So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2013-hoved2014-hoved
KvinneI altKvinneI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus75576969645254201032130401191410996907519217649705065335420111313147120531108091231957
Aust-Agder1425132112271084143235221531979172625314511321123710671702432220620331739294
Buskerud3197292726862325361527548054362377059233163049279023464445449494044693739730
Finnmark1053910804758461677145812741177971078971854795591736156013561255101
Hedmark2619237021981979219431638923578322435426082392219919522474371397236283204424
Hordaland728167166288542686212419113781056690481518729268026338560573312320113701048392441239
Møre og Romsdal3226299127932525268537549434579406351631982986279625392575300492245394072467
Nord-Trøndelag1858172516281480148302227612578231426418701721161414621523037278625952333262
Nordland2884262024112210201487743823994365434030042719250923042055020452941103778332
Oppland2440224620901851239404337123422300741524942285213018822484109376134673040427
Oslo101739096841668541562178321586714518117372781104039389865069591691182471631414879119492930
Rogaland5137475544223924498887281257486649499253074890452340264979152840176896751938
Sogn og Fjordane1590148613981274124261124202265205321215111435137012601102526237522252041184
Svalbard322209755011110
Sør-Trøndelag4663428340193514505805573456798591388546224259399834805187915724267075837870
Telemark2244205818681635233364833233014263837623412127194816772713809343331282737391
Troms2231200318221659163388534653110280330723842208201817772414128375033882979409
Ukjent5994123402081321007657510327183572372291168123988630460277183
Vest-Agder2464230721721931241412738213557312043725602387221919332864381405437303267463
Vestfold2902268624742081393494145244110345365729452709249921323675061462742283603625
Østfold3348299427262325401566650004527385966834993123284323175265872519146963841855
I alt688946287758236504657771117049105952972288346013768701046419559359511018258119001108117988918481014081

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Lørdag 24. mars 2018 14:54:51
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017