Utdanningsområde/-type 2013 - 2014

UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2013-hoved2014-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1400885927798042694322342096154913678357261575736630216420191516
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET171231634121462005385286193235416092637602401456485255
HELSEFAG - AUDIO3546048419381110403840471664314001275249
HELSEFAG - BARNEVER753940422168384750712391653712763949320938488752312661553751
HELSEFAG - BIOING264257054523131662419350259259280962625311817440423265
HELSEFAG - ERGO294313741329432815614366227294329345330792914624412249
HELSEFAG - ERNÆRING185372461234763109346476191185377363435483204430503239
HELSEFAG - FARMASI92107520898474518014887921144211106381618714785
HELSEFAG - FYSIO3566714214963476175671198844636265072024617759717121867482
HELSEFAG - MEDISIN6004537309742283483750256353760643472952405833267502423529
HELSEFAG - ODONT241346184231712805393637163241338874831052735414560168
HELSEFAG - ORTOPEDI121773414969161414
HELSEFAG - RADIO210333550029982717487397222210364256633463029490443233
HELSEFAG - RESEPTAR125112028898663520016812913011922991066722208185120
HELSEFAG - SOSIONOM8359483298585207722137023739558809818320588217926153425261062
HELSEFAG - SYKEPL44941799896921600914344654574254300446219467108081751015730659884044394
HELSEFAG - VERNEPL904676624615969523913841846970825678222965985528312561706824
HELSEFAG - VETERIN1242481999228520272417891481242217100420321853244831148
I alt9695445732743040292364041535021519959197084620528911419363748015736225209853
HISTORIEHISTORIE2895132913126122501177838332703232427861247830571153411004368926532388
IDRETTIDRETT1614122553551114091101730723132168215421203034421128010773311330071765
INFOTEKNINFOTEKN1537768227536890600123772016150415378182297773606404246322211592
JUSJUS2074159288436140891262332566288196120741583584041402712585327563021945
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK350170352015191371545397397315178854316101434610435434
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13856562615175349463612361251846916633517656057520513931434960
LÆRER - ANNET1005593444842341151831061581121588948446176311125
LÆRER - BHGLÆRER2498751530856641590232572312213425867944324370706228324424172133
LÆRER - FAGLÆRER518285489225512014587605419589265884223671836652572466
LÆRER - GRL1-71518785424037049436016531381132116457965241772364522170714011370
LÆRER - GRL5-101366770124347168529618661726146513817632236071185221184916501493
I alt685623198106752113417118871474586291727524287112152217517863902177856547
MEDIEFAGMEDIEFAG1752125633932115921092529203337179417581184535881092310286278230811780
PEDFAGPEDFAG97080311784733569511914151210969757642162670256668181513941022
REALFAGREALFAG23361080134441003582913371268921312446114323800106148764365529472349
REISELIVREISELIV473349669631182751838511444417326367929352623809490439
SAMFUNNSAMFUNN6204391081410936270348571077112521596461083834813784357903428610504123235898
SPRÅKSPRÅK3128163204894149801427250784128344631901556449131435013589513341983608
TEKNOTEKNO - ANNET54755941316508744439539976055555635126251484438987943604
TEKNO - ARKITEKT1402701989246813791904641401402719103417981368196484165
TEKNO - INGENIØR2966111505491991165133832337223733005115175902103756933424937162625
TEKNO - MARITIM209131456111861069296432177195138055812371095355422232
TEKNO - SIVING1949970249499157688929493876175519179953514891007199299441271900
I alt581121717133061969614722822091415050581222408139041990415446878196925526
ØKADMØKADM5408324521561429873281491096713307661355693252715543299082811811260131707136
I altI alt52503117049117049105952972288346092755518375287911900111900110811798891848109423753798

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Torsdag 21. mars 2019 03:21:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017