So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2011-april2012-april2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
761600979033297215129087297569136889702887
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
150942242252257811489534443332685614997404457227102
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
892835133683116862801133513187902893133893149
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag491403123383864521486121513830541586123193602
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk451450721723134314457646261342151177422716
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
151935140627574182044162038465182074161328784
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
203651497438193101685483193501717556
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
160695622442100381656790246731130015869362339410656
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
571622133064258601614135804272641748126813996
PEDFAGPedagogiske fag161027860916751710659398195518115096682131
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk81232897233076792292104983417762310109303453
REISELIVReiselivsfag, hotellfag113803208632154503725772164733532718
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi139591238381139081385942383921353013758883864913590
SPRÅKSpråk, litteratur134301916717472412429731687150331233053164454879
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
155546017856107041635405206561275516755662166513477
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse112471928195131751164929308271432112153953272215463
I altI alt130950433108605108605131550592115764115764132152041117159117159

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:37:31
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017