Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavnPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
2013-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo959219.7
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1701490.9
DHSDiakonhjemmet Høgskole3159453.0
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen3073271.1
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole115530.5
HBBHøgskolen Betanien702073.0
HDHøyskolen Diakonova1001501.5
HDHHaraldsplass diakonale høgskole952062.2
HIBHøgskolen i Bergen194650182.6
HIBUHøgskolen i Buskerud90020652.3
HIFHøgskolen i Finnmark7906950.9
HIGHøgskolen i Gjøvik84915761.9
HIHHøgskolen i Harstad4526221.4
HIHMHøgskolen i Hedmark146731332.1
HILHøgskolen i Lillehammer141023391.7
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk5259311.8
HINHøgskolen i Narvik4055961.5
HINEHøgskolen i Nesna3002921.0
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag111318871.7
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus4255124882.9
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane88115761.8
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag225553062.4
HITHøgskolen i Telemark200130231.5
HIVEHøgskolen i Vestfold112018961.7
HIÅHøgskolen i Ålesund50010812.2
HIØHøgskolen i Østfold131528132.1
HSHHøgskolen Stord/Haugesund70710091.4
HVOHøgskulen i Volda84811961.4
LDHLovisenberg diakonale høgskole1803361.9
MFDet teologiske Menighetsfakultet2652070.8
MHSMisjonshøgskolen217640.3
NHHNorges Handelshøyskole44022655.1
NIHNorges idrettshøgskole20010055.0
NLANLA Høgskolen10107400.7
NOROFFNoroff University College195650.3
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet4400118652.7
NVHNorges veterinærhøgskole999109.2
PHSPolitihøgskolen72028303.9
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College59260.4
UIAUniversitetet i Agder259253792.1
UIBUniversitetet i Bergen393091952.3
UINUniversitetet i Nordland120518941.6
UIOUniversitetet i Oslo5850169332.9
UISUniversitetet i Stavanger204049432.4
UITUiT Norges arktiske universitet260242831.6
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap73117192.4
I altLærestedsnavn520411171592.3

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Lørdag 24. mars 2018 14:52:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017