Søkere førstevalg og planlagte studieplasser til alle utdanningsområder, med typer

Sist kolonne viser prosentvis endring i søknader førstevalg siste to år.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + typePlanlagte studie­plasserSøknader førstevalgEndring%
2011-april2012-april2011-april2012-april
ESTETISKESTETISK1600151233292975-10.63%
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET355255532452-15.04%
HELSEFAG - AUDIO55554739-17.02%
HELSEFAG - BARNEVER73872621052189+3.99%
HELSEFAG - BIOING252262469493+5.12%
HELSEFAG - ERGO259264397383-3.53%
HELSEFAG - ERNÆRING189180579611+5.53%
HELSEFAG - FARMASI12489223204-8.52%
HELSEFAG - FYSIO33235123772303-3.11%
HELSEFAG - MEDISIN58058029873178+6.39%
HELSEFAG - ODONT240241770828+7.53%
HELSEFAG - ORTOPEDI1238
HELSEFAG - RADIO210210441471+6.80%
HELSEFAG - RESEPTAR90125178227+27.53%
HELSEFAG - SOSIONOM84480731372969-5.36%
HELSEFAG - SYKEPL4167432183829010+7.49%
HELSEFAG - VERNEPL85194419082380+24.74%
HELSEFAG - VETERIN12412412111119-7.60%
I alt942295342578126856+4.17%
HISTORIEHISTORIE2835280131163187+2.28%
IDRETTIDRETT1403148638643830-0.88%
INFOTEKNINFOTEKN1450144523132613+12.97%
JUSJUS1935204475748465+11.76%
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK365310438483+10.27%
LÆRERLÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT71072511891360+14.38%
LÆRER - ANNET120120457582+27.35%
LÆRER - BHGLÆRER2515237230503721+22.00%
LÆRER - FAGLÆRER548515879836-4.89%
LÆRER - GRL1-71731169223402546+8.80%
LÆRER - GRL5-101332136621232255+6.22%
I alt695667901003811300+12.57%
MEDIEFAGMEDIEFAG1622161442584272+0.33%
PEDFAGPEDFAG1027106516751955+16.72%
REALFAGREALFAG2328229230763417+11.09%
REISELIVREISELIV380450632772+22.15%
SAMFUNNSAMFUNN591259421390813530-2.72%
SPRÅKSPRÅK3019297347245033+6.54%
TEKNOTEKNO - ANNET4304999091218+33.99%
TEKNO - ARKITEKT13513510751112+3.44%
TEKNO - INGENIØR2839284840655076+24.87%
TEKNO - MARITIM185178517607+17.41%
TEKNO - SIVING1871174541384742+14.60%
I alt546054051070412755+19.16%
ØKADMØKADM471949291317514321+8.70%
I altI alt5043350592108605115764+6.59%

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Søndag 18. mars 2018 12:20:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017