So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt8301541830154139879550.1
189 343Design3727153727156012647.6
I altI alt93417281202225645892149.7
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk2753275351241.7
255 418Interkulturell forståelse455745575683.3
255 437Musikkteknologi17691769100.0
255 480Teologi 62262220.0
255 752Psykologi, årsstudium243322243322384879.2
255 777Musikk274827484757.1
255 869Interkulturelle studier1925192522100.0
255 876Kultur- og samfunnspsykologi201285201285274362.8
255 936Praktisk teologi2356235661931.6
I altI alt4867496089378714958.4
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo220825782208257832838485.4
251 060Vernepleie, Stavanger3334233334239712875.8
251 080Sosialt arbeid9501190950119015319478.9
251 081Sosialt arbeid, deltid50764650764617421182.5
251 700Ergoterapi169192169192272896.4
I altI alt371044724167502977994582.4
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer55168055168012515580.6
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk123144123144172085.0
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv200267200267253767.6
253 133Barnehagelærer, deltid1962331962339610591.4
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse951179511781080.0
I altI alt84110221165144127132782.9
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Fjellhaug Internasjonale Høgskole258 195Bibel og misjon497449744757.1
258 196Kristendomskunnskap2947294741136.4
258 480Teologi og misjon244924492728.6
258 482Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)273927391250.0
258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)536953696966.7
258 777Musikk40604060131776.5
I altI alt171264222338305356.6
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning9161040916104018820790.8
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning9671162967116213515090.0
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning113912881139128819020692.2
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen2239132239134417425.3
203 004Ingeniør, data865698656981027.8
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen583295832974515.6
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi145315145315184143.9
203 011Ingeniør, marinteknikk186710186710258529.4
203 012Ingeniør, maskin, Bergen1266641266641510414.4
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen78502785029939.7
203 024Ingeniør, elektronikk484014840164413.6
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi421914219131816.7
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom158543158543246536.9
203 050Sykepleie, Bergen, høst271731292717312952962085.3
203 060Vernepleie, Bergen9161153916115319225176.5
203 080Sosialt arbeid, Bergen135915661359156634439786.6
203 096Ingeniør, havteknologi2339092339096121728.1
203 130Barnehagelærer, Bergen65580365580312514685.6
203 131Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse385483385483435676.8
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet283340283340253375.8
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk14118114118181266.7
203 203Folkehelsearbeid692838692838849984.8
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen164630881646308830556653.9
203 395Informasjonsteknologi, Bergen714007140075313.2
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3537883537885616035.0
203 466Tegnspråk og tolking200222200222303488.2
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving370570370570477959.5
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk9914999149111957.9
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag328456328456293485.3
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk343468343468586885.3
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag205310205310263574.3
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE212251212251202195.2
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse2572842572842525100.0
203 618Drama186259186259263086.7
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk3505783505786510065.0
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag4477274477278012663.5
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk286415286415294072.5
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse247286247286202290.9
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk110224110224234946.9
203 700Ergoterapi689904689904678578.8
203 701Radiografi534744534744476770.1
203 702Bioingeniør465606465606718880.7
203 703Fysioterapi167225021672250234353564.1
203 753Landmåling og eiendomsdesign2636652636654613135.1
203 822Ingeniør, energiteknologi178502178502194938.8
I altI alt96401571918042299373020501860.2
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg352263522664314.0
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg372663726654411.4
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg5832358323147817.9
205 050Sykepleier, Drammen142016741420167428433684.5
205 155Lysdesign, Drammen7315773157193259.4
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg188320188320213461.8
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.188349188349143342.4
205 246Jus, årstudium, Hønefoss315449315449405474.1
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen3194553194557811667.2
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg120282120282153246.9
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss214289214289182378.3
205 330Økonomi og ledelse, Drammen6121180612118011724248.3
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss125310125310276243.5
205 359Markedsføring, Hønefoss309519309519366456.2
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss9223392233102540.0
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss372853728564513.3
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg313625313625426861.8
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss273568273568316746.3
205 526Jus, Hønefoss481748481748679669.8
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen360450360450637584.0
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss251032510321216.7
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen120186120186263868.4
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen801408014091947.4
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen701467014691850.0
205 663Event og Sport Management, deltid, Drammen46764676122450.0
205 701Radiograf, Drammen413568413568497169.0
205 867Jus og ledelse, Hønefoss398604398604467660.5
205 881Statsvitenskap, Drammen278464278464397254.2
205 894Optometri, Kongsberg3494963494968411175.7
205 952Event og Sport Management, Drammen199358199358415574.5
I altI alt484080617547128491230206559.6
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 050Sykepleie, Hammerfest213261213261698086.2
206 070Barnevern198244198244313979.5
206 080Sosialt arbeid173228173228273284.4
206 130Barnehagelærerutdanning106126106126394488.6
206 162Økonomisk administrativ ledelse62906290101758.8
206 164Bedriftsøkonomi55925592122352.2
206 170Engelsk435643567977.8
206 242Samfunnsfag3657365781172.7
206 255Hotell og vertskapsledelse6799679951338.5
206 302Arktisk friluftsliv8617886178103033.3
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon618161815683.3
206 369Økonomi og administrasjon9117991179285253.8
206 440Idrett og friluftsliv377237724580.0
206 446Mat og helse, samlinger79967996172085.0
206 485Idrett126012601714.3
206 486Idrett, Tromsø9723997239216233.9
206 605Friluftsliv791477914762030.0
206 649Idrett, årsstudium4173417361346.2
206 663Medieproduksjon, årsstudium2127212722100.0
206 664Ledelse, nettbasert23134723134710314173.0
206 675Grunnskolelærerutdanning 5-10102139102139405474.1
206 754Reiseliv5270527088100.0
206 838Medieproduksjon235023503742.9
I altI alt138721571965301146269566.5
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg37247372472355.7
207 004Ingeniør, data18171181713339.1
207 005Ingeniør, elektro1012910129210.0
207 012Ingeniør, maskin191341913421811.1
207 046Webutvikling942889428894022.5
207 050Sykepleierutdanning9611119961111921124187.6
207 051Sykepleierutdanning, deltid239274239274485587.3
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal48604860141687.5
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres495949591616100.0
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland97112971122121100.0
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert201122011293327.3
207 068Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert8778772345.9
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert108310833407.5
207 099Landmåling, nettbasert4715347153226931.9
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert3911439114245444.4
207 136Medieledelse, årsstudium761307613081650.0
207 149Mediedesign202304202304415969.5
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium166308166308346552.3
207 188Informatikk144914491333.3
207 248Landmåling321123211293525.7
207 264Medieproduksjon122235122235132454.2
207 369Økonomi og ledelse184465184465337544.0
207 374Drift av nettverk og datasystemer10185101851402.5
207 395Programvareutvikling16201162011293.4
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)217321731812.5
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert1943671943678315354.2
207 406Geomatikk2079207931225.0
207 429Informasjonssikkerhet817781772474.3
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium368336833650.0
207 604Medieproduksjon, årsstudium631106311051050.0
207 620BIM, nettbasert2671267192142.9
207 673Spillprogrammering17291172914676.0
207 700Ergoterapiutdanning259320259320536285.5
207 701Radiografutdanning224329224329283580.0
207 824Teknologidesign og ledelse501715017182040.0
207 835Fornybar energi411404114062030.0
207 838Medieledelse881618816191369.2
207 955Byggeledelse, fleksibel, nettbasert281332813343013.3
I altI alt2581512135937626745157647.3
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse9317793177233959.0
208 050Sykepleierutdanning283351283351616988.4
208 051Sykepleierutdanning, deltid155184155184434987.8
208 060Vernepleierutdanning173236173236314963.3
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø2062782062788112365.9
208 070Barnevernspedagogutdanning255315255315435282.7
208 071Barnevernspedagogutdanning, deltid 229283229283749478.7
208 162Praktisk prosjektledelse, deltid9714197141375764.9
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium9113991139374975.5
208 318Regnskap og revisjon4781478171643.8
208 350Retail Management6213262132102540.0
I altI alt121116841691231744762271.9
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum8541010854101018421486.0
209 052Sykepleie, Elverum, deltid2683282683289811585.2
209 053Sykepleie, Kongsvinger394459394459657586.7
209 130Barnehagelærer377470377470859886.7
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert29533229533214816589.7
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag9124991249124626.1
209 157Faglærer i musikk2555255571643.8
209 162Organisasjon og ledelse, Rena115176115176253571.4
209 164Bedriftsøkonomi, Rena5695569581457.1
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena154246154246507566.7
209 185Idrett, Elverum129322129322186030.0
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad341263412662128.6
209 239Krisehåndtering2414992414997621435.5
209 250Skogbruk, årsstudium1373137331618.8
209 311Landbruksteknikk108810882336.1
209 318Regnskap og revisjon9316593165213560.0
209 320Agronomi6912969129132748.1
209 322Skogbruk1588158831915.8
209 323Utmarksforvaltning5218052180135225.0
209 359Markedsføring, Rena139260139260112347.8
209 362Agronomi, årsstudium601136011371741.2
209 368Eiendomsmegling3056013056016111851.7
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor114247114247123040.0
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena581135811381747.1
209 398Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid1723021723026411058.2
209 409Økologisk landbruk104152104152406066.7
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen773657736585115.7
209 446Mat, ernæring og helse333391333391495687.5
209 451Animasjon, Hamar106347106347167720.8
209 470Serviceledelse og markedsføring106163106163172277.3
209 472Virtuell kunst og design, Hamar111243111243285650.0
209 476Music Business - Management9920099200284660.9
209 486Folkehelsearbeid187265187265223562.9
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena126265126265153345.5
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn335421335421748884.1
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert181219181219657883.3
209 605Friluftsliv8116181161112055.0
209 623Engelsk, Hamar123188123188314077.5
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn241404241404589660.4
209 664Organisasjon og ledelse, Rena, deltid31046931046915223365.2
209 667Musikk6012960129153938.5
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1762176221315.4
209 672Norsk8211482114283677.8
209 676Sosialpedagogikk28837228837210413676.5
209 685Lektorutdanning i engelsk, Hamar6899689991275.0
209 687Lektorutdanning i norsk, Hamar5469546991181.8
209 714Music Business - Production7225172251127516.0
209 743Tannpleie281324281324545794.7
209 794Digital kommunikasjon, Hamar4774477481553.3
209 839Spillteknologi og simulering56415564154824.9
209 867Ledelse og digitalisering122184122184122157.1
I altI alt492582367800130721871313359.7
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor3788723788725213239.4
210 060Vernepleierutdanning59081959081912117868.0
210 070Barnevern100712281007122814517981.0
210 080Sosialt arbeid8781103878110314117978.8
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 3123122366.7
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor100221100221173647.2
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium248475248475388146.9
210 185Idrett247564247564378842.0
210 220Pedagogikk, årsstudium4516784516787211463.2
210 262Film- og fjernsynsvitenskap116227116227184242.9
210 264TV-teknikk4010140101195435.2
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium112211112211152853.6
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor70927092253180.6
210 317Reiselivsledelse320444320444344575.6
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser261380261380335164.7
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto3779377991947.4
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi186537186537309431.9
210 526Rettsvitenskap8131310813131013621064.8
210 534TV-ledelse55905590263672.2
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium138176138176202871.4
210 676Pedagogikk, deltid203278203278759281.5
210 752Psykologi, årsstudium764108876410887611864.4
210 754Reiseliv og turisme276355276355313979.5
210 847TV-regi40714071112152.4
210 852Pedagogikk, bachelor315469315469598569.4
210 867Organisasjon og ledelse3796833796837412360.2
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor116229116229204544.4
210 876Psykologi8101162810116212318865.4
I altI alt557087478953139541459233962.4
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 050Sykepleie39145739145710110695.3
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund155177155177333789.2
211 060Vernepleie261337261337587181.7
211 164Bedriftsøkonomi119219119219264065.0
211 185Idrett og adventure130312130312173647.2
211 189IT37166371663358.6
211 238Statsvitenskap791427914291850.0
211 246Jus276438276438345265.4
211 292Logistikk og Supply Chain Management163446163446288632.6
211 318Regnskap og revisjon9318693186101855.6
211 369Økonomi og administrasjon244556244556559359.1
211 432Marin logistikk og økonomi112298112298143836.8
211 488Sport Management9450694506108312.0
211 841Politikk, juss og administrasjon173274173274263574.3
211 866Petroleumslogistikk og økonomi2547172547177418340.4
I altI alt170734832581523149893153.5
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg26187261871273.7
212 004Datateknikk410241022219.5
212 006Elkraftteknikk34834880.0
212 012Maskin, nettstøttet1158115841723.5
212 018Prosessteknologi291602916062623.1
212 024Industriell elektronikk33533530.0
212 040Ingeniør, Alta, første studieår23902390145824.1
212 050Sykepleierutdanning283353283353637584.0
212 069Maskin111021110232313.0
212 072Fornybar energi2275227550.0
212 075Bygg, nettstøttet211072110783125.8
212 077Prosessteknologi, nettstøttet331113311183125.8
212 078Datateknikk, nettstøttet1290129064314.0
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet4434431119.1
212 225Datateknikk, Bodø96696632015.0
212 227Maskin, Mo i Rana1131113141330.8
212 314Fornybar energi, nettstøttet215421542633.3
212 410Økonomi og administrasjon6714867148133240.6
212 761Elektroteknikk, master32732750.0
212 804Data/IT, master5565561812.5
212 805Ingeniørdesign, master1529152933100.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master7207201520.0
212 811Industriell teknologi, master5255251250.0
212 814Satelitteknologi, master9359353650.0
212 872Internasjonal beredskap92292922922111118.9
212 956Satelitteknologi126312632633.3
I altI alt6181708741240717059628.5
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen8910389103293485.3
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert8210382103253278.1
213 170Engelsk27402740131492.9
213 185Idrett, årsstudium, Nesna154115411333.3
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana6176171520.0
213 222Vold mot kvinner5965596555100.0
213 440Idrett 381133811331225.0
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana5425421147.1
213 505Kunst og håndverk2735273591090.0
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik109138109138374386.0
213 604Digitale medier, Mo i Rana5580558091181.8
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna118243118243142653.8
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna128265128265122941.4
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 721167211692142.9
213 666Naturfag1423142366100.0
213 667Kreativt musikkarbeid2740274091181.8
213 680Samfunnsfag224622463933.3
213 796Produksjon for scene og sal445444545771.4
I altI alt7471210937156419129265.4
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger9561132956113223126587.2
214 051Sykepleierutdanning, deltid248282248282798988.8
214 058Sykepleierutdanning, Namsos502600502600809386.0
214 060Vernepleierutdanning, Namsos198269198269344772.3
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger245304245304566487.5
214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer120202120202223464.7
214 185Idrett, Levanger11323511323562128.6
214 240Sosiologi, Steinkjer133183133183334376.7
214 318Revisjon, Steinkjer447544753650.0
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer101130101130182572.0
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer611646116472429.2
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer189388189388275251.9
214 388Naturforvaltning, Steinkjer3368336851241.7
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer104209104209337643.4
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer7610376103334082.5
214 420Sportsfiskebasert næringsvirksomhet1085108553315.2
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer136161136161263086.7
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer4014540145103727.0
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger105240105240175431.5
214 516Regnskap, Steinkjer6511765117152171.4
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger257320257320475782.5
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger106127106127384388.4
214 605Friluftsliv, Levanger118210118210253473.5
214 623Engelsk, Levanger8313383133213461.8
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger1766176662920.7
214 642Kunst og håndverk, Levanger72817281181994.7
214 649Kroppsøving, Levanger9217192171132454.2
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger202349202349437358.9
214 667Musikk, Levanger6813768137103132.3
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer23239232395549.3
214 680Samfunnsfag, Levanger7712877128274362.8
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1565671565678934625.7
214 749Farmasiutdanning, Namsos171224171224283482.4
I altI alt30495007492178441110188758.8
Lærested: HIOA -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg282117428211745529019.0
215 004Ingeniør, data977009770091048.7
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi91621916211712713.4
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi194366194366224055.0
215 012Ingeniør, maskin1317971317972614717.7
215 050Sykepleie, Oslo363144243631442471387681.4
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet9891211989121121425982.6
215 054Sykepleie, Kjeller178221211782212128932289.8
215 060Vernepleie8741196874119614521168.7
215 061Vernepleie, Kjeller, deltid50973050973011616570.3
215 063Vernepleie, Sandvika50276450276412419762.9
215 070Barnevern270933062709330645154982.1
215 071Barnevern, deltid69790269790217023672.0
215 080Sosialt arbeid235029392350293948059980.1
215 082Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.4267426781457.1
215 085Arkivvitenskap265401265401456569.2
215 105Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv33543354121963.2
215 106Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid9010490104313686.1
215 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid60666066232495.8
215 109Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk350350290.0
215 123Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag109128109128283287.5
215 124Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag6610066100325162.7
215 126Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling108126108126434595.6
215 127Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi4324321119.1
215 129Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag4334332238.7
215 130Barnehagelærer134416951344169530439177.7
215 131Barnehagelærer, deltid63877363877320225080.8
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet182132041821320427046358.3
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk35841335841310110893.5
215 162Økonomi og ledelse130721951307219525638366.8
215 185Kroppsøving og idrett50710175071017488755.2
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling50361750361711613784.7
215 221Tegnspråk382456382456616988.4
215 253Økonomi og ledelse, deltid6231035623103514623562.1
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor40856540856510614871.6
215 369Økonomi og administrasjon 152630391526303943188448.8
215 395Informasjonsteknologi, bachelor120647120647129512.6
215 405Produktdesign3485873485876110359.2
215 408Samfunnsernæring80697980697912714388.8
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor207291207291426070.0
215 447Idrett, friluftsliv og helse602125660212564411837.3
215 449Anvendt datateknologi193106819310683325512.9
215 454Journalistikk114017611140176126441363.9
215 466Tegnspråk og tolking232288232288375468.5
215 484Utviklingsstudier, bachelor443626443626445383.0
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium404431404431818595.3
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn134218561342185629139573.7
215 601Arkivvitenskap, årsstudium2914042914048712072.5
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier43863643863611415872.2
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium256353256353435972.9
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium479692479692517468.9
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium284364284364587082.9
215 642Kunst og design, årsstudium447542447542606690.9
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk430657430657506972.5
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk4968014968015510452.9
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk4948374948377113054.6
215 691Utviklingsstudier, årsstudium644854644854718484.5
215 700Ergoterapi862118186211818912372.4
215 701Radiografi883129188312919216157.1
215 702Bioingeniør74296974296915518982.0
215 703Fysioterapi210933162109331647575962.6
215 706Fysioterapi, mensendieck8691358869135811616072.5
215 744Ortopediingeniør118175118175233860.5
215 749Farmasi61883161883115820477.5
215 822Ingeniør, energi og miljø184571184571185532.7
215 848Fotojournalistikk3264643264647411266.1
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor5969685969688313362.4
215 876Psykologi med vekt på adferdsanalyse811107481110747810574.3
215 896Facility Management5049515049516611557.4
I altI alt2014531248437576650082201248865.8
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk4814811119.1
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor5686585686589711782.9
216 051Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst141166141166445481.5
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor1701861701861616100.0
216 060Vernepleierutdanning255335255335334180.5
216 061Vernepleie januar, samling, start vår104139104139425773.7
216 070Barnevernspedagogutdanning503618503618567277.8
216 080Sosialt arbeid431538431538577378.1
216 130Barnehagelærarutdanning153198153198232979.3
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid112128112128616889.7
216 164Bedriftsøkonomi100242100242163842.1
216 170Engelsk7415674156133141.9
216 185Idrett230521230521348739.1
216 242Samfunnsfag6915269152112839.3
216 246Jus250429250429304961.2
216 302Friluftsliv193426193426346850.0
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur138264138264183158.1
216 330Reiselivsledelse177254177254182378.3
216 351Ungdomssosiologi173240173240243568.6
216 368Eiendomsmegling3918933918936616440.2
216 369Økonomi og administrasjon244553244553298235.4
216 373Naturfag326032606875.0
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse335546335546436665.2
216 469Geologi og geofare9818998189153148.4
216 481Historie321003210092437.5
216 485Idrett og kroppsøving11136611136672528.0
216 526Økonomi og jus200363200363132650.0
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn180244180244384388.4
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn178319178319326450.0
216 754Reiseliv170229170229203066.7
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø1688168821811.1
216 835Fornybar energi145370145370125223.1
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi12517412517481553.3
I altI alt38336334610210225928157658.9
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg264109226410924623419.7
219 004Ingeniør, data87663876631514610.3
219 005Ingeniør, elektro81664816641412411.3
219 009Ingeniør, kjemi126287126287152951.7
219 012Ingeniør, maskin109722109722131319.9
219 013Ingeniør, materialteknologi105450105450155328.3
219 016Ingeniør, logistikk9430794307123336.4
219 035Økonomi og administrasjon150129621501296240385847.0
219 050Sykepleierutdanning247429102474291066978485.3
219 060Vernepleierutdanning9011187901118718326269.8
219 070Barnevernspedagogutdanning163719151637191525130981.2
219 080Sosionomutdanning119114231191142326029887.2
219 221Tegnspråk250284250284535793.0
219 287Informatikk med spes. i info.behandling5122051220239923.2
219 318Regnskap og revisjon4098034098035910257.8
219 346Matteknologi127203127203214052.5
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer27318273188839.6
219 422IT-støttet bedriftsutvikling1166031166032413817.4
219 466Tegnspråk og tolking144173144173252792.6
219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn8191112819111217723575.3
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag281389281389223073.3
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag320535320535428151.9
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk4096904096906010855.6
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk4076164076166910168.3
219 700Ergoterapeututdanning676899676899729774.2
219 701Radiografutdanning5788515788517111263.4
219 702Bioingeniørutdanning5136715136719211282.1
219 703Fysioterapeututdanning151422861514228632050263.7
219 704Audiografutdanning306461306461254062.5
219 822Ingeniør, fornybar energi240726240726318138.3
I altI alt84421416015757264223090530658.2
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign7522575225124030.0
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk241292412921216.7
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design251482514821513.3
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur351413514121315.4
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø233823383560.0
220 050Sykepleierutdanning9281079928107920924186.7
220 051Sykepleierutdanning, deltid41248141248112214385.3
220 060Vernepleierutdanning4856324856329713472.4
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn3034373034377010467.3
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn56268056268015018780.2
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering161011610131816.7
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden137164137164192095.0
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid184209184209606888.2
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen287338287338788591.8
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn257307257307617383.6
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag601646016472528.0
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk78917891222491.7
220 164Bedriftsøkonomi, Bø8316083160112055.0
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn184332184332478853.4
220 170Engelsk6511465114172568.0
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning9719297192132748.1
220 179Historie451054510541330.8
220 185Idrett121279121279123633.3
220 187Informasjonsbehandling164416442825.0
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn4095409531717.6
220 210Norsk41704170111478.6
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning6815368153113135.5
220 308Kulturledelse55695569101283.3
220 317Turisme og ledelse173242173242172470.8
220 318Revisjon og regnskap104218104218203557.1
220 359Internasjonal markedsføring223380223380416464.1
220 368Eiendomsmegling4831012483101211823749.8
220 369Økonomi og administrasjon216503216503305554.5
220 388Økologi og naturforvaltning691156911591947.4
220 395Informatikk73973970.0
220 400Idéhistorie, Bø26442644
220 440Idrettsvitenskap117344117344134429.5
220 441Visuelle kunstfag og design4974497461154.5
220 442Folkekunst, bachelor29352935121485.7
220 443Folkemusikk, bachelor1014101422100.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv691356913551338.5
220 448Forurensing og miljø448444846875.0
220 449Informasjonssystemer201232012331816.7
220 481Historiske fag205220523933.3
220 505Leire - kunst og design 14145414591090.0
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1254625463742.9
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden9612396123151883.3
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn234296234296434987.8
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid2102512102519210488.5
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert141149141149666995.7
220 602Digital mediedesign130193130193466570.8
220 605Natur og miljø5610156101111957.9
220 613Historie, deltid9117091170335362.3
220 628Folkekunst, årsstudium42564256142070.0
220 629Folkemusikk, årsstudium29472947131872.2
220 630Kunst og håndverk526552656875.0
220 637Tegning - bilde62836283141687.5
220 649Kroppsøving og idrettsfag391083910851145.5
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn174260174260315457.4
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert113148113148385470.4
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden164219164219497070.0
220 662Naturfag105182105182295453.7
220 672Norsk, deltid122161122161517270.8
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning196244196244577675.0
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi5617156171183158.1
220 853Spesialpedagogikk167200167200273284.4
220 895Innovasjon og entreprenørskap771867718682828.6
220 912Spansk52675267151693.8
220 921Språk og litteratur3446344691181.8
I altI alt512082328873140082047302367.7
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet20153201531234.3
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold13105131051119.1
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign8420084200164040.0
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk261872618743910.3
222 044Skipsfart og logistikk100423100423228127.2
222 050Sykepleie, Vestfold9951150995115027130090.3
222 130Barnehagelærer, Vestfold327412327412638475.0
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid126155126155293680.6
222 164Bedriftsøkonomi172326172326386162.3
222 179Historie, Vestfold, årsstudium112231112231112544.0
222 205Matematikk4172417281553.3
222 210Norsk, Vestfold8011280112242885.7
222 240Sosiologi, årsstudium206294206294405572.7
222 318Regnskap og revisjon184327184327304862.5
222 351Ungdomskunnskap255329255329485784.2
222 352Marinteknisk drift13132131321392.6
222 353Nautikk50355503551211110.8
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold41178641178610719255.7
222 412Informasjonsbehandling281262812672528.0
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse5588935588938613464.2
222 453IT og informasjonssystemer, Horten4630046300107313.7
222 481Historie, Vestfold, bachelor561625616282334.8
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold233306233306476177.0
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell83988398212391.3
222 623Engelsk, Vestfold166250166250385174.5
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten113202113202284070.0
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten103183103183254555.6
222 684Lektor, historie, 8.-13. trinn4912749127152951.7
222 717Internasjonal forståelse og samarbeid113157113157192770.4
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi521825218273718.9
222 880Sosiologi244379244379476671.2
222 887Engelsk, Horten, bachelor611026110271163.6
222 889Norsk, Horten, bachelor313931395683.3
I altI alt34116043515192551096189657.8
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg492484924863119.4
225 004Ingeniør, data11159111593329.4
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk191851918543112.9
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign391583915852123.8
225 050Sykepleierutdanning77289277289219922289.6
225 160Shippingledelse133306133306122842.9
225 162Økonomi og ledelse247437247437559160.4
225 184Medisinsk og marint årsstudium6297629771353.8
225 298Biomarin innovasjon6916069160112055.0
225 353Maritim utdanning, nautikk83446834462115713.4
225 369Økonomi og administrasjon296576296576579560.0
225 410Handels- og Serviceledelse189320189320295156.9
225 427Bioteknologi591025910241233.3
225 432Shipping management2366442366443210829.6
225 473Eksportmarkedsføring205396205396446666.7
225 699Ingeniør, skipsdesign331703317062722.2
225 702Bioingeniør154215154215293876.3
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap127276127276203852.6
I altI alt1879373727835787544108150.3
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø563165631697212.5
224 004Ingeniør, data15154151542306.7
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi12123121232267.7
224 009Ingeniør, kjemi3175317591464.3
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering1613316133170.0
224 035Økonomi og administrasjon3677833677835913045.4
224 050Sykepleie119314241193142436242086.2
224 060Vernepleie55776555776510315666.0
224 061Vernepleierutdanning, deltid3154433154438211471.9
224 070Barnevern8511066851106612315678.8
224 080Sosialt arbeid8301031830103115218383.1
224 130Barnehagelærer3564453564459010585.7
224 131Barnehagelærer, deltid177205177205536186.9
224 170Engelsk139227139227345561.8
224 210Norsk7310573105253180.6
224 238Statsvitenskap104214104214193161.3
224 244Tysk9513095130486672.7
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer221362213654012.5
224 318Regnskap og revisjon190385190385426465.6
224 398Bedriftsøkonomi194365194365427456.8
224 453Informasjonssystemer382613826154211.9
224 455Internasjonal kommunikasjon143225143225324276.2
224 474Samfunn, språk og kultur7812078120172568.0
224 505Kunst og håndverk9111391113212487.5
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn3354953354958411871.2
224 610Fransk113141113141617284.7
224 620Informasjonsteknologi702157021593923.1
224 626Religion, livssyn og etikk9313893138203066.7
224 649Kroppsøving og idrett158372158372258230.5
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn2424452424456111851.7
224 661Matematikk33643364101662.5
224 666Naturfag254425447887.5
224 667Musikk5599559981844.4
224 680Samfunnsfag121223121223193063.3
224 702Bioingeniør183253183253213070.0
224 824Ingeniør, industriell design551295512991752.9
224 845Digitale medier og design136345136345186328.6
224 895Innovasjon og prosjektledelse126300126300225937.3
224 900Arbeids- og velferdsfag208299208299415673.2
224 912Spansk149199149199587973.4
I altI alt444371498045130051809281364.3
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet822278222793426.5
218 012Ingeniør, maskin6423464234207028.6
218 047Ingeniør, HMS139269139269528263.4
218 050Sykepleierutdanning, Stord59366959366910211291.1
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund68577868577815116293.2
218 130Barnehagelærerutdanning180210180210546188.5
218 157Faglærerutdanning i musikk154015401911.1
218 353Nautikk (Sjøoffiser)8435384353209122.0
218 369Økonomi og administrasjon35867235867211317963.1
218 505Kunst og håndverk48654865172470.8
218 547Grunnskolelærer 1-7162217162217374680.4
218 623Engelsk7712577125141973.7
218 649Idrett/kroppsøving101175101175142458.3
218 651Grunnskolelærer 5-10146245146245316448.4
218 667Musikk3972397271258.3
218 680Samfunnsfag5510655106122060.0
I altI alt1777292728284457654100964.8
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog457561457561596886.8
223 080Sosialt arbeid, sosionom4685874685878710880.6
223 130Barnehagelærer242291242291738783.9
223 150Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk76907690131872.2
223 170Engelsk, deltid254425447977.8
223 179Historie, årsstudium741687416852520.0
223 196Religion, kultur og samfunn5691569181172.7
223 210Norsk (nordisk)53755375182475.0
223 211Norsk (nordisk), deltid26392639101190.9
223 285Samfunnsvitenskap611186111871546.7
223 430Media, IKT og design148281148281204247.6
223 437Musikk, bachelor421114211172626.9
223 439Teater og drama, bachelor487248727977.8
223 440Friluftsliv og naturguide741627416261735.3
223 446Matkultur og helse131170131170222975.9
223 451Animasjon6514765147194938.8
223 452Planlegging og administrasjon106156106156142360.9
223 453PR, kommunikasjon og media318452318452476275.8
223 454Journalistikk54689454689412120559.0
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor58825882121580.0
223 481Historie, bachelor215921591520.0
223 482Religion og språk141914193560.0
223 485Idrett og kroppsøving, bachelor591595915931225.0
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn247333247333576489.1
223 605Friluftsliv157289157289223562.9
223 618Teater og drama, årsstudium6694669481361.5
223 623Engelsk108191108191214546.7
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium72927292131492.9
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium114217114217103627.8
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn208344208344305851.7
223 663Mediekunnskap102154102154111668.8
223 667Musikk, årsstudium521085210892240.9
223 891Språk og litteratur29452945101855.6
I altI alt2694420843236695760119663.5
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie147617171476171727833682.7
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium141211141211243764.9
190 242Samfunnsfag130234130234254753.2
190 418Interkulturell kommunikasjon121163121163222684.6
190 480Teologi, profesjonsstudium43994399162661.5
190 482Religion og samfunn72967296141687.5
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring7311473114142263.6
190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.6110161101112347.8
190 936Teologi, bachelor2665266531030.0
I altI alt471775667108312920762.3
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE43644364141973.7
256 214Bibeloversettelse51851820.0
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.93118931181818100.0
256 474Samfunn1928192822100.0
256 480Teologi143614361714.3
256 680Samfunnsfag487348736875.0
256 771Teologi, profesjonsstudium1424142433100.0
256 902Religion, kultur og globalisering2634263455100.0
I altI alt195298262395496476.6
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen2104486921044869922226540.7
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv379760379760429146.2
150 440Idrettsvitenskap116127121161271232278740.9
150 649Idrett og samfunn608121060812105412742.5
I altI alt1760382921484682418100541.6
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 086Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand81081011100.0
254 087Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor8158151333.3
254 088Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk263726375771.4
254 130Barnehagelærer309378309378647783.1
254 177Informasjons- og kommunikasjonsarbeid223222325771.4
254 195Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium2553255341136.4
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen507450744944.4
254 220Pedagogikk, årsstudium4235614235617610671.7
254 308Interkulturell kommunikasjon, Kr.sand2127212711100.0
254 329Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo2539253951241.7
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika13014513014577100.0
254 437Musikk, menighet og ledelse, Oslo50945094204841.7
254 454Journalistikk, bachelor155273155273162955.2
254 470Økonomi og administrasjon, Oslo277592277592328139.5
254 480Teologi, bachelor7207201425.0
254 482Kristendom, Bergen1026102610.0
254 485Kristendom og idrett, Bergen3883388351338.5
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen236286236286395176.5
254 604Journalistikk, årsstudium477647763650.0
254 626Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor173617365955.6
254 642Kunst og håndverk124143124143242982.8
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen208313208313314372.1
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen931719317191656.2
254 667Musikk791577915792045.0
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge3643364333100.0
254 789Interkulturell kommunikasjon414941493475.0
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina9311693116121485.7
254 849Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand109203109203123435.3
254 850Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand1215121522100.0
254 851Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand5986598681457.1
254 852Pedagogikk, bachelor205285205285283971.8
254 872Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor1924192422100.0
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar127141127141242692.3
254 929Religion og kultur3140314055100.0
254 936Teologi og ledelse, Oslo224122414666.7
I altI alt225034063142468447074063.5
Lærested: NOROFF - Noroff University College
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Noroff University College259 178Interactive Media Games, nettbasert23323380.0
259 183Interactive Media Animation, nettbasert133013301333.3
259 197Digital Forensics / Digital etterforskning2354235431030.0
259 198Digital Forensics / Digital Etterforskning173517352633.3
259 451Interactive Media Animation2384238451241.7
259 673Interactive Media Games19146191462267.7
I altI alt7128297382136520.0
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 104Afrikastudier, årsstudium321428321428243372.7
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk3383381234.3
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag77897789344085.0
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi22522521711.8
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag2322321224.5
194 170Engelsk, årsstudium5458965458967914355.2
194 171Rådgiving og voksnes læring170215170215263672.2
194 174Fransk, årsstudium197258197258223268.8
194 179Historie, årsstudium3888673888675012540.0
194 184Biologi og kjemi, realfag370522370522355070.0
194 200Kunsthistorie, bachelor136186136186202290.9
194 205Matematiske fag, årsstudium188413188413305950.8
194 210Nordisk språk og litteratur133201133201365367.9
194 220Pedagogikk, årsstudium9301363930136315522668.6
194 238Statsvitenskap, årsstudium284537284537143441.2
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium423844423844499253.3
194 240Sosiologi, årsstudium584838584838395867.2
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)167304167304273969.2
194 244Tysk, årsstudium119196119196142751.9
194 272Kunsthistorie, årsstudium266357266357405276.9
194 284Geografi, årsstudium173381173381123237.5
194 285Samfunnskunnskap236429236429273969.2
194 294Latin10819810819871258.3
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier292438292438507368.5
194 327Biologi5468425468429414465.3
194 366Filosofi21550121550184119.5
194 367Sosialantropologi, årsstudium360506360506243177.4
194 395Informatikk1299001299002423010.4
194 437Musikkvitenskap, bachelor6620766207155228.8
194 438Geografi, bachelor175423175423236237.1
194 439Drama og teater, bachelor167269167269294564.4
194 440Bevegelsesvitenskap726136172613619922344.4
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor133190133190244257.1
194 459Antikkens kultur og klassiske fag631396313961637.5
194 476Musikkteknologi4731747317121299.3
194 478Arkeologi359695359695427953.2
194 479Filosofi og etikk - filosofi10331810331863716.2
194 481Historie, bachelor212656212656309033.3
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap372831372831389042.2
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium141199141199141973.7
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap7711477114101471.4
194 646Film- og videoproduksjon3118093118095315933.3
194 649Kroppsøving og idrett5009205009207814952.3
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2766262766264613135.1
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn3314883314886610562.9
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn405340532366.7
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn156217156217303976.9
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn375337532366.7
194 715Humanistiske fag, emnestudier139209139209436071.7
194 740Medisin, Trondheim168025221680252257083668.2
194 752Psykologi, årsstudium205428492054284926537271.2
194 755Materialteknologi230840230840135324.5
194 756Arkitektur8091524809152416031151.4
194 757Petroleumsfag7422286742228612842030.5
194 759Bygg- og miljøteknikk7102074710207413943132.3
194 760Datateknologi188141418814143632811.0
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon19212091921209101059.5
194 763Fysikk og matematikk336117833611785722025.9
194 764Industriell kjemi og bioteknologi555105455510549114761.9
194 765Marin teknikk510166451016648229627.7
194 766Produktutvikling og produksjon499166249916625928820.5
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse7521911752191128981135.6
194 768Industriell design4158684158687214051.4
194 769Energi og miljø789199578919959925838.4
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet209773209773196728.4
194 786Europastudier med spansk109145109145141877.8
194 793Europastudier med fransk7711577115101952.6
194 795Europastudier med tysk365936595771.4
194 796Drama og teater, årsstudium238336238336344870.8
194 798Kybernetikk og robotikk245125124512512919414.9
194 818Samfunnsøkonomi, master250677250677175928.8
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn4608344608348012962.0
194 847Filmvitenskap, bachelor187442187442245841.4
194 851Medievitenskap, bachelor398695398695558961.8
194 852Pedagogikk, bachelor5498215498218312268.0
194 855Bioteknologi, Trondheim5387715387717610671.7
194 857Fysikk148599148599169417.0
194 859Geologi3286103286105810853.7
194 860Kjemi233481233481224548.9
194 862Matematiske fag, bachelor138408138408184045.0
194 868Afrikastudier, bachelor231345231345173351.5
194 870Europastudier med engelsk211327211327192965.5
194 875Politisk økonomi200446200446143540.0
194 876Psykologi, bachelor156422851564228524737066.8
194 879Sosialantropologi, bachelor472711472711376556.9
194 880Sosiologi, bachelor562892562892508261.0
194 881Statsvitenskap, bachelor513100551310058016149.7
194 887Engelsk, bachelor222368222368365367.9
194 888Fransk, bachelor5178517871163.6
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk781067810691181.8
194 890Tysk, bachelor244024404580.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor640155564015554716628.3
194 904Kulturminneforvaltning7513675136222684.6
194 905Ingeniørvitenskap og IKT187853187853129113.2
194 910Religionsvitenskap, årsstudium213335213335253767.6
194 912Spansk, årsstudium305387305387506182.0
194 929Religionsvitenskap, bachelor115200115200142263.6
194 930Fonetikk253725372450.0
194 932Klassiske fag203420341250.0
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn147301147301103132.3
194 937Nanoteknologi2568212568214516028.1
194 941Psykologi, profesjonsstudium181623761816237652965081.4
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn4186714186719314365.0
194 946Tekniske geofag303715303715215736.8
194 954Norsk som andrespråk3344334499100.0
I altI alt1404426528350807103356421186547.6
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet9211087921108741045789.7
193 780Dyrepleierutdanning138414701384147043945396.9
I altI alt208023222305255784991093.3
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 679Politiutdanning, Stavern9102436910243621153639.4
233 681Politiutdanning, Oslo1157300211573002580159436.4
233 682Politiutdanning, Bodø7622052762205215346932.6
233 683Politiutdanning, Kongsvinger860234786023477123130.7
I altI alt13803531368998371015283035.9
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 064Samisk språk og litteratur152615265771.4
231 130Barnehagelærer, arbeidsplassbasert212921297887.5
231 454Bachelorstudie i samisk journalistikk162216224580.0
231 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk222722275683.3
I altI alt578174104212680.8
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign1794841794844611340.7
201 004Ingeniør, data39327393274468.7
201 006Ingeniør, fornybar energi13641713641763716.2
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad452564525662920.7
201 012Ingeniør, mekatronikk82500825002715817.1
201 050Sykepleie, Kristiansand164218471642184732135989.4
201 052Sykepleie, Grimstad104611661046116617719590.8
201 060Vernepleie51465451465411515176.2
201 080Sosialt arbeid106413101064131025631282.1
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn187289187289305060.0
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn9712197121171894.4
201 130Barnehagelærer, Kristiansand54266854266810914077.9
201 132Barnehagelærer, Grimstad284337284337576883.8
201 149Multimedieteknologi og -design121299121299226334.9
201 157Faglærer i teater5365536571070.0
201 170Engelsk, årsstudium327517327517498557.6
201 172Friluftsliv190350190350194344.2
201 174Fransk7010470104131872.2
201 179Historie, årsstudium205461205461286940.6
201 184Biologi, årsstudium107150107150132161.9
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium6925969259104124.4
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor101120101120162176.2
201 203Folkehelsearbeid374451374451424887.5
201 205Matematikk7214372143143046.7
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium8613186131234057.5
201 238Statsvitenskap, årsstudium184344184344193948.7
201 242Samfunnsfag223398223398143145.2
201 247Utviklingsstudiet257334257334354872.9
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor85599855991513710.9
201 301Matematikk og økonomi511325113261735.3
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk152197152197253278.1
201 317Reiselivsledelse485664485664729377.4
201 318Regnskap og revisjon238515238515275747.4
201 327Biologi, bachelor131189131189142263.6
201 336Skolebibliotekkunnskap66746674313296.9
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom459109045910909621644.4
201 366Filosofi131276131276163644.4
201 369Økonomi og administrasjon8911936891193619639050.3
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad455100245510025614139.7
201 437Kunstfag med fordypning i musikk3659365941040.0
201 440Idrett, bachelor196579196579279229.3
201 456Litteratur, film og teater59975997101855.6
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon202285202285142653.8
201 481Historie, bachelor8228582285155626.8
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor8712987129182281.8
201 484Utviklingsstudier246347246347274165.9
201 526Rettsvitenskap9511478951147815623765.8
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.57471957471911514082.1
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.258323258323314273.8
201 618Teater og drama100131100131111668.8
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium1761981761983434100.0
201 646Samfunnsrettet ernæring464548464548577081.4
201 649Idrett, årsstudium3366973366973910039.0
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.4467184467188814361.5
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium157261157261132552.0
201 661Fysikk317831785955.6
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium129201129201101662.5
201 667Musikk116228116228315457.4
201 676Pedagogikk, årsstudium4776604776607610473.1
201 690Tysk46794679121866.7
201 702Bioingeniør303401303401466076.7
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse126433126433195335.8
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium161232161232253180.6
201 803Ingeniør, elektronikk44255442551283.6
201 807Kunstig intelligens26103261032825.0
201 828Lektorutdanning i realfag7313173131112055.0
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor155233155233294170.7
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor124204124204142751.9
201 852Pedagogikk, bachelor327472327472163151.6
201 853Spesialpedagogikk489580489580819387.1
201 862Industriell matematikk256825682450.0
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid449524449524606888.2
201 881Statsvitenskap, bachelor266521266521346155.7
201 887Engelsk, bachelor156270156270284660.9
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor4762476291090.0
201 900Sosiologi 276390276390283775.7
201 912Spansk147189147189182185.7
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium10614810614881172.7
I altI alt91051530019909324923273537960.8
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium413612413612516776.1
184 170Engelsk, årsstudium222322222322314470.5
184 174Fransk, årsstudium9411394113111573.3
184 179Historie, årsstudium3878033878034210440.4
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium621616216161637.5
184 200Kulturvitenskap256348256348334573.3
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid593700593700505886.2
184 208Utviklingsstudier, årsstudium374448374448222684.6
184 211Nordisk161239161239304763.8
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium307528307528143540.0
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium420786420786276939.1
184 240Sosiologi, årsstudium610827610827415771.9
184 244Tysk, årsstudium406840684757.1
184 248Geografi, årsstudium169324169324153050.0
184 272Kunsthistorie, årsstudium278386278386335362.3
184 298Bærekraftig havbruk9317393173112250.0
184 300Informatikk: data science41345413451372.7
184 306Informatikk-matematikk-økonomi771857718561833.3
184 327Biologi4296844296846511755.6
184 366Filosofi11122511122571741.2
184 367Sosialantropologi, årsstudium413534413534293974.4
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor857192485719249121741.9
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig158221158221141782.4
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi7635776357102835.7
184 438Geografi, bachelor195447195447194740.4
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor1256401256401511213.4
184 454Journalistikk8741331874133113920767.1
184 472Digital kultur181387181387306744.8
184 475Kunsthistorie, bachelor208274208274415082.0
184 478Arkeologi327615327615376854.4
184 479Filosofi 197507197507166225.8
184 481Historie, bachelor3449593449594114927.5
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig201284201284152171.4
184 565Italiensk781257812591752.9
184 582Japansk163359163359226533.8
184 592Kinesisk198375198375385964.4
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium338525338525334671.7
184 670Naturvitenskapelige fag2705282705286513847.1
184 692Teatervitenskap144194144194232979.3
184 698Samfunnsøkonomi, master245610245610143638.9
184 707Farmasi356477356477426267.7
184 708Human ernæring491564491564656895.6
184 724Rettsvitenskap32665329326653291041166862.4
184 740Medisin186126861861268645364770.0
184 742Odontologi7911077791107713117176.6
184 743Tannpleie586700586700828695.3
184 752Psykologi, årsstudium316743223167432271194275.5
184 792Musikkterapi114174114174456668.2
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk193264193264324472.7
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin8715687156193554.3
184 829Informatikk: datateknologi837458374561165.2
184 837Kognitiv vitenskap171492171492146222.6
184 838Film- og tv-produksjon5611139561113910921251.4
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk178311178311213658.3
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk297470297470436665.2
184 850Nye medier246482246482295354.7
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor426733426733518560.0
184 852Pedagogikk, bachelor6889576889578210677.4
184 857Fysikk963689636885514.5
184 859Geovitenskap, retning geologi3917363917368216450.0
184 860Kjemi17931917931992142.9
184 862Matematikk124313124313144928.6
184 865Molekylærbiologi405553405553375271.2
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor480759480759588667.4
184 870Europastudier25248025248082040.0
184 873Kjønnsstudier21726221726281361.5
184 875Politisk økonomi260575260575153246.9
184 876Generell psykologi117416661174166615121370.9
184 878Sammenliknende politikk, bachelor4317644317646814247.9
184 879Sosialantropologi, bachelor604878604878578269.5
184 880Sosiologi, bachelor803115980311597911866.9
184 883Utviklingsstudier665851665851758984.3
184 886Russisk9920299202122450.0
184 887Engelsk, bachelor4276784276787010964.2
184 888Fransk, bachelor107146107146101758.8
184 889Nordisk språk og litteratur122162122162243275.0
184 890Tysk, bachelor66976697111291.7
184 893Språkvitenskap11116311116371546.7
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi8711150871115019824979.5
184 909Retorikk145316145316112937.9
184 910Religionsvitenskap, årsstudium244351244351314470.5
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium76987698313686.1
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium154202154202202676.9
184 915Geovitenskap, retning geofysikk212442212442224252.4
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk205307205307182864.3
184 917Petroleums- og prosessteknologi545154354515438626632.3
184 922Litteraturvitenskap261395261395506972.5
184 923Arabisk132240132240182475.0
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor214286214286344772.3
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon218281218281232785.2
184 929Religionsvitenskap, bachelor189291189291233271.9
184 931Gresk2241224111100.0
184 932Latin539253923560.0
184 939Nanoteknologi203637203637114226.2
I altI alt158352655135048583545560919560.5
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø67083567083516219981.4
204 055Sykepleie, Mo i Rana199242199242465190.2
204 070Barnevern425514425514556880.9
204 080Sosialt arbeid, Bodø334420334420657586.7
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana171214171214789582.1
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen44704470294860.4
204 103Marin økologi (3+2)203620361333.3
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert125151125151374680.4
204 131Barnehagelærer, Bodø145180145180273479.4
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag691536915371353.8
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium136250136250264360.5
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland56765676253669.4
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium109164109164182864.3
204 179Historie, årsstudium5611956119142360.9
204 184Biologi og kjemi2742274240.0
204 218Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø9015790157295651.8
204 219Statsvitenskap, årsstudium489448943933.3
204 233Grunnstudium166293166293336650.0
204 249Sosiologi, Bodø116167116167212487.5
204 276Lederskap110188110188182766.7
204 302Friluftsliv419141914944.4
204 318Regnskap 9516295162193259.4
204 327Biologi498249823560.0
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor216473216473458453.6
204 345Siviløkonom160426160426154235.7
204 353Nautikk, maritim økonomi og ledelse281642816442516.0
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser329674329674429046.7
204 398Økonomi og digitalisering56775677132065.0
204 427Animal Science211243211243404883.3
204 440Idrett, Bodø, bachelor7317673176101952.6
204 454Journalistikk247461247461275846.6
204 455Engelsk, Bodø, bachelor344934495862.5
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor5810658106203655.6
204 473Internasjonal markedsføring9921999219142653.8
204 481Historie, bachelor2470247031323.1
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.233288233288556485.9
204 605Friluftsliv100162100162192965.5
204 613Historie, årsstudium, deltid8516985169304665.2
204 642Visuelle kunstfag77957795142070.0
204 649Idrett, Bodø, årsstudium111235111235194641.3
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.2123092123097710374.8
204 711Havbruk (3+2)815815
204 717Internasjonale relasjoner, årsstudium110175110175204050.0
204 867Havbruksdrift og ledelse481524815283721.6
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø117165117165132065.0
204 881Statsvitenskap681466814651631.2
204 945Lektorutdanning i samfunnsfag 611126111271070.0
I altI alt36405958606698611225189464.7
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 073Idéhistorie, bachelor224514224514205040.0
185 074Norrøne og keltiske studier8713687136161888.9
185 170Engelsk, årsstudium9641430964143015022566.7
185 174Fransk, årsstudium444560444560648476.2
185 179Historie, årsstudium699142269914227819440.2
185 200Kulturhistorie293441293441263672.2
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur3734973734978511772.6
185 212Norsk som andrespråk2112832112838210379.6
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium257300257300232688.5
185 233Realfag4448834448838216848.8
185 238Statsvitenskap, årsstudium7941328794132810317558.9
185 240Sosiologi, årsstudium138419961384199611318760.4
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium57875257875210313178.6
185 306Matematikk med informatikk1866311866313312127.3
185 308Kultur og kommunikasjon115315021153150219925777.4
185 327Biovitenskap4917824917827012854.7
185 437Musikkvitenskap1654061654065914640.4
185 438Samfunnsgeografi308587308587366852.9
185 439Estetiske studier365491365491506774.6
185 452Offentlig administrasjon og ledelse117519651175196513422459.8
185 455Portugisisk8815188151172181.0
185 459Klassiske språk213383213383224548.9
185 461Midtøsten-studier med tyrkisk60936093142070.0
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor4335624335629511284.8
185 465Helseledelse og helseøkonomi68699468699410014369.9
185 478Arkeologi4718934718935812347.2
185 479Filosofi, bachelor4059624059624914932.9
185 480Teologi, bachelor4089408921118.2
185 481Historie, bachelor524145452414547125627.7
185 482Religion og samfunn331521331521223464.7
185 483Russisk183333183333336055.0
185 565Italiensk, bachelor170251170251253180.6
185 582Japansk med Japan-studier2695552695555812945.0
185 592Kinesisk med Kina-studier273514273514428549.4
185 601Arkivkunnskap2804242804247913459.0
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium590905590905679967.7
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium384505384505526876.5
185 626Kristendom og islam152252152252172958.6
185 690Tysk, årsstudium226365226365365367.9
185 695India-studier med sanskrit52745274101190.9
185 698Samfunnsøkonomisk analyse258639258639368741.4
185 707Farmasi60179760179711114875.0
185 713Klinisk ernæring75184575184512914489.6
185 724Rettsvitenskap (jus), høst35615708356157081325212162.5
185 725Rettsvitenskap (jus), vår288545212885452141464164.6
185 740Medisin, høst169524851695248560287369.0
185 742Odontologi8011097801109717923875.2
185 745Medisin, vår160522741605227417625968.0
185 752Psykologi, årsstudium251935022519350237754169.7
185 771Teologi, profesjonsstudium3980398061154.5
185 793Fransk, bachelor205302205302314470.5
185 795Tysk, bachelor7414974149172665.4
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk308473308473477463.5
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur164122116412213330710.7
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon421122142112218524934.1
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer9577295772111149.6
185 837Informatikk: språkteknologi251690251690297339.7
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet519840519840437458.1
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag330565330565357447.3
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag7981367798136714326055.0
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor610105761010579214563.4
185 852Pedagogikk180826021808260224734671.4
185 853Spesialpedagogikk141317831413178324529981.9
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi47398473981392.6
185 857Fysikk og astronomi3218363218364315527.7
185 858Geologi og geografi3417733417736116736.5
185 860Kjemi og biokjemi213431213431254555.6
185 862Matematikk og økonomi240588240588268032.5
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi181540181540103925.6
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi503739503739568169.1
185 868India områdestudier141209141209101376.9
185 870Europastudier (EU)434820434820296445.3
185 872Internasjonale studier115517401155174021432266.5
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor290357290357333594.3
185 874Kriminologi, bachelor259235912592359142854878.1
185 876Psykologi, bachelor271738862717388643663169.1
185 879Sosialantropologi896130189613018512269.7
185 880Sosiologi, bachelor121218561212185611418362.3
185 881Statsvitenskap, bachelor124022731240227315634145.7
185 883Utviklingsstudier922122892212288010576.2
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk156209156209425280.8
185 893Lingvistikk169263169263253669.4
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor101023861010238612233236.7
185 899Tannpleie74890974890913215585.2
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap124177124177384682.6
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon208353208353294860.4
185 912Spansk, årsstudium529717529717769976.8
185 918Latin-Amerika-studier183269183269253571.4
185 919Nord-Amerika-studier194370194370284957.1
185 920Engelsk, bachelor4717034717038813664.7
185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor317458317458578765.5
185 923Midtøsten-studier med arabisk3726073726076912356.1
185 924Spansk, bachelor243344243344425379.2
185 929Religionsvitenskap, bachelor189364189364264261.9
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk3915863915866810664.2
185 941Psykologi , høst224029352240293575798976.5
185 942Psykologi , vår187624021876240223528981.3
I altI alt22626368016100197794104741693361.9
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg199708199708257732.5
217 004Ingeniør, datateknologi604876048787610.5
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign5942259422106714.9
217 009Ingeniør, kjemi og miljø137256137256212972.4
217 012Ingeniør, maskin1266961266961110810.2
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi406144940614495828220.6
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon323612323612509652.1
217 050Sykepleie170919421709194239043390.1
217 070Barnevern137916151379161517720685.9
217 080Sosialt arbeid116414181164141820524384.4
217 130Barnehagelærer52264452264411313385.0
217 170Engelsk3475433475436210062.0
217 179Historie, årsstudium204451204451266937.7
217 196Religionsstudier143236143236162466.7
217 205Matematikk121236121236243961.5
217 211Nordisk8113181131232688.5
217 240Sosiologi, årsstudium470672470672559061.1
217 255Hotelledelse271470271470499850.0
217 317Reiselivsledelse7451025745102511014476.4
217 318Regnskap og revisjon4258244258245812147.9
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom466106346610637813458.2
217 369Økonomi og administrasjon118924141189241428953753.8
217 440Idrettsvitenskap235616235616298932.6
217 454Journalistikk512791512791488060.0
217 481Historie, bachelor123334123334144630.4
217 526Rettsvitenskap105016131050161314921868.3
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn493636493636729575.8
217 618Drama- og teaterkommunikasjon881208812061154.5
217 642Kunst og håndverk150181150181303390.9
217 649Idrett336641336641408547.1
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk219322219322426070.0
217 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk220381220381396956.5
217 754Restaurantledelse5710457104164238.1
217 755Konstruksjoner og materialer652776527743112.9
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi2427382427384211636.2
217 801Petroleumsteknologi308109730810976220130.8
217 802Marin- og offshoreteknologi240949240949248827.3
217 803Informasjonsteknologi48242482422267.7
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag217361217361498955.1
217 857Matematikk og fysikk702087020872528.0
217 860Biologisk kjemi175263175263354971.4
217 880Sosiologi5768565768569613173.3
217 881Statsvitenskap329635329635306546.2
217 887Engelsk språk og litteratur202289202289273577.1
217 889Nordisk språk og litteratur456545655862.5
217 938Byplanlegging120261120261122352.2
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser308782308782459646.9
I altI alt88231581716974310762783494356.3
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi481574815761735.3
186 017Ingeniør, automasjon25218252183407.5
186 018Prosess- og gassteknologi7642676426137018.6
186 049Nautikk291552915553315.2
186 050Sykepleie, Tromsø9841182984118228033583.6
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø276466276466458254.9
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø254349254349597084.3
186 130Barnehagelærer, Tromsø236315236315416365.1
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert167202167202819387.1
186 164Bedriftsøkonomi220428220428254951.0
186 170Engelsk, årsstudium197314197314234254.8
186 179Historie, årsstudium115244115244173253.1
186 205Matematikk4499449951338.5
186 211Nordisk39573957101376.9
186 222Likestilling og kjønn961189611866100.0
186 299Bioteknologi11120211120261637.5
186 301Matematikk og finans1660166060.0
186 327Biologi142225142225254062.5
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap133342133342256737.3
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø4901150490115010522945.9
186 395Informatikk24224242245568.9
186 427Biomedisin251334251334242982.8
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse831408314061154.5
186 475Kunsthistorie5675567555100.0
186 478Arkeologi115228115228123138.7
186 479Filosofi, bachelor461204612041136.4
186 481Historie, bachelor6218562185102737.0
186 482Religionsvitenskap, bachelor255025505683.3
186 483Russlandsstudier4795479571353.8
186 615Allmenn litteraturvitenskap6189618971070.0
186 644Luftfartsfag27168271681410813.0
186 700Ergoterapi245336245336212875.0
186 701Radiografi208343208343233959.0
186 702Bioingeniør203290203290243470.6
186 703Fysioterapi6821104682110411120055.5
186 709Akvamedisin3973397341136.4
186 724Rettsvitenskap137723061377230626043260.2
186 740Medisin154422521544225226138867.3
186 742Odontologi5317475317477210072.0
186 743Tannpleie260308260308282996.6
186 749Farmasi241330241330375271.2
186 752Psykologi, årsstudium129118701291187024134669.7
186 769Energi, klima og miljø932349323462524.0
186 785Informatikk, datamaskinsystemer811081101263.8
186 814Romfysikk49153491531616.7
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag751417514141136.4
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag271431271431458851.1
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap120209120209264360.5
186 852Pedagogikk, bachelor317453317453476770.1
186 857Fysikk17109171091137.7
186 859Geologi142318142318255545.5
186 860Kjemi468346832728.6
186 862Matematiske realfag104210421520.0
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø4398814398819016953.3
186 876Psykologi, bachelor7561179756117910515966.0
186 877Samfunnssikkerhet og miljø148329148329328438.1
186 878Politikk, økonomi og filosofi942209422071741.2
186 879Sosialantropologi166241166241141687.5
186 880Sosiologi286435286435173253.1
186 881Statsvitenskap197412197412174042.5
186 891Språk og litteratur126177126177324866.7
186 892Språk og økonomi9918799187173253.1
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap13338113338183225.0
186 910Religionsvitenskap, årsstudium64966496101566.7
186 953Anvendt fysikk og matematikk371233712351145.5
I altI alt84711432414809253202474428357.8
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium31250331250311319159.2
192 230Eiendom190435190435319632.3
192 233Frie realfag160265160265244949.0
192 299Bioteknologi325491325491385667.9
192 310Landskapsingeniør270484270484306248.4
192 321Husdyrvitenskap138178138178213167.7
192 322Skogfag309830981234.3
192 327Biologi287437287437396163.9
192 332Kjemi531105311031520.0
192 369Økonomi og administrasjon539121253912128820642.7
192 377Miljø og naturressurser148226148226122254.5
192 388Økologi og naturforvaltning138234138234224153.7
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor3913939139113135.5
192 468Samfunnsøkonomi216509216509133636.1
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier305430305430487068.6
192 544Hestefag1251301251302424100.0
192 732Landskapsarkitektur50776250776211616669.9
192 759Byggeteknikk og arkitektur226515226515256240.3
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling642886428863417.6
192 767Industriell økonomi154425154425156622.7
192 783Kjemi og bioteknologi142239142239213265.6
192 784Miljøfysikk og fornybar energi176389176389245841.4
192 809Vann- og miljøteknikk661716617171741.2
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master186318632922.2
192 835Fornybar energi342690342690459447.9
192 842Plantevitenskap701207012071546.7
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag121184121184193063.3
192 857Energi- og miljøfysikk9820498204153050.0
192 864Matvitenskap og ernæring190232190232213167.7
192 949By- og regionplanlegging235478235478346155.7
I altI alt34016290568410641875171950.9
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2013-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt689591171593773116365386895911715958.9

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:02:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017