So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke og kjønn

Søkerens fylke2012-hoved2013-hoved
KvinneI altKvinneI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus72926613613249661166125801134110415835620597557696964525420103213040119141099690751921
Aust-Agder1424129911991036163235921351949167427514251321122710841432352215319791726253
Buskerud3139281125562192364514145554111352758431972927268623253615275480543623770592
Finnmark999863755701541588134911631062101105391080475846167714581274117797
Hedmark2524224220861870216421737163446308835826192370219819792194316389235783224354
Hordaland719865276101526184012031108571005785641493728167166288542686212419113781056690481518
Møre og Romsdal3394310328792588291551450124612406554732262991279325252685375494345794063516
Nord-Trøndelag1864167615601388172304627262527226726018581725162814801483022276125782314264
Nordland2811250822542064190479942363784344334128842620241122102014877438239943654340
Oppland2511228821241864260405836963419298543424402246209018512394043371234223007415
Oslo97678698797863451633171701512913708108702838101739096841668541562178321586714518117372781
Rogaland5317481044333927506903081137379643994051374755442239244988872812574866494992
Sogn og Fjordane1489137513061197109241622232100189720315901486139812741242611242022652053212
Svalbard100010003222097550
Sør-Trøndelag4663423039393402537793571206557564990846634283401935145058055734567985913885
Telemark2191199717831554229361532722913254536822442058186816352333648332330142638376
Troms2249197117591550209384833522970261635422312003182216591633885346531102803307
Ukjent4783162511311208565494102191915994123402081321007657510327183
Vest-Agder2344216620031773230400936573374295941524642307217219312414127382135573120437
Vestfold2954268324462079367507745514089343265729022686247420813934941452441103453657
Østfold3476308627562293463577250764492374774533482994272623254015666500045273859668
I alt680856126256300481818119115062102665934757940414071688946287758236504657771117049105952972288346013768

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 15:56:59
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017