So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2013-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
14008859277981780421099694320962234493
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
9695445732743042814029238883640421519153505526
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
28951329131261041122504721177827033833459
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag16141225535518461140939211017313230721039
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1537768227537926890889600120162377433
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2074159288436183914089146612623628832562109
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3501703520184151914813713975450
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
6856231981067520642113440161711874588714487
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
17521256339329711159266710925333729201096
PEDFAGPedagogiske fag970803117846967335384695115121914569
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk2336108013444766100351744829126893371196
REISELIVReiselivsfag, hotellfag47334966963783118367275151183861
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi6204391081410928383627014133485712521107713628
SPRÅKSpråk, litteratur31281632048941340149807081427241285078653
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
58112171713306202119696497414722914182201342
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse5408324521561425792987317242814913307109673710
I altI alt5250311704911704911097105952872497228927558346013768

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Lørdag 24. mars 2018 13:07:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017