Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Onsdag 6. juli 2022 14:41:18
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017