So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2013-hoved2014-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo165521607941419273951761227581455926690
ATHAnsgar Teologiske Høgskole744927147659617151685869151629589171
DHSDiakonhjemmet Høgskole442049629603923341343754566203125848124163548
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen1012142432991685739310941583366996922408
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole26033057251197612442976123118461
HBBHøgskolen Betanien10321032213937865951190119022011061000118
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold124242223241781113597043454
HDHøyskolen Diakonova1153115315310589401401405140517612761138180
HDHHaraldsplass diakonale høgskole12801280219117411061201347134724412581156115
HIBHøgskolen i Bergen15630297295061145351319128981560729643503014552130893117
HIBUHøgskolen i Buskerud8004127422066716062992060
HIFHøgskolen i Finnmark2122295068817801593614
HIGHøgskolen i Gjøvik507675401616448938571253546882071723481840911374
HIHHøgskolen i Harstad16662291622139911915031626207049613831207388
HIHMHøgskolen i Hedmark81581290331157216656930008330132853302739666333012
HILHøgskolen i Lillehammer86711381023577946740424739056144452323832977962500
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk34635196937312629079973313479288429802691935
HINHøgskolen i Narvik1687237960114001016362151422725531292861353
HINEHøgskolen i Nesna119715482821074936315112714663131013853343
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag498678041914440537891577472973911635425736381470
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus3100765811125522799125073746632701698791388629643258477671
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane6282101311579575153211777585091761250539049851518
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag14080262265383131191197835071431626999551613386121393798
HITHøgskolen i Telemark81901392430597303642124178022134913101712463182532
HIVEHøgskolen i Vestfold601091881913545448071510
HIÅHøgskolen i Ålesund3716575411083311293373938995728114035283021788
HIØHøgskolen i Østfold71051291728556179533821327194129222838629053831933
HSHHøgskolen Stord/Haugesund2922444210572609224187832014989116728992449966
HVOHøgskulen i Volda413665771173380435041136402864581194371434131207
LDHLovisenberg diakonale høgskole17081708373160914492741990199046818501697270
MFDet teologiske Menighetsfakultet7721081221728706290716991205678631244
MHSMisjonshøgskolen29438964272261772563446223321868
NHHNorges Handelshøyskole4833483321764733421172144594459194943623878742
NIHNorges idrettshøgskole38114660996359435174243756455994036033445441
NLANLA Høgskolen33594615730315828419333018411263128412536908
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet8255138492798767770131458
NOROFFNoroff University College27437064220173652483296220616359
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2656470792115362500922863815426401701571156725007228337931
NVHNorges veterinærhøgskole2391263694722061982181
PHSPolitihøgskolen3384944125562174894741353410076267723121061726
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College8911232673718507232362213
UIAUniversitetet i Agder15204322575390141081302644441650135269599215287140764759
UIBUniversitetet i Bergen26592582319176249942357269502533153917845223795223436969
UINUniversitetet i Nordland5910974519285274476019166121101232059544049312030
UIOUniversitetet i Oslo368009742217069339503179110338370269517216859342063198110716
UISUniversitetet i Stavanger15746308954923144361292539641566730589487414393128713956
UITUiT Norges arktiske universitet14407253984304132571209336551619029726555514911134944470
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap6258105671754586253261209
I altLærestedsnavn11704963228211704910595297228834601190016363481190011081179889184810

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Lørdag 24. mars 2018 14:52:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017