So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2012-hoved2013-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1614206777612531169016552160794141927395
ATHLærestedsnavn770948133671615115744927147659617151
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning137218814571190110346310121424329916857393
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole16118534155118292603305725119761
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk32154775865285426059723463519693731262907997
HINNHøgskolen i Innlandet14673261075009130191196551361514226713547213651126135473
HIØHøgskolen i Østfold72241337829366171519520127105129172855617953382132
HSNLærestedsnavn17524338856833153791333955161817035854703816272144295987
HVLHøgskulen på Vestlandet20969426227385189751713152782116944302769719500177315553
HVOHøgskulen i Volda469773091430425138761269413665771173380435041136
LDHLovisenberg diakonale høgskole16691669315150313232741708170837316091449274
MFMF vitenskapelig høyskole80210711867507202667721081221728706290
NHHNorges Handelshøyskole5013501322164890430271048334833217647334211721
NIHNorges idrettshøgskole38244539998358534703803811466099635943517424
NLANLA Høgskolen30324421691280225368243359461573031582841933
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet78081243326777190648114438269132032701771070211390
NORDNord universitet1017217713364089007715349311012190974124980386713808
NOROFFNoroff University College2743706422017365
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet39987107118194853670733207130754017511031219643373003409813653
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3101766260128622757424437722131007658111255227991250737466
PHSPolitihøgskolen28568213221919428977333384944125562174894741
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences657520291138911232673718
UIAUniversitetet i Agder14892308775371135681241142141520432257539014108130264444
UIBUniversitetet i Bergen25956557008560241812262367322659258231917624994235726950
UIOUniversitetet i Oslo37034971331719833839315449781368009742217069339503179110338
UISUniversitetet i Stavanger15717309845064141531266439231574630895492314436129253964
UITUiT Norges arktiske universitet17242324236009154021365845071776033018621516014143715134
VIDVID vitenskapelige høgskole6173866516935367466594563318816160956585037869
I altLærestedsnavn11506261746411506210266593475794041170496322821170491059529722883460

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Onsdag 6. juli 2022 14:46:10
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017