So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2011-april2012-april2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK761600979033297215129087297569136889702887
HELSEFAG - ANNET835536685327255309045251712327343
HELSEFAG - AUDIO155382471554133915546140
HELSEFAG - BARNEVER137389344210513726967121891375394922215
HELSEFAG - BIOING725221664697262240449372642591551
HELSEFAG - ERGO525930943975264305738362943174423
HELSEFAG - ERNÆRING918932365798180334061181853765627
HELSEFAG - FARMASI3124115422328910882042921072210
HELSEFAG - FYSIO533271282377535170022303535667452156
HELSEFAG - MEDISIN558043512987558045683178560043983003
HELSEFAG - ODONT824031077707241351282872413440836
HELSEFAG - ORTOPEDI1121753811217538
HELSEFAG - RADIO621030844416210330247162153369485
HELSEFAG - RESEPTAR2907771783125107022731251132290
HELSEFAG - SOSIONOM158449590313714807964429691484295622999
HELSEFAG - SYKEPL434167159568382444321174419010454502181089489
HELSEFAG - VERNEPL168515606190818944661623801890968192439
HELSEFAG - VETERIN31242575121131242495111931242409958
HISTORIE892835133683116862801133513187902893133893149
IDRETT491403123383864521486121513830541586123193602
INFOTEKN451450721723134314457646261342151177422716
JUS151935140627574182044162038465182074161328784
LANDOGHAVBRUK203651497438193101685483193501717556
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT217104631118921725512513602585656781567
LÆRER - ANNET2120706457212010395821100567346
LÆRER - BHGLÆRER392515804230503823729189372137255375753057
LÆRER - FAGLÆRER275483013879275152983836265182901898
LÆRER - GRL1-7361731747423404016928001254634153379332406
LÆRER - GRL5-10351332730021233713667650225535137677642382
MEDIEFAG571622133064258601614135804272641748126813996
PEDFAG161027860916751710659398195518115096682131
REALFAG81232897233076792292104983417762310109303453
REISELIV113803208632154503725772164733532718
SAMFUNN139591238381139081385942383921353013758883864913590
SPRÅK134301916717472412429731687150331233053164454879
TEKNO - ANNET18430388190921499495412182053254471302
TEKNO - ARKITEKT213525711075213527301112213527621106
TEKNO - INGENIØR85283986414065902848104675076962986112185444
TEKNO - MARITIM618511175176178128560761991223512
TEKNO - SIVING441871821041384417459237474243171497545113
ØKADM112471928195131751164929308271432112153953272215463
I alt130950433108605108605131550592115764115764132152041117159117159

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 12:55:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017