So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2014-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus351331911167712853408688183698160110070135738835845821351131175480213147
Aust-Agder2129531252517163512149152217998424664973082511409153812432
Buskerud1118193212449476145733594355864346554027413136645366549673075449
Finnmark95216463712726879662611234691524240889103010368591736
Hedmark583571853921447272431072251358206829814011451853143011661604371
Hordaland728346312685771051395416761478634902231148724153531068137245919112320
Møre og Romsdal348651633534518252949240341522174147143722552224944082421325300
Nord-Trøndelag2033687312436562201358455294873263892013118473163106623037
Nordland2925715211325791429533929083311469481127205415917752861761305020
Oppland545692973610397682801172222078196826728712162323372652191524109
Oslo3954272129311011393713753185705167616029125036034246571626107778377518247
Rogaland64465428561449412447113450162529586098416190936886018703692159152
Sogn og Fjordane1934485321791575589651362897942841007697104219204112602526
Svalbard111
Sør-Trøndelag445771896557416046391178672687232268325966302129254282981437915
Telemark4243024333325485419754196359168243313479020282929484922173809
Troms18739106210222603141716672011037318679121033237186145794128
Ukjent7922353129373512773676221062636177327743047988
Vest-Agder32710461573321510591485822423616348919975834734429651801034381
Vestfold6751288963234111963001003154642637556158116591749464523163225061
Østfold10941503284051511533171013586893389561205117929753163648731575872
I alt15659485084321757105813742597704693100781346759715176646068347268022164851530585227194119001

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Lørdag 24. mars 2018 12:51:16
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017