233.3
209 672Norsk7310173101182475.0
209 676Sosialpedagogikk232328232328669073.3
209 685Lektorutdanning i engelsk, Hamar7312373123122450.0
209 687Lektorutdanning i norsk, Hamar465646568988.9
209 714Music Business - Production56224562245549.3
209 743Tannpleie251285251285353892.1
209 839Spillteknologi og simulering45386453862792.5
209 867Ledelse og organisasjonsutvikling102164102164202871.4
I altI alt502584577905135191987329960.2
Lærested: HIL - Høgskolen i Lillehammer
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Lillehammer210 035Økonomi og administrasjon, bachelor3277933277935512743.3
210 060Vernepleierutdanning57078757078711817467.8
210 070Barnevern102112871021128713116678.9
210 080Sosialt arbeid8711152871115214218377.6
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 7207202728.6
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor721787217893525.7
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium242465242465306446.9
210 172Sports and Outdoors Tourism761477614781266.7
210 185Idrett223502223502327244.4
210 220Pedagogikk, årsstudium4066634066635310053.0
210 262Film- og fjernsynsvitenskap7315573155102343.5
210 264TV-teknikk36963696113630.6
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium891638916382236.4
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor7710277102242885.7
210 317Reiselivsledelse273398273398323884.2
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser244345244345415180.4
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto3678367841233.3
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi182525182525319732.0
210 485Sport Management171567171567258828.4
210 526Rettsvitenskap9031427903142715222866.7
210 534TV-ledelse57855785232688.5
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium174209174209313783.8
210 676Pedagogikk, deltid223302223302759380.6
210 752Psykologi, årsstudium791114679111469112572.8
210 754Reiseliv og turisme248322248322243275.0
210 847TV-regi3266326651533.3
210 852Pedagogikk, bachelor304478304478487564.0
210 867Organisasjon og ledelse344619344619509254.3
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor8919689196143342.4
210 876Psykologi8971325897132513720965.6
I altI alt570391449058145981416230061.6
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 050Sykepleierutdanning4835594835599610690.6
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund230267230267495589.1
211 060Vernepleierutdanning298382298382617779.2
211 164Bedriftsøkonomi115221115221213658.3
211 185Idrett og adventure9422894228173745.9
211 189IT361533615393724.3
211 238Statsvitenskap6910869108101376.9
211 246Jus284434284434517270.8
211 292Logistikk og Supply Chain Management188505188505479848.0
211 318Regnskap og revisjon831708317071546.7
211 369Økonomi og administrasjon253557253557417554.7
211 488Sport Management694086940876810.3
211 841Jus og administrasjon183287183287243961.5
211 866Petroleumslogistikk2045602045605514737.4
I altI alt177033432589483949587556.6
Lærested: HIN - Høgskolen i Narvik
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Narvik212 003Bygg401774017763616.7
212 004Datateknikk1412014120200.0
212 006Elkraftteknikk6366362540.0
212 012Maskin, nettstøttet14106141062316.5
212 018Prosessteknologi331703317043411.8
212 024Industriell elektronikk52952910.0
212 040Ingeniør, Alta, første studieår16661666102934.5
212 050Sykepleierutdanning262318262318627681.6
212 069Maskin151011510121513.3
212 072Fornybar energi278227821714.3
212 075Bygg, nettstøttet321323213294022.5
212 077Prosessteknologi, nettstøttet2912429124174835.4
212 078Datateknikk, nettstøttet17111171112355.7
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet95995921118.2
212 225Datateknikk, Bodø1996199683721.6
212 227Maskin, Mo i Rana1767176762227.3
212 314Fornybar energi, nettstøttet2283228342020.0
212 410Økonomi og administrasjon7817778177335955.9
212 761Elektroteknikk, master8348342825.0
212 804Data/IT, master7407402450.0
212 805Ingeniørdesign, master153815381250.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master1227122740.0
212 811Industriell teknologi, master6346342633.3
212 814Satelitteknologi, master8298291520.0
212 956Satelitteknologi7487481425.0
I altI alt5581535718230417955932.0
Lærested: HINE - Høgskolen i Nesna
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Nesna213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen118137118137354087.5
213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten64786478353892.1
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert80988098242885.7
213 170Engelsk223322334580.0
213 185Idrett, årsstudium, Nesna284928494666.7
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana6206201616.7
213 440Idrett 441154411541233.3
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana5365361911.1
213 505Kunst og håndverk192519254666.7
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik101144101144304763.8
213 604Digitale medier, Mo i Rana42584258131872.2
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna148262148262173056.7
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna11923811923871741.2
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 6610466104172665.4
213 666Naturfag61561520.0
213 680Samfunnsfag153515352633.3
213 777Band1742174261346.2
I altI alt6921141900148920430966.0
Lærested: HINT - Høgskolen i Nord-Trøndelag
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Nord-Trøndelag214 050Sykepleierutdanning, Levanger9831156983115622325089.2
214 058Sykepleierutdanning, Namsos514612514612748488.1
214 060Vernepleierutdanning, Namsos228338228338354971.4
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger235312235312526185.2
214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer9216792167203360.6
214 185Idrett, Levanger117249117249133735.1
214 240Sosiologi, Steinkjer143190143190314372.1
214 318Revisjon, Steinkjer459545952728.6
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer100128100128273090.0
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer551575515793625.0
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer205397205397396758.2
214 388Naturforvaltning, Steinkjer348034801911.1
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer106221106221388445.2
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer7011270112233076.7
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer123137123137222588.0
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer301203012062128.6
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger9724697246154434.1
214 516Regnskap, Steinkjer6813868138132748.1
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger231312231312355464.8
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger109122109122343791.9
214 605Friluftsliv, Levanger124203124203223661.1
214 623Engelsk, Levanger6511165111142850.0
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger1257125742119.0
214 642Kunst og håndverk, Levanger65726572181994.7
214 649Kroppsøving, Levanger5813158131102245.5
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger206338206338406561.5
214 667Musikk, Levanger4710447104132650.0
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer19208192081502.0
214 680Samfunnsfag, Levanger9815998159395867.2
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1475561475566424026.7
214 749Farmasiutdanning, Namsos192244192244303683.3
I altI alt2893477646187472967162959.4
Lærested: HIOA - Høgskolen i Oslo og Akershus
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Oslo og Akershus215 003Ingeniør, bygg318130631813066627124.4
215 004Ingeniør, data131828131828111427.7
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi1167221167221510714.0
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi209410209410224450.0
215 012Ingeniør, maskin1579761579762920414.2
215 050Sykepleierutdanning, Oslo4121498041214980847100884.0
215 054Sykepleierutdanning, Kjeller201424152014241535040386.8
215 055Sykepleierutdanning, Sandvika192923201929232020123485.9
215 060Vernepleierutdanning, Kjeller9631322963132215122666.8
215 061Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid56886956886911117962.0
215 063Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid59592359592315324163.5
215 070Barnevernspedagogutdanning254331542543315443753082.5
215 071Barnevernspedagogutdanning, deltid7781067778106716224366.7
215 080Sosialt arbeid226528802265288045958378.7
215 085Arkivvitenskap, bachelor288441288441577873.1
215 105Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel 2648264861346.2
215 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid111131111131414689.1
215 109Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller6466461195.3
215 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag108123108123242885.7
215 124Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag6210862108305158.8
215 126Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag9310393103464797.9
215 127Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller137137160.0
215 129Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.32832821612.5
215 130Barnehagelærerutdanning140317911403179131740478.5
215 131Barnehagelærerutdanning, deltid55869855869819425277.0
215 132Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika288361288361667785.7
215 138Administrasjon og ledelse186333391863333929750758.6
215 150Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk336392336392829784.5
215 162Økonomi og ledelse101115861011158621931569.5
215 185Kroppsøving og idrett413861413861499651.0
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling415493415493637781.8
215 221Tegnspråk407454407454768391.6
215 228Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel363610.0
215 229Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger21521521118.2
215 231Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod191970.0
215 253Økonomi og ledelse, deltid6881072688107215023264.7
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor40258440258411216468.3
215 369Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management148228721482287240682249.4
215 395Informasjonsteknologi9460994609108212.2
215 405Produktdesign2915302915306311952.9
215 408Samfunnsernæring78493178493112313889.1
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor199264199264415771.9
215 447Idrett, friluftsliv og helse570118857011884511040.9
215 449Anvendt datateknologi1759271759272519313.0
215 454Journalistikk112516881125168826139665.9
215 466Tegnspråk og tolking256310256310465879.3
215 472Kunst og design - studieretn. mote og produksjon63570563570516818590.8
215 484Utviklingsstudier, bachelor408579408579506873.5
215 547Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn128317451283174527937574.4
215 554Prehospitalt arbeid - paramedic7811639781163924459541.0
215 562Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk123178123178254456.8
215 601Arkivvitenskap, årsstudium3024153024158711476.3
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier47366847366813516581.8
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium275361275361678975.3
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium437625437625415969.5
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium279365279365466076.7
215 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk494782494782649666.7
215 655Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk4898574898576511954.6
215 657Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk4477324477327011859.3
215 691Utviklingsstudier, årsstudium618798618798789582.1
215 696Trafikklærerutdanning1886751886757731424.5
215 700Ergoterapeututdanning9361296936129610515368.6
215 701Radiografutdanning100914531009145313720865.9
215 702Bioingeniørutdanning8281100828110016120279.7
215 703Fysioterapeututdanning208232802082328042472658.4
215 705Tannteknikerutdanning260342260342274165.9
215 706Fysioterapeututdanning, mensendieck820129382012939014263.4
215 749Farmasiutdanning67989067989017421879.8
215 822Ingeniør, energi og miljø212663212663216532.3
215 848Fotojournalistikk2754192754195810157.4
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor5398485398486811658.6
215 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse7229607229609011578.3
215 896Facility Management550104755010476714346.9
215 953Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert4224222633.3
215 954Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert11811830.0
215 957Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel132313237887.5
215 958Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert171790.0
215 959Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger42742721711.8
I altI alt2112833112463377103987971379663.8
Lærested: HISF - Høgskulen i Sogn og Fjordane
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Sogn og Fjordane216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk1010010100160.0
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor59469159469111413485.1
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor209246209246151693.8
216 060Vernepleierutdanning269385269385324571.1
216 070Barnevernspedagogutdanning444543444543385076.0
216 080Sosialt arbeid437573437573517270.8
216 130Barnehagelærarutdanning155202155202222588.0
216 164Bedriftsøkonomi104217104217193455.9
216 170Engelsk8515285152203262.5
216 185Idrett200414200414285056.0
216 242Samfunnsfag601276012772231.8
216 246Jus253434253434263868.4
216 302Friluftsliv176379176379246338.1
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur146262146262142948.3
216 330Reiselivsledelse156217156217141973.7
216 351Ungdomssosiologi158207158207192673.1
216 368Eiendomsmegling308653308653389042.2
216 369Økonomi og administrasjon207446207446316547.7
216 373Naturfag215321532450.0
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse285487285487224055.0
216 469Geologi og geofare8821188211124228.6
216 481Historie2991299141625.0
216 485Idrett og kroppsøving10630310630373321.2
216 526Økonomi og jus203363203363103132.3
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn168224168224263086.7
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid50665066253180.6
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn174322174322306844.1
216 754Reiseliv206264206264182669.2
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø1495149541136.4
216 835Fornybar energi150396150396114922.4
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi1061361061366966.7
I altI alt3568589455719259689121656.7
Lærested: HIST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Sør-Trøndelag219 003Ingeniør, bygg315111131511115723524.3
219 004Ingeniør, data85705857051615910.1
219 005Ingeniør, elektro9273192731121508.0
219 009Ingeniør, kjemi131280131280112152.4
219 012Ingeniør, maskin1287901287901814012.9
219 013Ingeniør, materialteknologi104381104381184143.9
219 016Ingeniør, logistikk143380143380214151.2
219 035Økonomi og administrasjon155329831553298344389049.8
219 050Sykepleierutdanning256529942565299473083787.2
219 060Vernepleierutdanning9061225906122515823068.7
219 070Barnevernspedagogutdanning145617281456172823828085.0
219 080Sosionomutdanning122314811223148126732582.2
219 163Kjemi og bioteknologi167242167242141782.4
219 200Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern641641220.0
219 221Tegnspråk264306264306586589.2
219 287Informatikk med spes. i info.behandling6023260232219123.1
219 318Regnskap og revisjon382719382719579957.6
219 346Matteknologi201306201306315358.5
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer43323433238839.6
219 422IT-støttet bedriftsutvikling1385961385961511712.8
219 466Tegnspråk og tolking119137119137172277.3
219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn8601203860120317524770.9
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag254360254360263476.5
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag313576313576478754.0
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk4237344237346111851.7
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk4747214747219213767.2
219 700Ergoterapeututdanning7379917379917310172.3
219 701Radiografutdanning6449126449126810366.0
219 702Bioingeniørutdanning5156825156828210875.9
219 703Fysioterapeututdanning144821131448211332348167.2
219 704Audiografutdanning310478310478486672.7
219 822Ingeniør, fornybar energi255786255786237132.4
I altI alt86211443716314272473228547159.0
Lærested: HIT - Høgskolen i Telemark
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Telemark220 003Ingeniør bygg - byggdesign692516925183125.8
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk121111211131520.0
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design281782817862722.2
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur281332813341233.3
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø243424343560.0
220 050Sykepleierutdanning9441084944108424527489.4
220 051Sykepleierutdanning, deltid51660251660214016684.3
220 060Vernepleierutdanning51467551467510715369.9
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn55267055267015318483.2
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering131121311242218.2
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden147174147174151693.8
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid26530226530212413889.9
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn322373322373485784.2
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag431354313531225.0
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk73907390182185.7
220 164Bedriftsøkonomi, Bø7815478154122450.0
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn144279144279438650.0
220 170Engelsk7111071110192673.1
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning106181106181172860.7
220 179Historie391043910441822.2
220 185Idrett101269101269144035.0
220 187Informasjonsbehandling1872187241625.0
220 210Norsk3855385561060.0
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning6713767137214744.7
220 308Kulturledelse5270527061060.0
220 317Turisme og ledelse154211154211232688.5
220 318Revisjon og regnskap106210106210203164.5
220 359Internasjonal markedsføring184320184320213855.3
220 366Idehistorie5792579291947.4
220 368Eiendomsmegling3878223878228419144.0
220 369Økonomi og administrasjon208489208489397651.3
220 388Økologi og naturforvaltning741217412191850.0
220 395Informatikk1066106650.0
220 412Informasjonsbehandling, nettbasert120258120258399640.6
220 440Idrettsvitenskap125334125334123336.4
220 441Visuelle kunstfag og design5686568671163.6
220 442Folkekunst, bachelor162416247977.8
220 443Folkemusikk, bachelor122112215683.3
220 447Natur, miljø og friluftsliv671246712471643.8
220 448Forurensing og miljø447944794757.1
220 449Informasjonssystemer201342013442020.0
220 481Historiske fag1644164461346.2
220 505Leire - kunst og design 1273227323475.0
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1244624462540.0
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden117145117145202195.2
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn222288222288445875.9
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid202248202248637485.1
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert82998299344085.0
220 602Digital mediedesign134208134208386459.4
220 605Natur og miljø5992599241233.3
220 613Historie, deltid9119191191306050.0
220 622Engelsk, deltid178235178235698977.5
220 628Folkekunst, årsstudium32483248101471.4
220 629Folkemusikk, årsstudium30403040101190.9
220 630Kunst og håndverk4760476088100.0
220 637Tegning - bilde72101721013650.0
220 649Kroppsøving og idrettsfag461114611121118.2
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn175260175260345759.6
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert8412184121132650.0
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden157217157217497169.0
220 662Naturfag158249158249558664.0
220 672Norsk, deltid161210161210739378.5
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning172223172223455581.8
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi511875118793823.7
220 853Spesialpedagogikk165208165208323786.5
220 895Innovasjon og entreprenørskap601626016252619.2
220 912Spansk4051405191090.0
220 921Språk og litteratur35413541101376.9
I altI alt497281088541136631997304265.6
Lærested: HIÅ - Høgskolen i Ålesund
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Ålesund225 003Ingeniør, bygg6225062250133735.1
225 004Ingeniør, data17173171732474.3
225 006Ingeniør, elkraftsystemer5485482633.3
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk201802018032412.5
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign471574715793030.0
225 050Sykepleierutdanning85799085799021423690.7
225 160Shippingledelse122288122288173548.6
225 162Økonomi og ledelse283466283466538264.6
225 184Medisinsk og marint årsstudium6391639191656.2
225 298Biomarin innovasjon771627716291656.2
225 353Maritim utdanning, nautikk68368683681713812.3
225 359Markedsføring og ledelse45278945278910216761.1
225 369Økonomi og administrasjon3336503336507212358.5
225 427Bioteknologi671106711091464.3
225 432Shipping management2546372546375411746.2
225 699Ingeniør, skipsdesign441694416962030.0
225 702Bioingeniør177247177247293876.3
I altI alt2075393329485775620114654.1
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg7833778337177024.3
224 004Ingeniør, data151501515033010.0
224 005Ingeniør, elektro11141111412306.7
224 009Ingeniør, kjemi3077307731225.0
224 012Ingeniør, maskin342213422143312.1
224 035Økonomi og administrasjon301673301673419443.6
224 050Sykepleierutdanning136416271364162742750384.9
224 060Vernepleierutdanning64988864988813219866.7
224 070Barnevern8011024801102410614075.7
224 080Sosialt arbeid8651085865108515218980.4
224 130Barnehagelærerutdanning384481384481749875.5
224 131Barnehagelærerutdanning, deltid189223189223576390.5
224 170Engelsk157248157248375666.1
224 210Norsk8412684126213167.7
224 238Statsvitenskap115214115214152462.5
224 244Tysk117163117163668875.0
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer22137221374419.8
224 318Regnskap og revisjon184338184338325261.5
224 398Bedriftsøkonomi162321162321457460.8
224 453Informasjonssystemer5529655296106315.9
224 455Internasjonal kommunikasjon118210118210203262.5
224 474Samfunn, språk og kultur8111881118132065.0
224 505Kunst og håndverk103121103121232785.2
224 547Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-73544813544818410480.8
224 610Fransk109148109148547572.0
224 620Informasjonsteknologi5519655196133339.4
224 626Religion, livssyn og etikk102149102149182475.0
224 649Kroppsøving og idrett137340137340247432.4
224 651Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-102914512914516811161.3
224 661Matematikk32543254111478.6
224 666Naturfag4059405981172.7
224 667Musikk52965296142360.9
224 680Samfunnsfag9517795177173154.8
224 702Bioingeniørutdanning249331249331344281.0
224 824Ingeniør, industriell design651526515291656.2
224 845Digitale medier og design113283113283195038.0
224 895Innovasjon og prosjektledelse147367147367186328.6
224 900Arbeids- og velferdsfag236322236322284266.7
224 912Spansk1862511862518211670.7
I altI alt447972808182130761805279764.5
Lærested: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen Stord/Haugesund218 002Ingeniør, brannsikkerhet8426884268155925.4
218 012Ingeniør, maskin8231182311176825.0
218 047Ingeniør, HMS158292158292437656.6
218 050Sykepleierutdanning, Stord65474765474711813388.7
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund75988375988317719093.2
218 130Barnehagelærerutdanning234274234274647387.7
218 131Barnehagelærerutd, deltid, nett- og samlingsbasert1415141555100.0
218 157Faglærerutdanning i musikk1335133540.0
218 353Nautikk (Sjøoffiser)7938079380169017.8
218 369Økonomi og administrasjon40576640576614924062.1
218 505Kunst og håndverk50645064111573.3
218 547Grunnskolelærer 1-7217277217277425280.8
218 623Engelsk7811778117172568.0
218 649Idrett/kroppsøving911779117793327.3
218 651Grunnskolelærer 5-10172278172278457064.3
218 667Musikk346534651119.1
218 680Samfunnsfag691116911191752.9
I altI alt1965324131935060738116163.6
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog411527411527496476.6
223 080Sosialt arbeid, sosionom4285804285808410977.1
223 130Barnehagelærerutdanning212280212280567178.9
223 131Barnehagelærarutdanning, deltid101109101109394292.9
223 150Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk56625662141593.3
223 157Faglærarutdanning i musikk72872810.0
223 170Engelsk, deltid264026406966.7
223 179Historie, årsstudium651496514962227.3
223 196Religion, livssyn og etikk4789478951338.5
223 210Norsk (nordisk)68906890182090.0
223 211Norsk (nordisk), deltid37523752101190.9
223 285Samfunnsvitenskap681196811971163.6
223 430Media, IKT og design148267148267265250.0
223 437Musikk, bachelor2187218742317.4
223 439Teater og drama, bachelor5380538071258.3
223 440Friluftsliv, bachelor8116481164163053.3
223 446Matkultur og helse121163121163283580.0
223 451Animasjon5112851128184341.9
223 452Planlegging og administrasjon144224144224132552.0
223 453PR, kommunikasjon og media252365252365314175.6
223 454Journalistikk47277647277612419364.2
223 472Kunst og håndverk, bachelor4760476071070.0
223 481Historie, bachelor2182218262030.0
223 482Religion og språk142314234580.0
223 485Idrett, bachelor571745717421910.5
223 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn192250192250425576.4
223 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid71867186394390.7
223 605Friluftsliv, årsstudium163302163302295552.7
223 618Teater og drama, årsstudium638763877977.8
223 623Engelsk113185113185233369.7
223 630Kunst og håndverk, årsstudium8711087110151883.3
223 649Idrett, årsstudium102224102224163743.2
223 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn181300181300386955.1
223 663Mediekunnskap55105551053933.3
223 667Musikk, årsstudium439043905862.5
223 676Digital kompetanse i læring1748174821216.7
223 891Språk og litteratur2436243633100.0
I altI alt2542407941196541802124764.3
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleierutdanning173420061734200637442388.4
Lærested: MF - Det teologiske Menighetsfakultet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Det teologiske Menighetsfakultet190 196Kristendom/RLE103176103176234156.1
190 242Samfunnsfag129228129228174141.5
190 418Interkulturell kommunikasjon1141501141501313100.0
190 480Teologi, profesjonsstudium45944594172958.6
190 482Religion, kultur og samfunn527952795955.6
190 556Metodistisk presteutdanning2727
190 558Katolsk presteutdanning31331320.0
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring65926592111478.6
190 934Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.6410664106162564.0
190 936Teologi, bachelor2564256451050.0
I altI alt438727602100910718458.2
Lærested: MHS - Misjonshøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Misjonshøgskolen256 196Kristendomskunnskap/RLE3854385461346.2
256 214Bibeloversettelse595910.0
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.821038210391090.0
256 474Samfunn172517254580.0
256 480Teologi133713372633.3
256 680Samfunnsfag304330434580.0
256 771Teologi, profesjonsstudium112711272825.0
256 902Religion, kultur og globalisering192519252450.0
256 955Kristendom, ledelse og menighetsutvikling182418244666.7
I altI alt169259233347335856.9
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen1982449819824498818201840.5
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv304650304650347843.6
150 440Idrettsvitenskap129328831293288333279641.7
150 649Idrett og samfunn48310674831067399640.6
I altI alt175237872080460040597041.8
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 086Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand41041010.0
254 087Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor51151111100.0
254 088Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk254325434850.0
254 130Barnehagelærer300370300370567178.9
254 162Menighet og ledelse375737575683.3
254 177Informasjons- og kommunikasjonsarbeid121712174666.7
254 195Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium3860386061250.0
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen58875887121675.0
254 220Pedagogikk, årsstudium389533389533688976.4
254 329Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo183218324850.0
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika110121110121151788.2
254 454Journalistikk, bachelor107186107186132846.4
254 470Økonomi og administrasjon240550240550237132.4
254 480Teologi1640164071546.7
254 547Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen234291234291323884.2
254 604Journalistikk, årsstudium405740574666.7
254 626Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor2038203851145.5
254 642Kunst og håndverk102117102117192095.0
254 651Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen216325216325294465.9
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen7613176131101952.6
254 667Musikk611206112092142.9
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge404940494757.1
254 789Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika5867586777100.0
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina9811998119161888.9
254 849Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand681386813881747.1
254 850Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand222622264580.0
254 851Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand3042304233100.0
254 852Pedagogikk, bachelor246321246321374778.7
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar101114101114182090.0
254 929Religion og kultur3848384811100.0
254 936Teologi og ledelse, Oslo234823484580.0
I altI alt203830562832416842863867.1
Lærested: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet192 199Ettårig grunnstudium2944612944618915557.4
192 230Eiendom2024262024263710335.9
192 233Frie realfag153245153245193063.3
192 299Bioteknologi360491360491436170.5
192 310Landskapsingeniør279525279525306844.1
192 321Husdyrvitenskap159188159188212680.8
192 322Skogfag411264112642218.2
192 327Biologi298424298424354971.4
192 332Kjemi841448414441136.4
192 369Økonomi og administrasjon533126453312648922240.1
192 377Miljø og naturressurser182272182272222781.5
192 388Økologi og naturforvaltning182285182285304369.8
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor681996819993525.7
192 468Samfunnsøkonomi193533193533163941.0
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier328463328463658576.5
192 544Hestefag138147138147161794.1
192 732Landskapsarkitektur51476751476711916472.6
192 759Byggeteknikk og arkitektur252595252595338538.8
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling753157531574415.9
192 767Industriell økonomi198492198492399341.9
192 772Veterinærstudiet9111054911105445351188.6
192 780Dyrepleierutdanning, Oslo125113231251132345647396.4
192 783Kjemi og bioteknologi164245164245182572.0
192 784Miljøfysikk og fornybar energi242492242492429146.2
192 809Vann- og miljøteknikk121272121272153345.5
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master30104301041128.3
192 835Fornybar energi398779398779449247.8
192 842Plantevitenskap7512775127102147.6
192 843Lektorutdanning i realfag132206132206202871.4
192 857Energi- og miljøfysikk168329168329215042.0
192 864Matvitenskap og ernæring227287227287344575.6
192 949By- og regionplanlegging240453240453225639.3
I altI alt510883518492140331863281666.2
Lærested: NOROFF - Noroff University College
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Noroff University College259 178Interactive Media Games, nettbasert6396391616.7
259 183Interactive Media Animation, nettbasert7317312728.6
259 197Digital Forensics / Digital etterforskning2061206141136.4
259 198Digital Forensics / Digital Etterforskning7227222633.3
259 451Interactive Media Animation176617663837.5
259 673Interactive Media Games911491142277.4
I altI alt5725166333146521.5
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 104Afrikastudier, årsstudium275347275347192576.0
194 109Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk44144132313.0
194 123Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag72777277313296.9
194 124Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag31523152121963.2
194 127Yrkesfaglærerutdanning elektrofag2292291147.1
194 129Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod2442441333.0
194 136Medievitenskap, årsstudium241390241390233076.7
194 170Engelsk, årsstudium5348305348307912662.7
194 171Rådgiving og voksnes læring198253198253294072.5
194 174Fransk, årsstudium162237162237233076.7
194 179Historie, årsstudium3888233888234710445.2
194 184Biologi og kjemi, realfag286422286422385371.7
194 200Kunsthistorie, bachelor104136104136202387.0
194 205Matematiske fag, årsstudium244531244531367746.8
194 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium151217151217364973.5
194 220Pedagogikk, årsstudium9171321917132115823068.7
194 222Likestilling og mangfold2222562222561515100.0
194 238Statsvitenskap, årsstudium295508295508284562.2
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium439831439831317342.5
194 240Sosiologi, årsstudium568785568785355366.0
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)117219117219131968.4
194 244Tysk, årsstudium114204114204193161.3
194 262Filmvitenskap, årsstudium115260115260163151.6
194 272Kunsthistorie, årsstudium225294225294253865.8
194 284Geografi, årsstudium16635816635872231.8
194 285Samfunnskunnskap262437262437294663.0
194 294Latin82152821525771.4
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier330482330482618770.1
194 327Biologi51379551379510215765.0
194 366Filosofi, årsstudium224510224510144829.2
194 367Sosialantropologi, årsstudium309430309430152268.2
194 395Informatikk, Trondheim160105316010533129210.6
194 437Musikkvitenskap, bachelor4615246152114524.4
194 438Geografi, bachelor152337152337224944.9
194 439Drama og teater, bachelor157246157246294959.2
194 440Bevegelsesvitenskap608120160812018720742.0
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor102142102142111861.1
194 459Antikkens kultur og klassiske fag47102471024850.0
194 476Musikkteknologi302693026991009.0
194 478Arkeologi270533270533407354.8
194 479Filosofi, bachelor9527495274123930.8
194 481Historie, bachelor2136162136164210639.6
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap331744331744318436.9
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium11517011517051827.8
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap559355934757.1
194 645Film- og medievitenskap15030615030651435.7
194 646Film- og videoproduksjon2256122256123712330.1
194 649Kroppsøving og idrett4538364538366711757.3
194 684Lektorutdanning i historie for trinn 8-132866312866314613633.8
194 685Lektorutdanning språkfag/engelsk for trinn 8-133225023225026510263.7
194 686Lektorutdanning språkfag/fransk for trinn 8-13466346632366.7
194 687Lektorutdanning språkfag/nordisk for trinn 8-13169222169222374484.1
194 689Lektorutdanning språkfag/tysk for trinn 8-13184418443560.0
194 715Humanistiske fag, emnestudier178276178276335362.3
194 740Medisin168025431680254355883566.8
194 752Psykologi, årsstudium200927672009276727437972.3
194 755Materialteknologi289977289977155129.4
194 756Arkitektur7981489798148920733262.3
194 757Petroleumsfag544169754416979728633.9
194 759Bygg- og miljøteknikk7072087707208713745330.2
194 760Datateknologi245152324515234637512.3
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon300126730012672414416.7
194 763Fysikk og matematikk349115534911555623124.2
194 764Industriell kjemi og bioteknologi5861150586115010417758.8
194 765Marin teknikk537162253716228625933.2
194 766Produktutvikling og produksjon498158849815885328118.9
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse7181865718186529381136.1
194 768Industriell design3987783987786110956.0
194 769Energi og miljø8452106845210611928142.3
194 770Kommunikasjonsteknologi250851250851276839.7
194 777Musikkvitenskap, årsstudium8117681176133537.1
194 786Europastudier med fremmedspråk, spansk911219112191181.8
194 793Europastudier med fremmedspråk, fransk59845984101283.3
194 795Europastudier med fremmedspråk, tysk4061406144100.0
194 796Drama og teater, årsstudium210301210301324472.7
194 798Kybernetikk og robotikk336170033617004430814.3
194 818Samfunnsøkonomi, master246629246629164734.0
194 843Lektorutdanning i realfag for trinn 8-134798804798806812255.7
194 847Filmvitenskap, bachelor642226422251827.8
194 851Medievitenskap, bachelor291486291486437557.3
194 852Pedagogikk, bachelor552777552777729476.6
194 855Bioteknologi, Trondheim5778515778519112771.7
194 857Fysikk168630168630179118.7
194 859Geologi2955692955695810754.2
194 860Kjemi263521263521245742.1
194 862Matematiske fag, bachelor180491180491175928.8
194 868Afrikastudier, bachelor192278192278183158.1
194 870Europastudier med fremmedspråk, engelsk172266172266173745.9
194 875Politisk økonomi216467216467204940.8
194 876Psykologi, bachelor170924991709249925835672.5
194 879Sosialantropologi, bachelor409625409625385371.7
194 880Sosiologi, bachelor573889573889528958.4
194 881Statsvitenskap, bachelor589107858910789717356.1
194 887Engelsk, bachelor216363216363385865.5
194 888Fransk, bachelor416241625955.6
194 889Nordisk språk og litteratur, bachelor8210682106121675.0
194 890Tysk, bachelor345634563650.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor672160967216095816934.3
194 904Kulturminneforvaltning8512585125142360.9
194 905Ingeniørvitenskap og IKT212830212830188022.5
194 910Religionsvitenskap, årsstudium206329206329203951.3
194 912Spansk, årsstudium335468335468567080.0
194 929Religionsvitenskap, bachelor9216192161162272.7
194 930Fonetikk3448344822100.0
194 932Klassiske fag203720372825.0
194 934Lektorutdanning i geografi for trinn 8-13137265137265233663.9
194 937Nanoteknologi2738872738875819130.4
194 941Psykologi, profesjonsstudium183724231837242357872180.2
194 945Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-134477154477158713265.9
194 946Tekniske geofag245583245583257135.2
194 954Norsk som andrespråk3136313666100.0
I altI alt1426926650353647086458051202448.3
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 679Politiutdanning, Stavern101025381010253822554841.1
233 681Politiutdanning, Oslo1258315112583151620159638.8
233 682Politiutdanning, Bodø8962253896225318852036.2
233 683Politiutdanning, Kongsvinger981253398125338926234.0
I altI alt150336894145104751122292638.3
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University College
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University College231 547Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7.33403340161794.1
231 651Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10.28322832131586.7
I altI alt41506172293290.6
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign1895491895494711242.0
201 004Ingeniør, data54358543585618.2
201 006Ingeniør, fornybar energi141474141474135722.8
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad562965629673917.9
201 012Ingeniør, mekatronikk94558945582516715.0
201 050Sykepleierutdanning, Kristiansand183621131836211336543384.3
201 052Sykepleierutdanning, Grimstad114413061144130618820691.3
201 060Vernepleierutdanning60173560173513917380.3
201 080Sosialt arbeid113313761133137630035484.7
201 083Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn180292180292264360.5
201 084Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn111145111145182378.3
201 130Barnehagelærerutdanning, Kristiansand60574560574512315380.4
201 132Barnehagelærerutdanning, Grimstad306366306366576982.6
201 149Multimedieteknologi og -design126322126322236435.9
201 157Faglærerutdanning i teater3252325291275.0
201 170Engelsk, årsstudium272451272451467561.3
201 172Friluftsliv147304147304123435.3
201 174Fransk70877087111384.6
201 179Historie, årsstudium208441208441205536.4
201 184Biologi, årsstudium107141107141121866.7
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium7630476304124427.3
201 200Kunst og håndverk, bachelor9812098120212584.0
201 203Folkehelsearbeid380462380462506675.8
201 205Matematikk, årsstudium8917389173204148.8
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium8812888128253669.4
201 238Statsvitenskap, årsstudium175302175302213658.3
201 240Sosiologi408544408544334967.3
201 242Samfunnsfag208381208381143638.9
201 247Utviklingsstudiet271342271342253180.6
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor1106291106291615310.5
201 301Matematikk og økonomi811668116661540.0
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk112151112151192286.4
201 317Reiselivsledelse529684529684638276.8
201 318Regnskap og revisjon8815188151152853.6
201 327Biologi, bachelor146211146211152853.6
201 336Skolebibliotekkunnskap74837483232592.0
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom4401037440103710121048.1
201 359Markedsføring og ledelse106618421066184226541963.2
201 366Filosofi150286150286143342.4
201 369Økonomi og administrasjon, Kristiansand9001820900182017032053.1
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad412883412883519653.1
201 437Kunstfag med fordypning i musikk275127514666.7
201 440Idrett, bachelor188532188532217926.6
201 456Litteratur, film og teater, bachelor7110871108122254.5
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon162262162262102050.0
201 481Historie, bachelor8627786277114325.6
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor5084508451241.7
201 484Utviklingsstudier272378272378404981.6
201 526Rettsvitenskap9661513966151313219268.8
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.53972453972411014675.3
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.213284213284314667.4
201 618Drama871218712191464.3
201 642Kunst og håndverk, årsstudium138158138158243177.4
201 646Ernæring, mat og kultur472550472550688085.0
201 649Idrett, årsstudium3437403437404210540.0
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.3775963775966411555.7
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium172244172244213560.0
201 661Fysikk2677267721020.0
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium123204123204101662.5
201 667Musikk117230117230175729.8
201 676Pedagogikk, årsstudium4816834816837210369.9
201 684Lektorutdanning med historie i første studieår111283111283104124.4
201 685Lektorutdanning med engelsk i første studieår144230144230203655.6
201 687Lektorutdanning med norsk i første studieår7610176101101662.5
201 690Tysk4676467681650.0
201 697Lektorutdanning med matematikk i første studieår5811158111112544.0
201 702Bioingeniør370480370480679074.4
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse126422126422145028.0
201 793Fransk 202420243560.0
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium103155103155152268.2
201 795Tysk1217121722100.0
201 803Ingeniør, elektronikk472974729763318.2
201 807Informasjons- og kommunikasjonsteknologi1311013110120.0
201 843Lektorutdanning med fysikk i første studieår123912392366.7
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor125187125187253473.5
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor119192119192131968.4
201 852Pedagogikk, bachelor353500353500416365.1
201 862Matematikk, bachelor289628965955.6
201 864Ernæring459535459535636991.3
201 881Statsvitenskap, bachelor264500264500245444.4
201 887Engelsk, bachelor113213113213162955.2
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor50665066152075.0
201 900Sosiologi 401588401588396163.9
201 912Spansk123169123169233076.7
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium10114710114771163.6
201 934Lektorutdanning med religion i første studieår10715410715491464.3
201 935Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår445944595683.3
201 945Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår140251140251193161.3
I altI alt99061664621788356283602593860.7
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium407600407600386855.9
184 170Engelsk, årsstudium207293207293314470.5
184 174Fransk, årsstudium871098710971070.0
184 179Historie, årsstudium3546903546904810944.0
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium511405114071546.7
184 200Kulturvitenskap202273202273141973.7
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid558664558664464895.8
184 208Utviklingsstudier, årsstudium319387319387232979.3
184 211Nordisk151248151248274560.0
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium287484287484386162.3
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium389688389688396857.4
184 240Sosiologi, årsstudium508695508695385470.4
184 244Tysk, årsstudium417341735771.4
184 248Geografi, årsstudium173352173352223661.1
184 272Kunsthistorie, årsstudium236310236310395570.9
184 298Bærekraftig havbruk961669616681457.1
184 300Datavitenskap563185631841822.2
184 306Informatikk-matematikk-økonomi8018480184112055.0
184 327Biologi4747034747036911261.6
184 366Filosofi100198100198111764.7
184 367Sosialantropologi, årsstudium364502364502152462.5
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor813175781317577019136.6
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig153214153214101376.9
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi783917839163815.8
184 438Geografi, bachelor149374149374235244.2
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor1296621296621512611.9
184 454Journalistikk8471247847124712517571.4
184 472Digital kultur134322134322225837.9
184 475Kunsthistorie, bachelor196265196265344772.3
184 478Arkeologi271514271514335757.9
184 479Filosofi 13537213537253514.3
184 481Historie, bachelor3288563288563212026.7
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig185275185275172860.7
184 540Aktuarfag2987298771353.8
184 555Matematikk for industri og teknologi952399523972330.4
184 565Italiensk621046210471546.7
184 582Japansk154346154346387848.7
184 663Medievitenskap, årsstudium242372242372293680.6
184 670Naturvitenskapelige fag3115513115518016548.5
184 692Teatervitenskap118166118166283677.8
184 698Samfunnsøkonomi, master254641254641123732.4
184 707Farmasi444558444558536581.5
184 708Human ernæring455516455516707790.9
184 724Rettsvitenskap32325236323252361005161262.3
184 740Medisin189327271893272745362172.9
184 742Odontologi8061088806108811514678.8
184 743Tannpleie523655523655828794.3
184 752Psykologi, årsstudium269936162699361659681273.4
184 792Musikkterapi9716797167264854.2
184 817Lektorutdanning i nordisk200267200267283873.7
184 827Fiskehelse6212262122183452.9
184 829Datateknologi1108211108211412211.5
184 837Kognitiv vitenskap167456167456135623.2
184 838Film- og tv-produksjon4649014649018317248.3
184 843Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk205373205373316250.0
184 844Lektorutdanning i engelsk296456296456497962.0
184 850Nye medier206377206377284858.3
184 851Medievitenskap, bachelor334590334590365862.1
184 852Pedagogikk, bachelor7009367009368210975.2
184 857Fysikk102389102389145724.6
184 859Geovitenskap, retning geologi3346583346588817051.8
184 860Kjemi182351182351153542.9
184 862Matematikk125299125299194443.2
184 865Molekylærbiologi418568418568435578.2
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor535837535837689968.7
184 870Europastudier258524258524104323.3
184 873Kjønnsstudier2362782362782222100.0
184 875Politisk økonomi253597253597132846.4
184 876Generell psykologi127617431276174318624476.2
184 878Sammenliknende politikk, bachelor3977353977355912348.0
184 879Sosialantropologi, bachelor510743510743516381.0
184 880Sosiologi, bachelor751107975110797411266.1
184 883Utviklingsstudier565776565776404981.6
184 886Russisk119220119220162955.2
184 887Engelsk, bachelor318543318543589163.7
184 888Fransk, bachelor103138103138101471.4
184 889Nordisk språk og litteratur9914699146132356.5
184 890Tysk, bachelor61101611013475.0
184 893Språkvitenskap112177112177202676.9
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi8971111897111120024183.0
184 909Retorikk982129821271741.2
184 910Religionsvitenskap, årsstudium199300199300243470.6
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium59865986213167.7
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium133169133169202387.0
184 914Statistikk2784278431030.0
184 915Geovitenskap, retning geofysikk184411184411204544.4
184 916Meteorologi og oseanografi193288193288233174.2
184 917Petroleums- og prosessteknologi461126746112675617332.4
184 922Litteraturvitenskap236337236337416266.1
184 923Arabisk149242149242172860.7
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor209286209286334278.6
184 929Religionsvitenskap, bachelor160240160240193161.3
184 931Gresk294129411250.0
184 932Latin335933591425.0
184 939Nanoteknologi243747243747114425.0
I altI alt152732554032780544765241861160.9
Lærested: UIN - Universitetet i Nordland
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Nordland204 050Sykepleieutdanning, Bodø68582868582815518484.2
204 055Sykepleieutdanning, Mo i Rana198238198238556091.7
204 070Barnevern392494392494576686.4
204 080Sosialt arbeid, Bodø372482372482658378.3
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen61826182385371.7
204 130Barnehagelærer, Vesterålen116137116137303488.2
204 131Barnehagelærer, Bodø174211174211303878.9
204 132Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert103124103124465386.8
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag571375713781457.1
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium155262155262324374.4
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland62886288395768.4
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium9415694156182864.3
204 179Historie, årsstudium551235512381844.4
204 184Biologi og kjemi3649364944100.0
204 218Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø1532631532636511357.5
204 219Statsvitenskap, årsstudium509550954850.0
204 233Grunnstudium182326182326498557.6
204 246Offentlig rett9312893128415278.8
204 249Sosiologi, årsstudium114167114167152365.2
204 276Lederskap127184127184162080.0
204 318Regnskap 9320293202143540.0
204 327Biologi681086810851241.7
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor2205192205194510542.9
204 345Siviløkonom146425146425144928.6
204 353Nautikk, maritim økonomi og ledelse5522955229114524.4
204 368Eiendomsmegling3047123047124311238.4
204 398Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium7211072110283971.8
204 427Animal Science237273237273445088.0
204 440Idrett, Bodø, bachelor551445514431225.0
204 454Journalistikk236440236440355563.6
204 455Engelsk, Bodø, bachelor366836687887.5
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor8714987149314667.4
204 473Internasjonal markedsføring108241108241193357.6
204 481Historie, bachelor3195319521315.4
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.212281212281496575.4
204 605Friluftsliv, Bodø9917299172203951.3
204 613Historie, årsstudium, nettbasert9720797207387749.4
204 642Visuelle kunstfag55735573131586.7
204 649Idrett, Bodø, årsstudium101200101200102638.5
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.178281178281456668.2
204 717Internasjonale relasjoner, årsstudium9716397163193652.8
204 867Havbruksdrift og ledelse9021090210133537.1
204 880Sosiologi, Bodø831368313661154.5
204 881Statsvitenskap481074810731127.3
204 945Lektorutdanning i samfunnsfag 581215812181650.0
I altI alt368961926145102401300204763.5
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 073Idéhistorie, bachelor199464199464215538.2
185 074Norrøne og keltiske studier901519015181553.3
185 170Engelsk, årsstudium9821414982141417325069.2
185 174Fransk, årsstudium463612463612729377.4
185 179Historie, årsstudium621130362113038019141.9
185 200Kulturhistorie175288175288243177.4
185 211Nordisk, særlig norsk språk og litteratur36749736749710214570.3
185 212Norsk som andrespråk228294228294688282.9
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium342399342399444597.8
185 233Realfag4809574809578619244.8
185 238Statsvitenskap, årsstudium697115669711567914654.1
185 240Sosiologi, årsstudium98113239811323689075.6
185 272Kunsthistorie, årsstudium5367305367309912778.0
185 306Matematikk med informatikk2257342257343411928.6
185 308Kultur og kommunikasjon110214291102142915319678.1
185 327Biovitenskap5378305378307012456.5
185 437Musikkvitenskap1384091384096216936.7
185 438Samfunnsgeografi318583318583609165.9
185 439Estetiske studier306440306440608273.2
185 452Offentlig administrasjon og ledelse126721321267213215423067.0
185 455Portugisisk561085610891850.0
185 459Klassiske språk10118910118991560.0
185 462Kunsthistorie, bachelor408541408541779779.4
185 465Helseledelse og helseøkonomi760108276010829913871.7
185 478Arkeologi4057124057126611955.5
185 479Filosofi, bachelor3708843708845214934.9
185 481Historie, bachelor497143249714328929630.1
185 482Religion og samfunn301449301449274165.9
185 483Russisk, bachelor197356197356397254.2
185 536Kristendom, kultur og læring275127515862.5
185 565Italiensk, bachelor771317713181172.7
185 582Japansk med Japan-studier2705432705437013153.4
185 592Kinesisk med Kina-studier243504243504408944.9
185 595Midtøsten-studier med hebraisk4681468191369.2
185 601Arkivkunnskap32347632347610414969.8
185 604Medievitenskap, årsstudium529826529826638276.8
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium336470336470425773.7
185 616Portugisisk, årsstudium144229144229274461.4
185 626Kristendom og islam135236135236102441.7
185 690Tysk, årsstudium265452265452437458.1
185 694India-studier med hindi 8012180121131872.2
185 698Samfunnsøkonomisk analyse2085552085553610135.6
185 707Farmasi62884962884911915676.3
185 713Klinisk ernæring69881469881412013489.6
185 724Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst34345588343455881298211561.4
185 725Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, vår273943562739435635657062.5
185 740Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst169724821697248258986568.1
185 742Odontologi8261155826115517122675.7
185 745Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår160723221607232217626666.2
185 752Psykologi, årsstudium251934302519343042157273.6
185 771Teologi5511655116102540.0
185 793Fransk, bachelor180252180252324965.3
185 795Tysk, bachelor7213572135142166.7
185 817Lektorprogrammet, nordisk362541362541659469.1
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur185128518512853532110.9
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon470137247013728427930.1
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer120837120837129512.6
185 837Informatikk: språkteknologi2217032217032910029.0
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet530887530887509353.8
185 843Lektorprogrammet, realfag381659381659417455.4
185 844Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag8761439876143917229558.3
185 851Medievitenskap, bachelor655108565510858714062.1
185 852Pedagogikk175625411756254126037269.9
185 853Spesialpedagogikk145318821453188225332079.1
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi634566345675014.0
185 857Fysikk og astronomi3579163579167418639.8
185 858Geologi og geografi3367203367205413041.5
185 860Kjemi og biokjemi203415203415234254.8
185 862Matematikk og økonomi259619259619378842.0
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi200679200679167222.2
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi5467885467889012273.8
185 870Europastudier (EU)505914505914337146.5
185 872Internasjonale studier117217961172179622334764.3
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor276319276319414787.2
185 874Kriminologi244933262449332634246473.7
185 876Psykologi, bachelor275338832753388344063669.2
185 879Sosialantropologi906132990613298412567.2
185 880Sosiologi, bachelor12111784121117849815862.0
185 881Statsvitenskap, bachelor128322841283228418534953.0
185 883Utviklingsstudier896116489611648711079.1
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk131183131183384584.4
185 893Lingvistikk180292180292234156.1
185 898Samfunnsøkonomi9492153949215312231239.1
185 899Tannpleie70887770887711512790.6
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon146262146262133537.1
185 912Spansk, årsstudium5567445567449011876.3
185 918Latin-Amerika-studier170238170238192867.9
185 919Nord-Amerika-studier117233117233102147.6
185 920Engelsk, bachelor4807454807458812868.8
185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor276396276396507071.4
185 923Midtøsten-studier med arabisk3655863655866510760.7
185 924Spansk, bachelor252346252346344673.9
185 929Religionshistorie, bachelor219392219392315062.0
185 935Lektorprogrammet, fremmedspråk4166294166297112158.7
185 941Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst209327502093275072195375.7
185 942Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår180123141801231426132380.8
185 950Italiensk, årsstudium314451314451618076.2
I altI alt22895373705988496286104941700361.7
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniørfag, Bygg243836243836318536.5
217 004Ingeniørfag, Data86590865903783.8
217 005Ingeniørfag, Elektro89558895585816.2
217 009Ingeniørfag, Kjemi og miljø144294144294142850.0
217 012Ingeniørfag, Maskin1558611558611512212.3
217 015Ingeniørfag, Petroleumsteknologi359122035912208429128.9
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon207444207444356553.8
217 050Sykepleierutdanning180020611800206140745988.7
217 070Barnevern130215551302155515718087.2
217 080Sosialt arbeid124414811244148123926889.2
217 130Barnehagelærerutdanning5056175056179410986.2
217 170Engelsk327501327501537075.7
217 179Historie, årsstudium184401184401246238.7
217 196Religionsstudier124190124190243080.0
217 205Matematikk107211107211173745.9
217 211Nordisk7711977119263868.4
217 240Sosiologi, årsstudium442621442621708483.3
217 255Hotelledelse290467290467609861.2
217 317Reiselivsledelse70996770996711415275.0
217 318Regnskap og revisjon4658544658547112059.2
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom444101644410166413447.8
217 369Økonomi og administrasjon110922331109223324645454.2
217 440Idrett/kroppsøving, bachelor208551208551258031.2
217 454Journalistikk500780500780599363.4
217 481Historie, bachelor119311119311153740.5
217 526Rettsvitenskap102616361026163617025766.1
217 547Grunnskolelærerutdanning trinn 1-74605974605978210875.9
217 618Drama71104711045955.6
217 642Kunst og håndverk162193162193223073.3
217 649Idrett/kroppsøving, årsstudium325631325631437954.4
217 651Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, norsk206300206300304369.8
217 655Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, matematikk237384237384487861.5
217 754Restaurantledelse50955095254654.3
217 755Konstruksjoner og materialer673266732653116.1
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi233755233755298434.5
217 801Petroleumsteknologi2358662358664515928.3
217 802Offshoreteknologi179728179728136719.4
217 803Informasjonsteknologi572705727074216.7
217 813Industriell økonomi, andre linjer117373117373156025.0
217 844Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag294545294545458851.1
217 857Matematikk og fysikk702247022471838.9
217 860Biologisk kjemi192290192290396065.0
217 880Sosiologi, bachelor6188916188918713066.9
217 881Statsvitenskap359674359674328040.0
217 887Engelsk språk og litteratur133213133213243961.5
217 889Nordisk språk og litteratur4957495771070.0
217 938Byplanlegging153278153278223562.9
217 947Ingeniørfag, Petroleumsgeologi265729265729358541.2
I altI alt87811582416797308982789489357.0
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Sikkerhet og miljø501785017882334.8
186 003Arktiske anlegg3086308641822.2
186 017Automasjon15251152511591.7
186 018Prosess- og gassteknologi9441894418128514.1
186 049Nautikk241542415483423.5
186 050Sykepleierutdanning, Tromsø111813481118134836042584.7
186 051Sykepleierutdanning, Hammerfest225289225289527173.2
186 070Barnevern, Alta186237186237212584.0
186 071Barnevern, Tromsø58765876212391.3
186 080Sosialt arbeid208274208274435874.1
186 081Sosialt arbeid, Tromsø27734227734210912885.2
186 083Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø257436257436509453.2
186 084Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø263365263365506972.5
186 130Barnehagelærer, Tromsø258329258329466373.0
186 131Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert121143121143435479.6
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert168196168196587082.9
186 164Bedriftsøkonomi2985112985117411962.2
186 170Engelsk178280178280304566.7
186 179Historie, årsstudium104197104197122352.2
186 185Idrett, Tromsø, årsstudium173345173345184242.9
186 205Matematikk53845384111478.6
186 211Nordisk58765876141782.4
186 222Likestilling og kjønn9611096110111384.6
186 235Nordsamisk som fremmedspråk5367536791369.2
186 242Samfunnsfag53855385131968.4
186 299Bioteknologi106193106193111764.7
186 301Matematikk og finans205520553560.0
186 302Arktisk friluftsliv, bachelor120239120239215438.9
186 327Biologi, klima og miljø158253158253233565.7
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap159354159354307938.0
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø4771068477106810124840.7
186 395Informatikk, bachelor37274372742593.4
186 404Drama og teater, Tromsø6292629251145.5
186 427Biomedisin259347259347213070.0
186 440Idrett og friluftsliv, Alta346934693650.0
186 446Mat og helse66866686182281.8
186 467Miljøledelse og forurensingsbiologi628362836875.0
186 468Økonomi og administrasjon, Alta104200104200265052.0
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse73128731284666.7
186 475Kunsthistorie53635363151693.8
186 478Arkeologi8618286182101952.6
186 479Filosofi2894289490.0
186 481Historie, bachelor671826718282236.4
186 482Religionsvitenskap, bachelor274627465955.6
186 483Russlandsstudier601286012861833.3
186 485Idrett, Alta, bachelor1845184541040.0
186 486Idrett, Tromsø, bachelor9527395273113928.2
186 563Barnevern, deltid, Tromsø361456361456709276.1
186 566Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes107145107145364776.6
186 605Arktisk friluftsliv, årsstudium120198120198183551.4
186 615Allmenn litteraturvitenskap61926192101376.9
186 644Luftfartsfag29181291811311011.8
186 649Idrett, Alta, årsstudium346234622922.2
186 664Ledelse40364740364713123057.0
186 700Ergoterapi285370285370263378.8
186 701Radiografi223358223358173253.1
186 702Bioingeniør223310223310233467.6
186 703Fysioterapi63199563199511216667.5
186 709Akvamedisin3978397871258.3
186 724Rettsvitenskap143224531432245329247561.5
186 740Medisin163023791630237928743266.4
186 742Odontologi5437735437737410371.8
186 743Tannpleie285331285331414395.3
186 749Farmasi266357266357395768.4
186 752Psykologi, årsstudium127218731272187323534667.9
186 769Energi, klima og miljø127293127293174537.8
186 785Informatikk, master211432114342714.8
186 814Romfysikk482004820051631.2
186 838Medieproduksjon38843884112347.8
186 843Lektorutdanning trinn 8-13, realfag891568915671353.8
186 844Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag248406248406417554.7
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap126207126207264261.9
186 852Pedagogikk289423289423285056.0
186 857Fysikk3212532125180.0
186 859Geologi157363157363336848.5
186 860Kjemi419741974944.4
186 862Matematikk og statistikk286328633650.0
186 867Ledelse, innovasjon og marked3517253517255912547.2
186 876Psykologi, bachelor7441159744115910918160.2
186 877Samfunnssikkerhet og miljø109248109248246735.8
186 878Politikk, økonomi og filosofi721907219082334.8
186 879Sosialantropologi126204126204132161.9
186 880Sosiologi211343211343172763.0
186 881Statsvitenskap181341181341132259.1
186 891Språk og litteratur113167113167274264.3
186 892Språk og økonomi126209126209193357.6
186 898Samfunnsøkonomi11435011435072825.0
186 910Religionsvitenskap, årsstudium5485548581172.7
186 953Anvendt fysikk og matematikk311363113652025.0
I altI alt98171638018009301063332563759.1
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt707091199143823706442287070911991459.0

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:17:09
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017