So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
59173170908719201055297564.5
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3362510708443332128455722685679.3
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
720965291373815421730327247.1
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag588862631215116102220383042.0
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1930571676464402173261316.8
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
939768061620347103755846555.6
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
919766168521626748344.7
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
16602807124673779935011130069.0
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
802255581358025281744427259.2
PEDFAGPedagogiske fag6869252993981455500195574.4
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk544550531049816921725341749.5
REISELIVReiselivsfag, hotellfag25671158372552924377268.5
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi250281336438392904444861353066.8
SPRÅKSpråk, litteratur1107955601663934331515494869.4
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
66291402720656331394421275526.0
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse159711485630827702173001432149.0
I altI alt6853647228115764685364722811576459.2

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:00:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017