Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2012-april2013-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo922921-0.11%
ATHLærestedsnavn134149+11.19%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning452327-27.65%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3453+55.88%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk852931+9.27%
HINNHøgskolen i Innlandet49555472+10.43%
HIØHøgskolen i Østfold28992813-2.97%
HSNLærestedsnavn68286984+2.28%
HVLHøgskulen på Vestlandet73377603+3.63%
HVOHøgskulen i Volda14961196-20.05%
LDHLovisenberg diakonale høgskole301336+11.63%
MFMF vitenskapelig høyskole182207+13.74%
NHHNorges Handelshøyskole23012265-1.56%
NIHNorges idrettshøgskole10491005-4.19%
NLANLA Høgskolen688740+7.56%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet27282629-3.63%
NORDNord universitet36104073+12.83%
NOROFFNoroff University College65
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1976719828+0.31%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1274912488-2.05%
PHSPolitihøgskolen23982830+18.02%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences2026+30.00%
UIAUniversitetet i Agder52995379+1.51%
UIBUniversitetet i Bergen85619195+7.41%
UIOUniversitetet i Oslo1737316933-2.53%
UISUniversitetet i Stavanger50634943-2.37%
UITUiT Norges arktiske universitet60676196+2.13%
VIDVID vitenskapelige høgskole16991572-7.47%
I altLærestedsnavn115764117159+1.21%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:40:15
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017