Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo7767941162739095+5.56%
ATHLærestedsnavn133147615617115151+31.30%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning4573291103857463393-15.12%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole34571181972961+110.34%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk86593726052907972997+2.57%
HINNHøgskolen i Innlandet50095472119651261351365473+6.56%
HIØHøgskolen i Østfold293628555195533820122132+5.96%
HSNLærestedsnavn68337038133391442955165987+8.54%
HVLHøgskulen på Vestlandet73857697171311773152785553+5.21%
HVOHøgskulen i Volda143011733876350412691136-10.48%
LDHLovisenberg diakonale høgskole315373132314492742740
MFMF vitenskapelig høyskole186221720706266290+9.02%
NHHNorges Handelshøyskole2216217643024211710721+1.55%
NIHNorges idrettshøgskole99899634703517380424+11.58%
NLANLA Høgskolen69173025362841824933+13.23%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet267727016481702114431390-3.67%
NORDNord universitet364041247715867134933808+9.02%
NOROFFNoroff University College6417365
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet194851964333207340981307513653+4.42%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1286212552244372507372217466+3.39%
PHSPolitihøgskolen22192556897894733741+1.09%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences20321137318+500.00%
UIAUniversitetet i Agder53715390124111302642144444+5.46%
UIBUniversitetet i Bergen85609176226232357267326950+3.24%
UIOUniversitetet i Oslo17198170693154431791978110338+5.69%
UISUniversitetet i Stavanger50644923126641292539233964+1.05%
UITUiT Norges arktiske universitet60096215136581437145075134+13.91%
VIDVID vitenskapelige høgskole1693160946655037945869-8.04%
I altLærestedsnavn11506211704993475972287940483460+5.11%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 14:22:28
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017