So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2010-april2011-april2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK699834334376979033297290872975
HELSEFAG - ANNET628834078366853273090452
HELSEFAG - AUDIO146458138247141339
HELSEFAG - BARNEVER138572194113934421051396712189
HELSEFAG - BIOING722844677216646972404493
HELSEFAG - ERGO530464165309439753057383
HELSEFAG - ERNÆRING835426259323657983340611
HELSEFAG - FARMASI311841963115422321088204
HELSEFAG - FYSIO570582394571282377570022303
HELSEFAG - MEDISIN545043043543512987545683178
HELSEFAG - ODONT831677678310777073512828
HELSEFAG - ORTOPEDI117538
HELSEFAG - RADIO630244076308444163302471
HELSEFAG - RESEPTAR2803166277717831070227
HELSEFAG - SOSIONOM148695274715959031371496442969
HELSEFAG - SYKEPL421548981184315956838244174419010
HELSEFAG - VERNEPL155130177116560619081866162380
HELSEFAG - VETERIN326991229325751211324951119
HISTORIE861462333559313777319190137383272
IDRETT471128033094912338386452121513830
INFOTEKN496786205445721723134376462613
JUS151419978341514062757418162038465
LANDOGHAVBRUK201471445201497438191685483
LÆRER - LEKTOR 8-13214502113721463111892151251360
LÆRER - ANNET1579370270645721039582
LÆRER - BHGLÆRER418026307039804230503891893721
LÆRER - FAGLÆRER282980866273013879272983836
LÆRER - GRL1-7307230227536747423404080012546
LÆRER - GRL5-10317252207235730021233776502255
MEDIEFAG511261940475713306425860135804272
PEDFAG177544147316860916751793981955
REALFAG8096382794819723307679104983417
REISELIV153285663113208632153725772
SAMFUNN132362751288513938381139081383839213530
SPRÅK114157584495130164414649120166394948
TEKNO - ANNET1436938431838819092149541218
TEKNO - ARKITEKT227331137225711075227301112
TEKNO - INGENIØR9788614043858641406590104675076
TEKNO - MARITIM69703836111751761285607
TEKNO - SIVING468542405944821041384492374742
ØKADM107256271170011228195131751163082714321
I alt126210340410340413091086051086051315115764115764

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:19:18
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017