So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2011-april2012-april2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK769790332972908729756989702887
HELSEFAG - ANNET836685327309045252327343
HELSEFAG - AUDIO138247141339146140
HELSEFAG - BARNEVER139344210513967121891394922215
HELSEFAG - BIOING721664697240449372591551
HELSEFAG - ERGO530943975305738363174423
HELSEFAG - ERNÆRING932365798334061183765627
HELSEFAG - FARMASI311542232108820421072210
HELSEFAG - FYSIO571282377570022303567452156
HELSEFAG - MEDISIN543512987545683178543983003
HELSEFAG - ODONT831077707351282873440836
HELSEFAG - ORTOPEDI117538117538
HELSEFAG - RADIO630844416330247163369485
HELSEFAG - RESEPTAR27771783107022731132290
HELSEFAG - SOSIONOM159590313714964429691495622999
HELSEFAG - SYKEPL431595683824417441901045181089489
HELSEFAG - VERNEPL165606190818661623801868192439
HELSEFAG - VETERIN32575121132495111932409958
HISTORIE931377731919013738327294137763222
IDRETT491233838645212151383054123193602
INFOTEKN457217231343764626134277422716
JUS151406275741816203846518161328784
LANDOGHAVBRUK201497438191685483191717556
LÆRER - LEKTOR 8-13214631118921512513602556781567
LÆRER - ANNET2706457210395821567346
LÆRER - BHGLÆRER398042305038918937213775753057
LÆRER - FAGLÆRER273013879272983836262901898
LÆRER - GRL1-7367474234040800125463479332406
LÆRER - GRL5-10357300212337765022553577642382
MEDIEFAG571330642586013580427264126813996
PEDFAG168609167517939819551896682131
REALFAG81972330767910498341776109303453
REISELIV113208632153725772163532718
SAMFUNN139383811390813838392135301373864913590
SPRÅK130164414649120166394948119161894806
TEKNO - ANNET18388190921495412182054471302
TEKNO - ARKITEKT225711075227301112227621106
TEKNO - INGENIØR85864140659010467507696112185444
TEKNO - MARITIM611175176128560761223512
TEKNO - SIVING448210413844923747424397545113
ØKADM112281951317511630827143211213272215463
I alt130910860510860513151157641157641321117159117159

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:08:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017