So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2012-hoved2013-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1614206777612531169016552160794141927395
ATHAnsgar Teologiske Høgskole770948133671615115744927147659617151
DHSDiakonhjemmet Høgskole430348691017370531295004420496296039233413437
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen137218814571190110346310121424329916857393
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole16118534155118292603305725119761
HBBHøgskolen Betanien10141014220900785951032103221393786595
HDHøyskolen Diakonova11251125154990842140115311531531058940140
HDHHaraldsplass diakonale høgskole12541254217113510531121280128021911741106120
HIBHøgskolen i Bergen15604287284946143311292828551563029729506114535131912898
HIBUHøgskolen i Buskerud74711124218916532560417388004127422066716062992060
HIFHøgskolen i Finnmark19442863674164313945282122295068817801593614
HIGHøgskolen i Gjøvik466868451369405934151230507675401616448938571253
HIHHøgskolen i Harstad1324175139510388873671666229162213991191503
HIHMHøgskolen i Hedmark73121148325976373576225658158129033115721665693000
HILHøgskolen i Lillehammer91071462424128180756925718671138102357794674042473
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk32154775865285426059723463519693731262907997
HINHøgskolen i Narvik1446201047811758462971687237960114001016362
HINEHøgskolen i Nesna9521252260860697249119715482821074936315
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag470373351604410734951540498678041914440537891577
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus3101766260128622757424437722131007658111255227991250737466
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane5847929213215223477415396282101311579575153211777
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag14045253195440128801164232511408026226538313119119783507
HITHøgskolen i Telemark78961303728426958598623358190139243059730364212417
HIVEHøgskolen i Vestfold599796062100528045221443601091881913545448071510
HIÅHøgskolen i Ålesund3461534011093029261962137165754110833112933739
HIØHøgskolen i Østfold72241337829366171519520127105129172855617953382132
HSHHøgskolen Stord/Haugesund3021460211182593215788429224442105726092241878
HVOHøgskulen i Volda469773091430425138761269413665771173380435041136
LDHLovisenberg diakonale høgskole16691669315150313232741708170837316091449274
MFDet teologiske Menighetsfakultet80210711867507202667721081221728706290
MHGMediehøgskolen Gimlekollen8021093157752730190
MHSMisjonshøgskolen30040385270258982943896427226177
NHHNorges Handelshøyskole5013501322164890430271048334833217647334211721
NIHNorges idrettshøgskole38244539998358534703803811466099635943517424
NLANLA Høgskolen21033084458193017345723359461573031582841933
NOROFFNoroff University College2743706422017365
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2680169614115672505722775797326564707921153625009228638154
NVHNorges veterinærhøgskole237326281012216919401812391263694722061982181
PHSPolitihøgskolen28568213221919428977333384944125562174894741
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College657520291138911232673718
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate2272447621314862
UIAUniversitetet i Agder14892308775371135681241142141520432257539014108130264444
UIBUniversitetet i Bergen25956557008560241812262367322659258231917624994235726950
UINUniversitetet i Nordland546091261776474941951704591097451928527447601916
UIOUniversitetet i Oslo37034971331719833839315449781368009742217069339503179110338
UISUniversitetet i Stavanger15717309845064141531266439231574630895492314436129253964
UITUiT Norges arktiske universitet14498257994462132171185933151440725398430413257120933655
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap5791980516655350479912626258105671754586253261209
I altLærestedsnavn11506261746411506210266593475794041170496322821170491059529722883460

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:16:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017