So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9347941202105445846349.7
ATHAnsgar Teologiske Høgskole486263608329876258.4
DHSDiakonhjemmet Høgskole3710762416786277916682.4
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen84118111652762715682.9
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole17193222116302356.6
HBBHøgskolen Betanien9161249161241881990.8
HDHøyskolen Diakonova9671959671951351590.0
HDHHaraldsplass diakonale høgskole113914911391491901692.2
HIBHøgskolen i Bergen9640607918042118953020199860.2
HIBUHøgskolen i Buskerud4840322175475302123083559.6
HIFHøgskolen i Finnmark13877701965104646223366.5
HIGHøgskolen i Gjøvik258125403593403374583147.3
HIHHøgskolen i Harstad1211473169162644717571.9
HIHMHøgskolen i Hedmark49253311780052721871126259.7
HILHøgskolen i Lillehammer5570317789535001145988062.4
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk170717762581265049843353.5
HINHøgskolen i Narvik6181090741166617042628.5
HINEHøgskolen i Nesna74746393762719110165.4
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag3049195849212923111077758.8
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus201451110343757227438220426865.8
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane383325016102412392864858.9
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag8442571815757106653090221658.2
HITHøgskolen i Telemark5120311288735135204797667.7
HIVEHøgskolen i Vestfold3411263251514104109680057.8
HIÅHøgskolen i Ålesund187918582783300454453750.3
HIØHøgskolen i Østfold44432706804549601809100464.3
HSHHøgskolen Stord/Haugesund177711502828162965435564.8
HVOHøgskulen i Volda269415144323237276043663.5
LDHLovisenberg diakonale høgskole147624114762412785882.7
MFDet teologiske Menighetsfakultet4713046674161297862.3
MHSMisjonshøgskolen195103262133491576.6
NHHNorges Handelshøyskole2104276521042765922134340.7
NIHNorges idrettshøgskole176020692148253441858741.6
NLANLA Høgskolen225011563142154247027063.5
NOROFFNoroff University College7121197285135220.0
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet140441248435080359535642622347.6
NVHNorges veterinærhøgskole208024223052528496193.3
PHSPolitihøgskolen13802151368961481015181535.9
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College5724743021580.8
UIAUniversitetet i Agder9105619519909125833273210660.8
UIBUniversitetet i Bergen158351071635048233065560363560.5
UINUniversitetet i Nordland3640231860663795122566964.7
UIOUniversitetet i Oslo2262614175610013679310474645961.9
UISUniversitetet i Stavanger8823699416974141022783216056.3
UITUiT Norges arktiske universitet8471585314809105112474180957.8
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap340128895684495787584450.9
I altLærestedsnavn6895948200377311259227689594820058.9

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:39:08
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017