So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
TEKNO189 030Arkitekt6016611661851
189 343Design30741741115
I altI alt9018602402966
Lærested: ATH - Ansgar Teologiske Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK255 777Musikk10474712
255 792Musikk og helse1027272
255 437Musikkteknologi25595917
I altI alt4510913331
HISTORIE255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk15737323
255 936Praktisk teologi20424211
255 480Teologi 520203
I altI alt4011613537
SAMFUNN255 418Interkulturell forståelse1077779
255 869Interkulturelle studier1034343
255 876Kultur- og samfunnspsykologi3011911920
255 752Psykologi1539239261
I altI alt6552862293
I altI altI alt150699890161
Lærested: DHS - Diakonhjemmet Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG251 700Ergoterapeututdanning4022922926
251 080Sosialt arbeid6514161416242
251 081Sosialt arbeid, deltid35731731238
251 050Sykepleierutdanning, Oslo16031773177525
251 060Vernepleierutdanning75456456122
251 061Vernepleierutdanning, deltid20285285139
I altI alt395552562941292
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER253 130Barnehagelærer165769769194
253 133Barnehagelærer, deltid7823423497
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse3511611612
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk3415715715
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv3531331343
I altI alt34710981589361
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK258 777Musikk20696918
HISTORIE258 4822-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk1525256
258 195Bibel og misjon1054543
258 626Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)1565658
258 196Kristendomskunnskap40484813
258 480Teologi og misjon20424212
I altI alt10018723442
I altI altI alt12025030360
Lærested: HBB - Høgskolen Betanien
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG250 050Sykepleierutdanning7011991199216
Lærested: HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK222 642Kunst og design2011311322
222 667Musikk20818115
I altI alt4018719437
HELSEFAG222 894Optometri66568568129
222 701Radiografi2568268287
222 051Sykepleier, Drammen17020692069432
222 050Sykepleier, Horten15012921292329
I altI alt41135744611977
HISTORIE222 481Historie, Horten, bachelor4017417425
222 179Historie, Horten, årsstudium2017717737
I altI alt6032635162
IDRETT222 440Idrett, ernæring og helse45782782143
INFOTEKN222 370Dynamisk webdesign, Ringerike1019319323
222 453IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor4535835880
222 395IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor1825425439
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium1010310316
222 412Informasjonsbehandling2013613625
I altI alt1037571044183
JUS222 867Forretningsjus og økonomi2559059066
222 526Jus2561461483
222 246Jus, årsstudium2042442441
I altI alt7012261628190
LÆRER222 132Barnehagelærer, Drammen45513513103
222 130Barnehagelærer, Horten9042842877
222 131Barnehagelærer, Horten, deltid3018218243
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen4041341375
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten2530830866
222 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika251441446
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell1050509
222 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen2016616622
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten3015415426
222 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen2022222237
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten3019619631
222 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT2015815825
222 684Lektor i historie2514214222
222 687Lektorutdanning i norsk1039391
I altI alt42019553115543
MEDIEFAG222 251Visuell kommunikasjon27457457137
PEDFAG222 351Ungdomskunnskap2027027038
REALFAG222 205Matematikk10616121
REISELIV222 952Event " Sport Management1035235248
222 663Event " Sport Management, deltid1012512516
222 317Reiselivsledelse2022522532
I altI alt4061270296
SAMFUNN222 717Internasjonal forståelse og samarbeid3016016027
222 880Sosiologi, bachelor5042142161
222 240Sosiologi, årsstudium2030430449
222 881Statsvitenskap2549449477
I altI alt12511921379214
SPRÅK222 887Engelsk, Horten, bachelor1512612621
222 623Engelsk, Horten, årsstudium1517817841
222 889Norsk, Horten, bachelor1037378
222 210Norsk, Horten, årsstudium10969629
I altI alt5037443799
TEKNO222 004Ingeniør, data, Horten1019119140
222 503Ingeniør, data, Kongsberg2526926955
222 068Ingeniør, elektro3027727752
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold1513113110
222 017Ingeniør, maritim elektro-automasjon2017917950
222 069Ingeniør, maskin4037837867
222 823Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi2016516521
222 012Ingeniør, produktdesign2523123139
222 155Lysdesign2517717740
222 352Marinteknisk drift2021021074
222 353Nautikk40383383101
222 044Skipsfart logistikk4044644684
I altI alt31020173037633
ØKADM222 164Bedriftsøkonomi, Bø2032532576
222 359Markedsføringsledelse1545045055
222 318Regnskap og revisjon4040140180
222 345Siviløkonom1021421431
222 291Siviløkonom, Kongsberg1028428437
222 330Økonomi og ledelse, Drammen50927927179
222 369Økonomi og ledelse, Horten85736736175
222 404Økonomi og ledelse, Kongsberg6068068087
222 414Økonomi og ledelse, Ringerike6041541563
I altI alt35028694432783
I altI altI alt208112559225004156
Lærested: HD - Høyskolen Diakonova
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG232 050Sykepleierutdanning10014231423170
Lærested: HDH - Haraldsplass diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG252 050Sykepleierutdanning9513611361240
Lærested: HIB - Høgskolen i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK203 618Drama1921121129
HELSEFAG203 702Bioingeniør32722722118
203 700Ergoterapi4085685684
203 203Folkehelsearbeid2410581058119
203 703Fysioterapi7523732373517
203 701Radiografi4082382385
203 080Sosialt arbeid, Bergen5016571657413
203 050Sykepleie, Bergen, bachelor17032873287659
203 060Vernepleie, Bergen6511241124220
I altI alt4968481119002215
INFOTEKN203 395Informasjonsteknologi3545245271
LÆRER203 130Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring100749749119
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet6034534531
203 131Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse8043943946
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk4019919910
203 440Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag32610610119
203 559Grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE3621921915
203 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, engelsk3641141151
203 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kroppsøving3254254260
203 599Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse1226326324
203 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk1613913920
203 557Grunnskolelærer 1.-7. trinn, naturfag3231731738
203 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samfunnsfag3654154173
203 659Grunnskolelærer 5.-10. trinn, mat og helse1226026024
203 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk3650950980
203 660Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk2020620641
203 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn, norsk3637437441
203 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, samfunnsfag48712712116
I altI alt66436606835908
SPRÅK203 466Tegnspråk og tolking2418518537
TEKNO203 017Ingeniør, automatisering, Bergen37608608103
203 003Ingeniør, bygg9010031003175
203 004Ingeniør, data45575575112
203 024Ingeniør, elektronikk4137037036
203 006Ingeniør, elkraft3538538553
203 822Ingeniør, energiteknologi4047847852
203 009Ingeniør, kjemi3029329353
203 028Ingeniør, kommunikasjonssystemer2524024019
203 011Ingeniør, marinteknikk4566266290
203 012Ingeniør, maskin, Bergen45728728117
203 045Ingeniør, produksjonsteknikk3057757776
203 096Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen54783783183
203 561Ingeniør, undervannsteknologi, Florø3426726720
203 753Landmåling og eiendomsdesign30582582109
I altI alt581346875511198
ØKADM203 369Økonomi og administrasjon, Bergen9027892789514
I altI altI alt190915722299234972
Lærested: HIG - Høgskolen i Gjøvik
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG207 700Ergoterapiutdanning2529229242
207 701Radiografutdanning2540140150
207 050Sykepleierutdanning15011461146252
207 051Sykepleierutdanning, deltid1935835868
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal12878717
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland1214214237
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres12959524
I altI alt25519362521490
INFOTEKN207 374Drift av nettverk og datasystemer1517317342
207 429Informasjonssikkerhet2022322367
207 188Informatikk1599996
207 395Programvareutvikling2023023026
207 673Spillprogrammering2034534564
I altI alt906871070205
MEDIEFAG207 149Mediedesign2527927959
207 838Medieledelse2519019013
207 136Medieledelse, årsstudium2098989
207 264Medieproduksjon2018418413
207 604Medieproduksjon, årsstudium2075759
207 046Webutvikling2031731753
I altI alt1308331143156
TEKNO207 620BIM, nettbasert1511711746
207 955Byggeledelse, fleksibel, nettbasert2012012023
207 835Fornybar energi2020220221
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert2514714758
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)10878725
207 406Geomatikk15929214
207 003Ingeniør, bygg3530630644
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert1012312352
207 004Ingeniør, data1021121133
207 005Ingeniør, elektro1014214225
207 012Ingeniør, maskin1520520525
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert10999948
207 248Landmåling1016116147
207 099Landmåling, nettbasert2516716768
207 824Teknologidesign og ledelse2018418422
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium1087879
I altI alt26017822450560
ØKADM207 369Økonomi og ledelse4746746773
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert32351351166
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium3032232248
I altI alt10910051140287
I altI altI alt844554683241698
Lærested: HIH - Høgskolen i Harstad
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG208 070Barnevernspedagogutdanning3634334351
208 050Sykepleierutdanning50453453102
208 060Vernepleierutdanning5031431460
I altI alt1369221110213
SAMFUNN208 530Internasjonal beredskap40260260103
ØKADM208 215Praktisk prosjektledelse 10797913
208 162Praktisk prosjektledelse, deltid20969644
208 318Regnskap og revisjon15868614
208 350Retail Management2510610620
208 035Økonomi og ledelse7020920938
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium2015415447
I altI alt160579730176
I altI altI alt33616492100492
Lærested: HIHM - Høgskolen i Hedmark
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK209 451Animasjon, Hamar3029729756
209 667Musikk1012212229
209 839Spillteknologi og simulering2038638679
209 472Virtuell kunst og design, Hamar2022422461
I altI alt807471029225
HELSEFAG209 446Mat, ernæring og helse2036736756
209 050Sykepleierutdanning, Elverum16511151115252
209 052Sykepleierutdanning, Elverum, deltid27362362116
209 053Sykepleierutdanning, Kongsvinger4050250273
209 743Tannpleie2028528538
I altI alt27221082631535
IDRETT209 486Folkehelsearbeid2025825844
209 605Friluftsliv2019119134
209 185Idrett6031631654
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen2034934944
I altI alt1209221114176
LANDOGHAVBRUK209 320Agronomi, bachelor1012712731
209 362Agronomi, årsstudium10959516
209 172Jakt, fiske og naturveiledning1018018032
209 311Landbruksteknikk, bachelor10939327
209 668Landbruksteknikk, årsstudium10505012
209 322Skogbruk1511211231
209 250Skogbruk, årsstudium10818115
209 323Utmarksforvaltning2020320343
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad101151157
209 409Økologisk landbruk2016016055
I altI alt1257701216269
LÆRER209 130Barnehagelærerutdanning105464464118
209 132Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert70299299150
209 140Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag4026326343
209 157Faglærerutdanning i musikk20777719
209 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn60388388118
209 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn5036936975
209 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert3017917960
209 551Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran1049498
209 550Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger1010410426
209 685Lektorutdanning i engelsk, Hamar1512312324
209 687Lektorutdanning i norsk, Hamar1556569
I altI alt42516862371650
MEDIEFAG209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena1520120118
209 663Mediefag, Rena10676712
I altI alt2524626830
PEDFAG209 676Sosialpedagogikk4032832890
SAMFUNN209 239Krisehåndtering50558558257
209 242Samfunnsfag2013413436
I altI alt70685692293
SPRÅK209 623Engelsk2518918934
209 672Norsk2510110124
I altI alt5025829058
ØKADM209 398Bedriftsøkonomi, Hamar4027727781
209 164Bedriftsøkonomi, Rena1012512520
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena4029529597
209 368Eiendomsmegling25651651152
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena1011811814
209 867Ledelse og organisasjonsutvikling1516416428
209 476Music Business - Management1517617644
209 714Music Business - Production2022422454
209 215Offentlig styring, ledelse og økonomi2021421492
209 162Organisasjon og ledelse1018918930
209 664Organisasjon og ledelse, deltid50498498257
209 318Regnskap og revisjon2018218240
209 470Serviceledelse og markedsføring1520420437
209 369Økonomi og administrasjon2526326327
I altI alt31525163580973
I altI altI alt15228457135193299
Lærested: HIL - Høgskolen i Lillehammer
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG210 070Barnevern9012871287166
210 080Sosialt arbeid9011521152183
210 060Vernepleierutdanning70787787174
I altI alt25024143226523
IDRETT210 185Idrett4550250272
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi4552552597
I altI alt908851027169
JUS210 526Rettsvitenskap12014271427228
MEDIEFAG210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto6787812
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 620207
210 262Film- og fjernsynsvitenskap3015515523
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor3017817835
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor2010210228
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium2020920937
210 534TV-ledelse12858526
210 847TV-regi6666615
210 264TV-teknikk20969636
I altI alt150754989219
PEDFAG210 852Pedagogikk, bachelor6047847875
210 676Pedagogikk, deltid7030230293
210 220Pedagogikk, årsstudium100663663100
I altI alt23012691443268
REISELIV210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser6034534551
210 754Reiseliv og turisme2032232232
210 317Reiselivsledelse5039839838
210 172Sports and Outdoors Tourism2014714712
I altI alt1509561212133
SAMFUNN210 872Internasjonale studier med historie, bachelor4519619633
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium3016316322
210 876Psykologi9013251325209
210 752Psykologi, årsstudium7011461146125
I altI alt23524502830389
ØKADM210 867Organisasjon og ledelse7561961992
210 485Sport Management2056756788
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor70793793127
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium2046546564
I altI alt18519352444371
I altI altI alt14109144145982300
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG211 050Sykepleierutdanning80559559106
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund4026726755
211 060Vernepleierutdanning3538238277
I altI alt1559471208238
IDRETT211 185Idrett og adventure2022822837
INFOTEKN211 189IT2015315337
JUS211 246Jus3043443472
SAMFUNN211 841Jus og administrasjon3028728739
211 488Sport Management3040840868
211 238Statsvitenskap3010810813
I altI alt90755803120
ØKADM211 164Bedriftsøkonomi3022122136
211 292Logistikk og Supply Chain Management3050550598
211 866Petroleumslogistikk30560560147
211 318Regnskap og revisjon3017017015
211 369Økonomi og administrasjon6055755775
I altI alt18014512013371
I altI altI alt49533434839875
Lærested: HIN - Høgskolen i Narvik
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG212 050Sykepleierutdanning4531831876
TEKNO212 003Bygg3517717736
212 075Bygg, nettstøttet2013213240
212 804Data/IT, master1040404
212 004Datateknikk1012012020
212 225Datateknikk, Bodø30969637
212 078Datateknikk, nettstøttet1511111135
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet10595911
212 761Elektroteknikk, master534348
212 006Elkraftteknikk536365
212 072Fornybar energi1082827
212 314Fornybar energi, nettstøttet5838320
212 024Industriell elektronikk529291
212 811Industriell teknologi, master534346
212 040Ingeniør, Alta, første studieår25666629
212 805Ingeniørdesign, master538382
212 806Integrert bygningsteknologi, master527274
212 069Maskin1010110115
212 227Maskin, Mo i Rana30676722
212 012Maskin, nettstøttet1010610631
212 018Prosessteknologi1517017034
212 077Prosessteknologi, nettstøttet3012412448
212 956Satelitteknologi548484
212 814Satelitteknologi, master529295
I altI alt30510851809424
ØKADM212 410Økonomi og administrasjon2517717759
I altI altI alt37515352304559
Lærested: HINE - Høgskolen i Nesna
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK213 777Band15424213
213 505Kunst og håndverk1025256
I altI alt25666719
HELSEFAG213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen2013713740
IDRETT213 440Idrett 2011511512
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna1023823817
213 185Idrett, årsstudium, Nesna1049496
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna2026226230
I altI alt6051866465
INFOTEKN213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana536369
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana520206
I altI alt10505615
LÆRER213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten20787838
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert30989828
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik2014414447
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 2010410426
I altI alt90345424139
MEDIEFAG213 604Digitale medier, Mo i Rana20585818
REALFAG213 666Naturfag515152
SAMFUNN213 680Samfunnsfag535356
SPRÅK213 170Engelsk1033335
I altI altI alt24511411489309
Lærested: HINT - Høgskolen i Nord-Trøndelag
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK214 642Kunst og håndverk, Levanger10727219
214 667Musikk, Levanger2010410426
I altI alt3016717645
HELSEFAG214 749Farmasiutdanning, Namsos3024424436
214 050Sykepleierutdanning, Levanger12611561156250
214 058Sykepleierutdanning, Namsos8561261284
214 060Vernepleierutdanning, Namsos3033833849
I altI alt27117842350419
IDRETT214 605Friluftsliv, Levanger1520320336
214 185Idrett, Levanger3024924937
214 649Kroppsøving, Levanger1013113122
I altI alt5545858395
LANDOGHAVBRUK214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer2512812830
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer2513713725
214 388Naturforvaltning, Steinkjer1080809
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer2515715736
I altI alt85394502100
LÆRER214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger6031231261
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger10575721
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger2012212237
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger4031231254
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger6033833865
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger3024624644
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal100556556240
I altI alt32015631943522
MEDIEFAG214 430Multimedieteknologi, Steinkjer3012012021
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer3020820850
I altI alt6027632871
SAMFUNN214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer5022122184
214 680Samfunnsfag, Levanger2015915958
214 240Sosiologi, Steinkjer5019019043
I altI alt120492570185
SPRÅK214 623Engelsk, Levanger1011111128
ØKADM214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer1016716733
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer2511211230
214 516Regnskap, Steinkjer2013813827
214 318Revisjon, Steinkjer1095957
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer4039739767
I altI alt105628909164
I altI altI alt1056477674721629
Lærested: HIOA - Høgskolen i Oslo og Akershus
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK215 602Design og kommunikasjon i digitale medier30668668165
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor1226426457
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium1636536560
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling1349349377
215 472Kunst og design - studieretn. mote og produksjon13705705185
215 405Produktdesign42530530119
I altI alt12624113025663
HELSEFAG215 070Barnevernspedagogutdanning9031543154530
215 071Barnevernspedagogutdanning, deltid4010671067243
215 702Bioingeniørutdanning6711001100202
215 700Ergoterapeututdanning7512961296153
215 749Farmasiutdanning65890890218
215 703Fysioterapeututdanning12032803280726
215 706Fysioterapeututdanning, mensendieck5512931293142
215 554Prehospitalt arbeid - paramedic4016391639595
215 701Radiografutdanning5014531453208
215 408Samfunnsernæring30931931138
215 080Sosialt arbeid14528802880583
215 054Sykepleierutdanning, Kjeller15524152415403
215 050Sykepleierutdanning, Oslo497498049801008
215 055Sykepleierutdanning, Sandvika3023202320234
215 705Tannteknikerutdanning2434234241
215 060Vernepleierutdanning, Kjeller8013221322226
215 061Vernepleierutdanning, Kjeller, deltid60869869179
215 063Vernepleierutdanning, Sandvika, deltid60923923241
I altI alt168317335321546070
IDRETT215 447Idrett, friluftsliv og helse6011881188110
215 185Kroppsøving og idrett1686186196
I altI alt7617882049206
INFOTEKN215 395Informasjonsteknologi5260960982
LÆRER215 130Barnehagelærerutdanning23517911791404
215 131Barnehagelærerutdanning, deltid156698698252
215 132Barnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika3136136177
215 150Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk6039239297
215 655Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - engelsk53857857119
215 657Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - matematikk65732732118
215 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - norsk5078278296
215 547Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn19217451745375
215 562Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk3817817844
215 696Trafikklærerutdanning20675675314
215 231Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod10997
215 109Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller10464619
215 953Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert722226
215 959Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger10272717
215 127Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller5373716
215 954Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert618183
215 229Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger5151511
215 129Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.10282816
215 958Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert617179
215 228Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel5661
215 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag1512312328
215 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag, deltid1913113146
215 126Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag3010310347
215 124Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag3010810851
215 957Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel623238
215 105Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel 10484813
I altI alt1084609089722194
MEDIEFAG215 085Arkivvitenskap, bachelor3244144178
215 601Arkivvitenskap, årsstudium12415415114
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor120584584164
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium1036136189
215 848Fotojournalistikk12419419101
215 454Journalistikk7016881688396
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor40848848116
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium1062562559
I altI alt306407353811117
SAMFUNN215 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse30960960115
215 484Utviklingsstudier, bachelor4057957968
215 691Utviklingsstudier, årsstudium4079879895
I altI alt11021502337278
SPRÅK215 221Tegnspråk2545445483
215 466Tegnspråk og tolking2531031058
I altI alt50681764141
TEKNO215 449Anvendt datateknologi70927927193
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi4041041044
215 003Ingeniør, bygg14013061306271
215 004Ingeniør, data75828828142
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi95722722107
215 822Ingeniør, energi og miljø5166366365
215 012Ingeniør, maskin65976976204
I altI alt536371058321026
ØKADM215 138Administrasjon og ledelse12933393339507
215 896Facility Management6010471047143
215 369Økonomi og adm. / revisjon / Facility Management20028722872822
215 162Økonomi og ledelse2015861586315
215 253Økonomi og ledelse, deltid2010721072232
I altI alt429698999162019
I altI altI alt4452331127103913796
Lærested: HISF - Høgskulen i Sogn og Fjordane
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG216 070Barnevernspedagogutdanning3554354350
216 080Sosialt arbeid4557357372
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor76691691134
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor1524624616
216 060Vernepleierutdanning3038538545
I altI alt20118512438317
HISTORIE216 481Historie15919116
IDRETT216 302Friluftsliv2037937963
216 185Idrett3041441450
216 485Idrett og kroppsøving2030330333
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse3048748740
I altI alt10012351583186
JUS216 246Jus2543443438
216 526Økonomi og jus2536336331
I altI alt5072679769
LÆRER216 130Barnehagelærarutdanning3020220225
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid30666631
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn2022422430
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn4032232268
I altI alt120685814154
REALFAG216 469Geologi og geofare2521121142
216 373Naturfag1053534
I altI alt3525226446
REISELIV216 754Reiseliv1026426426
216 330Reiselivsledelse2521721719
I altI alt3543548145
SAMFUNN216 835Fornybar energi2539639649
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur2526226229
216 242Samfunnsfag2012712722
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi151361369
216 351Ungdomssosiologi2020720726
I altI alt1059681128135
SPRÅK216 170Engelsk2515215232
TEKNO216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk2510010016
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø20959511
I altI alt4514819527
ØKADM216 164Bedriftsøkonomi1021721734
216 368Eiendomsmegling3565365390
216 369Økonomi og administrasjon4544644665
I altI alt9011151316189
I altI altI alt821589492591216
Lærested: HIST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG219 704Audiografutdanning4047847866
219 070Barnevernspedagogutdanning9017281728280
219 702Bioingeniørutdanning66682682108
219 700Ergoterapeututdanning90991991101
219 703Fysioterapeututdanning8021132113481
219 701Radiografutdanning40912912103
219 080Sosionomutdanning8514811481325
219 050Sykepleierutdanning23829942994837
219 060Vernepleierutdanning11012251225230
I altI alt8398039126042531
INFOTEKN219 422IT-støttet bedriftsutvikling50596596117
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer4032332383
219 287Informatikk med spes. i info.behandling3023223291
I altI alt1209501151291
LÆRER219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn14512031203247
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag3536036034
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk65734734118
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk65721721137
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag4557657687
I altI alt35524023594623
REALFAG219 163Kjemi og bioteknologi1024224217
SPRÅK219 221Tegnspråk2030630665
219 466Tegnspråk og tolking2513713722
I altI alt4539344387
TEKNO219 003Ingeniør, bygg9811111111235
219 004Ingeniør, data75705705159
219 005Ingeniør, elektro122731731150
219 822Ingeniør, fornybar energi4078678671
219 009Ingeniør, kjemi2328028021
219 016Ingeniør, logistikk2938038041
219 012Ingeniør, maskin70790790140
219 013Ingeniør, materialteknologi2838138141
219 346Matteknologi5030630653
219 200Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern8414122
I altI alt54329495511933
ØKADM219 318Regnskap og revisjon2071971999
219 035Økonomi og administrasjon29029832983890
I altI alt31031663702989
I altI altI alt222214437272475471
Lærested: HIT - Høgskolen i Telemark
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK220 602Digital mediedesign3220820864
220 442Folkekunst, bachelor1524249
220 628Folkekunst, årsstudium15484814
220 443Folkemusikk, bachelor1021216
220 629Folkemusikk, årsstudium10404011
220 630Kunst og håndverk1060608
220 505Leire - kunst og design 11032324
220 637Tegning - bilde141011016
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 11046465
220 441Visuelle kunstfag og design15868611
I altI alt141532666138
HELSEFAG220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn55670670184
220 050Sykepleierutdanning9510841084274
220 051Sykepleierutdanning, deltid75602602166
220 060Vernepleierutdanning45675675153
I altI alt27020973031777
HISTORIE220 179Historie2010410418
220 613Historie, deltid8019119160
220 481Historiske fag10444413
220 366Idehistorie20929219
I altI alt130370431110
IDRETT220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning2518118128
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning3513713747
220 185Idrett3026926940
220 440Idrettsvitenskap5033433433
220 649Kroppsøving og idrettsfag2511111111
220 447Natur, miljø og friluftsliv1512412416
I altI alt1809441156175
INFOTEKN220 187Informasjonsbehandling15727216
220 412Informasjonsbehandling, nettbasert2025825896
220 449Informasjonssystemer3013413420
220 395Informatikk1566665
I altI alt80458530137
LÆRER220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden4017417416
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid50302302138
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn7037337357
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk32909021
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3013513512
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden2514514521
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid3524824874
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn2528828858
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert25999940
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden2521721771
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn3526026057
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert2512112126
I altI alt41716772452591
PEDFAG220 853Spesialpedagogikk2020820837
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning2022322355
I altI alt4038443192
REALFAG220 448Forurensing og miljø2079797
220 605Natur og miljø20929212
220 662Naturfag6024924986
220 388Økologi og naturforvaltning3012112118
I altI alt130442541123
REISELIV220 317Turisme og ledelse1521121126
SAMFUNN220 308Kulturledelse10707010
SPRÅK220 170Engelsk3011011026
220 622Engelsk, deltid5023523589
220 210Norsk18555510
220 672Norsk, deltid5521021093
220 912Spansk10515110
220 921Språk og litteratur10414113
I altI alt173567702241
TEKNO220 003Ingeniør bygg - byggdesign2525125131
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur1013313312
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk1011111115
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering2011211222
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi2218718738
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design2317817827
I altI alt110592972145
ØKADM220 164Bedriftsøkonomi, Bø3515415424
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn7027927986
220 368Eiendomsmegling50822822191
220 895Innovasjon og entreprenørskap2016216226
220 359Internasjonal markedsføring3532032038
220 318Revisjon og regnskap3021021031
220 369Økonomi og administrasjon6548948976
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø1034345
I altI alt31517872470477
I altI altI alt20118108136633042
Lærested: HIÅ - Høgskolen i Ålesund
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG225 702Bioingeniør3024724738
225 050Sykepleierutdanning130990990236
I altI alt16011981237274
REALFAG225 427Bioteknologi1011011014
225 184Medisinsk og marint årsstudium20919116
I altI alt3018520130
TEKNO225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk2518018024
225 003Ingeniør, bygg2525025037
225 004Ingeniør, data2517317347
225 006Ingeniør, elkraftsystemer348486
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign1015715730
225 699Ingeniør, skipsdesign1516916920
225 353Maritim utdanning, nautikk20368368138
I altI alt1239861345302
ØKADM225 298Biomarin innovasjon1516216216
225 359Markedsføring og ledelse50789789167
225 432Shipping management45637637117
225 160Shippingledelse1228828835
225 369Økonomi og administrasjon50650650123
225 162Økonomi og ledelse3046646682
I altI alt20219692992540
I altI altI alt515393357751146
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK224 505Kunst og håndverk1312112127
224 667Musikk15969623
I altI alt2820321750
HELSEFAG224 900Arbeids- og velferdsfag3032232242
224 070Barnevern4010241024140
224 702Bioingeniørutdanning1333133142
224 080Sosialt arbeid4510851085189
224 050Sykepleierutdanning16016271627503
224 060Vernepleierutdanning65888888198
I altI alt353354352771114
HISTORIE224 626Religion, livssyn og etikk1514914924
IDRETT224 649Kroppsøving og idrett2534034074
INFOTEKN224 845Digitale medier og design4028328350
224 453Informasjonssystemer3529629663
224 620Informasjonsteknologi1519619633
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer2513713741
I altI alt115679912187
LÆRER224 130Barnehagelærerutdanning9048148198
224 131Barnehagelærerutdanning, deltid4022322363
224 547Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-766481481104
224 651Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-1044451451111
I altI alt24011571636376
REALFAG224 661Matematikk10545414
224 666Naturfag10595911
I altI alt209611325
SAMFUNN224 680Samfunnsfag1517717731
224 238Statsvitenskap3021421424
I altI alt4534839155
SPRÅK224 170Engelsk4024824856
224 610Fransk4014814875
224 455Internasjonal kommunikasjon3021021032
224 210Norsk1712612631
224 474Samfunn, språk og kultur3511811820
224 912Spansk40251251116
224 244Tysk3516316388
I altI alt23710331264418
TEKNO224 003Ingeniør, bygg2333733770
224 004Ingeniør, data1515015030
224 005Ingeniør, elektro1514114130
224 824Ingeniør, industriell design1315215216
224 009Ingeniør, kjemi10777712
224 012Ingeniør, maskin1522122133
224 895Innovasjon og prosjektledelse3036736763
I altI alt12111121445254
ØKADM224 398Bedriftsøkonomi2532132174
224 318Regnskap og revisjon4033833852
224 035Økonomi og administrasjon8067367394
I altI alt1459721332220
I altI altI alt13447280130762797
Lærested: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK218 505Kunst og håndverk15646415
218 667Musikk15656511
I altI alt3012312926
HELSEFAG218 056Sykepleierutdanning, Haugesund110883883190
218 050Sykepleierutdanning, Stord90747747133
I altI alt20012101630323
IDRETT218 649Idrett/kroppsøving2017717733
LÆRER218 131Barnehagelærerutd, deltid, nett- og samlingsbasert015155
218 130Barnehagelærerutdanning6027427473
218 157Faglærerutdanning i musikk1635354
218 547Grunnskolelærer 1-75427727752
218 651Grunnskolelærer 5-103627827870
I altI alt166660879204
SAMFUNN218 680Samfunnsfag2511111117
SPRÅK218 623Engelsk2511711725
TEKNO218 047Ingeniør, HMS3029229276
218 002Ingeniør, brannsikkerhet3026826859
218 012Ingeniør, maskin5031131168
218 353Nautikk (Sjøoffiser)3838038090
I altI alt1489421251293
ØKADM218 369Økonomi og administrasjon100766766240
I altI altI alt714324150601161
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK223 451Animasjon1012812843
223 472Kunst og håndverk, bachelor20606010
223 630Kunst og håndverk, årsstudium1211011018
223 437Musikk, bachelor20878723
223 667Musikk, årsstudium1590908
223 439Teater og drama, bachelor12808012
223 618Teater og drama, årsstudium887879
I altI alt97530642123
HELSEFAG223 446Matkultur og helse1216316335
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog6052752764
223 080Sosialt arbeid, sosionom60580580109
I altI alt13210401270208
HISTORIE223 481Historie, bachelor20828220
223 179Historie, årsstudium4014914922
223 482Religion og språk1023235
223 196Religion, livssyn og etikk30898913
I altI alt10029234360
IDRETT223 440Friluftsliv, bachelor2016416430
223 605Friluftsliv, årsstudium2030230255
223 485Idrett, bachelor1917417419
223 649Idrett, årsstudium1922422437
I altI alt78719864141
INFOTEKN223 676Digital kompetanse i læring10484812
LÆRER223 131Barnehagelærarutdanning, deltid6010910942
223 130Barnehagelærerutdanning6028028071
223 157Faglærarutdanning i musikk2028281
223 150Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk20626215
223 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn3025025055
223 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn5030030069
223 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid50868643
I altI alt2908451115296
MEDIEFAG223 454Journalistikk57776776193
223 430Media, IKT og design4026726752
223 663Mediekunnskap101051059
223 453PR, kommunikasjon og media2736536541
I altI alt13412171513295
SAMFUNN223 285Samfunnsvitenskap1011911911
SPRÅK223 623Engelsk5018518533
223 170Engelsk, deltid2040409
223 210Norsk (nordisk)20909020
223 211Norsk (nordisk), deltid20525211
223 891Språk og litteratur2036363
I altI alt13032440376
ØKADM223 452Planlegging og administrasjon1522422425
I altI altI alt996407965411247
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG230 050Sykepleierutdanning18020062006423
Lærested: MF - Det teologiske Menighetsfakultet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE190 558Katolsk presteutdanning513132
190 196Kristendom/RLE4017617641
190 556Metodistisk presteutdanning577
190 936Teologi, bachelor10646410
190 480Teologi, profesjonsstudium20949429
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring15929214
I altI alt9537844696
LÆRER190 934Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf.2010610625
SAMFUNN190 418Interkulturell kommunikasjon2015015013
190 482Religion, kultur og samfunn1579799
190 242Samfunnsfag4022822841
I altI alt7538345763
I altI altI alt1907271009184
Lærested: MHS - Misjonshøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE256 214Bibeloversettelse3991
256 196Kristendomskunnskap/RLE20545413
256 902Religion, kultur og globalisering1525254
256 480Teologi1037376
256 771Teologi, profesjonsstudium1527278
I altI alt6313415232
SAMFUNN256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.2010310310
256 955Kristendom, ledelse og menighetsutvikling1524246
256 474Samfunn2025255
256 680Samfunnsfag1543435
I altI alt7016619526
I altI altI alt13325934758
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ØKADM191 345Siviløkonomutdanningen440449844982018
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
IDRETT150 172Friluftsliv3065065078
150 649Idrett og samfunn301067106796
150 440Idrettsvitenskap14028832883796
I altI alt20037874600970
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK254 642Kunst og håndverk1211711720
254 667Musikk1212012021
I altI alt2422823741
HISTORIE254 087Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor1011111
254 086Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand1010101
254 088Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk2043438
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen30878716
254 329Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo4032328
254 162Menighet og ledelse1557576
254 626Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor30383811
254 195Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium20606012
254 480Teologi20404015
254 936Teologi og ledelse, Oslo2048485
I altI alt21531642683
LÆRER254 130Barnehagelærer7737037071
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen2013113119
254 547Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen4029129138
254 651Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen5032532544
I altI alt1879201117172
MEDIEFAG254 177Informasjons- og kommunikasjonsarbeid1017176
254 851Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand1542423
254 454Journalistikk, bachelor3018618628
254 849Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand2413813817
254 604Journalistikk, årsstudium1057576
I altI alt8932544060
PEDFAG254 852Pedagogikk, bachelor3032132147
254 220Pedagogikk, årsstudium13053353389
I altI alt160766854136
SAMFUNN254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina3011911918
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika3012112117
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar3011411420
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge2549497
254 850Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand1526265
254 789Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika1567677
254 929Religion og kultur2048481
I altI alt16539154475
ØKADM254 470Økonomi og administrasjon5055055071
I altI altI alt89030564168638
Lærested: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG192 780Dyrepleierutdanning, Oslo3013231323473
192 772Veterinærstudiet6910541054511
I altI alt9921512377984
LANDOGHAVBRUK192 544Hestefag2014714717
192 321Husdyrvitenskap2018818826
192 842Plantevitenskap1512712721
I altI alt5539546264
LÆRER192 843Lektorutdanning i realfag1520620628
REALFAG192 327Biologi2842442449
192 299Bioteknologi3049149161
192 857Energi- og miljøfysikk1532932950
192 233Frie realfag1324524530
192 332Kjemi1014414411
192 864Matvitenskap og ernæring2028728745
192 377Miljø og naturressurser1527227227
192 322Skogfag1512612622
192 388Økologi og naturforvaltning3028528543
I altI alt17617802603338
SAMFUNN192 949By- og regionplanlegging3045345356
192 230Eiendom35426426103
192 199Ettårig grunnstudium30461461155
192 835Fornybar energi3577977992
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier2046346385
192 732Landskapsarkitektur40767767164
192 310Landskapsingeniør2552552568
I altI alt21527783874723
TEKNO192 759Byggeteknikk og arkitektur3059559585
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor1519919935
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master1010410412
192 767Industriell økonomi2049249293
192 783Kjemi og bioteknologi1524524525
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling2031531544
192 784Miljøfysikk og fornybar energi2549249291
192 809Vann- og miljøteknikk1027227233
I altI alt14518852714418
ØKADM192 468Samfunnsøkonomi2553353339
192 369Økonomi og administrasjon10012641264222
I altI alt12514961797261
I altI altI alt8308351140332816
Lærested: NOROFF - Noroff University College
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
INFOTEKN259 198Digital Forensics / Digital Etterforskning3022226
259 197Digital Forensics / Digital etterforskning40616111
I altI alt70808317
MEDIEFAG259 451Interactive Media Animation4066668
259 183Interactive Media Animation, nettbasert3031317
259 673Interactive Media Games4011411427
259 178Interactive Media Games, nettbasert3039396
I altI alt14018325048
I altI altI alt21025133365
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK194 439Drama og teater, bachelor2524624649
194 796Drama og teater, årsstudium1030130144
194 200Kunsthistorie, bachelor2013613623
194 272Kunsthistorie, årsstudium4029429438
194 476Musikkteknologi25269269100
194 437Musikkvitenskap, bachelor3515215245
194 777Musikkvitenskap, årsstudium1017617635
I altI alt16513041574334
HELSEFAG194 740Medisin12025432543835
HISTORIE194 459Antikkens kultur og klassiske fag101021028
194 478Arkeologi4053353373
194 479Filosofi, bachelor2527427439
194 366Filosofi, årsstudium3051051048
194 481Historie, bachelor80616616106
194 179Historie, årsstudium60823823104
194 715Humanistiske fag, emnestudier2027627653
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap1093937
194 904Kulturminneforvaltning1512512523
194 222Likestilling og mangfold2025625615
194 929Religionsvitenskap, bachelor2016116122
194 910Religionsvitenskap, årsstudium3032932939
I altI alt36029024098537
IDRETT194 440Bevegelsesvitenskap10012011201207
194 649Kroppsøving og idrett15836836117
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap4574474484
I altI alt16021302781408
INFOTEKN194 395Informatikk, Trondheim15010531053292
LÆRER194 934Lektorutdanning i geografi for trinn 8-131526526536
194 684Lektorutdanning i historie for trinn 8-1325631631136
194 843Lektorutdanning i realfag for trinn 8-1365880880122
194 945Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8-1330715715132
194 685Lektorutdanning språkfag/engelsk for trinn 8-1345502502102
194 686Lektorutdanning språkfag/fransk for trinn 8-13763633
194 687Lektorutdanning språkfag/nordisk for trinn 8-133322222244
194 689Lektorutdanning språkfag/tysk for trinn 8-13544445
194 109Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk10414123
194 127Yrkesfaglærerutdanning elektrofag10292914
194 123Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag20777732
194 129Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod10444433
194 124Yrkesfaglærerutdanning, Resturant- og matfag10525219
I altI alt28526693565701
MEDIEFAG194 645Film- og medievitenskap1030630614
194 646Film- og videoproduksjon20612612123
194 847Filmvitenskap, bachelor4022222218
194 262Filmvitenskap, årsstudium1026026031
194 851Medievitenskap, bachelor5548648675
194 136Medievitenskap, årsstudium2039039030
I altI alt15516992276291
PEDFAG194 852Pedagogikk, bachelor7077777794
194 220Pedagogikk, årsstudium10013211321230
I altI alt17019312098324
REALFAG194 327Biologi75795795157
194 184Biologi og kjemi, realfag1542242253
194 855Bioteknologi, Trondheim35851851127
194 857Fysikk3563063091
194 859Geologi25569569107
194 860Kjemi2552152157
194 862Matematiske fag, bachelor3549149159
194 205Matematiske fag, årsstudium4053153177
I altI alt28533704810728
SAMFUNN194 868Afrikastudier, bachelor2027827831
194 104Afrikastudier, årsstudium1534734725
194 438Geografi, bachelor3533733749
194 284Geografi, årsstudium1535835822
194 875Politisk økonomi2046746749
194 876Psykologi, bachelor17024992499356
194 941Psykologi, profesjonsstudium6824232423721
194 752Psykologi, årsstudium16027672767379
194 171Rådgiving og voksnes læring2025325340
194 285Samfunnskunnskap2543743746
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier5048248287
194 879Sosialantropologi, bachelor7562562553
194 367Sosialantropologi, årsstudium1543043022
194 880Sosiologi, bachelor7088988989
194 240Sosiologi, årsstudium2578578553
194 881Statsvitenskap, bachelor8510781078173
194 238Statsvitenskap, årsstudium1550850845
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)3021921919
I altI alt9139551151822259
SPRÅK194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor2714214218
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium1017017018
194 887Engelsk, bachelor5036336358
194 170Engelsk, årsstudium50830830126
194 870Europastudier med fremmedspråk, engelsk3026626637
194 793Europastudier med fremmedspråk, fransk10848412
194 786Europastudier med fremmedspråk, spansk1012112111
194 795Europastudier med fremmedspråk, tysk1061614
194 930Fonetikk548482
194 888Fransk, bachelor862629
194 174Fransk, årsstudium2023723730
194 932Klassiske fag537378
194 294Latin101521527
194 889Nordisk språk og litteratur, bachelor2210610616
194 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium2021721749
194 954Norsk som andrespråk536366
194 912Spansk, årsstudium4046846870
194 890Tysk, bachelor556566
194 244Tysk, årsstudium2020420431
I altI alt35726923660518
TEKNO194 756Arkitektur8014891489332
194 759Bygg- og miljøteknikk16020872087453
194 760Datateknologi10015231523375
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon7012671267144
194 769Energi og miljø10021062106281
194 763Fysikk og matematikk9511551155231
194 768Industriell design25778778109
194 764Industriell kjemi og bioteknologi10011501150177
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse14018651865811
194 905Ingeniørvitenskap og IKT4083083080
194 770Kommunikasjonsteknologi4085185168
194 798Kybernetikk og robotikk10017001700308
194 765Marin teknikk8516221622259
194 755Materialteknologi3097797751
194 937Nanoteknologi25887887191
194 757Petroleumsfag4516971697286
194 766Produktutvikling og produksjon13015881588281
194 946Tekniske geofag2558358371
I altI alt13907631241554508
ØKADM194 898Samfunnsøkonomi, bachelor8016091609169
194 818Samfunnsøkonomi, master2562962947
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium4083183173
I altI alt14526753069289
I altI altI alt4655266507086412024
Lærested: PHS - Politihøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
JUS233 682Politiutdanning, Bodø14422532253520
233 683Politiutdanning, Kongsvinger14425332533262
233 681Politiutdanning, Oslo264315131511596
233 679Politiutdanning, Stavern16825382538548
I altI alt7203689104752926
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University College
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER231 547Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7.12404017
231 651Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10.12323215
I altI alt24507232
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK201 618Drama1012112114
201 200Kunst og håndverk, bachelor2012012025
201 642Kunst og håndverk, årsstudium515815831
201 437Kunstfag med fordypning i musikk1051516
201 667Musikk1523023057
I altI alt60592680133
HELSEFAG201 702Bioingeniør2048048090
201 864Ernæring1053553569
201 646Ernæring, mat og kultur1155055080
201 203Folkehelsearbeid2446246266
201 080Sosialt arbeid5013761376354
201 052Sykepleierutdanning, Grimstad11513061306206
201 050Sykepleierutdanning, Kristiansand13021132113433
201 060Vernepleierutdanning30735735173
I altI alt390505875571471
HISTORIE201 366Filosofi7028628633
201 481Historie, bachelor5027727743
201 179Historie, årsstudium10044144155
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor25848412
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium5024424435
I altI alt29510441332178
IDRETT201 172Friluftsliv1530430434
201 440Idrett, bachelor2053253279
201 649Idrett, årsstudium48740740105
I altI alt8313241576218
INFOTEKN201 260IT og informasjonssystemer, bachelor40629629153
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium1030430444
I altI alt50807933197
JUS201 526Rettsvitenskap5515131513192
LÆRER201 132Barnehagelærerutdanning, Grimstad3536636669
201 130Barnehagelærerutdanning, Kristiansand140745745153
201 157Faglærerutdanning i teater20525212
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.3528428446
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.70724724146
201 084Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn1014514523
201 083Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn3029229243
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.70596596115
201 945Lektorutd. med samf. kunnsk. i første studieår1025125131
201 685Lektorutdanning med engelsk i første studieår1023023036
201 935Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår1059596
201 843Lektorutdanning med fysikk i første studieår1039393
201 684Lektorutdanning med historie i første studieår528328341
201 697Lektorutdanning med matematikk i første studieår1011111125
201 687Lektorutdanning med norsk i første studieår1010110116
201 934Lektorutdanning med religion i første studieår515415414
I altI alt48025714432779
MEDIEFAG201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor3018718734
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium1515515522
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor1219219219
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium820420416
201 336Skolebibliotekkunnskap15838325
I altI alt80630821116
PEDFAG201 852Pedagogikk, bachelor3050050063
201 676Pedagogikk, årsstudium30683683103
I altI alt6010791183166
REALFAG201 327Biologi, bachelor1521121128
201 184Biologi, årsstudium2014114118
201 661Fysikk15777710
201 301Matematikk og økonomi2016616615
201 862Matematikk, bachelor1096969
201 205Matematikk, årsstudium3017317341
I altI alt110702864121
REISELIV201 317Reiselivsledelse3068468482
SAMFUNN201 242Samfunnsfag2038138136
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon3026226220
201 240Sosiologi2054454449
201 900Sosiologi 3058858861
201 881Statsvitenskap, bachelor4050050054
201 238Statsvitenskap, årsstudium2030230236
201 484Utviklingsstudier3037837849
201 247Utviklingsstudiet1034234231
I altI alt20022653297336
SPRÅK201 887Engelsk, bachelor4021321329
201 170Engelsk, årsstudium6545145175
201 174Fransk10878713
201 793Fransk 1024245
201 456Litteratur, film og teater, bachelor1010810822
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium914714711
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor25666620
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium2512812836
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk2515115122
201 912Spansk2016916930
201 690Tysk10767616
201 795Tysk1017172
I altI alt25913081637281
TEKNO201 767Industriell økonomi og teknologiledelse1042242250
201 807Informasjons- og kommunikasjonsteknologi1011011012
201 003Ingeniør, byggdesign35549549112
201 004Ingeniør, data2035835861
201 803Ingeniør, elektronikk1029729733
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad1029629639
201 006Ingeniør, fornybar energi3547447457
201 012Ingeniør, mekatronikk50558558167
201 149Multimedieteknologi og -design5032232264
I altI alt23021173386595
ØKADM201 359Markedsføring og ledelse5518421842419
201 318Regnskap og revisjon2015115128
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10010371037210
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad4088388396
201 369Økonomi og administrasjon, Kristiansand8018201820320
I altI alt295392157331073
I altI altI alt267716646356285938
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK184 472Digital kultur3632232258
184 200Kulturvitenskap2527327319
184 475Kunsthistorie, bachelor4526526547
184 272Kunsthistorie, årsstudium2531031055
184 792Musikkterapi1216716748
184 692Teatervitenskap2016616636
I altI alt16312871503263
HELSEFAG184 707Farmasi2455855865
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid4066466448
184 708Human ernæring3451651677
184 740Medisin16027272727621
184 742Odontologi4810881088146
184 743Tannpleie3265565587
I altI alt338488662081044
HISTORIE184 478Arkeologi4051451457
184 366Filosofi1319819817
184 479Filosofi 3537237235
184 481Historie, bachelor117856856120
184 179Historie, årsstudium40690690109
184 873Kjønnsstudier1527827822
184 922Litteraturvitenskap5033733762
184 929Religionsvitenskap, bachelor3524024031
184 910Religionsvitenskap, årsstudium3030030034
I altI alt37527943785487
INFOTEKN184 829Datateknologi50821821122
184 300Datavitenskap2031831818
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi2039139138
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor50662662126
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium1214014015
184 837Kognitiv vitenskap2245645656
I altI alt17418732788375
JUS184 724Rettsvitenskap389523652361612
LÆRER184 844Lektorutdanning i engelsk3245645679
184 843Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk3037337362
184 817Lektorutdanning i nordisk2826726738
I altI alt909961096179
MEDIEFAG184 838Film- og tv-produksjon22901901172
184 454Journalistikk2212471247175
184 851Medievitenskap, bachelor5859059058
184 663Medievitenskap, årsstudium2037237236
184 850Nye medier2037737748
I altI alt14227213487489
PEDFAG184 852Pedagogikk, bachelor40936936109
REALFAG184 540Aktuarfag10878713
184 327Biologi85703703112
184 298Bærekraftig havbruk1516616614
184 827Fiskehelse1012212234
184 857Fysikk4538938957
184 915Geovitenskap, retning geofysikk2041141145
184 859Geovitenskap, retning geologi75658658170
184 306Informatikk-matematikk-økonomi2018418420
184 860Kjemi4035135135
184 862Matematikk1029929944
184 555Matematikk for industri og teknologi1523923923
184 916Meteorologi og oseanografi3028828831
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig1521421413
184 865Molekylærbiologi4056856855
184 670Naturvitenskapelige fag75551551165
184 914Statistikk10848410
I altI alt51532365314841
SAMFUNN184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor7383783799
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium2360060068
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi6011111111241
184 870Europastudier3052452443
184 876Generell psykologi6017431743244
184 438Geografi, bachelor5037437452
184 248Geografi, årsstudium2035235236
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig927527528
184 875Politisk økonomi2059759728
184 752Psykologi, årsstudium32036163616812
184 878Sammenliknende politikk, bachelor87735735123
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium2048448461
184 879Sosialantropologi, bachelor7774374363
184 367Sosialantropologi, årsstudium2050250224
184 880Sosiologi, bachelor8010791079112
184 240Sosiologi, årsstudium2269569554
184 883Utviklingsstudier6077677649
184 208Utviklingsstudier, årsstudium2038738729
I altI alt10519043154302166
SPRÅK184 923Arabisk824224228
184 887Engelsk, bachelor7054354391
184 170Engelsk, årsstudium2029329344
184 888Fransk, bachelor1813813814
184 174Fransk, årsstudium1010910910
184 931Gresk541412
184 565Italiensk810410415
184 582Japansk2534634678
184 932Latin559594
184 211Nordisk3524824845
184 889Nordisk språk og litteratur2514614623
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium15868631
184 909Retorikk2221221217
184 886Russisk1822022029
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor4528628642
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium2016916923
184 893Språkvitenskap2017717726
184 890Tysk, bachelor171011014
184 244Tysk, årsstudium1073737
I altI alt39626553593533
TEKNO184 939Nanoteknologi2074774744
184 917Petroleums- og prosessteknologi6012671267173
I altI alt8017532014217
ØKADM184 369Samfunnsøkonomi, bachelor7017571757191
184 698Samfunnsøkonomi, master2264164137
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium2068868868
I altI alt11226563086296
I altI altI alt386525540544768611
Lærested: UIN - Universitetet i Nordland
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK204 642Visuelle kunstfag15737315
HELSEFAG204 427Animal Science2527327350
204 070Barnevern3549449466
204 080Sosialt arbeid, Bodø7048248283
204 050Sykepleieutdanning, Bodø100828828184
204 055Sykepleieutdanning, Mo i Rana3523823860
I altI alt26518692315443
HISTORIE204 481Historie, bachelor20959513
204 179Historie, årsstudium2012312318
204 613Historie, årsstudium, nettbasert3020720777
I altI alt70397425108
IDRETT204 605Friluftsliv, Bodø1517217239
204 440Idrett, Bodø, bachelor1514414412
204 649Idrett, Bodø, årsstudium3020020026
I altI alt6044651677
LANDOGHAVBRUK204 867Havbruksdrift og ledelse2021021035
LÆRER204 131Barnehagelærer, Bodø3021121138
204 132Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert2512412453
204 130Barnehagelærer, Vesterålen3013713734
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag1513713714
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.7228128165
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.4828128166
204 945Lektorutdanning i samfunnsfag 2012112116
I altI alt2409261292286
MEDIEFAG204 454Journalistikk4544044055
REALFAG204 327Biologi2510810812
204 184Biologi og kjemi1049494
204 233Grunnstudium4032632685
I altI alt75453483101
SAMFUNN204 717Internasjonale relasjoner, årsstudium3016316336
204 276Lederskap2018418420
204 246Offentlig rett3012812852
204 880Sosiologi, Bodø2013613611
204 249Sosiologi, årsstudium2016716723
204 881Statsvitenskap2010710711
204 219Statsvitenskap, årsstudium2095958
I altI alt160764980161
SPRÅK204 455Engelsk, Bodø, bachelor1568688
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium2015615628
I altI alt3521722436
ØKADM204 368Eiendomsmegling25712712112
204 473Internasjonal markedsføring3024124133
204 353Nautikk, maritim økonomi og ledelse1522922945
204 318Regnskap 2020220235
204 345Siviløkonom3542542549
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor50519519105
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium4026226243
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor2014914946
204 398Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium1011011039
204 218Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø40263263113
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen30828253
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland30888857
I altI alt34523803282730
I altI altI alt13306192102402047
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK185 439Estetiske studier4944044082
185 462Kunsthistorie, bachelor7554154197
185 272Kunsthistorie, årsstudium35730730127
185 437Musikkvitenskap56409409169
I altI alt21517762120475
HELSEFAG185 707Farmasi68849849156
185 713Klinisk ernæring35814814134
185 740Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst10524822482865
185 745Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår11523222322266
185 742Odontologi6511551155226
185 899Tannpleie24877877127
I altI alt412494184991774
HISTORIE185 478Arkeologi50712712119
185 479Filosofi, bachelor75884884149
185 481Historie, bachelor17014321432296
185 179Historie, årsstudium6013031303191
185 073Idéhistorie, bachelor3546446455
185 626Kristendom og islam2123623624
185 536Kristendom, kultur og læring1051518
185 200Kulturhistorie3028828831
185 482Religion og samfunn3444944941
185 929Religionshistorie, bachelor4539239250
185 771Teologi2011611625
I altI alt55045246327989
INFOTEKN185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon11813721372279
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur18012851285321
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer6083783795
185 837Informatikk: språkteknologi60703703100
I altI alt41829244197795
JUS185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet2588788793
185 724Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst220558855882115
185 725Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, vår21043564356570
I altI alt4557161108312778
LÆRER185 935Lektorprogrammet, fremmedspråk65629629121
185 844Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag8614391439295
185 817Lektorprogrammet, nordisk6554154194
185 843Lektorprogrammet, realfag7065965974
I altI alt28626153268584
MEDIEFAG185 601Arkivkunnskap35476476149
185 851Medievitenskap, bachelor7010851085140
185 604Medievitenskap, årsstudium3082682682
I altI alt13521412387371
PEDFAG185 852Pedagogikk20025412541372
185 853Spesialpedagogikk13518821882320
I altI alt33535334423692
REALFAG185 327Biovitenskap80830830124
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi2545645650
185 857Fysikk og astronomi90916916186
185 858Geologi og geografi75720720130
185 860Kjemi og biokjemi4441541542
185 306Matematikk med informatikk89734734119
185 862Matematikk og økonomi5061961988
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi4567967972
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi80788788122
185 233Realfag150957957192
I altI alt728453271141125
SAMFUNN185 870Europastudier (EU)5591491471
185 872Internasjonale studier6017961796347
185 874Kriminologi6033263326464
185 308Kultur og kommunikasjon6014291429196
185 941Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst6027502750953
185 942Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår6023142314323
185 876Psykologi, bachelor17038833883636
185 752Psykologi, årsstudium10034303430572
185 438Samfunnsgeografi5058358391
185 879Sosialantropologi9513291329125
185 880Sosiologi, bachelor9517841784158
185 240Sosiologi, årsstudium301323132390
185 881Statsvitenskap, bachelor14022842284349
185 238Statsvitenskap, årsstudium4011561156146
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor2531931947
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium1039939945
185 883Utviklingsstudier6011641164110
I altI alt117015953301834723
SPRÅK185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor5039639670
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium2547047057
185 920Engelsk, bachelor70745745128
185 170Engelsk, årsstudium5514141414250
185 793Fransk, bachelor3525225249
185 174Fransk, årsstudium3561261293
185 694India-studier med hindi 2512112118
185 565Italiensk, bachelor2013113111
185 950Italiensk, årsstudium2045145180
185 582Japansk med Japan-studier60543543131
185 592Kinesisk med Kina-studier6050450489
185 459Klassiske språk2518918915
185 918Latin-Amerika-studier3023823828
185 893Lingvistikk2029229241
185 923Midtøsten-studier med arabisk50586586107
185 595Midtøsten-studier med hebraisk10818113
185 919Nord-Amerika-studier4023323321
185 211Nordisk, særlig norsk språk og litteratur35497497145
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk4618318345
185 074Norrøne og keltiske studier1015115115
185 212Norsk som andrespråk3529429482
185 455Portugisisk710810818
185 616Portugisisk, årsstudium1622922944
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon1926226235
185 483Russisk, bachelor5535635672
185 924Spansk, bachelor3834634646
185 912Spansk, årsstudium36744744118
185 795Tysk, bachelor2513513521
185 690Tysk, årsstudium3545245274
I altI alt9877004110151916
ØKADM185 465Helseledelse og helseøkonomi4010821082138
185 452Offentlig administrasjon og ledelse5521322132230
185 898Samfunnsøkonomi9521532153312
185 698Samfunnsøkonomisk analyse50555555101
I altI alt24046935922781
I altI altI alt5931373709628617003
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK217 618Drama151041049
217 642Kunst og håndverk1019319330
I altI alt2527029739
HELSEFAG217 070Barnevern10015551555180
217 080Sosialt arbeid8014811481268
217 050Sykepleierutdanning21020612061459
I altI alt39039095097907
HISTORIE217 481Historie, bachelor3031131137
217 179Historie, årsstudium4740140162
217 196Religionsstudier3019019030
I altI alt107759902129
IDRETT217 440Idrett/kroppsøving, bachelor2555155180
217 649Idrett/kroppsøving, årsstudium2063163179
I altI alt4510401182159
JUS217 526Rettsvitenskap3516361636257
LÆRER217 130Barnehagelærerutdanning120617617109
217 547Grunnskolelærerutdanning trinn 1-780597597108
217 655Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, matematikk4038438478
217 651Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, norsk3030030043
217 844Lektor 8.-13. trinn, master i humanistiske fag5054554588
I altI alt32018602443426
MEDIEFAG217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon2044444465
217 454Journalistikk2578078093
I altI alt4511191224158
REALFAG217 860Biologisk kjemi2529029060
217 205Matematikk1521121137
217 857Matematikk og fysikk2022422418
I altI alt60645725115
REISELIV217 255Hotelledelse5346746798
217 317Reiselivsledelse80967967152
217 754Restaurantledelse14959546
I altI alt14713101529296
SAMFUNN217 880Sosiologi, bachelor80891891130
217 240Sosiologi, årsstudium6062162184
217 881Statsvitenskap4367467480
I altI alt18317982186294
SPRÅK217 170Engelsk4850150170
217 887Engelsk språk og litteratur3021321339
217 211Nordisk3011911938
217 889Nordisk språk og litteratur14575710
I altI alt122770890157
TEKNO217 938Byplanlegging1427827835
217 813Industriell økonomi, andre linjer1037337360
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi1375575584
217 803Informasjonsteknologi1027027042
217 003Ingeniørfag, Bygg4583683685
217 004Ingeniørfag, Data4059059078
217 005Ingeniørfag, Elektro3555855881
217 009Ingeniørfag, Kjemi og miljø2029429428
217 012Ingeniørfag, Maskin40861861122
217 947Ingeniørfag, Petroleumsgeologi2072972985
217 015Ingeniørfag, Petroleumsteknologi6012201220291
217 755Konstruksjoner og materialer1532632631
217 802Offshoreteknologi1572872867
217 801Petroleumsteknologi35866866159
I altI alt372392186841248
ØKADM217 318Regnskap og revisjon50854854120
217 369Økonomi og administrasjon12022332233454
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom3010161016134
I altI alt20031494103708
I altI altI alt205115824308984893
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK186 404Drama og teater, Tromsø15929211
186 475Kunsthistorie15636316
I altI alt3015115527
HELSEFAG186 070Barnevern, Alta3023723725
186 071Barnevern, Tromsø30767623
186 563Barnevern, deltid, Tromsø3045645692
186 702Bioingeniør2431031034
186 700Ergoterapi2437037033
186 749Farmasi3535735757
186 703Fysioterapi26995995166
186 446Mat og helse20868622
186 740Medisin10623792379432
186 742Odontologi40773773103
186 701Radiografi3035835832
186 080Sosialt arbeid3027427458
186 081Sosialt arbeid, Tromsø30342342128
186 051Sykepleierutdanning, Hammerfest9328928971
186 050Sykepleierutdanning, Tromsø12013481348425
186 743Tannpleie1233133143
I altI alt680652489811744
HISTORIE186 478Arkeologi2518218219
186 479Filosofi1894949
186 481Historie, bachelor3018218222
186 179Historie, årsstudium4019719723
186 482Religionsvitenskap, bachelor2046469
186 910Religionsvitenskap, årsstudium20858511
186 483Russlandsstudier1512812818
I altI alt168742914111
IDRETT186 302Arktisk friluftsliv, bachelor1523923954
186 605Arktisk friluftsliv, årsstudium2019819835
186 440Idrett og friluftsliv, Alta1569696
186 485Idrett, Alta, bachelor20454510
186 649Idrett, Alta, årsstudium2062629
186 486Idrett, Tromsø, bachelor2527327339
186 185Idrett, Tromsø, årsstudium2034534542
I altI alt1359651231195
INFOTEKN186 395Informatikk, bachelor4027427459
JUS186 724Rettsvitenskap15024532453475
LANDOGHAVBRUK186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap3035435479
LÆRER186 131Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert3014314354
186 130Barnehagelærer, Tromsø7032932963
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert5019619670
186 084Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø8436536569
186 083Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø5643643694
186 843Lektorutdanning trinn 8-13, realfag1515615613
186 844Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag6040640675
186 566Lærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes3014514547
I altI alt39515352176485
MEDIEFAG186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap4020720742
186 838Medieproduksjon20848423
I altI alt6027829165
PEDFAG186 852Pedagogikk5042342350
REALFAG186 709Akvamedisin10787812
186 327Biologi, klima og miljø6025325335
186 427Biomedisin2534734730
186 299Bioteknologi1519319317
186 857Fysikk1512512518
186 859Geologi4036336368
186 860Kjemi1597979
186 205Matematikk10848414
186 301Matematikk og finans1555555
186 862Matematikk og statistikk1563636
186 467Miljøledelse og forurensingsbiologi2583838
I altI alt24512761741222
SAMFUNN186 222Likestilling og kjønn1011011013
186 878Politikk, økonomi og filosofi2419019023
186 876Psykologi, bachelor7011591159181
186 752Psykologi, årsstudium25018731873346
186 242Samfunnsfag20858519
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse201281286
186 877Samfunnssikkerhet og miljø4524824867
186 879Sosialantropologi6020420421
186 880Sosiologi5034334327
186 881Statsvitenskap8034134122
I altI alt62935374681725
SPRÅK186 615Allmenn litteraturvitenskap15929213
186 170Engelsk5028028045
186 211Nordisk15767617
186 235Nordsamisk som fremmedspråk10676713
186 891Språk og litteratur4516716742
186 892Språk og økonomi3020920933
I altI alt165732891163
TEKNO186 953Anvendt fysikk og matematikk2013613620
186 003Arktiske anlegg20868618
186 017Automasjon2025125159
186 769Energi, klima og miljø2029329345
186 785Informatikk, master2014314327
186 644Luftfartsfag12181181110
186 049Nautikk2215415434
186 018Prosess- og gassteknologi3041841885
186 814Romfysikk1520020016
186 002Sikkerhet og miljø1017817823
I altI alt18913952040437
ØKADM186 164Bedriftsøkonomi70511511119
186 664Ledelse150647647230
186 867Ledelse, innovasjon og marked50725725125
186 898Samfunnsøkonomi3035035028
186 468Økonomi og administrasjon, Alta5020020050
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø12010681068248
I altI alt47025553501800
I altI altI alt343616380301065637
Total
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
I altI altI alt52477119914644228119914

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:38:30
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017