Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2014-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus1012457601588425691720428959.9
Aust-Agder262422674891606579118551.1
Buskerud5241328585261363791215463.3
Finnmark1120663178337521058564.1
Hedmark592548651079020681485355358.2
Hordaland2247915249377281011568261694159.7
Møre og Romsdal54974370986719171351326858.7
Nord-Trøndelag287318674740947649159659.3
Nordland532049211024118261542336854.2
Oppland774058771361721881818400654.6
Oslo36957233876034421620131403476062.2
Rogaland992479181784234622535599757.7
Sogn og Fjordane360725086115694542123656.1
Sør-Trøndelag194941554235036936085341789452.3
Telemark49723136810819971045304265.6
Troms999366851667833312307563859.1
Vest-Agder962658261545231561905506162.4
Vestfold44664210867613101234254451.5
Østfold4479280172801805992279764.5
I alt7070949205119914707094920511991459.0

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:25:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017