So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
57113259897018081079288762.6
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3362810944445722152255802710279.4
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
718465921377614781744322245.9
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag610462151231915392063360242.7
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1949579377424372279271616.1
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
917369591613247694015878454.3
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
873844171723532155642.3
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
15886750823394735832981065669.1
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
746552161268123531643399658.9
PEDFAGPedagogiske fag6943272596681578553213174.0
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk561053201093016691784345348.3
REISELIVReiselivsfag, hotellfag23991133353248922971868.1
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi248341381538649903445561359066.5
SPRÅKSpråk, litteratur1064355461618932571549480667.8
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
71621450321665371797601347727.6
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse171031561932722771677471546349.9
I altI alt6895948200117159689594820011715958.9

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:54:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017