So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2013-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo141728119211.19
ATHLærestedsnavn1674991496.04
DHSLærestedsnavn2764472949459.95
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning5010223532710.70
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole72641531.89
HBBLærestedsnavn471040112075.31
HDLærestedsnavn561162141509.33
HDHLærestedsnavn46128882063.88
HIBLærestedsnavn2001571910050181.99
HIBULærestedsnavn20680618420654.07
HIFLærestedsnavn14621578369511.94
HIGLærestedsnavn246512113015768.25
HIHLærestedsnavn238168415162224.28
HIHMLærestedsnavn467823631231339.96
HILLærestedsnavn20387479923394.23
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk793483479315.05
HINLærestedsnavn10117086259610.40
HINELærestedsnavn691210252928.56
HINTLærestedsnavn265500717518879.27
HIOALærestedsnavn121131248792124886.34
HISFLærestedsnavn16863349715766.15
HISTLærestedsnavn2071416010553061.98
HITLærestedsnavn378823219330236.38
HIVELærestedsnavn17560437918964.17
HIÅLærestedsnavn9137374910814.53
HIØHøgskolen i Østfold445714927728139.85
HSHLærestedsnavn8129275010094.96
HVOHøgskulen i Volda6442084111963.43
LDHLovisenberg diakonale høgskole66171763361.79
MFMF vitenskapelig høyskole777512070.48
MHSLærestedsnavn42981641.56
NHHNorges Handelshøyskole94869322650.13
NIHNorges idrettshøgskole3038291210051.19
NLANLA Høgskolen463406197402.57
NOROFFNoroff University College42821651.54
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18226528107118650.90
NVHLærestedsnavn20232269100.66
PHSPolitihøgskolen146353112228304.31
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences108162623.08
UIAUniversitetet i Agder166153009353791.73
UIBUniversitetet i Bergen158265516591950.71
UINLærestedsnavn278595817718949.35
UIOUniversitetet i Oslo38336801215169331.27
UISUniversitetet i Stavanger1701581710449432.10
UITUiT Norges arktiske universitet2951432417742834.13
UMBLærestedsnavn3462901717190.99
I altLærestedsnavn426611715942661171593.64

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:51:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017