So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.

Se også /tall/2012/mai/so50/1p


Søkerens fylkeSøkere
2012-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus27702881055771210370876319066116879796131036737025641361129569086012635
Aust-Agder1668921241912163614435104183990382725222852281285134932371
Buskerud793154205240380138535274319782331052832114086785405306272865175
Finnmark951175635120284708123013753214845426858408477481599
Hedmark55558226381991724240881881383215826816412512033433021841894247
Hordaland58528629477475104459191534746973279227913422384380951109239421712096
Møre og Romsdal278441784732020673092244316502186559041824341985374262481245559
Nord-Trøndelag170311142522670121413654292719052511192076102491164113593061
Nordland2174516410122292426933826972911410395137199214917572731881084833
Oppland47741315259208432791192112068204729822912402633502811851524083
Oslo2820186116298949375573016365914691526410963263373575161498169277017281
Rogaland50061725157382410549913243151428716178425197637184418173211599077
Sogn og Fjordane171269116138156955445116266851350100763593173174107672436
Svalbard11
Sør-Trøndelag483742006252517096971256661664239468424667742229364052901457984
Telemark3383013862220189619359163326165140410881419192558764981763638
Troms1664294178207650143786441911034325698961013065206123803883
Ukjent4410261217280761843315331731427758238404532866
Vest-Agder252905146261841018148471622241541860977272332782719149844028
Vestfold6141555003230512613271022924762644531185121894044866524153395109
Østfold842993454044112363311193156933269592188123733554960149432965802
I alt1233642657798162793343819610040470691151285558344176425879353627754157991421679747284115764

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:06:38
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017