Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavnPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
2013-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo921
ATHAnsgar Teologiske Høgskole149
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning327
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole53
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk931
HINNHøgskolen i Innlandet5472
HIØHøgskolen i Østfold2813
HSNLærestedsnavn6984
HVLHøgskulen på Vestlandet7603
HVOHøgskulen i Volda1196
LDHLovisenberg diakonale høgskole336
MFMF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)207
NHHNorges Handelshøyskole2265
NIHNorges idrettshøgskole1005
NLANLA Høgskolen740
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2629
NORDNord universitet4073
NOROFFNoroff University College65
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet19828
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet12488
PHSPolitihøgskolen2830
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences26
UIAUniversitetet i Agder5379
UIBUniversitetet i Bergen9195
UIOUniversitetet i Oslo16933
UISUniversitetet i Stavanger4943
UITUiT Norges arktiske universitet6196
VIDVID vitenskapelige høgskole1572
I altLærestedsnavn117159

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Lørdag 22. februar 2020 07:46:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017