So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Som So50, men i tre tabeller: Første tabell teller kvinnelige søkere. Tabell nr to teller mannlige søkere, mens den siste teller alle søkere.


Kjønn: Kvinne
Søkerens fylkeSøkere
2012-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus182212064342643213740795273926599866521619283357757303195647324
Aust-Agder11356971950394681954846162184929017613484468581432
Buskerud526771303261948621984016048521213041917624373383343701873167
Finnmark57653442671774444125773589324248585535642351005
Hedmark3333113323125943612450958651351145100717126204198961262548
Hordaland362155204492296382506672154092085138190913172235877241781327243
Møre og Romsdal18415130271651283194414115434111933452701475123338285104783428
Nord-Trøndelag981166121084571149012371435721517012725730711351421875
Nordland1431410768114572127203160918087423590115490104718086612830
Oppland30923223165865241556711112831339162146719184212169104942529
Oslo16665969356477214934985280784893751117717462979195293174349834
Rogaland322316164392052409281732142941793369925310582244781187156985345
Sogn og Fjordane10996097695733125551675492096423444910512561391500
Svalbard11
Sør-Trøndelag3062410933271102338381733139915323791534012125561249139814694
Telemark211160244149549710832811649962326942212721645403131052202
Troms100136712911237580443361056521934050862185214161562273
Ukjent28611710171211020173564181602513820715482
Vest-Agder16052183229860172208713695050365373136159173674532355
Vestfold37785315181357321554312326015922609063458225141514292172975
Østfold523532102621972717065143395206731210869118731636525620603494
I alt7749226748891067511322865563728414703751435931100383670198304768943989404231453568536
Kjønn: Mann
Søkerens fylkeSøkere
2012-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus94816841235567157135695388761379864515117742295865653712965311
Aust-Agder533235310712427616509937416423232109944416635939
Buskerud2677774914186523154341592971189224130646241202196257992008
Finnmark3852219353107263710560174552117827287283513594
Hedmark2222793157322881163893518807123645347713910488631699
Hordaland223131902824640634138625928811948984331067157364368216854853
Møre og Romsdal94294820155784114810316216167224514895975199141144462131
Nord-Trøndelag7220481311824410046419212833310049804451845162171186
Nordland743157331083521421351088111536160478385971093102472003
Oppland1681892933431912452100785708136835217913811281581554
Oslo115412746942472160638178379685632758514916272786954523753367447
Rogaland178301871817716962185921722010782479172918147366630165613732
Sogn og Fjordane6217317626122232061993021413652914468494628936
Sør-Trøndelag17750912925468631443933026586230593276297375156151643290
Telemark12714114281063998527821626551723939264791336185711436
Troms6629274995275633430886382132293883912136562241610
Ukjent16415571095582314177132611733100203817384
Vest-Agder923846348641776277588591357323549711998375311673
Vestfold2377018514170529172591692161052271955843581972509861222134
Østfold31946135142225091615417229812022808054614823323623812362308
I alt45871998290956042211533144031865441253412241376042209155322986636052763743274947228
Total
Søkerens fylkeSøkere
2012-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
I alt1233642657798162793343819610040470691151285558344176425879353627754157991421679747284115764

Forklaring:

Kjønn    Kvinner eller menn. "I alt" betyr begge kjønn samlet.

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:48:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017