So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2010-april2011-april2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
699834334376979033297290872975
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
143405892475215042252257811484433326856
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
861462333559313777319190137383272
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag471128033094912338386452121513830
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk496786205445721723134376462613
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
151419978341514062757418162038465
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
201471445201497438191685483
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
15221799979016022442100381652467311300
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
511261940475713306425860135804272
PEDFAGPedagogiske fag177544147316860916751793981955
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk8096382794819723307679104983417
REISELIVReiselivsfag, hotellfag153285663113208632153725772
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi132362751288513938381139081383839213530
SPRÅKSpråk, litteratur114157584495130164414649120166394948
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
165178661046515517856107041632065612755
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse107256271170011228195131751163082714321
I altI alt126210340410340413091086051086051315115764115764

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Tirsdag 23. juli 2024 13:21:57
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017