So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "Ønsket r.k.beh." telles de som ønsker å behandles som realkompetansesøkere.


Utdanningsområde + type2011-april2012-aprilRealkryss førstevalg 2012
SøkereSøknader førstevalgSøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
ESTETISK160979074332913490875329751.782
HELSEFAG - ANNET100366817532873090224524.867
HELSEFAG - AUDIO8382474413390.000
HELSEFAG - BARNEVER539934421421055539671222218910.142
HELSEFAG - BIOING4021661546938240464931.217
HELSEFAG - ERGO6030941139756305783832.089
HELSEFAG - ERNÆRING47323612579553340226113.601
HELSEFAG - FARMASI91154222311108822040.980
HELSEFAG - FYSIO5471282023776470022423031.042
HELSEFAG - MEDISIN2843511929872945681831780.566
HELSEFAG - ODONT56310729770623512298283.502
HELSEFAG - ORTOPEDI3175138
HELSEFAG - RADIO73308414441763302114712.335
HELSEFAG - RESEPTAR19777817822107062272.643
HELSEFAG - SOSIONOM63295903173137560964426129698.791
HELSEFAG - SYKEPL103215956768838211101744184890109.412
HELSEFAG - VERNEPL583560631719087186616447238018.782
HELSEFAG - VETERIN2725751312112524951211191.072
HISTORIE18313368623116153133515331871.663
IDRETT12012338533864132121514938301.279
INFOTEKN148721770231314276468726133.330
JUS1991406215175742031620314384651.689
LANDOGHAVBRUK47149729438651685464839.524
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT2046312118975125113600.074
LÆRER - ANNET14370612245711410399858216.838
LÆRER - BHGLÆRER610804241330507269189536372114.405
LÆRER - FAGLÆRER2773013204879242298317883621.292
LÆRER - GRL1-72287474992340246800111025464.321
LÆRER - GRL5-1010873003621238976503522551.552
MEDIEFAG15013306614258161135805442721.264
PEDFAG209860980167518093986419553.274
REALFAG1079723363076103104983634171.054
REISELIV58320825632513725257723.238
SAMFUNN572383812641390849138392217135301.604
SPRÅK19616717694724185168716950331.371
TEKNO - ANNET11038815290913349547312185.993
TEKNO - ARKITEKT10257151075192730811120.719
TEKNO - INGENIØR243864115740652311046714650762.876
TEKNO - MARITIM35111721517321285216073.460
TEKNO - SIVING5282101741385292372447420.506
ØKADM576281953541317559630827377143212.632
I alt42331086054233108605444111576444411157643.836

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:14:12
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017