So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Ser på fordeling av kjønn blant førstevalgsøkerne til de ulike lærestedene.


LærestedLærestedsnavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9018281119109143948347.6
ATHAnsgar Teologiske Høgskole530251641325874764.9
DHSDiakonhjemmet Høgskole3609736410183384219481.3
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen108929314764213688481.4
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole809089105102429.4
HBBHøgskolen Betanien9211029211021972090.8
HDHøyskolen Diakonova9711659711651321689.2
HDHHaraldsplass diakonale høgskole113313711331371961592.9
HIBHøgskolen i Bergen9602610317525114552973199259.9
HIBUHøgskolen i Buskerud4670287269244430119173761.8
HIFHøgskolen i Finnmark1328642203986250617074.9
HIGHøgskolen i Gjøvik229424213171375458977043.3
HIHHøgskolen i Harstad932403124851729110473.7
HIHMHøgskolen i Hedmark44132980684447721580100561.1
HILHøgskolen i Lillehammer5869333195265252154382765.1
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk159816462364244546738554.8
HINHøgskolen i Narvik521942613141514133929.4
HINEHøgskolen i Nesna5673937495111928170.3
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag286918884606281891864558.7
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus200611122443967230848221452864.5
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane368922115838355778350260.9
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag8582558015527100293203218059.5
HITHøgskolen i Telemark4963301584164775189493766.9
HIVEHøgskolen i Vestfold3522253456474081119787257.9
HIÅHøgskolen i Ålesund175817362650274253554549.5
HIØHøgskolen i Østfold45352749850750131899100065.5
HSHHøgskolen Stord/Haugesund182112282899175064144659.0
HVOHøgskulen i Volda3096166948882526101448267.8
LDHLovisenberg diakonale høgskole145322914532292564585.0
MFDet teologiske Menighetsfakultet4833226564241087459.3
MHGMediehøgskolen Gimlekollen496320674435808149.7
MHSMisjonshøgskolen193115262151553263.2
NHHNorges Handelshøyskole2242280922422809969133242.1
NIHNorges idrettshøgskole174821132052252642762240.7
NLANLA Høgskolen1564560230980833311474.5
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet144691254135505347215778616748.4
NVHNorges veterinærhøgskole217924224312559808292.3
PHSPolitihøgskolen1132182531335352870152836.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College4028483016480.0
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate124118133128374346.2
UIAUniversitetet i Agder8944606319020121353196210360.3
UIBUniversitetet i Bergen158191032934161220155247331461.3
UINUniversitetet i Nordland3266225054313818105272259.3
UIOUniversitetet i Oslo2293414385608783719910677669661.5
UISUniversitetet i Stavanger9031681317606136132879218456.9
UITUiT Norges arktiske universitet8658598115226108562646187058.6
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap318526675445444988178552.9
I altLærestedsnavn6853647228373064250920685364722859.2

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:49:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017