So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2012-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo19172999220.976
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1178131342.239
DHSDiakonhjemmet Høgskole3584345156103615.058
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen611382354527.743
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole31701342.941
HBBHøgskolen Betanien6110232821712.903
HDHøyskolen Diakonova7711361514810.135
HDHHaraldsplass diakonale høgskole59127072113.318
HIBHøgskolen i Bergen2431570512049652.417
HIBUHøgskolen i Buskerud23575429619284.979
HIFHøgskolen i Finnmark17119709067613.314
HIGHøgskolen i Gjøvik217471511213598.241
HIHHøgskolen i Harstad14713358739522.025
HIHMHøgskolen i Hedmark375739324925859.632
HILHøgskolen i Lillehammer255920013623705.738
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk873244518525.986
HINHøgskolen i Narvik10414636448013.333
HINEHøgskolen i Nesna599603627313.187
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag256475714215639.085
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus128431285829127496.502
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane10459004112853.191
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2681416216953833.140
HITHøgskolen i Telemark347797820628317.277
HIVEHøgskolen i Vestfold21260569720694.688
HIÅHøgskolen i Ålesund8834944610804.259
HIØHøgskolen i Østfold470728428928999.969
HSHHøgskolen Stord/Haugesund10930496710876.164
HVOHøgskulen i Volda13647659514966.350
LDHLovisenberg diakonale høgskole901682183015.980
MFDet teologiske Menighetsfakultet980541822.198
MHGMediehøgskolen Gimlekollen781651613.106
MHSMisjonshøgskolen113085875.747
NHHNorges Handelshøyskole85051223010.087
NIHNorges idrettshøgskole3138611510491.430
NLANLA Høgskolen422124164473.579
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet21027010129119451.080
NVHNorges veterinærhøgskole2524211210621.130
PHSPolitihøgskolen11329579723984.045
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College116882040.000
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate12421801.250
UIAUniversitetet i Agder1861500710052991.887
UIBUniversitetet i Bergen161261487185610.829
UINUniversitetet i Nordland232551614317748.061
UIOUniversitetet i Oslo41537319234173731.347
UISUniversitetet i Stavanger1821584410750632.113
UITUiT Norges arktiske universitet2851463917745163.919
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap5158522116661.261
I altLærestedsnavn444111576444411157643.836

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 15:00:58
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017