So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
TEKNO189 030Arkitekt15411541795
189 343Design715715126
I altI alt17282256921
Lærested: ATH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK255 777Musikk48487
255 437Musikkteknologi696910
I altI alt10511717
HISTORIE255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk535312
255 936Praktisk teologi565619
255 480Teologi 22222
I altI alt11213133
SAMFUNN255 418Interkulturell forståelse57576
255 869Interkulturelle studier25252
255 876Kultur- og samfunnspsykologi28528543
255 752Psykologi, årsstudium32232248
I altI alt58368999
I altI altI alt749937149
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER253 130Barnehagelærer680680155
253 133Barnehagelærer, deltid233233105
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse11711710
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk14414420
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv26726737
I altI alt10221441327
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK258 777Musikk606017
HISTORIE258 195Bibel og misjon74747
258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)69699
258 482Kristendom, religion, livssyn og etikk (2-årig)39392
258 196Kristendomskunnskap474711
258 480Teologi og misjon49497
I altI alt21127836
I altI altI alt26433853
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG211 050Sykepleie457457106
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund17717737
211 060Vernepleie33733771
I altI alt770971214
IDRETT211 185Idrett og adventure31231236
INFOTEKN211 189IT16616635
JUS211 246Jus43843852
SAMFUNN211 841Politikk, juss og administrasjon27427435
211 488Sport Management50650683
211 238Statsvitenskap14214218
I altI alt859922136
ØKADM211 164Bedriftsøkonomi21921940
211 292Logistikk og Supply Chain Management44644686
211 432Marin logistikk og økonomi29829838
211 866Petroleumslogistikk og økonomi717717183
211 318Regnskap og revisjon18618618
211 369Økonomi og administrasjon55655693
I altI alt16642422458
I altI altI alt34835231931
Lærested: HINN - Høgskolen i Innlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK209 451Animasjon, Hamar34734777
209 667Musikk12912939
209 839Spillteknologi og simulering41541582
209 472Virtuell kunst og design, Hamar24324356
I altI alt8231134254
HELSEFAG210 070Barnevern12281228179
209 446Mat, ernæring og helse39139156
210 080Sosialt arbeid11031103179
209 050Sykepleie, Elverum10101010214
209 052Sykepleie, Elverum, deltid328328115
209 053Sykepleie, Kongsvinger45945975
209 743Tannpleie32432457
210 060Vernepleierutdanning819819178
I altI alt409456621053
IDRETT209 486Folkehelsearbeid26526535
209 605Friluftsliv16116120
210 185Idrett56456488
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen36536551
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi53753794
209 185Idrett, Elverum32232260
I altI alt17572214348
JUS210 526Rettsvitenskap13101310210
LANDOGHAVBRUK209 320Agronomi12912927
209 362Agronomi, årsstudium11311317
209 311Landbruksteknikk888833
209 668Landbruksteknikk, årsstudium626213
209 322Skogbruk888819
209 250Skogbruk, årsstudium737316
209 323Utmarksforvaltning18018052
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad12612621
209 409Økologisk landbruk15215260
I altI alt6671011258
LÆRER209 130Barnehagelærer47047098
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert332332165
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag24924946
209 157Faglærer i musikk555516
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn42142188
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert21921978
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn40440496
209 685Lektorutdanning i engelsk, Hamar999912
209 687Lektorutdanning i norsk, Hamar696911
I altI alt16942318610
MEDIEFAG209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena26526533
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto797919
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 12123
210 262Film- og fjernsynsvitenskap22722742
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor22122136
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor929231
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium17617628
210 534TV-ledelse909036
210 847TV-regi717121
210 264TV-teknikk10110154
I altI alt10281334303
PEDFAG210 852Pedagogikk, bachelor46946985
210 676Pedagogikk, deltid27827892
210 220Pedagogikk, årsstudium678678114
209 676Sosialpedagogikk372372136
I altI alt15451797427
REISELIV210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser38038051
210 754Reiseliv og turisme35535539
210 317Reiselivsledelse44444445
I altI alt9741179135
SAMFUNN210 872Internasjonale studier med historie, bachelor22922945
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium21121128
209 239Krisehåndtering499499214
210 876Psykologi11621162188
210 752Psykologi, årsstudium10881088118
I altI alt27573189593
SPRÅK209 794Digital kommunikasjon, Hamar747415
209 623Engelsk, Hamar18818840
209 672Norsk11411436
I altI alt32637691
ØKADM209 398Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid302302110
209 164Bedriftsøkonomi, Rena959514
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena24624675
209 368Eiendomsmegling601601118
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena11311317
209 867Ledelse og digitalisering18418421
209 359Markedsføring, Rena26026023
209 476Music Business - Management20020046
209 714Music Business - Production25125175
210 867Organisasjon og ledelse683683123
209 162Organisasjon og ledelse, Rena17617635
209 664Organisasjon og ledelse, Rena, deltid469469233
209 318Regnskap og revisjon16516535
209 470Serviceledelse og markedsføring16316322
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor24724730
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor872872132
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium47547581
I altI alt384855021190
I altI altI alt15273270265472
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK224 505Kunst og håndverk11311324
224 667Musikk999918
I altI alt19421242
HELSEFAG224 900Arbeids- og velferdsfag29929956
224 070Barnevern10661066156
224 702Bioingeniør25325330
224 080Sosialt arbeid10311031183
224 050Sykepleie14241424420
224 060Vernepleie765765156
224 061Vernepleierutdanning, deltid443443114
I altI alt343452811115
HISTORIE224 626Religion, livssyn og etikk13813830
IDRETT224 649Kroppsøving og idrett37237282
INFOTEKN224 845Digitale medier og design34534563
224 453Informasjonssystemer26126142
224 620Informasjonsteknologi21521539
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer13613640
I altI alt703957184
LÆRER224 130Barnehagelærer445445105
224 131Barnehagelærer, deltid20520561
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn495495118
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn445445118
I altI alt11361590402
REALFAG224 661Matematikk646416
224 666Naturfag44448
I altI alt9210824
SAMFUNN224 680Samfunnsfag22322330
224 238Statsvitenskap21421431
I altI alt38143761
SPRÅK224 170Engelsk22722755
224 610Fransk14114172
224 455Internasjonal kommunikasjon22522542
224 210Norsk10510531
224 474Samfunn, språk og kultur12012025
224 912Spansk19919979
224 244Tysk13013066
I altI alt9351147370
TEKNO224 003Ingeniør, bygg og miljø31631672
224 004Ingeniør, data15415430
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi12312326
224 824Ingeniør, industriell design12912917
224 009Ingeniør, kjemi757514
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering13313317
224 895Innovasjon og prosjektledelse30030059
I altI alt9561230235
ØKADM224 398Bedriftsøkonomi36536574
224 318Regnskap og revisjon38538564
224 035Økonomi og administrasjon783783130
I altI alt11261533268
I altI altI alt7149130052813
Lærested: HSN -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK220 602Digital mediedesign19319365
220 442Folkekunst, bachelor353514
220 628Folkekunst, årsstudium565620
220 443Folkemusikk, bachelor14142
220 629Folkemusikk, årsstudium474718
220 630Kunst og håndverk65658
220 505Leire - kunst og design 1454510
220 637Tegning - bilde838316
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 146467
220 441Visuelle kunstfag og design747411
I altI alt503658171
HELSEFAG220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn680680187
205 894Optometri, Kongsberg496496111
205 701Radiograf, Drammen56856871
222 050Sykepleie, Vestfold11501150300
205 050Sykepleier, Drammen16741674336
220 050Sykepleierutdanning10791079241
220 051Sykepleierutdanning, deltid481481143
220 060Vernepleierutdanning632632134
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn437437104
I altI alt479871971627
HISTORIE220 179Historie10510513
222 481Historie, Vestfold, bachelor16216223
222 179Historie, Vestfold, årsstudium23123125
220 613Historie, deltid17017053
220 481Historiske fag52529
220 400Idéhistorie, Bø4444
I altI alt655764123
IDRETT220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning19219227
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning15315331
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse893893134
220 185Idrett27927936
220 440Idrettsvitenskap34434444
220 649Kroppsøving og idrettsfag10810811
220 447Natur, miljø og friluftsliv13513513
I altI alt17352104296
INFOTEKN205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss23323325
222 453IT og informasjonssystemer, Horten30030073
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss28528545
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss10310312
222 412Informasjonsbehandling12612625
220 187Informasjonsbehandling44448
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn959517
220 449Informasjonssystemer12312318
220 395Informatikk39397
I altI alt9471348230
JUS205 867Jus og ledelse, Hønefoss60460476
205 526Jus, Hønefoss74874896
205 246Jus, årstudium, Hønefoss44944954
I altI alt13451801226
LÆRER222 130Barnehagelærer, Vestfold41241284
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid15515536
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen33833885
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden16416420
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid20920968
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn30730773
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk919124
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag16416425
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen45045075
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden12312318
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid251251104
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn29629649
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert14914969
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen14614618
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen14014019
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden21921970
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn26026054
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen18618638
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert14814854
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold30630661
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell989823
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten18318345
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten20220240
222 684Lektor, historie, 8.-13. trinn12712729
I altI alt310951241181
MEDIEFAG205 251Visuell kommunikasjon, Drammen455455116
PEDFAG220 853Spesialpedagogikk20020032
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning24424476
222 351Ungdomskunnskap32932957
I altI alt706773165
REALFAG220 448Forurensing og miljø84848
222 205Matematikk727215
220 605Natur og miljø10110119
220 662Naturfag18218254
220 388Økologi og naturforvaltning11511519
I altI alt446554115
REISELIV205 952Event og Sport Management, Drammen35835855
205 663Event og Sport Management, deltid, Drammen767624
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss28928923
220 317Turisme og ledelse24224224
I altI alt852965126
SAMFUNN222 717Internasjonal forståelse og samarbeid15715727
220 308Kulturledelse696912
222 880Sosiologi37937966
222 240Sosiologi, årsstudium29429455
205 881Statsvitenskap, Drammen46446472
I altI alt12201363232
SPRÅK220 170Engelsk11411425
222 887Engelsk, Horten, bachelor10210211
222 623Engelsk, Vestfold25025051
220 210Norsk707014
222 889Norsk, Horten, bachelor39396
222 210Norsk, Vestfold11211228
220 672Norsk, deltid16116172
220 912Spansk676716
220 921Språk og litteratur464611
I altI alt761961234
TEKNO220 003Ingeniør bygg - byggdesign22522540
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur14114113
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk12912912
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering10110118
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg26626644
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi17117131
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design14814815
222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet15315323
205 004Ingeniør, data, Kongsberg22622643
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk18718739
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi18218237
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold10510511
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign20020040
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg32332378
205 155Lysdesign, Drammen15715732
222 352Marinteknisk drift13213239
222 353Nautikk355355111
222 044Skipsfart og logistikk42342381
I altI alt22703624707
ØKADM222 164Bedriftsøkonomi32632661
220 164Bedriftsøkonomi, Bø16016020
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn33233288
220 368Eiendomsmegling10121012237
220 895Innovasjon og entreprenørskap18618628
220 359Internasjonal markedsføring38038064
205 359Markedsføring, Hønefoss51951964
222 318Regnskap og revisjon32732748
220 318Revisjon og regnskap21821835
220 369Økonomi og administrasjon50350355
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø38385
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.34934933
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg32032034
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss31031062
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg28228232
205 330Økonomi og ledelse, Drammen11801180242
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss56856867
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg62562568
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold786786192
I altI alt497184211435
I altI altI alt18276361126984
Lærested: HVL - Høgskulen på Vestlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK203 618Drama25925930
218 505Kunst og håndverk656524
218 667Musikk727212
I altI alt37639666
HELSEFAG216 070Barnevernspedagogutdanning61861872
203 702Bioingeniør60660688
203 700Ergoterapi90490485
203 203Folkehelsearbeid83883899
203 703Fysioterapi25022502535
203 701Radiografi74474467
216 080Sosialt arbeid53853873
203 080Sosialt arbeid, Bergen15661566397
203 050Sykepleie, Bergen, høst31293129620
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor658658117
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor18618616
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund778778162
218 050Sykepleierutdanning, Stord669669112
216 051Sykepleierutdanning, samling, Førde, start høst16616654
216 061Vernepleie januar, samling, start vår13913957
203 060Vernepleie, Bergen11531153251
216 060Vernepleierutdanning33533541
I altI alt9667155292846
HISTORIE216 481Historie10010024
IDRETT216 302Friluftsliv42642668
216 185Idrett52152187
216 485Idrett og kroppsøving36636625
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse54654666
218 649Idrett/kroppsøving17517524
I altI alt15392034270
INFOTEKN203 395Informasjonsteknologi, Bergen40040053
JUS216 246Jus42942949
216 526Økonomi og jus36336326
I altI alt71079275
LÆRER216 130Barnehagelærarutdanning19819829
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid12812868
203 130Barnehagelærer, Bergen803803146
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet34034033
203 131Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse48348356
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk18118112
218 130Barnehagelærerutdanning21021061
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag788788160
218 157Faglærerutdanning i musikk40409
218 547Grunnskolelærer 1-721721746
218 651Grunnskolelærer 5-1024524564
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE25125121
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk46846868
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving57057079
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse28428425
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk14914919
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag31031035
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag45645634
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse28628622
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk578578100
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk22422449
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk41541540
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag727727126
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn24424443
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn31931964
I altI alt469289141409
REALFAG216 469Geologi og geofare18918931
216 373Naturfag60608
I altI alt23524939
REISELIV216 754Reiseliv22922930
216 330Reiselivsledelse25425423
I altI alt42548353
SAMFUNN216 835Fornybar energi37037052
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur26426431
218 680Samfunnsfag10610620
216 242Samfunnsfag15215228
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi17417415
216 351Ungdomssosiologi24024035
I altI alt11101306181
SPRÅK218 623Engelsk12512519
216 170Engelsk15615631
203 466Tegnspråk og tolking22222234
I altI alt49750384
TEKNO216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk818111
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø888818
218 047Ingeniør, HMS26926982
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen50250293
218 002Ingeniør, brannsikkerhet22722734
203 003Ingeniør, bygg, Bergen913913174
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom54354365
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi19119118
203 004Ingeniør, data569569102
203 024Ingeniør, elektronikk40140144
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen32932945
203 822Ingeniør, energiteknologi50250249
203 096Ingeniør, havteknologi909909217
203 011Ingeniør, marinteknikk71071085
218 012Ingeniør, maskin23423470
203 012Ingeniør, maskin, Bergen664664104
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi31531541
203 753Landmåling og eiendomsdesign665665131
218 353Nautikk (Sjøoffiser)35335391
I altI alt405184651474
ØKADM216 164Bedriftsøkonomi24224238
216 368Eiendomsmegling893893164
218 369Økonomi og administrasjon672672179
216 369Økonomi og administrasjon55355382
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen30883088566
I altI alt468554481029
I altI altI alt21277446197603
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK223 451Animasjon14714749
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor828215
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium929214
223 437Musikk, bachelor11111126
223 667Musikk, årsstudium10810822
223 439Teater og drama, bachelor72729
223 618Teater og drama, årsstudium949413
I altI alt577706148
HELSEFAG223 446Matkultur og helse17017029
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog56156168
223 080Sosialt arbeid, sosionom587587108
I altI alt10461318205
HISTORIE223 481Historie, bachelor59595
223 179Historie, årsstudium16816825
223 482Religion og språk19195
223 196Religion, kultur og samfunn919111
I altI alt28233746
IDRETT223 605Friluftsliv28928935
223 440Friluftsliv og naturguide16216217
223 485Idrett og kroppsøving, bachelor15915912
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium21721736
I altI alt679827100
LÆRER223 130Barnehagelærer29129187
223 150Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk909018
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn33333364
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn34434458
I altI alt7961058227
MEDIEFAG223 454Journalistikk894894205
223 430Media, IKT og design28128142
223 663Mediekunnskap15415416
223 453PR, kommunikasjon og media45245262
I altI alt14101781325
SAMFUNN223 285Samfunnsvitenskap11811815
SPRÅK223 623Engelsk19119145
223 170Engelsk, deltid44449
223 210Norsk (nordisk)757524
223 211Norsk (nordisk), deltid393911
223 891Språk og litteratur454518
I altI alt326394107
ØKADM223 452Planlegging og administrasjon15615623
I altI altI alt420866951196
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG230 050Sykepleie17171717336
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE190 936Teologi, bachelor656510
190 480Teologi, profesjonsstudium999926
190 196Teologi, årsstudium21121137
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring11411422
I altI alt41448995
LÆRER190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.10110123
SAMFUNN190 418Interkulturell kommunikasjon16316326
190 482Religion og samfunn969616
190 242Samfunnsfag23423447
I altI alt43149389
I altI altI alt7751083207
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ØKADM191 345Siviløkonomutdanningen486948692265
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
IDRETT150 172Friluftsliv76076091
150 649Idrett og samfunn12101210127
150 440Idrettsvitenskap27122712787
I altI alt382946821005
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK254 642Kunst og håndverk14314329
254 667Musikk15715720
254 437Musikk, menighet og ledelse, Oslo949448
I altI alt37139497
HISTORIE254 087Komm., livssyn, kristen apologetikk, bachelor15153
254 086Kommunikasjon, livssyn og medier, Kr.sand10101
254 088Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk37377
254 485Kristendom og idrett, Bergen838313
254 482Kristendom, Bergen26261
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen74749
254 329Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo393912
254 626Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor36369
254 195Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium535311
254 936Teologi og ledelse, Oslo41416
254 480Teologi, bachelor20204
I altI alt32743476
LÆRER254 130Barnehagelærer37837877
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen17117116
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen28628651
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen31331343
I altI alt9211148187
MEDIEFAG254 177Informasjons- og kommunikasjonsarbeid32327
254 851Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, Kr.sand868614
254 454Journalistikk, bachelor27327329
254 849Journalistikk, fordypning avis og nett, Kr.sand20320334
254 604Journalistikk, årsstudium76766
I altI alt49267090
PEDFAG254 852Pedagogikk, bachelor28528539
254 220Pedagogikk, årsstudium561561106
I altI alt772846145
SAMFUNN254 872Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor24242
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina11611614
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika1451457
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar14114126
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge43433
254 789Interkulturell kommunikasjon49494
254 850Interkulturell kommunikasjon og medier, Kr.sand15152
254 308Interkulturell kommunikasjon, Kr.sand27271
254 929Religion og kultur40405
I altI alt41960064
ØKADM254 470Økonomi og administrasjon, Oslo59259281
I altI altI alt34064684740
Lærested: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG193 780Dyrepleierutdanning14701470453
193 772Veterinærstudiet10871087457
I altI alt23222557910
LANDOGHAVBRUK192 544Hestefag13013024
192 321Husdyrvitenskap17817831
192 842Plantevitenskap12012015
I altI alt36542870
LÆRER192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag18418430
REALFAG192 327Biologi43743761
192 299Bioteknologi49149156
192 857Energi- og miljøfysikk20420430
192 233Frie realfag26526549
192 332Kjemi11011015
192 864Matvitenskap og ernæring23223231
192 377Miljø og naturressurser22622622
192 322Skogfag989823
192 388Økologi og naturforvaltning23423441
I altI alt15732297328
SAMFUNN192 949By- og regionplanlegging47847861
192 230Eiendom43543596
192 199Ettårig grunnstudium503503191
192 835Fornybar energi69069094
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier43043070
192 732Landskapsarkitektur762762166
192 310Landskapsingeniør48448462
I altI alt26663782740
TEKNO192 759Byggeteknikk og arkitektur51551562
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor13913931
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master63639
192 767Industriell økonomi42542566
192 783Kjemi og bioteknologi23923932
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling28828834
192 784Miljøfysikk og fornybar energi38938958
192 809Vann- og miljøteknikk17117117
I altI alt15812229309
ØKADM192 468Samfunnsøkonomi50950936
192 369Økonomi og administrasjon12121212206
I altI alt14481721242
I altI altI alt8232131982629
Lærested: NORD - Nord universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK213 667Kreativt musikkarbeid404011
213 505Kunst og håndverk353510
214 642Kunst og håndverk, Levanger818119
214 667Musikk, Levanger13713731
213 796Produksjon for scene og sal54547
204 642Visuelle kunstfag959520
I altI alt40644298
HELSEFAG204 427Animal Science24324348
204 070Barnevern51451468
214 749Farmasiutdanning, Namsos22422434
204 080Sosialt arbeid, Bodø42042075
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana21421495
204 050Sykepleie, Bodø835835199
204 055Sykepleie, Mo i Rana24224251
214 050Sykepleierutdanning, Levanger11321132265
214 058Sykepleierutdanning, Namsos60060093
214 051Sykepleierutdanning, deltid28228289
213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen10310334
214 060Vernepleierutdanning, Namsos26926947
I altI alt354450781098
HISTORIE204 481Historie, bachelor707013
204 179Historie, årsstudium11911923
204 613Historie, årsstudium, deltid16916946
I altI alt32835882
IDRETT204 302Friluftsliv91919
204 605Friluftsliv16216229
214 605Friluftsliv, Levanger21021034
213 440Idrett 11311312
204 440Idrett, Bodø, bachelor17617619
204 649Idrett, Bodø, årsstudium23523546
214 185Idrett, Levanger23523521
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna26526529
213 185Idrett, årsstudium, Nesna41413
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna24324326
214 649Kroppsøving, Levanger17117124
I altI alt14431942252
INFOTEKN213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana424214
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana17175
I altI alt565919
LANDOGHAVBRUK204 867Havbruksdrift og ledelse15215237
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer13013025
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer16116130
214 388Naturforvaltning, Steinkjer686812
214 420Sportsfiskebasert næringsvirksomhet858533
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer16416424
I altI alt636760161
LÆRER214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger30430464
204 131Barnehagelærer, Bodø18018034
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert15115146
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert10310332
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag15315313
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger666629
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.28828864
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.309309103
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik13813843
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 11611621
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger12712743
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger32032057
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger34934973
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger24024054
204 945Lektorutdanning i samfunnsfag 11211210
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal567567346
I altI alt256835231032
MEDIEFAG213 604Digitale medier, Mo i Rana808011
204 454Journalistikk46146158
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer14514537
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer23923954
I altI alt850925160
REALFAG204 327Biologi82825
204 184Biologi og kjemi42424
204 233Grunnstudium29329366
204 711Havbruk (3+2)1515
204 103Marin økologi (3+2)36363
213 666Naturfag23236
I altI alt45349184
SAMFUNN214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer20920976
204 717Internasjonale relasjoner, årsstudium17517540
204 276Lederskap18818827
213 680Samfunnsfag46469
214 680Samfunnsfag, Levanger12812843
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø16516520
204 249Sosiologi, Bodø16716724
214 240Sosiologi, Steinkjer18318343
204 881Statsvitenskap14614616
204 219Statsvitenskap, årsstudium94949
213 222Vold mot kvinner65655
I altI alt12801566312
SPRÅK213 170Engelsk404014
204 455Engelsk, Bodø, bachelor49498
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium16416428
214 623Engelsk, Levanger13313334
I altI alt35938684
ØKADM214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer20220234
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser67467490
204 473Internasjonal markedsføring21921926
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer10310340
204 353Nautikk, maritim økonomi og ledelse16416425
204 318Regnskap 16216232
214 516Regnskap, Steinkjer11711721
214 318Revisjon, Steinkjer75756
204 345Siviløkonom42642642
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer38838852
204 398Økonomi og digitalisering777720
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor47347384
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium25025043
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor10610636
204 218Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø15715756
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen707048
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland767636
I altI alt26793739691
I altI altI alt11085192694073
Lærested: NOROFF - Noroff University College
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
INFOTEKN259 198Digital Forensics / Digital Etterforskning35356
259 197Digital Forensics / Digital etterforskning545410
I altI alt788916
MEDIEFAG259 451Interactive Media Animation848412
259 183Interactive Media Animation, nettbasert30303
259 673Interactive Media Games14614626
259 178Interactive Media Games, nettbasert33338
I altI alt21429349
I altI altI alt28238265
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK194 439Drama og teater, bachelor26926945
194 796Drama og teater, årsstudium33633648
194 200Kunsthistorie, bachelor18618622
194 272Kunsthistorie, årsstudium35735752
194 476Musikkteknologi317317129
194 437Musikkvitenskap, bachelor20720752
I altI alt14011672348
HELSEFAG219 704Audiografutdanning46146140
219 070Barnevernspedagogutdanning19151915309
225 702Bioingeniør21521538
219 702Bioingeniørutdanning671671112
219 700Ergoterapeututdanning89989997
207 700Ergoterapiutdanning32032062
219 703Fysioterapeututdanning22862286502
194 740Medisin, Trondheim25222522836
219 701Radiografutdanning851851112
207 701Radiografutdanning32932935
219 080Sosionomutdanning14231423298
225 050Sykepleierutdanning892892222
219 050Sykepleierutdanning29102910784
207 050Sykepleierutdanning11191119241
207 051Sykepleierutdanning, deltid27427455
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal606016
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland11211221
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres595916
219 060Vernepleierutdanning11871187262
I altI alt12387185054058
HISTORIE194 459Antikkens kultur og klassiske fag13913916
194 478Arkeologi69569579
194 870Europastudier med engelsk32732729
194 793Europastudier med fransk11511519
194 786Europastudier med spansk14514518
194 795Europastudier med tysk59597
194 366Filosofi50150141
194 479Filosofi og etikk - filosofi31831837
194 481Historie, bachelor65665690
194 179Historie, årsstudium867867125
194 715Humanistiske fag, emnestudier20920960
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap11411414
194 904Kulturminneforvaltning13613626
194 929Religionsvitenskap, bachelor20020022
194 910Religionsvitenskap, årsstudium33533537
I altI alt33704816620
IDRETT194 440Bevegelsesvitenskap13611361223
194 649Kroppsøving og idrett920920149
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap83183190
I altI alt24143112462
INFOTEKN207 374Drift av nettverk og datasystemer18518540
219 422IT-støttet bedriftsutvikling603603138
207 429Informasjonssikkerhet17717747
207 188Informatikk49493
194 395Informatikk900900230
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer31831883
219 287Informatikk med spes. i info.behandling22022099
207 395Programvareutvikling20120129
207 673Spillprogrammering29129167
I altI alt21292944736
LÆRER219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn11121112235
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag38938930
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk690690108
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk616616101
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag53553581
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn30130131
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn626626131
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn834834129
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn671671143
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn488488105
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn53533
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn21721739
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn53533
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk383823
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi252517
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag898940
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag323222
I altI alt433467691241
MEDIEFAG194 646Film- og videoproduksjon809809159
194 847Filmvitenskap, bachelor44244258
207 149Mediedesign30430459
207 838Medieledelse16116113
207 136Medieledelse, årsstudium13013016
207 264Medieproduksjon23523524
207 604Medieproduksjon, årsstudium11011010
194 851Medievitenskap, bachelor69569589
207 046Webutvikling28828840
I altI alt24363174468
PEDFAG194 852Pedagogikk, bachelor821821122
194 220Pedagogikk, årsstudium13631363226
I altI alt19932184348
REALFAG194 327Biologi842842144
194 184Biologi og kjemi, realfag52252250
225 427Bioteknologi10210212
194 855Bioteknologi, Trondheim771771106
194 857Fysikk59959994
194 859Geologi610610108
194 860Kjemi48148145
194 862Matematiske fag, bachelor40840840
194 205Matematiske fag, årsstudium41341359
225 184Medisinsk og marint årsstudium979713
I altI alt34034845671
SAMFUNN194 868Afrikastudier, bachelor34534533
194 104Afrikastudier, årsstudium42842833
194 438Geografi, bachelor42342362
194 284Geografi, årsstudium38138132
194 875Politisk økonomi44644635
194 876Psykologi, bachelor22852285370
194 941Psykologi, profesjonsstudium23762376650
194 752Psykologi, årsstudium28492849372
194 171Rådgiving og voksnes læring21521536
194 285Samfunnskunnskap42942939
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier43843873
194 879Sosialantropologi, bachelor71171165
194 367Sosialantropologi, årsstudium50650631
194 880Sosiologi, bachelor89289282
194 240Sosiologi, årsstudium83883858
194 881Statsvitenskap, bachelor10051005161
194 238Statsvitenskap, årsstudium53753734
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)30430439
I altI alt9633154082205
SPRÅK194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor19019042
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium19919919
194 887Engelsk, bachelor36836853
194 170Engelsk, årsstudium896896143
194 930Fonetikk37374
194 888Fransk, bachelor787811
194 174Fransk, årsstudium25825832
194 932Klassiske fag34342
194 294Latin19819812
194 210Nordisk språk og litteratur20120153
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk10610611
194 954Norsk som andrespråk44449
194 912Spansk, årsstudium38738761
219 221Tegnspråk28428457
219 466Tegnspråk og tolking17317327
194 890Tysk, bachelor40405
194 244Tysk, årsstudium19619627
I altI alt28233689568
TEKNO194 756Arkitektur15241524311
207 620BIM, nettbasert717121
194 759Bygg- og miljøteknikk20742074431
207 955Byggeledelse, fleksibel, nettbasert13313330
194 760Datateknologi14141414328
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon12091209105
194 769Energi og miljø19951995258
207 835Fornybar energi14014020
194 763Fysikk og matematikk11781178220
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert11411454
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)73738
207 406Geomatikk797912
194 768Industriell design868868140
194 764Industriell kjemi og bioteknologi10541054147
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse19111911811
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk18518531
225 003Ingeniør, bygg24824831
219 003Ingeniør, bygg10921092234
207 003Ingeniør, bygg24724735
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert11211233
225 004Ingeniør, data15915932
219 004Ingeniør, data663663146
207 004Ingeniør, data17117133
219 005Ingeniør, elektro664664124
207 005Ingeniør, elektro12912921
219 822Ingeniør, fornybar energi72672681
219 009Ingeniør, kjemi28728729
219 016Ingeniør, logistikk30730733
219 012Ingeniør, maskin722722131
207 012Ingeniør, maskin13413418
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert838340
219 013Ingeniør, materialteknologi45045053
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign15815821
225 699Ingeniør, skipsdesign17017027
207 068Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert777734
194 905Ingeniørvitenskap og IKT85385391
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet77377367
194 798Kybernetikk og robotikk12511251194
207 248Landmåling11211235
207 099Landmåling, nettbasert15315369
194 765Marin teknikk16641664296
225 353Maritim utdanning, nautikk446446157
194 755Materialteknologi84084053
219 346Matteknologi20320340
194 937Nanoteknologi821821160
194 757Petroleumsfag22862286420
194 766Produktutvikling og produksjon16621662288
194 946Tekniske geofag71571557
207 824Teknologidesign og ledelse17117120
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium83836
I altI alt10956326546036
ØKADM225 298Biomarin innovasjon16016020
225 473Eksportmarkedsføring39639666
225 410Handels- og Serviceledelse32032051
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap27627638
219 318Regnskap og revisjon803803102
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor15551555166
194 818Samfunnsøkonomi, master67767759
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium84484492
225 432Shipping management644644108
225 160Shippingledelse30630628
225 369Økonomi og administrasjon57657695
219 035Økonomi og administrasjon29622962858
225 162Økonomi og ledelse43743791
207 369Økonomi og ledelse46546575
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert367367153
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium30830865
I altI alt7641110962067
I altI altI alt4021311086819828
Lærested: OSLOMET - OsloMet - storbyuniversitetet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK215 602Design og kommunikasjon i digitale medier636636158
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor29129160
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium36436470
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling617617137
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium43143185
215 642Kunst og design, årsstudium54254266
215 405Produktdesign587587103
I altI alt25123468679
HELSEFAG215 070Barnevern33063306549
215 071Barnevern, deltid902902236
215 702Bioingeniør969969189
215 700Ergoterapi11811181123
215 749Farmasi831831204
215 703Fysioterapi33163316759
215 706Fysioterapi, mensendieck13581358160
215 744Ortopediingeniør17517538
215 701Radiografi12911291161
215 408Samfunnsernæring979979143
215 080Sosialt arbeid29392939599
215 054Sykepleie, Kjeller21212121322
215 050Sykepleie, Oslo44244424876
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet12111211259
215 060Vernepleie11961196211
215 061Vernepleie, Kjeller, deltid730730165
215 063Vernepleie, Sandvika764764197
I altI alt15549276935191
IDRETT215 447Idrett, friluftsliv og helse12561256118
215 185Kroppsøving og idrett1017101787
I altI alt19652273205
INFOTEKN215 395Informasjonsteknologi, bachelor64764795
LÆRER215 130Barnehagelærer16951695391
215 131Barnehagelærer, deltid773773250
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk413413108
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn18561856395
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk801801104
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk837837130
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk65765769
215 109Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk505029
215 127Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi323211
215 123Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag12812832
215 106Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid10410436
215 126Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling12612645
215 082Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.676714
215 124Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag10010051
215 105Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv545419
215 129Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag333323
215 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid666624
I altI alt532677921731
MEDIEFAG215 085Arkivvitenskap40140165
215 601Arkivvitenskap, årsstudium404404120
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor565565148
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium35335359
215 848Fotojournalistikk464464112
215 454Journalistikk17611761413
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor968968133
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium69269274
I altI alt422556081124
SAMFUNN215 876Psykologi med vekt på adferdsanalyse10741074105
215 484Utviklingsstudier, bachelor62662653
215 691Utviklingsstudier, årsstudium85485484
I altI alt23302554242
SPRÅK215 221Tegnspråk45645669
215 466Tegnspråk og tolking28828854
I altI alt665744123
TEKNO215 449Anvendt datateknologi10681068255
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi36636640
215 003Ingeniør, bygg11741174290
215 004Ingeniør, data700700104
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi621621127
215 822Ingeniør, energi og miljø57157155
215 012Ingeniør, maskin797797147
I altI alt349852971018
ØKADM215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet32043204463
215 896Facility Management951951115
215 369Økonomi og administrasjon 30393039884
215 162Økonomi og ledelse21952195383
215 253Økonomi og ledelse, deltid10351035235
I altI alt7200104242080
I altI altI alt312486650012488
Lærested: PHS - Politihøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
JUS233 682Politiutdanning, Bodø20522052469
233 683Politiutdanning, Kongsvinger23472347231
233 681Politiutdanning, Oslo300230021594
233 679Politiutdanning, Stavern24362436536
I altI alt353198372830
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER231 130Barnehagelærer, arbeidsplassbasert29298
231 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk27276
I altI alt485614
MEDIEFAG231 454Bachelorstudie i samisk journalistikk22225
SPRÅK231 064Samisk språk og litteratur26267
I altI altI alt8110426
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK201 437Kunstfag med fordypning i musikk595910
201 667Musikk22822854
201 618Teater og drama13113116
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor12012021
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium19819834
I altI alt614736135
HELSEFAG201 702Bioingeniør40140160
201 203Folkehelsearbeid45145148
201 646Samfunnsrettet ernæring54854870
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid52452468
201 080Sosialt arbeid13101310312
201 052Sykepleie, Grimstad11661166195
201 050Sykepleie, Kristiansand18471847359
201 060Vernepleie654654151
I altI alt462669011263
HISTORIE201 366Filosofi27627636
201 481Historie, bachelor28528556
201 179Historie, årsstudium46146169
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor12912922
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium26126125
I altI alt10771412208
IDRETT201 172Friluftsliv35035043
201 440Idrett, bachelor57957992
201 649Idrett, årsstudium697697100
I altI alt13261626235
INFOTEKN201 260IT og informasjonssystemer, bachelor599599137
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium25925941
I altI alt748858178
JUS201 526Rettsvitenskap14781478237
LÆRER201 132Barnehagelærer, Grimstad33733768
201 130Barnehagelærer, Kristiansand668668140
201 157Faglærer i teater656510
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn12112118
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn28928950
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.32332342
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.719719140
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.718718143
201 828Lektorutdanning i realfag13113120
I altI alt21503371631
MEDIEFAG201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor23323341
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium23223231
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor20420427
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium20120116
201 336Skolebibliotekkunnskap747432
I altI alt711944147
PEDFAG201 852Pedagogikk, bachelor47247231
201 676Pedagogikk, årsstudium660660104
201 853Spesialpedagogikk58058093
I altI alt13911712228
REALFAG201 327Biologi, bachelor18918922
201 184Biologi, årsstudium15015021
201 661Fysikk78789
201 862Industriell matematikk68684
201 205Matematikk14314330
201 301Matematikk og økonomi13213217
I altI alt633760103
REISELIV201 317Reiselivsledelse66466493
SAMFUNN201 242Samfunnsfag39839831
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon28528526
201 900Sosiologi 39039037
201 881Statsvitenskap, bachelor52152161
201 238Statsvitenskap, årsstudium34434439
201 484Utviklingsstudier34734741
201 247Utviklingsstudiet33433448
I altI alt18862619283
SPRÅK201 887Engelsk, bachelor27027046
201 170Engelsk, årsstudium51751785
201 174Fransk10410418
201 456Litteratur, film og teater979718
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium14814811
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor626210
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium13113140
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk19719732
201 912Spansk18918921
201 690Tysk797918
I altI alt14081794299
TEKNO201 767Industriell økonomi og teknologiledelse43343353
201 003Ingeniør, byggdesign484484113
201 004Ingeniør, data32732746
201 803Ingeniør, elektronikk25525528
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad25625629
201 006Ingeniør, fornybar energi41741737
201 012Ingeniør, mekatronikk500500158
201 807Kunstig intelligens1031038
201 149Multimedieteknologi og -design29929963
I altI alt19293074535
ØKADM201 318Regnskap og revisjon51551557
201 369Økonomi og administrasjon19361936390
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10901090216
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad10021002141
I altI alt30754543804
I altI altI alt15300324925379
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK184 472Digital kultur38738767
184 200Kulturvitenskap34834845
184 475Kunsthistorie, bachelor27427450
184 272Kunsthistorie, årsstudium38638653
184 792Musikkterapi17417466
184 692Teatervitenskap19419429
I altI alt14691763310
HELSEFAG184 707Farmasi47747762
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid70070058
184 708Human ernæring56456468
184 740Medisin26862686647
184 742Odontologi10771077171
184 743Tannpleie70070086
I altI alt487962041092
HISTORIE184 478Arkeologi61561568
184 366Filosofi22522517
184 479Filosofi 50750762
184 481Historie, bachelor959959149
184 179Historie, årsstudium803803104
184 873Kjønnsstudier26226213
184 922Litteraturvitenskap39539569
184 929Religionsvitenskap, bachelor29129132
184 910Religionsvitenskap, årsstudium35135144
I altI alt32074408558
INFOTEKN184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi35735728
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor640640112
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium16116116
184 300Informatikk: data science34534537
184 829Informatikk: datateknologi745745116
184 837Kognitiv vitenskap49249262
I altI alt18212740371
JUS184 724Rettsvitenskap532953291668
LÆRER184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk47047066
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk31131136
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk26426444
I altI alt9621045146
MEDIEFAG184 838Film- og tv-produksjon11391139212
184 454Journalistikk13311331207
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor73373385
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium52552546
184 850Nye medier48248253
I altI alt32044210603
PEDFAG184 852Pedagogikk, bachelor957957106
REALFAG184 327Biologi684684117
184 298Bærekraftig havbruk17317322
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin15615635
184 857Fysikk36836855
184 915Geovitenskap, retning geofysikk44244242
184 859Geovitenskap, retning geologi736736164
184 306Informatikk-matematikk-økonomi18518518
184 860Kjemi31931921
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk30730728
184 862Matematikk31331349
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig22122117
184 865Molekylærbiologi55355352
184 670Naturvitenskapelige fag528528138
I altI alt30804985758
SAMFUNN184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor75975986
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium61261267
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi11501150249
184 870Europastudier48048020
184 876Generell psykologi16661666213
184 438Geografi, bachelor44744747
184 248Geografi, årsstudium32432430
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig28428421
184 875Politisk økonomi57557532
184 752Psykologi, årsstudium43224322942
184 878Sammenliknende politikk, bachelor764764142
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium52852835
184 879Sosialantropologi, bachelor87887882
184 367Sosialantropologi, årsstudium53453439
184 880Sosiologi, bachelor11591159118
184 240Sosiologi, årsstudium82782757
184 883Utviklingsstudier85185189
184 208Utviklingsstudier, årsstudium44844826
I altI alt9711166082295
SPRÅK184 923Arabisk24024024
184 887Engelsk, bachelor678678109
184 170Engelsk, årsstudium32232244
184 888Fransk, bachelor14614617
184 174Fransk, årsstudium11311315
184 931Gresk41411
184 565Italiensk12512517
184 582Japansk35935965
184 592Kinesisk37537559
184 932Latin92925
184 211Nordisk23923947
184 889Nordisk språk og litteratur16216232
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium989836
184 909Retorikk31631629
184 886Russisk20220224
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor28628647
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium20220226
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon28128127
184 893Språkvitenskap16316315
184 890Tysk, bachelor979712
184 244Tysk, årsstudium68687
I altI alt32484605658
TEKNO184 939Nanoteknologi63763742
184 917Petroleums- og prosessteknologi15431543266
I altI alt19152180308
ØKADM184 369Samfunnsøkonomi, bachelor19241924217
184 698Samfunnsøkonomi, master61061036
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium78678669
I altI alt28633320322
I altI altI alt26551583549195
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK185 439Estetiske studier49149167
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor562562112
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium752752131
185 437Musikkvitenskap406406146
I altI alt18532211456
HELSEFAG185 707Farmasi797797148
185 713Klinisk ernæring845845144
185 740Medisin, høst24852485873
185 745Medisin, vår22742274259
185 742Odontologi10971097238
185 899Tannpleie909909155
I altI alt490584071817
HISTORIE185 478Arkeologi893893123
185 479Filosofi, bachelor962962149
185 481Historie, bachelor14541454256
185 179Historie, årsstudium14221422194
185 073Idéhistorie, bachelor51451450
185 626Kristendom og islam25225229
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap17717746
185 200Kulturhistorie44144136
185 482Religion og samfunn52152134
185 929Religionsvitenskap, bachelor36436442
185 480Teologi, bachelor898911
185 771Teologi, profesjonsstudium808011
I altI alt49897169981
INFOTEKN185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon12211221249
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur12211221307
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer772772114
185 837Informatikk: språkteknologi69069073
I altI alt26843904743
JUS185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet84084074
185 724Rettsvitenskap (jus), høst570857082121
185 725Rettsvitenskap (jus), vår45214521641
I altI alt7267110692836
LÆRER185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk586586106
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag13671367260
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk47347374
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag56556574
I altI alt24082991514
MEDIEFAG185 601Arkivkunnskap424424134
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor10571057145
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium90590599
I altI alt21332386378
PEDFAG185 852Pedagogikk26022602346
185 853Spesialpedagogikk17831783299
I altI alt35224385645
REALFAG185 327Biovitenskap782782128
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi39839839
185 857Fysikk og astronomi836836155
185 858Geologi og geografi773773167
185 860Kjemi og biokjemi43143145
185 306Matematikk med informatikk631631121
185 862Matematikk og økonomi58858880
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi54054039
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi73973981
185 233Realfag883883168
I altI alt427666011023
SAMFUNN185 870Europastudier (EU)82082064
185 868India områdestudier20920913
185 872Internasjonale studier17401740322
185 874Kriminologi, bachelor35913591548
185 308Kultur og kommunikasjon15021502257
185 941Psykologi , høst29352935989
185 942Psykologi , vår24022402289
185 876Psykologi, bachelor38863886631
185 752Psykologi, årsstudium35023502541
185 438Samfunnsgeografi58758768
185 879Sosialantropologi13011301122
185 880Sosiologi, bachelor18561856183
185 240Sosiologi, årsstudium19961996187
185 881Statsvitenskap, bachelor22732273341
185 238Statsvitenskap, årsstudium13281328175
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor35735735
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium30030026
185 883Utviklingsstudier12281228105
I altI alt16515318134896
SPRÅK185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor45845887
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium50550568
185 920Engelsk, bachelor703703136
185 170Engelsk, årsstudium14301430225
185 793Fransk, bachelor30230244
185 174Fransk, årsstudium56056084
185 695India-studier med sanskrit747411
185 565Italiensk, bachelor25125131
185 582Japansk med Japan-studier555555129
185 592Kinesisk med Kina-studier51451485
185 459Klassiske språk38338345
185 918Latin-Amerika-studier26926935
185 893Lingvistikk26326336
185 923Midtøsten-studier med arabisk607607123
185 461Midtøsten-studier med tyrkisk939320
185 919Nord-Amerika-studier37037049
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur497497117
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk20920952
185 074Norrøne og keltiske studier13613618
185 212Norsk som andrespråk283283103
185 455Portugisisk15115121
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon35335348
185 483Russisk33333360
185 924Spansk, bachelor34434453
185 912Spansk, årsstudium71771799
185 795Tysk, bachelor14914926
185 690Tysk, årsstudium36536553
I altI alt6988108741858
ØKADM185 465Helseledelse og helseøkonomi994994143
185 452Offentlig administrasjon og ledelse19651965224
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor23862386332
185 698Samfunnsøkonomisk analyse63963987
I altI alt47485984786
I altI altI alt368019779416933
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK217 618Drama- og teaterkommunikasjon12012011
217 642Kunst og håndverk18118133
I altI alt27730144
HELSEFAG217 070Barnevern16151615206
217 080Sosialt arbeid14181418243
217 050Sykepleie19421942433
I altI alt38434975882
HISTORIE217 481Historie, bachelor33433446
217 179Historie, årsstudium45145169
217 196Religionsstudier23623624
I altI alt8321021139
IDRETT217 649Idrett64164185
217 440Idrettsvitenskap61661689
I altI alt10951257174
JUS217 526Rettsvitenskap16131613218
LÆRER217 130Barnehagelærer644644133
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn63663695
217 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk38138169
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk32232260
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag36136189
I altI alt18042344446
MEDIEFAG217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon61261296
217 454Journalistikk79179180
I altI alt12721403176
REALFAG217 860Biologisk kjemi26326349
217 205Matematikk23623639
217 857Matematikk og fysikk20820825
I altI alt610707113
REISELIV217 255Hotelledelse47047098
217 317Reiselivsledelse10251025144
217 754Restaurantledelse10410442
I altI alt13801599284
SAMFUNN217 880Sosiologi856856131
217 240Sosiologi, årsstudium67267290
217 881Statsvitenskap63563565
I altI alt17952163286
SPRÅK217 170Engelsk543543100
217 887Engelsk språk og litteratur28928935
217 211Nordisk13113126
217 889Nordisk språk og litteratur65658
I altI alt8821028169
TEKNO217 938Byplanlegging26126123
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi738738116
217 803Informasjonsteknologi24224226
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign42242267
217 003Ingeniør, bygg70870877
217 004Ingeniør, datateknologi48748776
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi14491449282
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser78278296
217 009Ingeniør, kjemi og miljø25625629
217 012Ingeniør, maskin696696108
217 755Konstruksjoner og materialer27727731
217 802Marin- og offshoreteknologi94994988
217 801Petroleumsteknologi10971097201
I altI alt385483641220
ØKADM217 318Regnskap og revisjon824824121
217 369Økonomi og administrasjon24142414537
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10631063134
I altI alt32964301792
I altI altI alt15817310764943
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK186 475Kunsthistorie75755
HELSEFAG206 070Barnevern24424439
208 070Barnevernspedagogutdanning31531552
208 071Barnevernspedagogutdanning, deltid 28328394
186 702Bioingeniør29029034
186 700Ergoterapi33633628
186 749Farmasi33033052
186 703Fysioterapi11041104200
206 446Mat og helse, samlinger969620
186 740Medisin22522252388
186 742Odontologi747747100
186 701Radiografi34334339
206 080Sosialt arbeid22822832
206 050Sykepleie, Hammerfest26126180
186 050Sykepleie, Tromsø11821182335
212 050Sykepleierutdanning35335375
208 050Sykepleierutdanning35135169
208 051Sykepleierutdanning, deltid18418449
186 743Tannpleie30830829
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø278278123
208 060Vernepleierutdanning23623649
I altI alt684597211887
HISTORIE186 478Arkeologi22822831
186 479Filosofi, bachelor12012011
186 481Historie, bachelor18518527
186 179Historie, årsstudium24424432
186 482Religionsvitenskap, bachelor50506
186 910Religionsvitenskap, årsstudium969615
186 483Russlandsstudier959513
I altI alt8331018135
IDRETT206 302Arktisk friluftsliv17817830
206 605Friluftsliv14714720
206 485Idrett60607
206 440Idrett og friluftsliv72725
206 486Idrett, Tromsø23923962
206 649Idrett, årsstudium737313
I altI alt639769137
INFOTEKN186 395Informatikk22422456
JUS186 724Rettsvitenskap23062306432
LANDOGHAVBRUK186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap34234267
LÆRER186 130Barnehagelærer, Tromsø31531563
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert20220293
206 130Barnehagelærerutdanning12612644
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø34934970
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø46646682
206 675Grunnskolelærerutdanning 5-1013913954
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag14114111
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag43143188
I altI alt15572169505
MEDIEFAG186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap20920943
206 838Medieproduksjon50507
206 663Medieproduksjon, årsstudium27272
I altI alt27728652
PEDFAG186 852Pedagogikk, bachelor45345367
REALFAG186 709Akvamedisin737311
186 327Biologi22522540
186 427Biomedisin33433429
186 299Bioteknologi20220216
186 857Fysikk10910913
186 859Geologi31831855
186 860Kjemi83837
186 205Matematikk999913
186 301Matematikk og finans60606
186 862Matematiske realfag42425
I altI alt11801545195
REISELIV206 255Hotell og vertskapsledelse999913
206 754Reiseliv70708
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon81816
I altI alt22125027
SAMFUNN212 872Internasjonal beredskap292292111
186 222Likestilling og kjønn1181186
186 878Politikk, økonomi og filosofi22022017
186 876Psykologi, bachelor11791179159
186 752Psykologi, årsstudium18701870346
206 242Samfunnsfag575711
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse14014011
186 877Samfunnssikkerhet og miljø32932984
186 879Sosialantropologi24124116
186 880Sosiologi43543532
186 881Statsvitenskap41241240
I altI alt39355293833
SPRÅK186 615Allmenn litteraturvitenskap898910
206 170Engelsk56569
186 170Engelsk, årsstudium31431442
186 211Nordisk575713
186 891Språk og litteratur17717748
186 892Språk og økonomi18718732
I altI alt757880154
TEKNO186 953Anvendt fysikk og matematikk12312311
212 003Bygg18718727
212 075Bygg, nettstøttet10710731
212 804Data/IT, master56568
212 004Datateknikk10210221
212 225Datateknikk, Bodø666620
212 078Datateknikk, nettstøttet909043
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet434311
212 761Elektroteknikk, master27275
212 006Elkraftteknikk48488
186 769Energi, klima og miljø23423425
212 072Fornybar energi75755
212 314Fornybar energi, nettstøttet54546
212 024Industriell elektronikk35353
212 811Industriell teknologi, master25252
186 785Informatikk, datamaskinsystemer11011026
212 040Ingeniør, Alta, første studieår909058
186 017Ingeniør, automasjon21821840
186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi15715717
212 805Ingeniørdesign, master29293
212 806Integrert bygningsteknologi, master20205
186 644Luftfartsfag168168108
212 069Maskin10210223
212 227Maskin, Mo i Rana313113
212 012Maskin, nettstøttet585817
186 049Nautikk15515533
186 018Prosess- og gassteknologi42642670
212 018Prosessteknologi16016026
212 077Prosessteknologi, nettstøttet11111131
186 814Romfysikk1531536
212 956Satelitteknologi63636
212 814Satelitteknologi, master35356
I altI alt20383358714
ØKADM206 164Bedriftsøkonomi929223
186 164Bedriftsøkonomi42842849
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø881881169
206 664Ledelse, nettbasert347347141
208 162Praktisk prosjektledelse, deltid14114157
208 318Regnskap og revisjon818116
208 350Retail Management13213225
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap38138132
212 410Økonomi og administrasjon14814832
206 369Økonomi og administrasjon17917952
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø11501150229
208 035Økonomi og ledelse17717739
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium13913949
206 162Økonomisk administrativ ledelse909017
I altI alt29774366930
I altI altI alt17723330556196
Lærested: VID - VID vitenskapelige høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG251 700Ergoterapi19219228
251 080Sosialt arbeid11901190194
251 081Sosialt arbeid, deltid646646211
251 050Sykepleie, Oslo25782578384
252 050Sykepleierutdanning12881288206
250 050Sykepleierutdanning10401040207
232 050Sykepleierutdanning11621162150
251 060Vernepleie, Stavanger423423128
I altI alt611785191508
HISTORIE256 214Bibeloversettelse18182
256 196Kristendomskunnskap/RLE646419
256 902Religion, kultur og globalisering34345
256 480Teologi36367
256 771Teologi, profesjonsstudium24243
I altI alt15417636
SAMFUNN256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.11811818
256 474Samfunn28282
256 680Samfunnsfag73738
I altI alt18721928
I altI altI alt638989141572
Total
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2013-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
I altI altI alt117159636538117159

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:21:35
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017