So49 - Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere og tilbud fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2014-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
1367835726157847573943663020192164412
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
9708462052891142694193644563748022520157366144
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
2786124783057944115345301100426533689314
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag1542120303442750112805071077330073113891
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1537818229778227360956640422212463479
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2074158358404180814027144212585630232752017
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3151788543178161017614344356102
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
7275242871121521122217543121786377859021673
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
1758118453588922109236371028630812782934
PEDFAGPedagogiske fag975764216266177025357666813941815570
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk2446114323800818106141850876429473655192
REISELIVReiselivsfag, hotellfag41732636793282935312262349080968
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi6108383481378425583579015043428612323105043466
SPRÅKSpråk, litteratur31901556449131214143507611358941985133575
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
58122240813904250419904445815446969287811274
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse5569325271554326192990817902811813170112603427
I altI alt5287911900111900110884108117922698891942378481014081

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 21. mars 2018 23:19:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017