Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

StudiekodeLærestedsnavnStudiumhandboknavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
259 178Noroff University CollegeInteractive Media Games, nettbasert6
259 183Noroff University CollegeInteractive Media Animation, nettbasert7
259 197Noroff University CollegeDigital Forensics / Digital etterforskning11
259 198Noroff University CollegeDigital Forensics / Digital Etterforskning6
259 451Noroff University CollegeInteractive Media Animation8
259 673Noroff University CollegeInteractive Media Games27
258 195Fjellhaug Internasjonale HøgskoleBibel og misjon3
258 196Fjellhaug Internasjonale HøgskoleKristendomskunnskap13
258 480Fjellhaug Internasjonale HøgskoleTeologi og misjon12
258 482Fjellhaug Internasjonale HøgskoleKristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)6
258 626Fjellhaug Internasjonale HøgskoleKristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)8
258 777Fjellhaug Internasjonale HøgskoleMusikk18
256 196MisjonshøgskolenKristendomskunnskap/RLE13
256 214MisjonshøgskolenBibeloversettelse1
256 418MisjonshøgskolenInterkult. kommunikasjon og globalt samarb.10
256 474MisjonshøgskolenSamfunn5
256 480MisjonshøgskolenTeologi6
256 680MisjonshøgskolenSamfunnsfag5
256 771MisjonshøgskolenTeologi, profesjonsstudium8
256 902MisjonshøgskolenReligion, kultur og globalisering4
256 955MisjonshøgskolenKristendom, ledelse og menighetsutvikling6
255 196Ansgar Teologiske HøgskoleKristendom, religion, livssyn og etikk23
255 418Ansgar Teologiske HøgskoleInterkulturell forståelse9
255 437Ansgar Teologiske HøgskoleMusikkteknologi17
255 480Ansgar Teologiske HøgskoleTeologi 3
255 752Ansgar Teologiske HøgskolePsykologi61
255 777Ansgar Teologiske HøgskoleMusikk12
255 792Ansgar Teologiske HøgskoleMusikk og helse2
255 869Ansgar Teologiske HøgskoleInterkulturelle studier3
255 876Ansgar Teologiske HøgskoleKultur- og samfunnspsykologi20
255 936Ansgar Teologiske HøgskolePraktisk teologi11
254 086NLA HøgskolenKommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand1
254 087NLA HøgskolenKomm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor1
254 088NLA HøgskolenKommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk8
254 130NLA HøgskolenBarnehagelærer71
254 162NLA HøgskolenMenighet og ledelse6
254 177NLA HøgskolenInformasjons- og kommunikasjonsarbeid6
254 195NLA HøgskolenPraktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium12
254 196NLA HøgskolenKristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen16
254 220NLA HøgskolenPedagogikk, årsstudium89
254 329NLA HøgskolenKristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo8
254 418NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika17
254 454NLA HøgskolenJournalistikk, bachelor28
254 470NLA HøgskolenØkonomi og administrasjon71
254 480NLA HøgskolenTeologi15
254 547NLA HøgskolenGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen38
254 604NLA HøgskolenJournalistikk, årsstudium6
254 626NLA HøgskolenPraktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor11
254 642NLA HøgskolenKunst og håndverk20
254 651NLA HøgskolenGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen44
254 655NLA HøgskolenGrunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen19
254 667NLA HøgskolenMusikk21
254 717NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Norge7
254 789NLA HøgskolenInterkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika7
254 791NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Kina18
254 849NLA HøgskolenJournalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand17
254 850NLA HøgskolenInterkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand5
254 851NLA HøgskolenInformasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand3
254 852NLA HøgskolenPedagogikk, bachelor47
254 902NLA HøgskolenInterkulturell forståelse, vekt på Madagaskar20
254 929NLA HøgskolenReligion og kultur1
254 936NLA HøgskolenTeologi og ledelse, Oslo5
253 130Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer194
253 131Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk15
253 132Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, natur- og friluftsliv43
253 133Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, deltid97
253 529Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningBarnehagelærer, flerkulturell forståelse12
252 050Haraldsplass diakonale høgskoleSykepleierutdanning240
251 050VID vitenskapelige høgskoleSykepleie, Oslo, Diakonhjemmet525
251 060VID vitenskapelige høgskoleVernepleie122
251 061VID vitenskapelige høgskoleVernepleie, deltid139
251 080VID vitenskapelige høgskoleSosialt arbeid242
251 081VID vitenskapelige høgskoleSosialt arbeid, deltid238
251 700VID vitenskapelige høgskoleErgoterapi26
250 050Høgskolen BetanienSykepleierutdanning216
233 679PolitihøgskolenPolitiutdanning, Stavern548
233 681PolitihøgskolenPolitiutdanning, Oslo1596
233 682PolitihøgskolenPolitiutdanning, Bodø520
233 683PolitihøgskolenPolitiutdanning, Kongsvinger262
232 050Høyskolen DiakonovaSykepleierutdanning170
231 547Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied SciencesGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk17
231 651Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied SciencesGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk15
230 050Lovisenberg diakonale høgskoleSykepleie423
225 003Høgskolen i ÅlesundIngeniør, bygg37
225 004Høgskolen i ÅlesundIngeniør, data47
225 006Høgskolen i ÅlesundIngeniør, elkraftsystemer6
225 017Høgskolen i ÅlesundIngeniør, automatiseringsteknikk24
225 045Høgskolen i ÅlesundIngeniør, produkt- og systemdesign30
225 050Høgskolen i ÅlesundSykepleierutdanning236
225 160Høgskolen i ÅlesundShippingledelse35
225 162Høgskolen i ÅlesundØkonomi og ledelse82
225 184Høgskolen i ÅlesundMedisinsk og marint årsstudium16
225 298Høgskolen i ÅlesundBiomarin innovasjon16
225 353Høgskolen i ÅlesundMaritim utdanning, nautikk138
225 359Høgskolen i ÅlesundMarkedsføring og ledelse167
225 369Høgskolen i ÅlesundØkonomi og administrasjon123
225 427Høgskolen i ÅlesundBioteknologi14
225 432Høgskolen i ÅlesundShipping management117
225 699Høgskolen i ÅlesundIngeniør, skipsdesign20
225 702Høgskolen i ÅlesundBioingeniør38
224 003Høgskolen i ØstfoldIngeniør, bygg70
224 004Høgskolen i ØstfoldIngeniør, data30
224 005Høgskolen i ØstfoldIngeniør, elektro30
224 009Høgskolen i ØstfoldIngeniør, kjemi12
224 012Høgskolen i ØstfoldIngeniør, maskin33
224 035Høgskolen i ØstfoldØkonomi og administrasjon94
224 050Høgskolen i ØstfoldSykepleie503
224 060Høgskolen i ØstfoldVernepleie198
224 070Høgskolen i ØstfoldBarnevern140
224 080Høgskolen i ØstfoldSosialt arbeid189
224 130Høgskolen i ØstfoldBarnehagelærer98
224 131Høgskolen i ØstfoldBarnehagelærer, deltid63
224 170Høgskolen i ØstfoldEngelsk56
224 210Høgskolen i ØstfoldNorsk31
224 238Høgskolen i ØstfoldStatsvitenskap24
224 244Høgskolen i ØstfoldTysk88
224 270Høgskolen i ØstfoldInformatikk: design og utvikling av IT-systemer41
224 318Høgskolen i ØstfoldRegnskap og revisjon52
224 398Høgskolen i ØstfoldBedriftsøkonomi74
224 453Høgskolen i ØstfoldInformasjonssystemer63
224 455Høgskolen i ØstfoldInternasjonal kommunikasjon32
224 474Høgskolen i ØstfoldSamfunn, språk og kultur20
224 505Høgskolen i ØstfoldKunst og håndverk27
224 547Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærer, 1.-7. trinn104
224 610Høgskolen i ØstfoldFransk75
224 620Høgskolen i ØstfoldInformasjonsteknologi33
224 626Høgskolen i ØstfoldReligion, livssyn og etikk24
224 649Høgskolen i ØstfoldKroppsøving og idrett74
224 651Høgskolen i ØstfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn111
224 661Høgskolen i ØstfoldMatematikk14
224 666Høgskolen i ØstfoldNaturfag11
224 667Høgskolen i ØstfoldMusikk23
224 680Høgskolen i ØstfoldSamfunnsfag31
224 702Høgskolen i ØstfoldBioingeniør42
224 824Høgskolen i ØstfoldIngeniør, industriell design16
224 845Høgskolen i ØstfoldDigitale medier og design50
224 895Høgskolen i ØstfoldInnovasjon og prosjektledelse63
224 900Høgskolen i ØstfoldArbeids- og velferdsfag42
224 912Høgskolen i ØstfoldSpansk116
223 070Høgskulen i VoldaSosialt arbeid, barnevernspedagog64
223 080Høgskulen i VoldaSosialt arbeid, sosionom109
223 130Høgskulen i VoldaBarnehagelærer71
223 131Høgskulen i VoldaBarnehagelærarutdanning, deltid42
223 150Høgskulen i VoldaFaglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk15
223 157Høgskulen i VoldaFaglærarutdanning i musikk1
223 170Høgskulen i VoldaEngelsk, deltid9
223 179Høgskulen i VoldaHistorie, årsstudium22
223 196Høgskulen i VoldaReligion, livssyn og etikk13
223 210Høgskulen i VoldaNorsk (nordisk)20
223 211Høgskulen i VoldaNorsk (nordisk), deltid11
223 285Høgskulen i VoldaSamfunnsvitenskap11
223 430Høgskulen i VoldaMedia, IKT og design52
223 437Høgskulen i VoldaMusikk, bachelor23
223 439Høgskulen i VoldaTeater og drama, bachelor12
223 440Høgskulen i VoldaFriluftsliv og naturguide30
223 446Høgskulen i VoldaMatkultur og helse35
223 451Høgskulen i VoldaAnimasjon43
223 452Høgskulen i VoldaPlanlegging og administrasjon25
223 453Høgskulen i VoldaPR, kommunikasjon og media41
223 454Høgskulen i VoldaJournalistikk193
223 472Høgskulen i VoldaDesign, kunst og håndverk, bachelor10
223 481Høgskulen i VoldaHistorie, bachelor20
223 482Høgskulen i VoldaReligion og språk5
223 485Høgskulen i VoldaIdrett og kroppsøving, bachelor19
223 547Høgskulen i VoldaGrunnskolelærer, 1.-7. trinn55
223 548Høgskulen i VoldaGrunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid43
223 605Høgskulen i VoldaFriluftsliv55
223 618Høgskulen i VoldaTeater og drama, årsstudium9
223 623Høgskulen i VoldaEngelsk33
223 630Høgskulen i VoldaDesign, kunst og håndverk, årsstudium18
223 649Høgskulen i VoldaIdrett og kroppsøving, årsstudium37
223 651Høgskulen i VoldaGrunnskolelærer, 5.-10. trinn69
223 663Høgskulen i VoldaMediekunnskap9
223 667Høgskulen i VoldaMusikk, årsstudium8
223 676Høgskulen i VoldaDigital kompetanse i læring12
223 891Høgskulen i VoldaSpråk og litteratur3
222 004Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, data - sikkerhet og nettverk40
222 005Høgskolen i Buskerud og VestfoldIngeniør, elektronikk, Vestfold10
222 012Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, SMART produktdesign39
222 017Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, elektro-automasjon og robotikk50
222 044Universitetet i Sørøst-NorgeSkipsfart og logistikk84
222 050Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, Horten329
222 051Universitetet i Sørøst-NorgeSykepleie, Drammen432
222 068Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, elektro52
222 069Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, maskin67
222 130Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Horten77
222 131Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Horten, deltid43
222 132Universitetet i Sørøst-NorgeBarnehagelærer, Drammen103
222 155Universitetet i Sørøst-NorgeLysdesign40
222 164Universitetet i Sørøst-NorgeBedriftsøkonomi76
222 179Universitetet i Sørøst-NorgeHistorie, Horten, årsstudium37
222 205Høgskolen i Sørøst-NorgeMatematikk21
222 210Universitetet i Sørøst-NorgeNorsk, Horten29
222 240Universitetet i Sørøst-NorgeSosiologi, årsstudium49
222 246Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldJus, årsstudium41
222 251Universitetet i Sørøst-NorgeVisuell kommunikasjon137
222 291Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldSiviløkonom, Kongsberg37
222 317Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldReiselivsledelse32
222 318Høgskolen i Sørøst-NorgeRegnskap og revisjon80
222 330Universitetet i Sørøst-NorgeØkonomi og ledelse, Drammen179
222 345Universitetet i Sørøst-NorgeSiviløkonom31
222 351Universitetet i Sørøst-NorgeUngdomskunnskap38
222 352Universitetet i Sørøst-NorgeMarinteknisk drift74
222 353Universitetet i Sørøst-NorgeNautikk101
222 359Universitetet i Sørøst-NorgeMarkedsføringsledelse55
222 369Universitetet i Sørøst-NorgeØkonomi og ledelse, Horten175
222 370Høgskolen i Buskerud og VestfoldDynamisk webdesign, Ringerike23
222 395Universitetet i Sørøst-NorgeIT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor39
222 404Universitetet i Sørøst-NorgeØkonomi og ledelse, Kongsberg87
222 412Universitetet i Sørøst-NorgeInformasjonsbehandling25
222 414Universitetet i Sørøst-NorgeØkonomi og ledelse, Ringerike63
222 440Universitetet i Sørøst-NorgeIdrett, ernæring og helse143
222 453Universitetet i Sørøst-NorgeIT og informasjonssystemer, Horten, bachelor80
222 481Universitetet i Sørøst-NorgeHistorie, Horten, bachelor25
222 503Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, data55
222 526Universitetet i Sørøst-NorgeJus83
222 547Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten66
222 548Universitetet i Sørøst-NorgeGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen75
222 550Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell9
222 551Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sandvika6
222 620Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldIT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium16
222 623Universitetet i Sørøst-NorgeEngelsk, Horten41
222 642Universitetet i Sørøst-NorgeKunst og design22
222 651Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen37
222 655Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten31
222 657Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten26
222 658Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Drammen22
222 659Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og VestfoldGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, SAM+MAT25
222 663Høgskolen i Sørøst-NorgeEvent " Sport Management, deltid16
222 667Universitetet i Sørøst-NorgeMusikk15
222 684Universitetet i Sørøst-NorgeLektor, 8.-13. trinn, historie22
222 687Universitetet i Sørøst-NorgeLektor, 8.-13. trinn, norsk1
222 701Universitetet i Sørøst-NorgeRadiografi87
222 717Universitetet i Sørøst-NorgeInternasjonal forståelse og samarbeid27
222 823Universitetet i Sørøst-NorgeIngeniør, mikro-/nanoteknologi og elektronikk21
222 867Universitetet i Sørøst-NorgeForretningsjus og økonomi66
222 880Universitetet i Sørøst-NorgeSosiologi, bachelor61
222 881Universitetet i Sørøst-NorgeStatsvitenskap77
222 887Høgskolen i Sørøst-NorgeEngelsk, Horten, bachelor21
222 889Høgskolen i Sørøst-NorgeNorsk, Horten, bachelor8
222 894Universitetet i Sørøst-NorgeOptometri129
222 952Høgskolen i Sørøst-NorgeEvent " Sport Management48
220 003Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør bygg - byggdesign31
220 006Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør elektro - elkraftteknikk15
220 012Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør maskin - maskinteknisk design27
220 033Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør bygg - plan og infrastruktur12
220 035Høgskolen i TelemarkØkonomi og administrasjon, 2 år, Bø5
220 050Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSykepleierutdanning274
220 051Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSykepleierutdanning, deltid166
220 060Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkVernepleierutdanning153
220 070Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnevern i et flerkulturelt samfunn184
220 090Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør elektro - informatikk " automatisering22
220 130Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Notodden16
220 131Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Notodden, deltid138
220 133Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBarnehagelærerutdanning, Porsgrunn57
220 140Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFaglærer i kroppsøving og idrettsfag12
220 150Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFaglærer i formgiving, kunst og håndverk21
220 164Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBedriftsøkonomi, Bø24
220 167Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkBedriftsøkonomi, Porsgrunn86
220 170Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkEngelsk26
220 172Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFriluftsliv, kultur og naturveiledning28
220 179Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkHistorie18
220 185Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIdrett40
220 187Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformasjonsbehandling16
220 210Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNorsk10
220 302Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFriluftsliv, kultur- og naturveiledning47
220 308Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKulturledelse10
220 317Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTurisme og ledelse26
220 318Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkRevisjon og regnskap31
220 359Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInternasjonal markedsføring38
220 366Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIdehistorie19
220 368Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkEiendomsmegling191
220 369Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkØkonomi og administrasjon76
220 388Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkØkologi og naturforvaltning18
220 395Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformatikk5
220 412Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformasjonsbehandling, nettbasert96
220 440Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIdrettsvitenskap33
220 441Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkVisuelle kunstfag og design11
220 442Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkekunst, bachelor9
220 443Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkemusikk, bachelor6
220 447Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNatur, miljø og friluftsliv16
220 448Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkForurensing og miljø7
220 449Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInformasjonssystemer20
220 481Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkHistoriske fag13
220 505Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkLeire - kunst og design 14
220 532Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTre m/metall - kunst, håndverk og design 15
220 547Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden21
220 548Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn58
220 550Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid74
220 551Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert40
220 602Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkDigital mediedesign64
220 605Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNatur og miljø12
220 613Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkHistorie, deltid60
220 622Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkEngelsk, deltid89
220 628Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkekunst, årsstudium14
220 629Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkFolkemusikk, årsstudium11
220 630Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKunst og håndverk8
220 637Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkTegning - bilde6
220 649Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkKroppsøving og idrettsfag11
220 651Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn57
220 655Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert26
220 657Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkGrunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden71
220 662Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNaturfag86
220 672Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkNorsk, deltid93
220 676Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSpesialpedagogikk - grunnutdanning55
220 688Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkIngeniør kjemi - gass- og energiteknologi38
220 853Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSpesialpedagogikk37
220 895Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkInnovasjon og entreprenørskap26
220 912Høgskolen i TelemarkSpansk10
220 921Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i TelemarkSpråk og litteratur13
219 003Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, bygg235
219 004Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, data159
219 005Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, elektro150
219 009Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, kjemi21
219 012Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, maskin140
219 013Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, materialteknologi41
219 016Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, logistikk41
219 035Høgskolen i Sør-TrøndelagØkonomi og administrasjon890
219 050Høgskolen i Sør-TrøndelagSykepleierutdanning837
219 060Høgskolen i Sør-TrøndelagVernepleierutdanning230
219 070Høgskolen i Sør-TrøndelagBarnevernspedagogutdanning280
219 080Høgskolen i Sør-TrøndelagSosionomutdanning325
219 163Høgskolen i Sør-TrøndelagKjemi og bioteknologi17
219 200Høgskolen i Sør-TrøndelagTradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern22
219 221Høgskolen i Sør-TrøndelagTegnspråk65
219 287Høgskolen i Sør-TrøndelagInformatikk med spes. i info.behandling91
219 318Høgskolen i Sør-TrøndelagRegnskap og revisjon99
219 346Høgskolen i Sør-TrøndelagMatteknologi53
219 374Høgskolen i Sør-TrøndelagInformatikk med spes. i drift av datasystemer83
219 422Høgskolen i Sør-TrøndelagIT-støttet bedriftsutvikling117
219 466Høgskolen i Sør-TrøndelagTegnspråk og tolking22
219 547Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 1.-7. trinn247
219 548Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag34
219 655Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag87
219 657Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk118
219 658Høgskolen i Sør-TrøndelagGrunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk137
219 700Høgskolen i Sør-TrøndelagErgoterapeututdanning101
219 701Høgskolen i Sør-TrøndelagRadiografutdanning103
219 702Høgskolen i Sør-TrøndelagBioingeniørutdanning108
219 703Høgskolen i Sør-TrøndelagFysioterapeututdanning481
219 704Høgskolen i Sør-TrøndelagAudiografutdanning66
219 822Høgskolen i Sør-TrøndelagIngeniør, fornybar energi71
218 002Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, brannsikkerhet59
218 012Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, maskin68
218 047Høgskolen Stord/HaugesundIngeniør, HMS76
218 050Høgskolen Stord/HaugesundSykepleierutdanning, Stord133
218 056Høgskolen Stord/HaugesundSykepleierutdanning, Haugesund190
218 130Høgskolen Stord/HaugesundBarnehagelærerutdanning73
218 131Høgskolen Stord/HaugesundBarnehagelærerutd, deltid, nett- og samlingsbasert5
218 157Høgskolen Stord/HaugesundFaglærerutdanning i musikk4
218 353Høgskolen Stord/HaugesundNautikk (Sjøoffiser)90
218 369Høgskolen Stord/HaugesundØkonomi og administrasjon240
218 505Høgskolen Stord/HaugesundKunst og håndverk15
218 547Høgskolen Stord/HaugesundGrunnskolelærer 1-752
218 623Høgskolen Stord/HaugesundEngelsk25
218 649Høgskolen Stord/HaugesundIdrett/kroppsøving33
218 651Høgskolen Stord/HaugesundGrunnskolelærer 5-1070
218 667Høgskolen Stord/HaugesundMusikk11
218 680Høgskolen Stord/HaugesundSamfunnsfag17
217 003Universitetet i StavangerIngeniør, bygg85
217 004Universitetet i StavangerIngeniør, datateknologi78
217 005Universitetet i StavangerIngeniør, automatisering og elektronikkdesign81
217 009Universitetet i StavangerIngeniør, kjemi og miljø28
217 012Universitetet i StavangerIngeniør, maskin122
217 015Universitetet i StavangerIngeniør, petroleumsteknologi291
217 046Universitetet i StavangerFjernsyns- og multimedieproduksjon65
217 050Universitetet i StavangerSykepleie459
217 070Universitetet i StavangerBarnevern180
217 080Universitetet i StavangerSosialt arbeid268
217 130Universitetet i StavangerBarnehagelærer109
217 170Universitetet i StavangerEngelsk70
217 179Universitetet i StavangerHistorie, årsstudium62
217 196Universitetet i StavangerReligionsstudier30
217 205Universitetet i StavangerMatematikk37
217 211Universitetet i StavangerNordisk38
217 240Universitetet i StavangerSosiologi, årsstudium84
217 255Universitetet i StavangerHotelledelse98
217 317Universitetet i StavangerReiselivsledelse152
217 318Universitetet i StavangerRegnskap og revisjon120
217 345Universitetet i StavangerØkonomi og administrasjon - siviløkonom134
217 369Universitetet i StavangerØkonomi og administrasjon454
217 440Universitetet i StavangerIdrett/kroppsøving, bachelor80
217 454Universitetet i StavangerJournalistikk93
217 481Universitetet i StavangerHistorie, bachelor37
217 526Universitetet i StavangerRettsvitenskap257
217 547Universitetet i StavangerGrunnskolelærer, 1.-7. trinn108
217 618Universitetet i StavangerDrama9
217 642Universitetet i StavangerKunst og håndverk30
217 649Universitetet i StavangerIdrett/kroppsøving, årsstudium79
217 651Universitetet i StavangerGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk43
217 655Universitetet i StavangerGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk78
217 754Universitetet i StavangerRestaurantledelse46
217 755Universitetet i StavangerKonstruksjoner og materialer31
217 800Universitetet i StavangerIndustriell økonomi, petroleumsteknologi84
217 801Universitetet i StavangerPetroleumsteknologi159
217 802Universitetet i StavangerMarin- og offshoreteknologi67
217 803Universitetet i StavangerInformasjonsteknologi42
217 813Universitetet i StavangerIndustriell økonomi, alle linjer60
217 844Universitetet i StavangerLektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag88
217 857Universitetet i StavangerMatematikk og fysikk18
217 860Universitetet i StavangerBiologisk kjemi60
217 880Universitetet i StavangerSosiologi, bachelor130
217 881Universitetet i StavangerStatsvitenskap80
217 887Universitetet i StavangerEngelsk språk og litteratur39
217 889Universitetet i StavangerNordisk språk og litteratur10
217 938Universitetet i StavangerByplanlegging35
217 947Universitetet i StavangerIngeniør, geovitenskap85
216 005Høgskulen i Sogn og FjordaneIngeniør elektro - automatiseringsteknikk16
216 050Høgskulen i Sogn og FjordaneSykepleierutdanning, Førde, bachelor134
216 052Høgskulen i Sogn og FjordaneSykepleierutdanning, Førde, bachelor16
216 060Høgskulen i Sogn og FjordaneVernepleierutdanning45
216 070Høgskulen i Sogn og FjordaneBarnevernspedagogutdanning50
216 080Høgskulen i Sogn og FjordaneSosialt arbeid72
216 130Høgskulen i Sogn og FjordaneBarnehagelærarutdanning25
216 164Høgskulen i Sogn og FjordaneBedriftsøkonomi34
216 170Høgskulen i Sogn og FjordaneEngelsk32
216 185Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett50
216 242Høgskulen i Sogn og FjordaneSamfunnsfag22
216 246Høgskulen i Sogn og FjordaneJus38
216 302Høgskulen i Sogn og FjordaneFriluftsliv63
216 310Høgskulen i Sogn og FjordaneLandskapsplanlegging med landskapsarkitektur29
216 330Høgskulen i Sogn og FjordaneReiselivsledelse19
216 351Høgskulen i Sogn og FjordaneUngdomssosiologi26
216 368Høgskulen i Sogn og FjordaneEiendomsmegling90
216 369Høgskulen i Sogn og FjordaneØkonomi og administrasjon65
216 373Høgskulen i Sogn og FjordaneNaturfag4
216 440Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett, fysisk aktivitet og helse40
216 469Høgskulen i Sogn og FjordaneGeologi og geofare42
216 481Høgskulen i Sogn og FjordaneHistorie16
216 485Høgskulen i Sogn og FjordaneIdrett og kroppsøving33
216 526Høgskulen i Sogn og FjordaneØkonomi og jus31
216 547Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn30
216 548Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid31
216 651Høgskulen i Sogn og FjordaneGrunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn68
216 754Høgskulen i Sogn og FjordaneReiseliv26
216 822Høgskulen i Sogn og FjordaneIngeniør elektro - energi, elkraft og miljø11
216 835Høgskulen i Sogn og FjordaneFornybar energi49
216 927Høgskulen i Sogn og FjordaneSosiologi - ungdomssosiologi9
215 003OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, bygg271
215 004OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, data142
215 005OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, elektronikk og informasjonsteknologi107
215 009OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, bioteknologi og kjemi44
215 012OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, maskin204
215 050OsloMet - storbyuniversitetetSykepleie, Oslo1008
215 054OsloMet - storbyuniversitetetSykepleie, Kjeller403
215 055Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Sykepleie, Sandvika234
215 060OsloMet - storbyuniversitetetVernepleie, Kjeller226
215 061Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Vernepleie, Kjeller, deltid179
215 063OsloMet - storbyuniversitetetVernepleie, Sandvika241
215 070OsloMet - storbyuniversitetetBarnevern530
215 071Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Barnevern, deltid243
215 080OsloMet - storbyuniversitetetSosialt arbeid583
215 085OsloMet - storbyuniversitetetArkivvitenskap78
215 105OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i service og samferdsel 13
215 106OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid46
215 109OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller19
215 123OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag28
215 124OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i restaurant- og matfag51
215 126OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i design- og håndverk/medieprod.47
215 127OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller16
215 129OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglær., tekn./industr. prod, Kjeller16
215 130OsloMet - storbyuniversitetetBarnehagelærer404
215 131Høgskolen i Oslo og AkershusBarnehagelærerutdanning, deltid252
215 132Høgskolen i Oslo og AkershusBarnehagelærerutdanning, deltid, Sandvika77
215 138OsloMet - storbyuniversitetetAdministrasjon og ledelse i offentlig virksomhet507
215 150OsloMet - storbyuniversitetetFaglærer i design, kunst og håndverk97
215 162OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og ledelse315
215 185OsloMet - storbyuniversitetetKroppsøving og idrett96
215 200OsloMet - storbyuniversitetetKunst og design - studieretn. kunst og formidling77
215 221OsloMet - storbyuniversitetetTegnspråk83
215 228Høgskolen i Oslo og AkershusYrkesfaglærerutd i service og samferdsel1
215 229Høgskolen i Oslo og AkershusYrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger11
215 231Høgskolen i Oslo og AkershusYrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod7
215 253OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og ledelse, deltid232
215 336OsloMet - storbyuniversitetetBibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor164
215 369OsloMet - storbyuniversitetetØkonomi og administrasjon 822
215 395OsloMet - storbyuniversitetetInformasjonsteknologi82
215 405OsloMet - storbyuniversitetetProduktdesign119
215 408Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Samfunnsernæring138
215 439OsloMet - storbyuniversitetetDrama og teaterkommunikasjon, bachelor57
215 447Høgskolen i Oslo og AkershusIdrett, friluftsliv og helse110
215 449OsloMet - storbyuniversitetetAnvendt datateknologi193
215 454OsloMet - storbyuniversitetetJournalistikk396
215 466OsloMet - storbyuniversitetetTegnspråk og tolking58
215 472OsloMet - storbyuniversitetetKunst og design - studieretn. mote og produksjon185
215 484OsloMet - storbyuniversitetetUtviklingsstudier, bachelor68
215 547OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn375
215 554OsloMet - storbyuniversitetetPrehospitalt arbeid - paramedic595
215 562Høgskolen i Oslo og AkershusLærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk44
215 601Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Arkivvitenskap, årsstudium114
215 602OsloMet - storbyuniversitetetDesign og kommunikasjon i digitale medier165
215 603OsloMet - storbyuniversitetetBibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium89
215 604OsloMet - storbyuniversitetetMedier og kommunikasjon, årsstudium59
215 618OsloMet - storbyuniversitetetDrama og teaterkommunikasjon, årsstudium60
215 651OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk96
215 655OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk119
215 657OsloMet - storbyuniversitetetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk118
215 691OsloMet - storbyuniversitetetUtviklingsstudier, årsstudium95
215 696OsloMet - storbyuniversitetetTrafikklærer314
215 700OsloMet - storbyuniversitetetErgoterapi153
215 701OsloMet - storbyuniversitetetRadiografi208
215 702OsloMet - storbyuniversitetetBioingeniør202
215 703OsloMet - storbyuniversitetetFysioterapi726
215 705Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)Tannteknikk41
215 706OsloMet - storbyuniversitetetFysioterapi, mensendieck142
215 749OsloMet - storbyuniversitetetFarmasi218
215 822OsloMet - storbyuniversitetetIngeniør, energi og miljø65
215 848OsloMet - storbyuniversitetetFotojournalistikk101
215 850OsloMet - storbyuniversitetetMedier og kommunikasjon, bachelor116
215 876OsloMet - storbyuniversitetetPsykologi med vekt på adferdsanalyse115
215 896Høgskolen i Oslo og AkershusFacility Management143
215 953OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglær., bygg/anleggstek, Kjeller, nettbasert6
215 954OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasert3
215 957OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglærer, service og samferdsel, Kjeller8
215 958OsloMet - storbyuniversitetetYrkesfaglær., tekn./industr. prod, Kjeller, nettb.9
215 959Høgskolen i Oslo og AkershusYrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger17
214 050Høgskolen i Nord-TrøndelagSykepleierutdanning, Levanger250
214 058Høgskolen i Nord-TrøndelagSykepleierutdanning, Namsos84
214 060Høgskolen i Nord-TrøndelagVernepleierutdanning, Namsos49
214 130Høgskolen i Nord-TrøndelagBarnehagelærarutdanning, Levanger61
214 164Høgskolen i Nord-TrøndelagBedriftsøkonomi, Steinkjer33
214 185Høgskolen i Nord-TrøndelagIdrett, Levanger37
214 240Høgskolen i Nord-TrøndelagSosiologi, Steinkjer43
214 318Høgskolen i Nord-TrøndelagRevisjon, Steinkjer7
214 321Høgskolen i Nord-TrøndelagHusdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer30
214 323Høgskolen i Nord-TrøndelagUtmarksforvaltning, Steinkjer36
214 369Høgskolen i Nord-TrøndelagØkonomi og administrasjon, Steinkjer67
214 388Høgskolen i Nord-TrøndelagNaturforvaltning, Steinkjer9
214 396Høgskolen i Nord-TrøndelagGeografi, nettbasert, Steinkjer84
214 419Høgskolen i Nord-TrøndelagKommunal økonomi og ledelse, Steinkjer30
214 421Høgskolen i Nord-TrøndelagHusdyrvelferd, Steinkjer25
214 430Høgskolen i Nord-TrøndelagMultimedieteknologi, Steinkjer21
214 440Høgskolen i Nord-TrøndelagKroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger44
214 516Høgskolen i Nord-TrøndelagRegnskap, Steinkjer27
214 547Høgskolen i Nord-TrøndelagGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger54
214 548Høgskolen i Nord-TrøndelagGrunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger37
214 605Høgskolen i Nord-TrøndelagFriluftsliv, Levanger36
214 623Høgskolen i Nord-TrøndelagEngelsk, Levanger28
214 639Høgskolen i Nord-TrøndelagFaglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger21
214 642Høgskolen i Nord-TrøndelagKunst og håndverk, Levanger19
214 649Høgskolen i Nord-TrøndelagKroppsøving, Levanger22
214 651Høgskolen i Nord-TrøndelagGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger65
214 667Høgskolen i Nord-TrøndelagMusikk, Levanger26
214 673Høgskolen i Nord-TrøndelagSpill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer50
214 680Høgskolen i Nord-TrøndelagSamfunnsfag, Levanger58
214 696Høgskolen i Nord-TrøndelagTrafikklærerutdanning, Stjørdal240
214 749Høgskolen i Nord-TrøndelagFarmasiutdanning, Namsos36
213 051Høgskolen i NesnaSykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen40
213 130Høgskolen i NesnaBarnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten38
213 132Høgskolen i NesnaBarnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert28
213 170Høgskolen i NesnaEngelsk5
213 185Høgskolen i NesnaIdrett, årsstudium, Nesna6
213 189Høgskolen i NesnaInformasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana6
213 440Høgskolen i NesnaIdrett 12
213 453Høgskolen i NesnaInformasjonssystemer, Mo i Rana9
213 505Høgskolen i NesnaKunst og håndverk6
213 547Høgskolen i NesnaGrunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik47
213 604Høgskolen i NesnaDigitale medier, Mo i Rana18
213 649Høgskolen i NesnaIdrett, årsstudium, Sydney/Nesna30
213 650Høgskolen i NesnaIdrett, årsstudium, Bali/Nesna17
213 651Høgskolen i NesnaGrunnskolelærer 5.-10. trinn 26
213 666Høgskolen i NesnaNaturfag2
213 680Høgskolen i NesnaSamfunnsfag6
213 777Høgskolen i NesnaBand13
212 003Høgskolen i NarvikBygg36
212 004Høgskolen i NarvikDatateknikk20
212 006Høgskolen i NarvikElkraftteknikk5
212 012Høgskolen i NarvikMaskin, nettstøttet31
212 018Høgskolen i NarvikProsessteknologi34
212 024Høgskolen i NarvikIndustriell elektronikk1
212 040Høgskolen i NarvikIngeniør, Alta, første studieår29
212 050Høgskolen i NarvikSykepleierutdanning76
212 069Høgskolen i NarvikMaskin15
212 072Høgskolen i NarvikFornybar energi7
212 075Høgskolen i NarvikBygg, nettstøttet40
212 077Høgskolen i NarvikProsessteknologi, nettstøttet48
212 078Høgskolen i NarvikDatateknikk, nettstøttet35
212 079Høgskolen i NarvikElektro, første studieår, nettstøttet11
212 225Høgskolen i NarvikDatateknikk, Bodø37
212 227Høgskolen i NarvikMaskin, Mo i Rana22
212 314Høgskolen i NarvikFornybar energi, nettstøttet20
212 410Høgskolen i NarvikØkonomi og administrasjon59
212 761Høgskolen i NarvikElektroteknikk, master8
212 804Høgskolen i NarvikData/IT, master4
212 805Høgskolen i NarvikIngeniørdesign, master2
212 806Høgskolen i NarvikIntegrert bygningsteknologi, master4
212 811Høgskolen i NarvikIndustriell teknologi, master6
212 814Høgskolen i NarvikSatelitteknologi, master5
212 956Høgskolen i NarvikSatelitteknologi4
211 050Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkSykepleie, Molde106
211 056Høgskolen i MoldeSykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund55
211 060Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkVernepleie77
211 164Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkBedriftsøkonomi36
211 185Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkIdrett og adventure37
211 189Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkIT37
211 238Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkStatsvitenskap13
211 246Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkJus72
211 292Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkLogistikk og Supply Chain Management98
211 318Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkRegnskap og revisjon15
211 369Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkØkonomi og administrasjon75
211 488Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkSport Management68
211 841Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkJus og administrasjon39
211 866Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikkPetroleumslogistikk og økonomi147
210 035Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerØkonomi og administrasjon, bachelor127
210 060Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerVernepleierutdanning174
210 070Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerBarnevern166
210 080Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerSosialt arbeid183
210 089Høgskolen i LillehammerDokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 7
210 149Høgskolen i LillehammerFilm- og fjernsynsvitenskap, bachelor35
210 164Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerØkonomi og administrasjon, årsstudium64
210 172Høgskolen i LillehammerSports and Outdoors Tourism12
210 185Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerIdrett72
210 220Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPedagogikk, årsstudium100
210 262Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerFilm- og fjernsynsvitenskap23
210 264Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerTV-teknikk36
210 288Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerInternasjonale studier med historie, årsstudium22
210 308Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerKulturprosjektledelse, bachelor28
210 317Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerReiselivsledelse38
210 319Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerMarkedsføring og ledelse av turismeopplevelser51
210 392Høgskolen i LillehammerDokumentarfilmproduksjon-Foto12
210 440Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerIdrett med fordypning i helse og treningsfysiologi97
210 485Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerSport Management88
210 526Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerRettsvitenskap228
210 534Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerTV-ledelse26
210 654Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerKulturprosjektledelse, årsstudium37
210 676Høgskolen i LillehammerPedagogikk, deltid93
210 752Høgskolen i LillehammerPsykologi, årsstudium125
210 754Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerReiseliv og turisme32
210 847Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerTV-regi15
210 852Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPedagogikk, bachelor75
210 867Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerOrganisasjon og ledelse92
210 872Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerInternasjonale studier med historie, bachelor33
210 876Høgskolen i Innlandet, studier i LillehammerPsykologi209
209 050Høgskolen i InnlandetSykepleie, Elverum252
209 052Høgskolen i InnlandetSykepleie, Elverum, deltid116
209 053Høgskolen i InnlandetSykepleie, Kongsvinger73
209 130Høgskolen i InnlandetBarnehagelærer118
209 132Høgskolen i InnlandetBarnehagelærer, samlingsbasert150
209 140Høgskolen i InnlandetFaglærer i kroppsøving og idrettsfag43
209 157Høgskolen i InnlandetFaglærer i musikk19
209 162Høgskolen i InnlandetOrganisasjon og ledelse, Rena30
209 164Høgskolen i InnlandetBedriftsøkonomi, Rena20
209 167Høgskolen i HedmarkBedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena97
209 172Høgskolen i InnlandetJakt, fiske og naturveiledning32
209 185Høgskolen i InnlandetIdrett, Elverum54
209 215Høgskolen i InnlandetOffentlig styring, ledelse og økonomi92
209 223Høgskolen i HedmarkVilt- og fiskeforvaltning, Evenstad7
209 239Høgskolen i InnlandetKrisehåndtering257
209 242Høgskolen i InnlandetSamfunnsfag36
209 250Høgskolen i HedmarkSkogbruk, årsstudium15
209 311Høgskolen i InnlandetLandbruksteknikk, bachelor27
209 318Høgskolen i HedmarkRegnskap og revisjon40
209 320Høgskolen i InnlandetAgronomi, bachelor31
209 322Høgskolen i InnlandetSkogbruk31
209 323Høgskolen i InnlandetUtmarksforvaltning43
209 362Høgskolen i InnlandetAgronomi, årsstudium16
209 368Høgskolen i InnlandetEiendomsmegling152
209 369Høgskolen i InnlandetØkonomi og administrasjon, Rena, bachelor27
209 393Høgskolen i HedmarkInnovasjon og entreprenørskap, Rena14
209 398Høgskolen i InnlandetBedriftsøkonomi, Hamar81
209 409Høgskolen i InnlandetØkologisk landbruk55
209 440Høgskolen i InnlandetIdrett - spesialisering i trenerrollen44
209 446Høgskolen i InnlandetMat, ernæring og helse56
209 451Høgskolen i HedmarkAnimasjon, Hamar56
209 470Høgskolen i InnlandetServiceledelse og markedsføring37
209 472Høgskolen i HedmarkVirtuell kunst og design, Hamar61
209 476Høgskolen i InnlandetMusic Business - Management44
209 486Høgskolen i InnlandetFolkehelsearbeid44
209 514Høgskolen i HedmarkDigital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena18
209 547Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn75
209 548Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert60
209 550Høgskolen i HedmarkGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Kongsvinger26
209 551Høgskolen i HedmarkGrunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Gran8
209 605Høgskolen i Innlandet, studier i HedmarkFriluftsliv34
209 623Høgskolen i InnlandetEngelsk34
209 651Høgskolen i InnlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn118
209 663Høgskolen i HedmarkMediefag, Rena12
209 664Høgskolen i InnlandetOrganisasjon og ledelse, Rena, deltid257
209 667Høgskolen i InnlandetMusikk29
209 668Høgskolen i InnlandetLandbruksteknikk, årsstudium12
209 672Høgskolen i InnlandetNorsk24
209 676Høgskolen i InnlandetSosialpedagogikk90
209 685Høgskolen i HedmarkLektorutdanning i engelsk, Hamar24
209 687Høgskolen i HedmarkLektorutdanning i norsk, Hamar9
209 714Høgskolen i InnlandetMusic Business - Production54
209 743Høgskolen i InnlandetTannpleie38
209 839Høgskolen i InnlandetSpillteknologi og simulering79
209 867Høgskolen i InnlandetLedelse og digitalisering28
208 035Høgskolen i HarstadØkonomi og ledelse38
208 050Høgskolen i HarstadSykepleierutdanning102
208 060Høgskolen i HarstadVernepleierutdanning60
208 070Høgskolen i HarstadBarnevernspedagogutdanning51
208 162Høgskolen i HarstadPraktisk prosjektledelse, deltid44
208 164Høgskolen i HarstadØkonomi og ledelse, årsstudium47
208 215Høgskolen i HarstadPraktisk prosjektledelse 13
208 318Høgskolen i HarstadRegnskap og revisjon14
208 350Høgskolen i HarstadRetail Management20
208 530Høgskolen i HarstadInternasjonal beredskap103
207 003Høgskolen i GjøvikIngeniør, bygg44
207 004Høgskolen i GjøvikIngeniør, data33
207 005Høgskolen i GjøvikIngeniør, elektro25
207 012Høgskolen i GjøvikIngeniør, maskin25
207 046Høgskolen i GjøvikWebutvikling53
207 050Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning252
207 051Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid68
207 052Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal17
207 053Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Valdres24
207 054Høgskolen i GjøvikSykepleierutdanning, deltid, Hadeland37
207 067Høgskolen i GjøvikIngeniør, bygg, fleksibel, nettbasert52
207 069Høgskolen i GjøvikIngeniør, maskin, fleksibel, nettbasert48
207 099Høgskolen i GjøvikLandmåling, nettbasert68
207 102Høgskolen i GjøvikGeografiske info.systemer (GIS), nettbasert58
207 136Høgskolen i GjøvikMedieledelse, årsstudium9
207 149Høgskolen i GjøvikMediedesign59
207 160Høgskolen i GjøvikØkonomi og ledelse, årsstudium48
207 188Høgskolen i GjøvikInformatikk6
207 248Høgskolen i GjøvikLandmåling47
207 264Høgskolen i GjøvikMedieproduksjon13
207 369Høgskolen i GjøvikØkonomi og ledelse73
207 374Høgskolen i GjøvikDrift av nettverk og datasystemer42
207 395Høgskolen i GjøvikProgramvareutvikling26
207 396Høgskolen i GjøvikGeografiske informasjonssystemer (GIS)25
207 404Høgskolen i GjøvikØkonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert166
207 406Høgskolen i GjøvikGeomatikk14
207 429Høgskolen i GjøvikInformasjonssikkerhet67
207 602Høgskolen i GjøvikTeknologidesign og ledelse, årsstudium9
207 604Høgskolen i GjøvikMedieproduksjon, årsstudium9
207 620Høgskolen i GjøvikBIM, nettbasert46
207 673Høgskolen i GjøvikSpillprogrammering64
207 700Høgskolen i GjøvikErgoterapiutdanning42
207 701Høgskolen i GjøvikRadiografutdanning50
207 824Høgskolen i GjøvikTeknologidesign og ledelse22
207 835Høgskolen i GjøvikFornybar energi21
207 838Høgskolen i GjøvikMedieledelse13
207 955Høgskolen i GjøvikByggeledelse, fleksibel, nettbasert23
204 050Nord universitetSykepleie, Bodø184
204 055Nord universitetSykepleie, Mo i Rana60
204 070Nord universitetBarnevern66
204 080Nord universitetSosialt arbeid83
204 097Nord universitetØkonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen53
204 130Nord universitetBarnehagelærer, Vesterålen, nettbasert34
204 131Nord universitetBarnehagelærer, Bodø38
204 132Nord universitetBarnehagelærer, Nesna53
204 140Universitetet i NordlandFaglærer i kroppsøving og idrettsfag14
204 164Nord universitetØkonomi og ledelse, Bodø, årsstudium43
204 167Universitetet i NordlandØkonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland57
204 170Nord universitetEngelsk, Bodø, årsstudium28
204 179Nord universitetHistorie, årsstudium18
204 184Universitetet i NordlandBiologi og kjemi4
204 218Nord universitetØkonomi, markedsføring og ledelse, Bodø113
204 219Universitetet i NordlandStatsvitenskap, årsstudium8
204 233Nord universitetGrunnstudium85
204 246Nord universitetOffentlig rett52
204 249Nord universitetSosiologi, Bodø23
204 276Nord universitetLederskap20
204 318Nord universitetRegnskap 35
204 327Nord universitetBiologi12
204 342Nord universitetØkonomi og ledelse, Bodø, bachelor105
204 345Nord universitetSiviløkonom49
204 353Nord universitetNautikk, maritim økonomi og ledelse45
204 368Nord universitetEiendomsmegling112
204 398Nord universitetØkonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium39
204 427Nord universitetAnimal Science50
204 440Nord universitetIdrett, Bodø, bachelor12
204 454Nord universitetJournalistikk55
204 455Nord universitetEngelsk, Bodø, bachelor8
204 470Nord universitetØkonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor46
204 473Nord universitetInternasjonal markedsføring33
204 481Nord universitetHistorie, bachelor13
204 547Nord universitetGr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.65
204 605Nord universitetFriluftsliv, Bodø39
204 613Nord universitetHistorie, årsstudium, deltid77
204 642Nord universitetVisuelle kunstfag15
204 649Nord universitetIdrett, Bodø, årsstudium26
204 651Nord universitetGr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.66
204 717Nord universitetInternasjonale relasjoner, årsstudium36
204 867Nord universitetHavbruksdrift og ledelse35
204 880Nord universitetSosiologi og samfunnsanalyse, Bodø11
204 881Universitetet i NordlandStatsvitenskap11
204 945Universitetet i NordlandLektorutdanning i samfunnsfag 16
203 003Høgskulen på VestlandetIngeniør, bygg, Bergen175
203 004Høgskulen på VestlandetIngeniør, data112
203 006Høgskulen på VestlandetIngeniør, elkraftteknikk, Bergen53
203 009Høgskulen på VestlandetIngeniør, kjemi53
203 011Høgskulen på VestlandetIngeniør, marinteknikk90
203 012Høgskulen på VestlandetIngeniør, maskin, Bergen117
203 017Høgskulen på VestlandetIngeniør, automatisering med robotikk, Bergen103
203 024Høgskulen på VestlandetIngeniør, elektronikk36
203 028Høgskulen på VestlandetIngeniør, kommunikasjonssystemer19
203 045Høgskulen på VestlandetIngeniør, produksjonsteknikk76
203 050Høgskulen på VestlandetSykepleie, Bergen, høst659
203 060Høgskulen på VestlandetVernepleie, Bergen220
203 080Høgskulen på VestlandetSosialt arbeid, Bergen413
203 096Høgskulen på VestlandetIngeniør, havteknologi, Bergen183
203 130Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, Bergen119
203 131Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, natur, helse og bevegelse46
203 132Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet31
203 133Høgskulen på VestlandetBarnehagelærer, språk, tekst og matematikk10
203 203Høgskulen på VestlandetFolkehelsearbeid119
203 369Høgskulen på VestlandetØkonomi og administrasjon, Bergen514
203 395Høgskulen på VestlandetInformasjonsteknologi, Bergen71
203 440Høgskulen på VestlandetFaglærer i kroppsøving og idrettsfag119
203 466Høgskulen på VestlandetTegnspråk og tolking37
203 547Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving60
203 548Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk20
203 550Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag73
203 551Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk51
203 557Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag38
203 559Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE15
203 561Høgskulen på VestlandetIngeniør, havteknologi, Florø20
203 599Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse24
203 618Høgskolen i BergenDrama29
203 655Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk80
203 657Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag116
203 658Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk41
203 659Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse24
203 660Høgskulen på VestlandetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk41
203 700Høgskulen på VestlandetErgoterapi84
203 701Høgskulen på VestlandetRadiografi85
203 702Høgskulen på VestlandetBioingeniør118
203 703Høgskulen på VestlandetFysioterapi517
203 753Høgskulen på VestlandetLandmåling og eiendomsdesign109
203 822Høgskulen på VestlandetIngeniør, energiteknologi52
201 003Universitetet i AgderIngeniør, byggdesign112
201 004Universitetet i AgderIngeniør, data61
201 006Universitetet i AgderIngeniør, fornybar energi57
201 007Universitetet i AgderIngeniør, flyteknikk, Grimstad39
201 012Universitetet i AgderIngeniør, mekatronikk167
201 050Universitetet i AgderSykepleie, Kristiansand433
201 052Universitetet i AgderSykepleie, Grimstad206
201 060Universitetet i AgderVernepleie173
201 080Universitetet i AgderSosialt arbeid354
201 083Universitetet i AgderGrunnskolelærer, 5.-10. trinn43
201 084Universitetet i AgderGrunnskolelærer, 1.-7. trinn23
201 130Universitetet i AgderBarnehagelærer, Kristiansand153
201 132Universitetet i AgderBarnehagelærer, Grimstad69
201 149Universitetet i AgderMultimedieteknologi og -design64
201 157Universitetet i AgderFaglærer i teater12
201 170Universitetet i AgderEngelsk, årsstudium75
201 172Universitetet i AgderFriluftsliv34
201 174Universitetet i AgderFransk13
201 179Universitetet i AgderHistorie, årsstudium55
201 184Universitetet i AgderBiologi, årsstudium18
201 189Universitetet i AgderIT og informasjonssystemer, årsstudium44
201 200Universitetet i AgderKunst og håndverk, bachelor25
201 203Universitetet i AgderFolkehelsearbeid66
201 205Universitetet i AgderMatematikk, årsstudium41
201 210Universitetet i AgderNordisk språk og litteratur, årsstudium36
201 238Universitetet i AgderStatsvitenskap, årsstudium36
201 240Universitetet i AgderSosiologi49
201 242Universitetet i AgderSamfunnsfag36
201 247Universitetet i AgderUtviklingsstudiet31
201 260Universitetet i AgderIT og informasjonssystemer, bachelor153
201 301Universitetet i AgderMatematikk og økonomi15
201 303Universitetet i AgderOversetting og interkulturell komm., engelsk22
201 317Universitetet i AgderReiselivsledelse82
201 318Universitetet i AgderRegnskap og revisjon28
201 327Universitetet i AgderBiologi, bachelor28
201 336Universitetet i AgderSkolebibliotekkunnskap25
201 345Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon - siviløkonom210
201 359Universitetet i AgderMarkedsføring og ledelse419
201 366Universitetet i AgderFilosofi33
201 369Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon320
201 404Universitetet i AgderØkonomi og administrasjon, Grimstad96
201 437Universitetet i AgderKunstfag med fordypning i musikk6
201 440Universitetet i AgderIdrett, bachelor79
201 456Universitetet i AgderLitteratur, film og teater, bachelor22
201 474Universitetet i AgderSamfunnsplanlegging og kommunikasjon20
201 481Universitetet i AgderHistorie, bachelor43
201 482Universitetet i AgderReligion, etikk og samfunn, bachelor12
201 484Universitetet i AgderUtviklingsstudier49
201 526Universitetet i AgderRettsvitenskap192
201 547Universitetet i AgderGrunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.146
201 548Universitetet i AgderGrunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.46
201 618Universitetet i AgderTeater og Drama14
201 642Universitetet i AgderKunst og håndverk, årsstudium31
201 646Universitetet i AgderErnæring, mat og kultur80
201 649Universitetet i AgderIdrett, årsstudium105
201 651Universitetet i AgderGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.115
201 652Universitetet i AgderReligion, etikk og samfunn, årsstudium35
201 661Universitetet i AgderFysikk10
201 663Universitetet i AgderKommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium16
201 667Universitetet i AgderMusikk57
201 676Universitetet i AgderPedagogikk, årsstudium103
201 684Universitetet i AgderLektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår41
201 685Universitetet i AgderLektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår36
201 687Universitetet i AgderLektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår16
201 690Universitetet i AgderTysk16
201 697Universitetet i AgderLektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår25
201 702Universitetet i AgderBioingeniør90
201 767Universitetet i AgderIndustriell økonomi og teknologiledelse50
201 793Universitetet i AgderFransk 5
201 794Universitetet i AgderKommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium22
201 795Universitetet i AgderTysk2
201 803Universitetet i AgderIngeniør, elektronikk33
201 807Universitetet i AgderInformasjons- og kommunikasjonsteknologi12
201 843Universitetet i AgderLektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår3
201 850Universitetet i AgderKommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor34
201 851Universitetet i AgderKommunikasjon, medieproduksjon, bachelor19
201 852Universitetet i AgderPedagogikk, bachelor63
201 862Universitetet i AgderMatematikk, bachelor9
201 864Universitetet i AgderErnæring69
201 881Universitetet i AgderStatsvitenskap, bachelor54
201 887Universitetet i AgderEngelsk, bachelor29
201 889Universitetet i AgderNordisk språk og litteratur, bachelor20
201 900Universitetet i AgderSosiologi 61
201 912Universitetet i AgderSpansk30
201 922Universitetet i AgderLitteratur, film og teater, årsstudium11
201 934Universitetet i AgderLektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår14
201 935Universitetet i AgderLektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår6
201 945Universitetet i AgderLektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår31
194 104Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAfrikastudier, årsstudium25
194 109Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk23
194 123Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag32
194 124Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, resturant- og matfag19
194 127Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, elektrofag14
194 129Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetYrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon33
194 136Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMedievitenskap, årsstudium30
194 170Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEngelsk, årsstudium126
194 171Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetRådgiving og voksnes læring40
194 174Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFransk, årsstudium30
194 179Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHistorie, årsstudium104
194 184Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBiologi og kjemi, realfag53
194 200Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKunsthistorie, bachelor23
194 205Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMatematiske fag, årsstudium77
194 210Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNordisk språk og litteratur, årsstudium49
194 220Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPedagogikk, årsstudium230
194 222Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLikestilling og mangfold15
194 238Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetStatsvitenskap, årsstudium45
194 239Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, årsstudium73
194 240Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosiologi, årsstudium53
194 242Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetStudier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)19
194 244Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTysk, årsstudium31
194 262Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilmvitenskap, årsstudium31
194 272Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKunsthistorie, årsstudium38
194 284Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeografi, årsstudium22
194 285Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnskunnskap46
194 294Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLatin7
194 324Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsvitenskapelige fag, emnestudier87
194 327Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBiologi157
194 366Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilosofi48
194 367Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosialantropologi, årsstudium22
194 395Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetInformatikk292
194 437Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMusikkvitenskap, bachelor45
194 438Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeografi, bachelor49
194 439Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetDrama og teater, bachelor49
194 440Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBevegelsesvitenskap207
194 456Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAllmenn litteraturvitenskap, bachelor18
194 459Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAntikkens kultur og klassiske fag8
194 476Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMusikkteknologi100
194 478Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetArkeologi73
194 479Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilosofi, generell filosofi39
194 481Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHistorie, bachelor106
194 486Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunns- og idrettsvitenskap84
194 615Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAllmenn litteraturvitenskap, årsstudium18
194 626Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKristendomsk. med religions- og livssynskunnskap7
194 645Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilm- og medievitenskap14
194 646Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilm- og videoproduksjon123
194 649Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKroppsøving og idrett117
194 684Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i historie, 8.-13. trinn136
194 685Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn102
194 686Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn3
194 687Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn44
194 689Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn5
194 715Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetHumanistiske fag, emnestudier53
194 740Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMedisin835
194 752Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPsykologi, årsstudium379
194 755Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMaterialteknologi51
194 756Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetArkitektur332
194 757Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPetroleumsfag286
194 759Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBygg- og miljøteknikk453
194 760Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetDatateknologi375
194 761Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetElektronisk systemdesign og innovasjon144
194 763Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFysikk og matematikk231
194 764Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell kjemi og bioteknologi177
194 765Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMarin teknikk259
194 766Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetProduktutvikling og produksjon281
194 767Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell økonomi og teknologiledelse811
194 768Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIndustriell design109
194 769Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEnergi og miljø281
194 770Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKommunikasjonsteknologi68
194 777Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMusikkvitenskap, årsstudium35
194 786Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med spansk11
194 793Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med fransk12
194 795Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med tysk4
194 796Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetDrama og teater, årsstudium44
194 798Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKybernetikk og robotikk308
194 818Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, master47
194 843Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i realfag, 8.-13. trinn122
194 847Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFilmvitenskap, bachelor18
194 851Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMedievitenskap, bachelor75
194 852Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPedagogikk, bachelor94
194 855Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetBioteknologi, Trondheim127
194 857Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFysikk91
194 859Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetGeologi107
194 860Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKjemi57
194 862Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetMatematiske fag, bachelor59
194 868Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetAfrikastudier, bachelor31
194 870Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEuropastudier med engelsk37
194 875Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPolitisk økonomi49
194 876Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPsykologi, bachelor356
194 879Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosialantropologi, bachelor53
194 880Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSosiologi, bachelor89
194 881Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetStatsvitenskap, bachelor173
194 887Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetEngelsk, bachelor58
194 888Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFransk, bachelor9
194 889Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNordisk språk og litteratur, bachelor16
194 890Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTysk, bachelor6
194 898Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi, bachelor169
194 904Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKulturminneforvaltning23
194 905Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetIngeniørvitenskap og IKT80
194 910Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetReligionsvitenskap, årsstudium39
194 912Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetSpansk, årsstudium70
194 929Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetReligionsvitenskap, bachelor22
194 930Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFonetikk2
194 932Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetKlassiske fag8
194 934Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i geografi, 8.-13. trinn36
194 937Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNanoteknologi191
194 941Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetPsykologi, profesjonsstudium721
194 945Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetLektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn132
194 946Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetTekniske geofag71
194 954Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNorsk som andrespråk6
192 199Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEttårig grunnstudium155
192 230Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEiendom103
192 233Norges miljø- og biovitenskapelige universitetFrie realfag30
192 299Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBioteknologi61
192 310Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLandskapsingeniør68
192 321Norges miljø- og biovitenskapelige universitetHusdyrvitenskap26
192 322Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSkogfag22
192 327Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBiologi49
192 332Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKjemi11
192 369Norges miljø- og biovitenskapelige universitetØkonomi og administrasjon222
192 377Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljø og naturressurser27
192 388Norges miljø- og biovitenskapelige universitetØkologi og naturforvaltning43
192 406Norges miljø- og biovitenskapelige universitetGeomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor35
192 468Norges miljø- og biovitenskapelige universitetSamfunnsøkonomi39
192 484Norges miljø- og biovitenskapelige universitetInternasjonale miljø- og utviklingsstudier85
192 544Norges miljø- og biovitenskapelige universitetHestefag17
192 732Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLandskapsarkitektur164
192 759Norges miljø- og biovitenskapelige universitetByggeteknikk og arkitektur85
192 766Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMaskin-, prosess- og produktutvikling44
192 767Norges miljø- og biovitenskapelige universitetIndustriell økonomi93
192 772Norges miljø- og biovitenskapelige universitetVeterinærstudiet511
192 780Norges miljø- og biovitenskapelige universitetDyrepleierutdanning, Oslo473
192 783Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKjemi og bioteknologi25
192 784Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljøfysikk og fornybar energi91
192 809Norges miljø- og biovitenskapelige universitetVann- og miljøteknikk33
192 813Norges miljø- og biovitenskapelige universitetGeomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master12
192 835Norges miljø- og biovitenskapelige universitetFornybar energi92
192 842Norges miljø- og biovitenskapelige universitetPlantevitenskap21
192 843Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLektor, 8.-13. trinn, realfag28
192 857Norges miljø- og biovitenskapelige universitetEnergi- og miljøfysikk50
192 864Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMatvitenskap og ernæring45
192 949Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBy- og regionplanlegging56
191 345Norges HandelshøyskoleSiviløkonomutdanningen2018
190 196MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Kristendom/KRLE41
190 242MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Samfunnsfag41
190 418MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Interkulturell kommunikasjon13
190 480MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Teologi, profesjonsstudium29
190 482MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Religion, kultur og samfunn9
190 556Det teologiske MenighetsfakultetMetodistisk presteutdanning
190 558Det teologiske MenighetsfakultetKatolsk presteutdanning2
190 927MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Ungdom, kultur og trosopplæring14
190 934MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.25
190 936MF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)Teologi, bachelor10
189 030Arkitektur- og designhøgskolen i OsloArkitekt851
189 343Arkitektur- og designhøgskolen i OsloDesign115
186 002UiT Norges arktiske universitetSikkerhet og miljø23
186 003UiT Norges arktiske universitetArktiske anlegg18
186 017UiT Norges arktiske universitetIngeniør, automasjon59
186 018UiT Norges arktiske universitetProsess- og gassteknologi85
186 049UiT Norges arktiske universitetIngeniør, nautikk34
186 050UiT Norges arktiske universitetSykepleie, Tromsø425
186 051UiT Norges arktiske universitetSykepleie, Hammerfest71
186 070UiT Norges arktiske universitetBarnevern, Alta25
186 071UiT Norges arktiske universitetBarnevern, Tromsø23
186 080UiT Norges arktiske universitetSosialt arbeid58
186 081UiT Norges arktiske universitetSosialt arbeid, Tromsø128
186 083UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø94
186 084UiT Norges arktiske universitetGrunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø69
186 130UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer, Tromsø63
186 131UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer, Alta, samlingsbasert54
186 132UiT Norges arktiske universitetBarnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert70
186 164UiT Norges arktiske universitetBedriftsøkonomi119
186 170UiT Norges arktiske universitetEngelsk, årsstudium45
186 179UiT Norges arktiske universitetHistorie, årsstudium23
186 185UiT Norges arktiske universitetIdrett, Tromsø, årsstudium42
186 205UiT Norges arktiske universitetMatematikk14
186 211UiT Norges arktiske universitetNordisk17
186 222UiT Norges arktiske universitetLikestilling og kjønn13
186 235UiT Norges arktiske universitetNordsamisk som fremmedspråk13
186 242UiT Norges arktiske universitetSamfunnsfag19
186 299UiT Norges arktiske universitetBioteknologi17
186 301UiT Norges arktiske universitetMatematikk og finans5
186 302UiT Norges arktiske universitetArktisk friluftsliv, bachelor54
186 327UiT Norges arktiske universitetBiologi35
186 331UiT Norges arktiske universitetFiskeri- og havbruksvitenskap79
186 369UiT Norges arktiske universitetØkonomi og administrasjon, Tromsø248
186 395UiT Norges arktiske universitetInformatikk59
186 404UiT Norges arktiske universitetDrama og teater, Tromsø11
186 427UiT Norges arktiske universitetBiomedisin30
186 440UiT Norges arktiske universitetIdrett og friluftsliv, Alta6
186 446UiT Norges arktiske universitetMat og helse22
186 467UiT Norges arktiske universitetMiljøledelse og forurensingsbiologi8
186 468UiT Norges arktiske universitetØkonomi og administrasjon, Alta50
186 474UiT Norges arktiske universitetSamfunnsplanlegging og kulturforståelse6
186 475UiT Norges arktiske universitetKunsthistorie16
186 478UiT Norges arktiske universitetArkeologi19
186 479UiT Norges arktiske universitetFilosofi9
186 481UiT Norges arktiske universitetHistorie, bachelor22
186 482UiT Norges arktiske universitetReligionsvitenskap, bachelor9
186 483UiT Norges arktiske universitetRusslandsstudier18
186 485UiT Norges arktiske universitetIdrett, Alta, bachelor10
186 486UiT Norges arktiske universitetIdrett, Tromsø, bachelor39
186 563UiT Norges arktiske universitetBarnevern, Harstad92
186 566UiT Norges arktiske universitetLærerutdanning 1.-7. trinn, Alta/Kirkenes47
186 605UiT Norges arktiske universitetArktisk friluftsliv, årsstudium35
186 615UiT Norges arktiske universitetAllmenn litteraturvitenskap13
186 644UiT Norges arktiske universitetLuftfartsfag110
186 649UiT Norges arktiske universitetIdrett, Alta, årsstudium9
186 664UiT Norges arktiske universitetLedelse230
186 700UiT Norges arktiske universitetErgoterapi33
186 701UiT Norges arktiske universitetRadiografi32
186 702UiT Norges arktiske universitetBioingeniør34
186 703UiT Norges arktiske universitetFysioterapi166
186 709UiT Norges arktiske universitetAkvamedisin12
186 724UiT Norges arktiske universitetRettsvitenskap475
186 740UiT Norges arktiske universitetMedisin432
186 742UiT Norges arktiske universitetOdontologi103
186 743UiT Norges arktiske universitetTannpleie43
186 749UiT Norges arktiske universitetFarmasi57
186 752UiT Norges arktiske universitetPsykologi, årsstudium346
186 769UiT Norges arktiske universitetEnergi, klima og miljø45
186 785UiT Norges arktiske universitetInformatikk, datamaskinsystemer27
186 814UiT Norges arktiske universitetRomfysikk16
186 838UiT Norges arktiske universitetMedieproduksjon23
186 843UiT Norges arktiske universitetLektor, 8.-13. trinn, realfag, Tromsø13
186 844UiT Norges arktiske universitetLektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag75
186 846UiT Norges arktiske universitetMedie- og dokumentasjonsvitenskap42
186 852UiT Norges arktiske universitetPedagogikk, bachelor50
186 857UiT Norges arktiske universitetFysikk18
186 859UiT Norges arktiske universitetGeologi68
186 860UiT Norges arktiske universitetKjemi9
186 862UiT Norges arktiske universitetMatematikk og statistikk6
186 867UiT Norges arktiske universitetLedelse, innovasjon og marked125
186 876UiT Norges arktiske universitetPsykologi, bachelor181
186 877UiT Norges arktiske universitetSamfunnssikkerhet og miljø67
186 878UiT Norges arktiske universitetPolitikk, økonomi og filosofi23
186 879UiT Norges arktiske universitetSosialantropologi21
186 880UiT Norges arktiske universitetSosiologi27
186 881UiT Norges arktiske universitetStatsvitenskap22
186 891UiT Norges arktiske universitetSpråk og litteratur42
186 892UiT Norges arktiske universitetSpråk og økonomi33
186 898UiT Norges arktiske universitetSamfunnsøkonomi28
186 910UiT Norges arktiske universitetReligionsvitenskap, årsstudium11
186 953UiT Norges arktiske universitetAnvendt fysikk og matematikk20
185 073Universitetet i OsloIdéhistorie, bachelor55
185 074Universitetet i OsloNorrøne og keltiske studier15
185 170Universitetet i OsloEngelsk, årsstudium250
185 174Universitetet i OsloFransk, årsstudium93
185 179Universitetet i OsloHistorie, årsstudium191
185 200Universitetet i OsloKulturhistorie31
185 211Universitetet i OsloNordisk, særlig norsk språk og litteratur145
185 212Universitetet i OsloNorsk som andrespråk82
185 222Universitetet i OsloTverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium45
185 233Universitetet i OsloRealfag192
185 238Universitetet i OsloStatsvitenskap, årsstudium146
185 240Universitetet i OsloSosiologi, årsstudium90
185 272Universitetet i OsloKunsthistorie og visuelle studier, årsstudium127
185 306Universitetet i OsloMatematikk med informatikk119
185 308Universitetet i OsloKultur og kommunikasjon196
185 327Universitetet i OsloBiovitenskap124
185 437Universitetet i OsloMusikkvitenskap169
185 438Universitetet i OsloSamfunnsgeografi91
185 439Universitetet i OsloEstetiske studier82
185 452Universitetet i OsloOffentlig administrasjon og ledelse230
185 455Universitetet i OsloPortugisisk18
185 459Universitetet i OsloKlassiske språk15
185 462Universitetet i OsloKunsthistorie og visuelle studier, bachelor97
185 465Universitetet i OsloHelseledelse og helseøkonomi138
185 478Universitetet i OsloArkeologi119
185 479Universitetet i OsloFilosofi, bachelor149
185 481Universitetet i OsloHistorie, bachelor296
185 482Universitetet i OsloReligion og samfunn41
185 483Universitetet i OsloRussisk72
185 536Universitetet i OsloKristendom, kultur og læring8
185 565Universitetet i OsloItaliensk, bachelor11
185 582Universitetet i OsloJapansk med Japan-studier131
185 592Universitetet i OsloKinesisk med Kina-studier89
185 595Universitetet i OsloMidtøsten-studier med hebraisk13
185 601Universitetet i OsloArkivkunnskap149
185 604Universitetet i OsloMedievitenskap, årsstudium82
185 615Universitetet i OsloAllmenn litteraturvitenskap, årsstudium57
185 616Universitetet i OsloPortugisisk, årsstudium44
185 626Universitetet i OsloKristendom og islam24
185 690Universitetet i OsloTysk, årsstudium74
185 694Universitetet i OsloIndia-studier med hindi 18
185 698Universitetet i OsloSamfunnsøkonomisk analyse101
185 707Universitetet i OsloFarmasi156
185 713Universitetet i OsloKlinisk ernæring134
185 724Universitetet i OsloRettsvitenskap (jus), høst2115
185 725Universitetet i OsloRettsvitenskap (jus), vår570
185 740Universitetet i OsloMedisin, høst865
185 742Universitetet i OsloOdontologi226
185 745Universitetet i OsloMedisin, vår266
185 752Universitetet i OsloPsykologi, årsstudium572
185 771Universitetet i OsloTeologi, profesjonsstudium25
185 793Universitetet i OsloFransk, bachelor49
185 795Universitetet i OsloTysk, bachelor21
185 817Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, nordisk94
185 829Universitetet i OsloInformatikk: programmering og systemarkitektur321
185 830Universitetet i OsloInformatikk: design, bruk og interaksjon279
185 832Universitetet i OsloInformatikk: robotikk og intelligente systemer95
185 837Universitetet i OsloInformatikk: språkteknologi100
185 841Universitetet i OsloDemokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet93
185 843Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, realfag74
185 844Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag295
185 851Universitetet i OsloMedievitenskap, bachelor140
185 852Universitetet i OsloPedagogikk372
185 853Universitetet i OsloSpesialpedagogikk320
185 856Universitetet i OsloElektronikk, informatikk og teknologi50
185 857Universitetet i OsloFysikk og astronomi186
185 858Universitetet i OsloGeologi og geografi130
185 860Universitetet i OsloKjemi og biokjemi42
185 862Universitetet i OsloMatematikk og økonomi88
185 863Universitetet i OsloMaterialvitenskap for energi- og nanoteknologi72
185 865Universitetet i OsloMolekylærbiologi og biologisk kjemi122
185 870Universitetet i OsloEuropastudier (EU)71
185 872Universitetet i OsloInternasjonale studier347
185 873Universitetet i OsloTverrfaglige kjønnsstudier, bachelor47
185 874Universitetet i OsloKriminologi464
185 876Universitetet i OsloPsykologi, bachelor636
185 879Universitetet i OsloSosialantropologi125
185 880Universitetet i OsloSosiologi, bachelor158
185 881Universitetet i OsloStatsvitenskap, bachelor349
185 883Universitetet i OsloUtviklingsstudier110
185 889Universitetet i OsloNordisk: språk, litteratur, retorikk45
185 893Universitetet i OsloLingvistikk41
185 898Universitetet i OsloSamfunnsøkonomi, bachelor312
185 899Universitetet i OsloTannpleie127
185 909Universitetet i OsloRetorikk og språklig kommunikasjon35
185 912Universitetet i OsloSpansk, årsstudium118
185 918Universitetet i OsloLatin-Amerika-studier28
185 919Universitetet i OsloNord-Amerika-studier21
185 920Universitetet i OsloEngelsk, bachelor128
185 922Universitetet i OsloAllmenn litteraturvitenskap, bachelor70
185 923Universitetet i OsloMidtøsten-studier med arabisk107
185 924Universitetet i OsloSpansk, bachelor46
185 929Universitetet i OsloReligionsvitenskap, bachelor50
185 935Universitetet i OsloLektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk121
185 941Universitetet i OsloPsykologi , høst953
185 942Universitetet i OsloPsykologi , vår323
185 950Universitetet i OsloItaliensk, årsstudium80
184 162Universitetet i BergenAdministrasjon og organisasjonsvit., årsstudium68
184 170Universitetet i BergenEngelsk, årsstudium44
184 174Universitetet i BergenFransk, årsstudium10
184 179Universitetet i BergenHistorie, årsstudium109
184 189Universitetet i BergenInformasjonsvitenskap, årsstudium15
184 200Universitetet i BergenKulturvitenskap19
184 203Universitetet i BergenFolkehelse og helsefremmende arbeid48
184 208Universitetet i BergenUtviklingsstudier, årsstudium29
184 211Universitetet i BergenNordisk45
184 238Universitetet i BergenSammenliknende politikk, årsstudium61
184 239Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, årsstudium68
184 240Universitetet i BergenSosiologi, årsstudium54
184 244Universitetet i BergenTysk, årsstudium7
184 248Universitetet i BergenGeografi, årsstudium36
184 272Universitetet i BergenKunsthistorie, årsstudium55
184 298Universitetet i BergenBærekraftig havbruk14
184 300Universitetet i BergenDatavitenskap18
184 306Universitetet i BergenInformatikk-matematikk-økonomi20
184 327Universitetet i BergenBiologi112
184 366Universitetet i BergenFilosofi17
184 367Universitetet i BergenSosialantropologi, årsstudium24
184 369Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, bachelor191
184 377Universitetet i BergenMiljø- og ressursfag, naturvitenskapelig13
184 436Universitetet i BergenInformasjons- og kommunikasjonsteknologi38
184 438Universitetet i BergenGeografi, bachelor52
184 453Universitetet i BergenInformasjonsvitenskap, bachelor126
184 454Universitetet i BergenJournalistikk175
184 472Universitetet i BergenDigital kultur58
184 475Universitetet i BergenKunsthistorie, bachelor47
184 478Universitetet i BergenArkeologi57
184 479Universitetet i BergenFilosofi 35
184 481Universitetet i BergenHistorie, bachelor120
184 502Universitetet i BergenMiljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig28
184 540Universitetet i BergenAktuarfag13
184 555Universitetet i BergenMatematikk for industri og teknologi23
184 565Universitetet i BergenItaliensk15
184 582Universitetet i BergenJapansk78
184 663Universitetet i BergenMedievitenskap, årsstudium36
184 670Universitetet i BergenNaturvitenskapelige fag165
184 692Universitetet i BergenTeatervitenskap36
184 698Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi, master37
184 707Universitetet i BergenFarmasi65
184 708Universitetet i BergenHuman ernæring77
184 724Universitetet i BergenRettsvitenskap1612
184 740Universitetet i BergenMedisin621
184 742Universitetet i BergenOdontologi146
184 743Universitetet i BergenTannpleie87
184 752Universitetet i BergenPsykologi, årsstudium812
184 792Universitetet i BergenMusikkterapi48
184 817Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, nordisk38
184 827Universitetet i BergenFiskehelse34
184 829Universitetet i BergenDatateknologi122
184 837Universitetet i BergenKognitiv vitenskap56
184 838Universitetet i BergenFilm- og tv-produksjon172
184 843Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk62
184 844Universitetet i BergenLektor, 8.-13. trinn, engelsk79
184 850Universitetet i BergenNye medier48
184 851Universitetet i BergenMedievitenskap, bachelor58
184 852Universitetet i BergenPedagogikk, bachelor109
184 857Universitetet i BergenFysikk57
184 859Universitetet i BergenGeovitenskap, retning geologi170
184 860Universitetet i BergenKjemi35
184 862Universitetet i BergenMatematikk44
184 865Universitetet i BergenMolekylærbiologi55
184 867Universitetet i BergenAdministrasjon og organisasjonsvit., bachelor99
184 870Universitetet i BergenEuropastudier43
184 873Universitetet i BergenKjønnsstudier22
184 875Universitetet i BergenPolitisk økonomi28
184 876Universitetet i BergenGenerell psykologi244
184 878Universitetet i BergenSammenliknende politikk, bachelor123
184 879Universitetet i BergenSosialantropologi, bachelor63
184 880Universitetet i BergenSosiologi, bachelor112
184 883Universitetet i BergenUtviklingsstudier49
184 886Universitetet i BergenRussisk29
184 887Universitetet i BergenEngelsk, bachelor91
184 888Universitetet i BergenFransk, bachelor14
184 889Universitetet i BergenNordisk språk og litteratur23
184 890Universitetet i BergenTysk, bachelor4
184 893Universitetet i BergenSpråkvitenskap26
184 903Universitetet i BergenArbeids- og organisasjonspsykologi241
184 909Universitetet i BergenRetorikk17
184 910Universitetet i BergenReligionsvitenskap, årsstudium34
184 911Universitetet i BergenNorsk som andrespråk, årsstudium31
184 912Universitetet i BergenSpansk språk og latinamerikastudier, årsstudium23
184 914Universitetet i BergenStatistikk10
184 915Universitetet i BergenGeovitenskap, retning geofysikk45
184 916Universitetet i BergenKlima-, atmosfære- og havfysikk31
184 917Universitetet i BergenPetroleums- og prosessteknologi173
184 922Universitetet i BergenLitteraturvitenskap62
184 923Universitetet i BergenArabisk28
184 924Universitetet i BergenSpansk språk og latinamerikastudier, bachelor42
184 929Universitetet i BergenReligionsvitenskap, bachelor31
184 931Universitetet i BergenGresk2
184 932Universitetet i BergenLatin4
184 939Universitetet i BergenNanoteknologi44
150 172Norges idrettshøgskoleFriluftsliv78
150 440Norges idrettshøgskoleIdrettsvitenskap796
150 649Norges idrettshøgskoleIdrett og samfunn96
I altI altI alt119914

Forklaring:

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Onsdag 24. juli 2019 01:16:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017