So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2012-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29017292210922
ATHAnsgar Teologiske Høgskole9190781966134
DHSDiakonhjemmet Høgskole6340434549341036
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen530613821897452
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole35517019434
HBBHøgskolen Betanien17010231023217
HDHøyskolen Diakonova110011361136148
HDHHaraldsplass diakonale høgskole18012701270211
HIBHøgskolen i Bergen42177015705289804965
HIBUHøgskolen i Buskerud318757542113541928
HIFHøgskolen i Finnmark2465619702901676
HIGHøgskolen i Gjøvik37852471569251359
HIHHøgskolen i Harstad934713351765395
HIHMHøgskolen i Hedmark5013107393116162585
HILHøgskolen i Lillehammer2913959200147782370
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1655532444809852
HINHøgskolen i Narvik2133514632028480
HINEHøgskolen i Nesna172959601260273
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag331066475774241563
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus734140312856705112749
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane32776590093951285
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag30224114162255565383
HITHøgskolen i Telemark6819207978131912831
HIVEHøgskolen i Vestfold351237605697282069
HIÅHøgskolen i Ålesund18485349453921080
HIØHøgskolen i Østfold4013097284135202899
HSHHøgskolen Stord/Haugesund17706304946491087
HVOHøgskulen i Volda381063476574141496
LDHLovisenberg diakonale høgskole117016821682301
MFDet teologiske Menighetsfakultet82688051080182
MHGMediehøgskolen Gimlekollen111798161109161
MHSMisjonshøgskolen728230841387
NHHNorges Handelshøyskole1440505150512301
NIHNorges idrettshøgskole3200386145781049
NLANLA Høgskolen1964121243117447
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1074309270107022611945
NVHNorges veterinærhøgskole299242126861062
PHSPolitihøgskolen4720295784852398
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College347687820
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate311024226180
UIAUniversitetet i Agder77249615007311555299
UIBUniversitetet i Bergen93396026148561768561
UINUniversitetet i Nordland481243551692491774
UIOUniversitetet i Oslo965738373199807717373
UISUniversitetet i Stavanger46201415844312195063
UITUiT Norges arktiske universitet68239414639260824516
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap30718585298941666
I altLærestedsnavn131550592115764623984115764

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:49:27
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017