So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2011-april2012-april2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
769790332972908729756989702887
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
150422522578114844333268561494457227102
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
931377731919013738327294137763222
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag491233838645212151383054123193602
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk457217231343764626134277422716
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
151406275741816203846518161328784
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
201497438191685483191717556
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
160224421003816524673113001582339410656
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
571330642586013580427264126813996
PEDFAGPedagogiske fag168609167517939819551896682131
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk81972330767910498341776109303453
REISELIVReiselivsfag, hotellfag113208632153725772163532718
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi139383811390813838392135301373864913590
SPRÅKSpråk, litteratur130164414649120166394948119161894806
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
155178561070416320656127551672166513477
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse112281951317511630827143211213272215463
I altI alt130910860510860513151157641157641321117159117159

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:10:28
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017