So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo217292210922
ATHLærestedsnavn9781966134
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning513821897452
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole317019434
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1632444809852
HINNHøgskolen i Innlandet7914817263944955
HIØHøgskolen i Østfold407284135202899
HSNLærestedsnavn13417695342736828
HVLHøgskulen på Vestlandet9121117430247337
HVOHøgskulen i Volda38476574141496
LDHLovisenberg diakonale høgskole116821682301
MFMF vitenskapelig høyskole88051080182
NHHNorges Handelshøyskole1505150512301
NIHNorges idrettshøgskole3386145781049
NLANLA Høgskolen3330804487688
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet327907125802728
NORDNord universitet9810277179333610
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1924031410809919767
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet73312856705112749
PHSPolitihøgskolen4295784852398
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3687820
UIAUniversitetet i Agder7715007311555299
UIBUniversitetet i Bergen9326148561768561
UIOUniversitetet i Oslo96373199807717373
UISUniversitetet i Stavanger4615844312195063
UITUiT Norges arktiske universitet12217414327766067
VIDVID vitenskapelige høgskole16623487761699
I altLærestedsnavn1315115764623984115764

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:52:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017