Oppsummering opptaket 2013: søkere, tilbud og møtt fordelt på læresteder

Sluttall, tatt ut etter at opptaket 2013 er ferdig.


LærestedLærestedsnavn2013-sluttMøtt per plass
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
tilbud
ja-svar
Søkere
møtt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo951653793273114106940.99
ATHAnsgar Teologiske Høgskole170805147669238114910.54
DHSDiakonhjemmet Høgskole315444095934565083743401.08
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen347118832710055623783340.96
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole1153435626113075670.58
HBBHøgskolen Betanien70103021286811889861.23
HDHøyskolen Diakonova10011541539481771431351.35
HDHHaraldsplass diakonale høgskole95127821911121511091071.13
HIBHøgskolen i Bergen1875157275055133463334237320501.09
HIBUHøgskolen i Buskerud8108226205764732277139711751.45
HIFHøgskolen i Finnmark7902734669211211665944910.62
HIGHøgskolen i Gjøvik849520716134030153910519731.15
HIHHøgskolen i Harstad452194362114117944623930.87
HIHMHøgskolen i Hedmark14678714310370563546224319511.33
HILHøgskolen i Lillehammer14109019235377382934157315501.10
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk5253505931297311316655651.08
HINHøgskolen i Narvik413204059112286054093710.90
HINEHøgskolen i Nesna325154827812025802211850.57
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag11135543190342912255140312261.10
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus42553129312539253248198550348911.15
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane881650115755502202411339461.07
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2192141115380120793673266524461.12
HITHøgskolen i Telemark20019028304071763276207817630.88
HIVEHøgskolen i Vestfold11206298190750541815121110580.94
HIÅHøgskolen i Ålesund5003809110730119636455741.15
HIØHøgskolen i Østfold13297354284156012518176815611.17
HSHHøgskolen Stord/Haugesund70730921050240611187396500.92
HVOHøgskulen i Volda83844071164374614277997520.90
LDHLovisenberg diakonale høgskole180170937314582872302211.23
MFDet teologiske Menighetsfakultet265108522010006033883371.27
MHSMisjonshøgskolen1773726432414268590.33
NHHNorges Handelshøyskole4404832217542187515354591.04
NIHNorges idrettshøgskole200381199635274792492051.02
NLANLA Høgskolen10103853716328014657416020.60
NOROFFNoroff University College2053496322411332220.11
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet50002658411532229538314566851131.02
NVHNorges veterinærhøgskole99239194719882141251091.10
PHSPolitihøgskolen720338125539027557347251.01
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College5910832472723190.32
UIAUniversitetet i Agder2592155855381134205080339831091.20
UIBUniversitetet i Bergen3930265829171236307060459740181.02
UINUniversitetet i Nordland12056558191253642619162113821.15
UIOUniversitetet i Oslo585036871170673197910675705562051.06
UISUniversitetet i Stavanger2040160844903132354431276823751.16
UITUiT Norges arktiske universitet2567149494281126034385277824310.95
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap73162981754537712598607641.05
I altLærestedsnavn524291197821167831002138884862161549721.05

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere tilbud jasvar    Antall søkere med tilbud om studieplass som har et ja-svar. Søkere må svare ja til plassen for å beholde den og senere bli registrert som møtt. Gamle ja-svar annulleres av nyere ja-svar, de annullerte ja-svarene er ikke tatt med her.

Søkere møtt    Antall søkere registrert som møtt her. (Reservert plass til neste år regnes ikke blant de møtte)

Lørdag 24. mars 2018 14:56:38
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017