So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9347941202105445846349.7
ATHLærestedsnavn486263608329876258.4
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning84118111652762715682.9
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole17193222116302356.6
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk170717762581265049843353.5
HINNHøgskolen i Innlandet9392588116753102733330214260.9
HIØHøgskolen i Østfold44432706804549601809100464.3
HSNLærestedsnavn10917735921571145414373261162.6
HVLHøgskulen på Vestlandet12832844526972176474602300160.5
HVOHøgskulen i Volda269415144323237276043663.5
LDHLovisenberg diakonale høgskole147624114762412785882.7
MFMF vitenskapelig høyskole4713046674161297862.3
NHHNorges Handelshøyskole2104276521042765922134340.7
NIHNorges idrettshøgskole176020692148253441858741.6
NLANLA Høgskolen225011563142154247027063.5
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5138309479895209172490565.6
NORDNord universitet673443511192473452526154762.0
NOROFFNoroff University College7121197285135220.0
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2191618297572135365510021980750.5
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet201451110343757227438220426865.8
PHSPolitihøgskolen13802151368961481015181535.9
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences5724743021580.8
UIAUniversitetet i Agder9105619519909125833273210660.8
UIBUniversitetet i Bergen158351071635048233065560363560.5
UIOUniversitetet i Oslo2262614175610013679310474645961.9
UISUniversitetet i Stavanger8823699416974141022783216056.3
UITUiT Norges arktiske universitet10356736719206138493553264357.3
VIDVID vitenskapelige høgskole5306108374511463134123185.3
I altLærestedsnavn6895948200377311259227689594820058.9

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:42:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017