Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2013, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2012-hoved2012-supplering2013-hoved2013-suppleringNye tilbud supp 2013Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo776907769379495793961
ATHLærestedsnavn13311513316814715114720251
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning457463457489329393327516123
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole342934525761579938
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk8659728651057937997934108588
HINNHøgskolen i Innlandet50095136499659085472547354606124651
HIØHøgskolen i Østfold29362012293121522855213228452323191
HSNLærestedsnavn68335516679564907038598770086846859
HVLHøgskulen på Vestlandet73855278736959487697555376866090537
HVOHøgskulen i Volda14301269142515381173113611661339203
LDHLovisenberg diakonale høgskole31527431529337327437328713
MFMF vitenskapelig høyskole186266183483221290220484194
NHHNorges Handelshøyskole221671022167672176721217675130
NIHNorges idrettshøgskole99838099941599642499645531
NLANLA Høgskolen69182468510317309337161284351
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2677144326761593270113902700144353
NORDNord universitet36403493360442624124380841034723915
NOROFFNoroff University College64656410035
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1948513075194741390419643136531963314159506
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet128627221128447770125527466125467954488
PHSPolitihøgskolen22197332219764255674125557476
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences2032011321832191
UIAUniversitetet i Agder53714214536347045390444453854861417
UIBUniversitetet i Bergen8560673285616799917669509174700858
UIOUniversitetet i Oslo17198978117194992417069103381706710543205
UISUniversitetet i Stavanger50643923504941914923396449094279315
UITUiT Norges arktiske universitet60094507595955106215513461756124990
VIDVID vitenskapelige høgskole169394516921082160986916081013144
I altLærestedsnavn115062794041148348318011704983460116855868513391

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 6. juli 2022 16:18:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017