So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2010-april2011-april2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK691369983433437616009790332972151290872975
HELSEFAG - ANNET630028834078355366853272553090452
HELSEFAG - AUDIO155464581553824715541339
HELSEFAG - BARNEVER137318572194113738934421051372696712189
HELSEFAG - BIOING725722844677252216646972622404493
HELSEFAG - ERGO525930464165259309439752643057383
HELSEFAG - ERNÆRING815435426259189323657981803340611
HELSEFAG - FARMASI31221184196312411542232891088204
HELSEFAG - FYSIO533270582394533271282377535170022303
HELSEFAG - MEDISIN558045043043558043512987558045683178
HELSEFAG - ODONT822531677678240310777072413512828
HELSEFAG - ORTOPEDI11217538
HELSEFAG - RADIO620430244076210308444162103302471
HELSEFAG - RESEPTAR29080316629077717831251070227
HELSEFAG - SOSIONOM148118695274715844959031371480796442969
HELSEFAG - SYKEPL424126154898118434167159568382444321174419010
HELSEFAG - VERNEPL158355130177116851560619081894466162380
HELSEFAG - VETERIN312426991229312425751211312424951119
HISTORIE822761141903286892835133683116862801133513187
IDRETT471455112803309491403123383864521486121513830
INFOTEKN491520678620544514507217231343144576462613
JUS151830141997834151935140627574182044162038465
LANDOGHAVBRUK203801471445203651497438193101685483
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT216774502113721710463111892172551251360
LÆRER - ANNET1100579370212070645721201039582
LÆRER - BHGLÆRER412436802630703925158042305038237291893721
LÆRER - FAGLÆRER285352980866275483013879275152983836
LÆRER - GRL1-7301665723022753617317474234040169280012546
LÆRER - GRL5-10311138725220723513327300212337136676502255
MEDIEFAG511506126194047571622133064258601614135804272
PEDFAG171042754414731610278609167517106593981955
REALFAG8022899638279481232897233076792292104983417
REISELIV154543285663113803208632154503725772
SAMFUNN132616036275128851395912383811390813859423839213530
SPRÅK118290816020456413430191671747241242973168715033
TEKNO - ANNET1438236938431843038819092149949541218
TEKNO - ARKITEKT214027331137213525711075213527301112
TEKNO - INGENIØR9729728861404385283986414065902848104675076
TEKNO - MARITIM61829703836185111751761781285607
TEKNO - SIVING461920854240594418718210413844174592374742
ØKADM107455725627117001124719281951317511649293082714321
I alt126249583103404103404130950433108605108605131550592115764115764

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:21:05
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017