Oppsummering opptaket 2013: søkere, tilbud og møtt fordelt på læresteder

Sluttall, tatt ut etter at opptaket 2013 er ferdig.


LærestedLærestedsnavn2013-sluttMøtt per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
tilbud
ja-svar
Søkere
møtt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo165379327311410694
ATHLærestedsnavn80514766923811491
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning11883271005562378334
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole343562611307567
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk350593129731131665565
HINNHøgskolen i Innlandet15883545613292635338153500
HIØHøgskolen i Østfold735428415601251817681561
HSNLærestedsnavn19236700415377718846853996
HVLHøgskulen på Vestlandet21551768018137637642443646
HVOHøgskulen i Volda4407116437461427799752
LDHLovisenberg diakonale høgskole17093731458287230221
MFMF vitenskapelig høyskole10852201000603388337
NHHNorges Handelshøyskole483221754218751535459
NIHNorges idrettshøgskole38119963527479249205
NLANLA Høgskolen385371632801465741602
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet8306270170751468985873
NORDNord universitet1228740939831523532452793
NOROFFNoroff University College349632241133222
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet40360196323443314416100299106
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet312931253925324819855034891
PHSPolitihøgskolen33812553902755734725
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences1083247272319
UIAUniversitetet i Agder15585538113420508033983109
UIBUniversitetet i Bergen26582917123630706045974018
UIOUniversitetet i Oslo3687117067319791067570556205
UISUniversitetet i Stavanger16084490313235443127682375
UITUiT Norges arktiske universitet19082616215511661442423686
VIDVID vitenskapelige høgskole6418160751441085783727
I altLærestedsnavn119782116783100213888486216154972

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere tilbud jasvar    Antall søkere med tilbud om studieplass som har et ja-svar. Søkere må svare ja til plassen for å beholde den og senere bli registrert som møtt. Gamle ja-svar annulleres av nyere ja-svar, de annullerte ja-svarene er ikke tatt med her.

Søkere møtt    Antall søkere registrert som møtt her. (Reservert plass til neste år regnes ikke blant de møtte). Merk: inntil ca 1. nov. er møttallene i inneværende år regnet som foreløpige. Ca 1% av studiene har ikke oppmøte før jan/feb, disse vil da mangle ferdige møttall enda lenger.

Onsdag 6. juli 2022 15:48:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017