Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavn2014-april
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9096610.73
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1501611.07
DHSDiakonhjemmet Høgskole39512923.27
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen3473611.04
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole120600.50
HBBHøgskolen Betanien702163.09
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold208141562.00
HDHøyskolen Diakonova1001701.70
HDHHaraldsplass diakonale høgskole952402.53
HIBHøgskolen i Bergen190949722.60
HIGHøgskolen i Gjøvik84416982.01
HIHHøgskolen i Harstad3364921.46
HIHMHøgskolen i Hedmark152232992.17
HILHøgskolen i Lillehammer141023001.63
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk4958751.77
HINHøgskolen i Narvik3755591.49
HINEHøgskolen i Nesna2453091.26
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag105616291.54
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus4452137963.10
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane82112161.48
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag222254712.46
HITHøgskolen i Telemark201130421.51
HIÅHøgskolen i Ålesund51511462.23
HIØHøgskolen i Østfold134427972.08
HSHHøgskolen Stord/Haugesund71411611.63
HVOHøgskulen i Volda99612471.25
LDHLovisenberg diakonale høgskole1804232.35
MFDet teologiske Menighetsfakultet1901840.97
MHSMisjonshøgskolen133580.44
NHHNorges Handelshøyskole44020184.59
NIHNorges idrettshøgskole2009704.85
NLANLA Høgskolen8906380.72
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet83028163.39
NOROFFNoroff University College210650.31
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet4655120242.58
PHSPolitihøgskolen72029264.06
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College24321.33
UIAUniversitetet i Agder267759382.22
UIBUniversitetet i Bergen386586112.23
UINUniversitetet i Nordland133020471.54
UIOUniversitetet i Oslo5931170032.87
UISUniversitetet i Stavanger205148932.39
UITUiT Norges arktiske universitet343656371.64
I altLærestedsnavn524771199142.29

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Torsdag 22. mars 2018 13:09:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017