Utdanningsområde/-type 2012 - 2013

UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2012-hoved2013-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1459892529058009691622322150150914008859277980426943223420961549
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET265305243627402442498331223171231634121462005385286193
HELSEFAG - AUDIO554073435432480241935460484193811104038
HELSEFAG - BARNEVER714960222208348736412021599687753940422168384750712391653712
HELSEFAG - BIOING264237145921061485403283251264257054523131662419350259
HELSEFAG - ERGO269302036727982625565315194294313741329432815614366227
HELSEFAG - ERNÆRING190328659030552710343463186185372461234763109346476191
HELSEFAG - FARMASI9210761939627161801388792107520898474518014887
HELSEFAG - FYSIO3566941230865026281651207243035667142149634761756711988446
HELSEFAG - MEDISIN6004515310442073439776254654260045373097422834837502563537
HELSEFAG - ODONT241345880831212684396598175241346184231712805393637163
HELSEFAG - ORTOPEDI121773414969161414
HELSEFAG - RADIO210327248429372614427384209210333550029982717487397222
HELSEFAG - RESEPTAR13010502258925441931311191251120288986635200168129
HELSEFAG - SOSIONOM810956529408424750613112218863835948329858520772213702373955
HELSEFAG - SYKEPL4378173129170151351337561136688398244941799896921600914344654574254300
HELSEFAG - VERNEPL962654823665662489113521660905904676624615969523913841846970
HELSEFAG - VETERIN1242446106522341981236828134124248199922852027241789148
I alt9660439902676939104348741472620278900696954457327430402923640415350215199591
HISTORIEHISTORIE2771132263139120331150636862665219228951329131261225011778383327032324
IDRETTIDRETT1521120613767110911063028663231160416141225535511140911017307231321682
INFOTEKNINFOTEKN1484756926396632565921921841136715377682275368906001237720161504
JUSJUS2040160258251142801293532286346195220741592884361408912623325662881961
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK310166547214411243498348348350170352015191371545397397
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13746506813244810411511081081776856562615175349463612361251846
LÆRER - ANNET1201020573875350137294101100559344484234115183106
LÆRER - BHGLÆRER2506912837757830687735712710234724987515308566415902325723122134
LÆRER - FAGLÆRER515293182625581977593554411518285489225512014587605419
LÆRER - GRL1-71702789724937018421316831362130015187854240370494360165313811321
LÆRER - GRL5-101392757222836964497917171560133513667701243471685296186617261465
I alt698124449112742180417353880975616270685623198106752113417118871474586291
MEDIEFAGMEDIEFAG1615134434192121981150727813504158217521256339321159210925292033371794
PEDFAGPEDFAG9397713157969496556170612989309708031178473356951191415121096
REALFAGREALFAG2344103313319950176443169244720332336108013444100358291337126892131
REISELIVREISELIV450368176332212843852559447473349669631182751838511444
SAMFUNNSAMFUNN6317388031390635594340101023312178545062043910814109362703485710771125215964
SPRÅKSPRÅK2965167165071151981444248494261318331281632048941498014272507841283446
TEKNOTEKNO - ANNET53650771230457638388818895645475594131650874443953997605
TEKNO - ARKITEKT135262895522901235180336151140270198924681379190464140
TEKNO - INGENIØR289510369512390255724342629292321296611150549199116513383233722373
TEKNO - MARITIM17812736101070916261415155209131456111861069296432177
TEKNO - SIVING1965914546228480622729643505187919499702494991576889294938761755
I alt570920519125401824113218771280745070581121717133061969614722822091415050
ØKADMØKADM496930603144762777725909986512084591154083245215614298732814910967133076613
I altI alt51534115062115062102665934757940488825488545250311704911704910595297228834609275551837

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Onsdag 6. juli 2022 15:33:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017