Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo7767941162739095+5.56%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole133147615617115151+31.30%
DHSDiakonhjemmet Høgskole101796031293413500437-12.60%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen4573291103857463393-15.12%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole34571181972961+110.34%
HBBHøgskolen Betanien22021378586595950
HDHøyskolen Diakonova1541538429401401400
HDHHaraldsplass diakonale høgskole21721910531106112120+7.14%
HIBHøgskolen i Bergen49465061129281319128552898+1.51%
HIBUHøgskolen i Buskerud189120665604629917382060+18.53%
HIFHøgskolen i Finnmark67468813941593528614+16.29%
HIGHøgskolen i Gjøvik136916163415385712301253+1.87%
HIHHøgskolen i Harstad3956228871191367503+37.06%
HIHMHøgskolen i Hedmark259731155762656925653000+16.96%
HILHøgskolen i Lillehammer241223577569740425712473-3.81%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk86593726052907972997+2.57%
HINHøgskolen i Narvik4786018461016297362+21.89%
HINEHøgskolen i Nesna260282697936249315+26.51%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag160419143495378915401577+2.40%
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus1286212552244372507372217466+3.39%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane132115794774532115391777+15.46%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag54405383116421197832513507+7.87%
HITHøgskolen i Telemark284230595986642123352417+3.51%
HIVEHøgskolen i Vestfold210019134522480714431510+4.64%
HIÅHøgskolen i Ålesund1109110826192933621739+19.00%
HIØHøgskolen i Østfold293628555195533820122132+5.96%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1118105721572241884878-0.68%
HVOHøgskulen i Volda143011733876350412691136-10.48%
LDHLovisenberg diakonale høgskole315373132314492742740
MFDet teologiske Menighetsfakultet186221720706266290+9.02%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen157730190
MHSMisjonshøgskolen85642582619877-21.43%
NHHNorges Handelshøyskole2216217643024211710721+1.55%
NIHNorges idrettshøgskole99899634703517380424+11.58%
NLANLA Høgskolen45873017342841572933+63.11%
NOROFFNoroff University College6417365
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1156711536227752286379738154+2.27%
NVHNorges veterinærhøgskole1012947194019821811810
PHSPolitihøgskolen22192556897894733741+1.09%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College20321137318+500.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate7614862
UIAUniversitetet i Agder53715390124111302642144444+5.46%
UIBUniversitetet i Bergen85609176226232357267326950+3.24%
UINUniversitetet i Nordland177619284195476017041916+12.44%
UIOUniversitetet i Oslo17198170693154431791978110338+5.69%
UISUniversitetet i Stavanger50644923126641292539233964+1.05%
UITUiT Norges arktiske universitet44624304118591209333153655+10.26%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap166517544799532612621209-4.20%
I altLærestedsnavn11506211704993475972287940483460+5.11%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:59:48
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017