So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2012-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo19172999220.976
ATHLærestedsnavn1178131342.239
DHSLærestedsnavn3584345156103615.058
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning611382354527.743
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole31701342.941
HBBLærestedsnavn6110232821712.903
HDLærestedsnavn7711361514810.135
HDHLærestedsnavn59127072113.318
HIBLærestedsnavn2431570512049652.417
HIBULærestedsnavn23575429619284.979
HIFLærestedsnavn17119709067613.314
HIGLærestedsnavn217471511213598.241
HIHLærestedsnavn14713358739522.025
HIHMLærestedsnavn375739324925859.632
HILLærestedsnavn255920013623705.738
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk873244518525.986
HINLærestedsnavn10414636448013.333
HINELærestedsnavn599603627313.187
HINTLærestedsnavn256475714215639.085
HIOALærestedsnavn128431285829127496.502
HISFLærestedsnavn10459004112853.191
HISTLærestedsnavn2681416216953833.140
HITLærestedsnavn347797820628317.277
HIVELærestedsnavn21260569720694.688
HIÅLærestedsnavn8834944610804.259
HIØHøgskolen i Østfold470728428928999.969
HSHLærestedsnavn10930496710876.164
HVOHøgskulen i Volda13647659514966.350
LDHLovisenberg diakonale høgskole901682183015.980
MFMF vitenskapelig høyskole980541822.198
MHGLærestedsnavn781651613.106
MHSLærestedsnavn113085875.747
NHHNorges Handelshøyskole85051223010.087
NIHNorges idrettshøgskole3138611510491.430
NLANLA Høgskolen422124164473.579
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet21027010129119451.080
NVHLærestedsnavn2524211210621.130
PHSPolitihøgskolen11329579723984.045
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences116882040.000
STAFLærestedsnavn12421801.250
UIAUniversitetet i Agder1861500710052991.887
UIBUniversitetet i Bergen161261487185610.829
UINLærestedsnavn232551614317748.061
UIOUniversitetet i Oslo41537319234173731.347
UISUniversitetet i Stavanger1821584410750632.113
UITUiT Norges arktiske universitet2851463917745163.919
UMBLærestedsnavn5158522116661.261
I altLærestedsnavn444111576444411157643.836

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:51:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017