So41 - Antall søkere fordelt på studiestedets fylke og år

Fylket er studiestedets fylke (som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon)


Studiets fylkeTidAntall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus2011-hoved5013719867894175252017877
2012-hoved5014711218910840893422001143
2013-hoved48137413092118741021722571370
2014-hoved54150815659140751191624171974
Aust-Agder2011-hoved14510372434302787755228
2012-hoved14495423437623162800329
2013-hoved14505459041833577836353
2014-hoved14485485044753832923410
Buskerud2011-hoved299356742610551541644477
2012-hoved328907726675558111808524
2013-hoved319858208735064772095588
2014-hoved299318432754064941755919
Finnmark2011-hoved245441366117898942310
2012-hoved256431603131310974495
2013-hoved278492047170214716365
2014-hoved195121757152312925712
Hedmark2011-hoved5113908117713756382332233
2012-hoved5114789199782664502712321
2013-hoved52161110270882172873150337
2014-hoved55165610581911774763156595
Hordaland2011-hoved1647255358243381230839111584005
2012-hoved1687478379073514432519114704159
2013-hoved1687433384143595933553117964082
2014-hoved1687282374253508132558120553615
Møre og Romsdal2011-hoved7321189329855875222678519
2012-hoved7321039950886879642875577
2013-hoved6618639785886280992872521
2014-hoved6819589770889079372930560
Nord-Trøndelag2011-hoved3011514307388131741443162
2012-hoved3210564654406234471496193
2013-hoved3211034923434337261520231
2014-hoved3010464693422536071435261
Nordland2011-hoved9120877920695153832128301
2012-hoved8720078981759360602434291
2013-hoved92211010147870970302768326
2014-hoved86204910078867669592821353
Oppland2011-hoved612217114081046792033483704
2012-hoved6622871273211331101993801803
2013-hoved6622591262311406103493726751
2014-hoved68226413467121951104138741024
Oslo2011-hoved17610712562615166645831170108443
2012-hoved17610987578445186246807180437985
2013-hoved17911125583355289047851189247668
2014-hoved18111219597155393848549195007907
Rogaland2011-hoved59268414997137191186042441140
2012-hoved62271617498156291390247191463
2013-hoved63269217410159061422246741460
2014-hoved70270717664161671437147541415
Sogn og Fjordane2011-hoved318135066464841181355198
2012-hoved317595827520547621527239
2013-hoved338816282575153211777256
2014-hoved328556068558951431568282
Sør-Trøndelag2011-hoved1387022337383186628772109823327
2012-hoved1417576350563246129598116743045
2013-hoved1407539346703244029801120542861
2014-hoved1497718347263264629907121702754
Telemark2011-hoved6417916871621252822028368
2012-hoved6718607674676958102265379
2013-hoved6819117997712362682382415
2014-hoved6820118022712463182532502
Troms2011-hoved92288814001129441138735961509
2012-hoved80279615651141341265037721585
2013-hoved77300615685143271302941861429
2014-hoved84331916485151501371543521741
Vest-Agder2011-hoved8222511195511141101123486767
2012-hoved83234314099129011197437191123
2013-hoved91264114377133511247639941015
2014-hoved100271115305141871321641951144
Vestfold2011-hoved4014287735681552591794466
2012-hoved3612907861672252221614554
2013-hoved3412888209710455521681542
2014-hoved3712938522735457711869677
Østfold2011-hoved4013096269558845931970425
2012-hoved4112997351628552982026627
2013-hoved4013287105617953382132530
2014-hoved3913557194629053831933799

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Tid    Årstall-sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: apriltall (også kalt søkertall) som offentliggjøres hvert år et par dager etter søknadsfristen 15. april, hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall som oppdateres i flere omganger fra ca 10. august når etterfyllingen av studieplassene og møttregistreringen er i gang. Siste oppdatering av sluttallene skjer i februar eller mars neste år når all møttregistrering er gjort (inkl for de få studiene som har oppstart i januar/februar). Så for nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Torsdag 22. mars 2018 13:07:34
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017