Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2013-hoved2014-hoved2013-hoved2014-hoved2013-hoved2014-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo7948142732669590-5.26%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole147151617589151171+13.25%
DHSDiakonhjemmet Høgskole960125834134163437548+25.40%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen329366857922393408+3.82%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole576119718461610
HBBHøgskolen Betanien213220865100095118+24.21%
HBVHøgskolen i Buskerud og Vestfold417897043454
HDHøyskolen Diakonova1531769401138140180+28.57%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole21924411061156120115-4.17%
HIBHøgskolen i Bergen50615030131911308928983117+7.56%
HIBUHøgskolen i Buskerud206662992060
HIFHøgskolen i Finnmark6881593614
HIGHøgskolen i Gjøvik161617233857409112531374+9.66%
HIHHøgskolen i Harstad62249611911207503388-22.86%
HIHMHøgskolen i Hedmark311533026569663330003012+0.40%
HILHøgskolen i Lillehammer235723237404779624732500+1.09%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk93788429072691997935-6.22%
HINHøgskolen i Narvik6015531016861362353-2.49%
HINEHøgskolen i Nesna282313936853315343+8.89%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag191416353789363815771470-6.79%
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1255213886250732584774667671+2.75%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane157912505321498517771518-14.58%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag53835516119781213935073798+8.30%
HITHøgskolen i Telemark305931016421631824172532+4.76%
HIVEHøgskolen i Vestfold191348071510
HIÅHøgskolen i Ålesund1108114029333021739788+6.63%
HIØHøgskolen i Østfold285528385338538321321933-9.33%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1057116722412449878966+10.02%
HVOHøgskulen i Volda117311943504341311361207+6.25%
LDHLovisenberg diakonale høgskole37346814491697274270-1.46%
MFDet teologiske Menighetsfakultet221205706631290244-15.86%
MHSMisjonshøgskolen64622612187768-11.69%
NHHNorges Handelshøyskole2176194942113878721742+2.91%
NIHNorges idrettshøgskole99694035173445424441+4.01%
NLANLA Høgskolen73063128412536933908-2.68%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet279870131458
NOROFFNoroff University College64621731636559-9.23%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1153611567228632283381547931-2.73%
NVHNorges veterinærhøgskole9471982181
PHSPolitihøgskolen255626778941061741726-2.02%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College323237221813-27.78%
UIAUniversitetet i Agder53905992130261407644444759+7.09%
UIBUniversitetet i Bergen91768452235722234369506969+0.27%
UINUniversitetet i Nordland192820594760493119162030+5.95%
UIOUniversitetet i Oslo170691685931791319811033810716+3.66%
UISUniversitetet i Stavanger49234874129251287139643956-0.20%
UITUiT Norges arktiske universitet43045555120931349436554470+22.30%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap175453261209
I altLærestedsnavn11704911900197228988918346084810+1.62%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 13:05:16
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017