So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2013
2010-april2011-april2012-april2013-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-18784612410862170143822251308621660.2
191132976091893811838757519413126317774204051307080442111461.9
201159772911888812091755719648122377732199691194573791932461.8
21803958411388084426086145288594629214886832464791480356.2
22-23920772291643610050773617786109868512194981101886981971655.9
24-2556314280991158384413102516368490711275660452271183155.8
26-29579343691016261374597107346698520611904684653181216456.3
30-3435562524608038872760664742703022729243923144753658.3
35-3924661439390525161539405526971658435527481711445961.6
40-4927531343409629381483442132181619483731441678482265.2
50-59556291847558282840624339963677378105564.2
60+795813770421127085155615811951.3
I alt610844232010340464473441321086056853647228115764689594820011715958.9

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:37:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017