Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2013-hoved2014-hoved2013-hoved2014-hoved2013-hoved2014-hoved
Vestfold244425635552577116811869+11.18%
Aust-Agder1158118435773832836923+10.41%
Akershus34004297102171191622572417+7.09%
Telemark297931016268631823822532+6.30%
Vest-Agder45635102124761321639944195+5.03%
Oppland39734050103491104137263874+3.97%
Troms48915582130291371541864352+3.97%
Oslo338403439447851485491892419500+3.04%
Hordaland177071678933553325581179612055+2.20%
Møre og Romsdal321832188099793728722930+2.02%
Nordland329233377030695927682821+1.91%
Rogaland58125960142221437146744754+1.71%
I alt11704911900197228988918346084810+1.62%
Sør-Trøndelag172481748429801299071205412170+0.96%
Hedmark333435357287747631503156+0.19%
Nord-Trøndelag187915993726360715201435-5.59%
Østfold285528385338538321321933-9.33%
Finnmark73156514711292636571-10.22%
Sogn og Fjordane157912675321514317771568-11.76%
Buskerud214621366477649420951755-16.23%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Torsdag 22. mars 2018 13:09:53
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017