Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2012-april2013-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo922921-0.11%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole134149+11.19%
DHSDiakonhjemmet Høgskole1036945-8.78%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen452327-27.65%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3453+55.88%
HBBHøgskolen Betanien217207-4.61%
HDHøyskolen Diakonova148150+1.35%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole211206-2.37%
HIBHøgskolen i Bergen49655018+1.07%
HIBUHøgskolen i Buskerud19282065+7.11%
HIFHøgskolen i Finnmark676695+2.81%
HIGHøgskolen i Gjøvik13591576+15.97%
HIHHøgskolen i Harstad395622+57.47%
HIHMHøgskolen i Hedmark25853133+21.20%
HILHøgskolen i Lillehammer23702339-1.31%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk852931+9.27%
HINHøgskolen i Narvik480596+24.17%
HINEHøgskolen i Nesna273292+6.96%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag15631887+20.73%
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1274912488-2.05%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane12851576+22.65%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag53835306-1.43%
HITHøgskolen i Telemark28313023+6.78%
HIVEHøgskolen i Vestfold20691896-8.36%
HIÅHøgskolen i Ålesund10801081+0.09%
HIØHøgskolen i Østfold28992813-2.97%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund10871009-7.18%
HVOHøgskulen i Volda14961196-20.05%
LDHLovisenberg diakonale høgskole301336+11.63%
MFDet teologiske Menighetsfakultet182207+13.74%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen161
MHSMisjonshøgskolen8764-26.44%
NHHNorges Handelshøyskole23012265-1.56%
NIHNorges idrettshøgskole10491005-4.19%
NLANLA Høgskolen447740+65.55%
NOROFFNoroff University College65
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1194511865-0.67%
NVHNorges veterinærhøgskole1062910-14.31%
PHSPolitihøgskolen23982830+18.02%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College2026+30.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate80
UIAUniversitetet i Agder52995379+1.51%
UIBUniversitetet i Bergen85619195+7.41%
UINUniversitetet i Nordland17741894+6.76%
UIOUniversitetet i Oslo1737316933-2.53%
UISUniversitetet i Stavanger50634943-2.37%
UITUiT Norges arktiske universitet45164283-5.16%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap16661719+3.18%
I altLærestedsnavn115764117159+1.21%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:39:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017