So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2013-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29517282256921
ATHAnsgar Teologiske Høgskole9170749937149
DHSDiakonhjemmet Høgskole531544725029945
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen530710221441327
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole611526433853
HBBHøgskolen Betanien17010401040207
HDHøyskolen Diakonova110011621162150
HDHHaraldsplass diakonale høgskole19512881288206
HIBHøgskolen i Bergen42194615719299375018
HIBUHøgskolen i Buskerud309008061128492065
HIFHøgskolen i Finnmark2379021573011695
HIGHøgskolen i Gjøvik38849512176261576
HIHHøgskolen i Harstad1145216842317622
HIHMHøgskolen i Hedmark5114678236130723133
HILHøgskolen i Lillehammer2814108747139542339
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1552534835231931
HINHøgskolen i Narvik2640517082407596
HINEHøgskolen i Nesna1830012101564292
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag331113500778441887
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus694255312486650012488
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane338816334102251576
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag30225514160264225306
HITHøgskolen i Telemark6920018232140083023
HIVEHøgskolen i Vestfold331120604392551896
HIÅHøgskolen i Ålesund18500373757871081
HIØHøgskolen i Østfold4013157149130052813
HSHHøgskolen Stord/Haugesund16707292744571009
HVOHøgskulen i Volda33848420866951196
LDHLovisenberg diakonale høgskole118017171717336
MFDet teologiske Menighetsfakultet82657751083207
MHSMisjonshøgskolen821729839564
NHHNorges Handelshøyskole1440486948692265
NIHNorges idrettshøgskole3200382946821005
NLANLA Høgskolen35101034064684740
NOROFFNoroff University College619528238265
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1054400265287103311865
NVHNorges veterinærhøgskole29923222557910
PHSPolitihøgskolen4720353198372830
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College4598110426
UIAUniversitetet i Agder78259215300324925379
UIBUniversitetet i Bergen94393026551583549195
UINUniversitetet i Nordland471205595898611894
UIOUniversitetet i Oslo975850368019779416933
UISUniversitetet i Stavanger47204015817310764943
UITUiT Norges arktiske universitet65260214324253204283
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap307316290106411719
I altLærestedsnavn132152041117159636538117159

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 13:02:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017