So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo217282256921
ATHLærestedsnavn9749937149
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning510221441327
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole626433853
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1534835231931
HINNHøgskolen i Innlandet7915273270265472
HIØHøgskolen i Østfold407149130052813
HSNLærestedsnavn13218276361126984
HVLHøgskulen på Vestlandet9121277446197603
HVOHøgskulen i Volda33420866951196
LDHLovisenberg diakonale høgskole117171717336
MFMF vitenskapelig høyskole87751083207
NHHNorges Handelshøyskole1486948692265
NIHNorges idrettshøgskole3382946821005
NLANLA Høgskolen3534064684740
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet328232131982629
NORDNord universitet9811085192694073
NOROFFNoroff University College628238265
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1914021311086819828
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet69312486650012488
PHSPolitihøgskolen4353198372830
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences48110426
UIAUniversitetet i Agder7815300324925379
UIBUniversitetet i Bergen9426551583549195
UIOUniversitetet i Oslo97368019779416933
UISUniversitetet i Stavanger4715817310764943
UITUiT Norges arktiske universitet12517723330556196
VIDVID vitenskapelige høgskole16638989141572
I altLærestedsnavn1321117159636538117159

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:43:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017