Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved2012-hoved2013-hoved
Finnmark50473110971471449636+41.65%
Sogn og Fjordane129915794762532115271777+16.37%
Hedmark281033346450728727123150+16.15%
Buskerud198521465811647718082095+15.87%
Nordland290632926060703024342768+13.72%
Troms50384891126501302937724186+10.98%
Vest-Agder45834563119741247637193994+7.39%
Østfold294828555298533820262132+5.23%
Telemark274829795810626822652382+5.17%
I alt11506211704993475972287940483460+5.11%
Oslo337943384046807478511804318924+4.88%
Aust-Agder1078115831623577800836+4.50%
Vestfold251524445222555216141681+4.15%
Sør-Trøndelag174451724829598298011167412054+3.26%
Hordaland170241770732519335531147011796+2.84%
Akershus3423340089341021722002257+2.59%
Nord-Trøndelag158118793447372614961520+1.60%
Møre og Romsdal342332187964809928752872-0.10%
Rogaland61775812139021422247194674-0.95%
Oppland37813973101991034938013726-1.97%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:36:48
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017