So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2010-april2011-april2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
691369983433437616009790332972151290872975
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
143920540589247521509422422522578114895344433326856
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
822761141903286892835133683116862801133513187
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag471455112803309491403123383864521486121513830
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk491520678620544514507217231343144576462613
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
151830141997834151935140627574182044162038465
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
203801471445203651497438193101685483
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
15265512179997901606956224421003816567902467311300
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
511506126194047571622133064258601614135804272
PEDFAGPedagogiske fag171042754414731610278609167517106593981955
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk8022899638279481232897233076792292104983417
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154543285663113803208632154503725772
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi132616036275128851395912383811390813859423839213530
SPRÅKSpråk, litteratur118290816020456413430191671747241242973168715033
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
165559617866104651555460178561070416354052065612755
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse107455725627117001124719281951317511649293082714321
I altI alt126249583103404103404130950433108605108605131550592115764115764

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søndag 18. mars 2018 12:36:42
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017