So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9018281119109143948347.6
ATHLærestedsnavn530251641325874764.9
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning108929314764213688481.4
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole809089105102429.4
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk159816462364244546738554.8
HINNHøgskolen i Innlandet9165565216370100243123183263.0
HIØHøgskolen i Østfold45352749850750131899100065.5
HSNLærestedsnavn10733696220987132864282254662.7
HVLHøgskulen på Vestlandet12768834926262167624397294059.9
HVOHøgskulen i Volda3096166948882526101448267.8
LDHLovisenberg diakonale høgskole145322914532292564585.0
MFMF vitenskapelig høyskole4833226564241087459.3
NHHNorges Handelshøyskole2242280922422809969133242.1
NIHNorges idrettshøgskole174821132052252642762240.7
NLANLA Høgskolen21249563116137145023865.4
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet5033287478764704186186768.2
NORDNord universitet611341641078671472162144859.9
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2216218152568535124610105966251.1
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet200611122443967230848221452864.5
PHSPolitihøgskolen1132182531335352870152836.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences4028483016480.0
UIAUniversitetet i Agder8944606319020121353196210360.3
UIBUniversitetet i Bergen158191032934161220155247331461.3
UIOUniversitetet i Oslo2293414385608783719910677669661.5
UISUniversitetet i Stavanger9031681317606136132879218456.9
UITUiT Norges arktiske universitet10175723919126136503584248359.1
VIDVID vitenskapelige høgskole5206102873881388142227783.7
I altLærestedsnavn6853647228373064250920685364722859.2

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:47:33
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017