So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2008-april2009-april2010-april2011-april2012-april
0-18269147124170225+32.35%
191822419846189381941320405+5.11%
201692818055188881964819969+1.63%
211190113228138801452814886+2.46%
22-231446116087164361778619498+9.63%
24-258401995999111025111275+9.99%
26-29857010330101621073411904+10.90%
30-3453846410608066477292+9.70%
35-3937474400390540554355+7.40%
40-4937734607409644214837+9.41%
50-59802984847840963+14.64%
60+46115137112155+38.39%
I alt92506104168103404108605115764+6.59%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 15:50:26
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017