Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2013, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2012-hoved2012-supplering2013-hoved2013-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK2232249622342475241
HELSEFAG - ANNET49854238540217
HELSEFAG - AUDIO809011013020
HELSEFAG - BARNEVER1202133612391341102
HELSEFAG - BIOING40344841946041
HELSEFAG - ERGO56561661465541
HELSEFAG - ERNÆRING34340434637327
HELSEFAG - FARMASI1801801801822
HELSEFAG - FYSIO65169667172251
HELSEFAG - MEDISIN77678475077020
HELSEFAG - ODONT39640739341724
HELSEFAG - ORTOPEDI16171
HELSEFAG - RADIO42746648751932
HELSEFAG - RESEPTAR19320920022626
HELSEFAG - SOSIONOM131114021370145787
HELSEFAG - SYKEPL6113672465456927382
HELSEFAG - VERNEPL135215251384145066
HELSEFAG - VETERIN23628924126019
HISTORIE3801463139374845908
IDRETT2866317430723309237
INFOTEKN2192238723772556179
JUS322833033256329640
LANDOGHAVBRUK498591545646101
LÆRER - LEKTOR 8-13110811861236130367
LÆRER - ANNET13714611513520
LÆRER - BHGLÆRER3571395232573746489
LÆRER - FAGLÆRER593663587710123
LÆRER - GRL1-71683190016531879226
LÆRER - GRL5-101717192618662100234
MEDIEFAG2781314629203199279
PEDFAG2080242722542540286
REALFAG3189343433973705308
REISELIV85210918381023185
SAMFUNN98591104510431114381007
SPRÅK4734544449745615641
TEKNO - ANNET86110759271046119
TEKNO - ARKITEKT1801841901922
TEKNO - INGENIØR3426364838324068236
TEKNO - MARITIM26133127831234
TEKNO - SIVING296430462949301364
ØKADM98651076710985120341049
I alt794048318083460868513391

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 6. juli 2022 15:19:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017