So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2013-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
8859277981780421099694320962234493
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
445732743042814029238883640421519153505526
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
1367532031059126164841213227723937464
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag1225535518461140939211017313230721039
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk768227537926890889600120162377433
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
159288436183914089146612623628832562109
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
1703520184151914813713975450
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
231981067520642113440161711874588714487
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
1256339329711159266710925333729201096
PEDFAGPedagogiske fag960621547958811438837318372254690
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk108483461770100781753832527043397196
REISELIVReiselivsfag, hotellfag34966963783118367275151183861
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi384671373927863568113873429412196104313575
SPRÅKSpråk, litteratur1606548171331147347031403140594974651
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
2155013265200619544497214572910881761339
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse325271563825892993817312820713325109853722
I altI alt11704911704911097105952872497228927558346013768

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 15:15:04
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017