Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2013, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2012-hoved2012-supplering2013-hoved2013-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK14592232146424961400223414002475241
HELSEFAG - ANNET26549826554217138517140217
HELSEFAG - AUDIO55805590351103513020
HELSEFAG - BARNEVER7141202714133675312397531341102
HELSEFAG - BIOING26440326444826441926446041
HELSEFAG - ERGO26956526961629461429465541
HELSEFAG - ERNÆRING19034319040418534618537327
HELSEFAG - FARMASI921809218092180921822
HELSEFAG - FYSIO35665135669635667135672251
HELSEFAG - MEDISIN60077660078460075060077020
HELSEFAG - ODONT24139624140724139324141724
HELSEFAG - ORTOPEDI121612171
HELSEFAG - RADIO21042721046621048721051932
HELSEFAG - RESEPTAR13019313020912520012522626
HELSEFAG - SOSIONOM810131181014028351370835145787
HELSEFAG - SYKEPL43786113437867244494654544946927382
HELSEFAG - VERNEPL962135296215259041384904145066
HELSEFAG - VETERIN12423612428912424112426019
HISTORIE27713686277145142895383328954738905
IDRETT15212866152131741614307216143309237
INFOTEKN14842192148423871537237715372556179
JUS2040322820403303207432562074329640
LANDOGHAVBRUK310498310591350545350646101
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT746110874611868561236856130367
LÆRER - ANNET12013712014610011510013520
LÆRER - BHGLÆRER25063571250639522498325724983746489
LÆRER - FAGLÆRER515593515663518587518710123
LÆRER - GRL1-717021683170219001518165315181879226
LÆRER - GRL5-1013921717139219261366186613662100234
MEDIEFAG16152781161531461752292017523199279
PEDFAG9391706939204197019149702198284
REALFAG23443169234434122336337123363679308
REISELIV45085245010914738384731023185
SAMFUNN6317102336317114266204107716204117791008
SPRÅK29654849296555613128507831285717639
TEKNO - ANNET53688152611065479535471079126
TEKNO - ARKITEKT1351801351841401901401922
TEKNO - INGENIØR28953426289536482966383229664068236
TEKNO - MARITIM17826117833120929620933034
TEKNO - SIVING1965296419653046194929491949301364
ØKADM496998654969107675408109675408120161049
I alt51534794045152983180525038346052503868513391

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:29:02
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017