So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2012
2009-april2010-april2011-april2012-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-1897501477846124108621701438222563.6
191182080261984611329760918938118387575194131263177742040561.9
201121168441805511597729118888120917557196481223777321996961.3
21763055981322880395841138808442608614528859462921488657.7
22-2391876900160879207722916436100507736177861098685121949856.3
24-255631432899595631428099115838441310251636849071127556.5
26-29581545151033057934369101626137459710734669852061190456.3
30-3439112499641035562524608038872760664742703022729258.6
35-3929081492440024661439390525161539405526971658435561.9
40-4931241483460727531343409629381483442132181619483766.5
50-5965932598455629184755828284062433996364.8
60+684711579581377042112708515545.2
I alt620614210710416861084423201034046447344132108605685364722811576459.2

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 15:42:42
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017