So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2013-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus2973331112511213123680766176732161810021141741936395791327129471183513040
Aust-Agder1929101211414261011338116158970413805093192191294127772352
Buskerud815188217058445141433680331773331358532313366805395806683005275
Finnmark85206972512429780843271265101684344111086210475641677
Hedmark524611994621896902371162471325206826714211531933393112131634316
Hordaland61531130696552105999131686187143282217214272334369942110848017912419
Møre og Romsdal331601774135720022950290345488183451145822842374693672591135375
Nord-Trøndelag15729884721264724914164802238292501162043112465198122733022
Nordland2365413710625192727938627662781397437135203014617462721771174877
Oppland433523124610058122671312052081192827129011852613422742331594043
Oslo3300198130714810603863730199723147515611124434232906001604110375078317832
Rogaland59060024360396406745112348550128535896415191633087116493421488872
Sogn og Fjordane168389821151167554557116267818296110966879181187107412611
Svalbard111214259
Sør-Trøndelag474952278457317136771244741690241971327767782369424763221698055
Telemark3393244104123989016463192315160240113677019722918444551843648
Troms140558220820661315089778196989307609091062997196137813885
Ukjent51164039483604932754660110917356603025735391007
Vest-Agder26695715145178105217554182244152884910867230629728011581064127
Vestfold559153625493181268303792864302567508172113295044063023063444941
Østfold844138321615121234351974016753193595213122135050563253231305666
I alt13092459082082047102703841497854923101471262358335174106282346707997156851437782097105117049

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:30:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017