So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt8101560810156038879149.1
189 343Design3096503096505113138.9
I altI alt90117291119221043992247.6
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk295029503742.9
255 418Interkulturell forståelse4357435777100.0
255 437Musikkteknologi5515511714.3
255 480Teologi 123412342540.0
255 752Psykologi, årsstudium264338264338354872.9
255 777Musikk235223525683.3
255 869Interkulturelle studier273727374666.7
255 876Kultur- og samfunnspsykologi220308220308284168.3
255 936Praktisk teologi183918392728.6
I altI alt5307816419668713464.9
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo204123782041237828034581.2
251 060Vernepleie, Stavanger32339132339112214981.9
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid21427221427210613081.5
251 080Sosialt arbeid8731064873106415418284.6
251 081Sosialt arbeid, deltid43256543256514319075.3
251 700Ergoterapi218264218264374092.5
I altI alt3609434541014934842103681.3
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer71091271091216320479.9
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk189224189224364187.8
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv274393274393546780.6
253 133Barnehagelærer, deltid20124820124810012381.3
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse102120102120151788.2
I altI alt108913821476189736845281.4
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Fjellhaug Internasjonale Høgskole258 196Kristendomskunnskap3982398241233.3
258 480Teologi og misjon1955195521315.4
258 777Musikk315731574944.4
I altI alt8017089194103429.4
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning9211023921102319721790.8
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning9711136971113613214889.2
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning113312701133127019621192.9
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen2038472038473917022.9
203 004Ingeniør, data62459624594745.4
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen45313453134715.6
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi117223117223183946.2
203 011Ingeniør, marinteknikk144645144645196529.2
203 012Ingeniør, maskin, Bergen745197451998410.7
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen5945359453107713.0
203 024Ingeniør, elektronikk483324833273718.9
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi331353313521020.0
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom131422131422184440.9
203 050Sykepleie, Bergen, høst268530792685307948856786.1
203 060Vernepleie, Bergen8721079872107917723874.4
203 080Sosialt arbeid, Bergen133915771339157733938887.4
203 096Ingeniør, havteknologi1918291918294421120.9
203 130Barnehagelærer, Bergen8761089876108917121181.0
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet307339307339454697.8
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk340460340460537570.7
203 203Folkehelsearbeid6568016568019110388.3
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen156530541565305428655052.0
203 395Informasjonsteknologi, Bergen784137841396414.1
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3187543187543713427.6
203 466Tegnspråk og tolking199243199243374288.1
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving374619374619528164.2
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk98138981382424100.0
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag362517362517405375.5
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk276384276384314273.8
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag231318231318252792.6
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE2002272002271919100.0
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse2052222052221717100.0
203 618Drama205264205264242982.8
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk302513302513457957.0
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag3746613746615811251.8
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk196307196307192965.5
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse213253213253202483.3
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk107225107225154037.5
203 667Musikk148297148297417058.6
203 700Ergoterapi664837664837709176.9
203 701Radiografi535726535726528461.9
203 702Bioingeniør449570449570698581.2
203 703Fysioterapi184727521847275238758466.3
203 753Landmåling og eiendomsdesign2385802385803911733.3
203 822Ingeniør, energiteknologi159505159505195832.8
I altI alt96021570517525289802973496559.9
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg23170231701333.0
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg172161721665710.5
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg3625136251115819.0
205 050Sykepleier, Drammen150717521507175233939585.8
205 155Lysdesign, Drammen8814888148173253.1
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg126237126237163447.1
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.149235149235212875.0
205 246Jus, årstudium, Hønefoss294413294413314470.5
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen37154037154011316269.8
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg137278137278122646.2
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss211288211288223073.3
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss149303149303254456.8
205 359Markedsføring, Hønefoss285508285508376457.8
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss952309523073420.6
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss362333623343810.5
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg2926182926186311554.8
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss314655314655489152.7
205 526Jus, Hønefoss412618412618496674.2
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen338447338447668181.5
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss2898289841625.0
205 623Engelsk, Hønefoss712712
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen871288712891275.0
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen103162103162142751.9
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen148248148248223857.9
205 663Event og Sport Management, deltid, Drammen7612376123172958.6
205 672Norsk, Hønefoss6106103560.0
205 701Radiograf, Drammen412556412556466570.8
205 867Jus og ledelse, Hønefoss375559375559517964.6
205 881Statsvitenskap, Drammen267454267454346850.0
205 894Optometri, Kongsberg309450309450568466.7
205 952Event og Sport Management, Drammen226414226414477364.4
I altI alt467075426924113541191192861.8
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 050Sykepleie, Hammerfest179230179230384486.4
206 070Barnevern159194159194212777.8
206 071Barnevern, samlinger209247209247616791.0
206 080Sosialt arbeid163215163215323688.9
206 081Sosialt arbeid, samlinger2002372002379510590.5
206 130Barnehagelærerutdanning124151124151414983.7
206 162Økonomisk administrativ ledelse8110481104243080.0
206 164Bedriftsøkonomi7911079110212875.0
206 170Engelsk3753375381266.7
206 185Idrett, Tromsø8921089210175530.9
206 242Samfunnsfag284328434580.0
206 255Hotell og vertskapsledelse618961895683.3
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon578357835955.6
206 369Økonomi og administrasjon111175111175405671.4
206 388Arktiske naturressurser3165316571450.0
206 440Idrett og friluftsliv3784378481266.7
206 446Mat og helse, samlinger46544654111478.6
206 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn9812798127354185.4
206 605Friluftsliv8914589145132454.2
206 649Idrett, årsstudium3069306951926.3
206 662Arktisk naturfag405840585771.4
206 663Medieproduksjon, årsstudium193319331333.3
206 754Reiseliv436443643475.0
206 838Medieproduksjon296129616966.7
I altI alt132819702039290150667674.9
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg43267432674449.1
207 004Ingeniør, data13154131541224.5
207 005Ingeniør, elektro8103810321414.3
207 012Ingeniør, maskin1713717137150.0
207 046Webutvikling943509435093625.0
207 050Sykepleierutdanning9011065901106520923489.3
207 051Sykepleierutdanning, deltid223263223263576686.4
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal54675467202195.2
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres4151415191275.0
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland72887288121485.7
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert2072207242119.0
207 068Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert1348134842020.0
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert8388381185.6
207 098Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid102810283560.0
207 099Landmåling, nettbasert261132611395416.7
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert30973097154235.7
207 136Medieledelse, årsstudium841208412061250.0
207 149Mediedesign247381247381406561.5
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium133260133260163842.1
207 188Informatikk2254225481361.5
207 248Landmåling149714972306.7
207 264Medieproduksjon12925312925392045.0
207 369Økonomi og ledelse171459171459237132.4
207 374Drift av nettverk og datasystemer1215412154290.0
207 395Programvareutvikling18196181962258.0
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)1653165341233.3
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert121263121263399441.5
207 406Geomatikk8748741175.9
207 429Informasjonssikkerhet16186161864577.0
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium255825582540.0
207 604Medieproduksjon, årsstudium6099609971163.6
207 620BIM, nettbasert1456145663218.8
207 673Spillprogrammering23341233415895.6
207 701Radiografutdanning286416286416375567.3
207 824Teknologidesign og ledelse571565715682040.0
207 835Fornybar energi251112511131421.4
207 838Medieledelse11719711719781266.7
I altI alt2294471531716925589135943.3
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse101184101184355662.5
208 050Sykepleierutdanning309374309374536384.1
208 051Sykepleierutdanning, deltid121143121143263378.8
208 060Vernepleierutdanning131203131203284168.3
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø9913999139466274.2
208 070Barnevernspedagogutdanning278342278342556091.7
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium9615896158344969.4
208 318Regnskap og revisjon4075407581844.4
208 350Retail Management731477314761346.2
I altI alt93213351248176529139573.7
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum9091077909107722526285.9
209 053Sykepleie, Kongsvinger428507428507758489.3
209 130Barnehagelærer4235314235319512377.2
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert31735931735916317891.6
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag8927089270115420.4
209 157Faglærer i musikk2659265951533.3
209 162Organisasjon og ledelse, Rena118169118169202871.4
209 164Bedriftsøkonomi, Rena4296429691464.3
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena133255133255447757.1
209 185Idrett, Elverum120307120307165131.4
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad301263012642020.0
209 239Krisehåndtering1983931983936715443.5
209 250Skogbruk, årsstudium1368136821118.2
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.56735673252889.3
209 311Landbruksteknikk128012802296.9
209 318Regnskap og revisjon6414764147133735.1
209 320Agronomi5711257112132065.0
209 322Skogbruk99199132313.0
209 323Utmarksforvaltning5319553195105916.9
209 359Markedsføring, Rena185345185345112250.0
209 362Agronomi, årsstudium6511165111132748.1
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor9521395213162564.0
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena4490449071070.0
209 409Økologisk landbruk7911179111172763.0
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)224422444757.1
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen763707637043112.9
209 446Mat, ernæring og helse277323277323293582.9
209 451Animasjon, Hamar111345111345216830.9
209 470Serviceledelse og markedsføring781217812171258.3
209 472Virtuell kunst og design, Hamar101219101219224647.8
209 476Music Business - Management9022190221264360.5
209 486Folkehelsearbeid157238157238274264.3
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena143267143267193357.6
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn299406299406648971.9
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert146174146174546188.5
209 605Friluftsliv831608316071838.9
209 623Engelsk, Hamar120186120186274264.3
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn2254152254155810455.8
209 663Mediefag, Rena4886488661154.5
209 664Organisasjon og ledelse, Rena, deltid23033423033411216169.6
209 667Musikk7514975149203360.6
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1349134960.0
209 672Norsk9612696126405080.0
209 676Sosialpedagogikk305387305387769778.4
209 714Music Business - Production7429274292178619.8
209 743Tannpleie271312271312444891.7
209 794Digital kommunikasjon, Hamar4168416871258.3
209 839Spillteknologi og simulering73319733191382.6
209 867Ledelse og digitalisering9917099170192867.9
209 951Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang)265026503650.0
I altI alt441373936844116161580258561.1
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor4149474149476715742.7
210 060Vernepleierutdanning5267015267019813473.1
210 061Vernepleieutdanning, deltid2653692653699412078.3
210 070Barnevern103412471034124712114981.2
210 080Sosialt arbeid8751089875108914417482.8
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 413413
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor120251120251163348.5
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium230426230426377648.7
210 185Idrett242559242559318237.8
210 220Pedagogikk, årsstudium449673449673679471.3
210 262Film- og fjernsynsvitenskap163305163305254951.0
210 264TV-teknikk4613046130215836.2
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium971989719892536.0
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor80988098273284.4
210 317Reiselivsledelse335458335458506478.1
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser293421293421446468.8
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto2564256431520.0
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi191603191603248827.3
210 526Rettsvitenskap8491384849138413719968.8
210 534TV-ledelse6210162101223073.3
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium196242196242303878.9
210 676Pedagogikk, deltid185258185258699374.2
210 752Psykologi, årsstudium755107175510718110775.7
210 754Reiseliv og turisme293378293378465092.0
210 847TV-regi30713071112250.0
210 852Pedagogikk, bachelor322445322445557276.4
210 867Organisasjon og ledelse3766683766686811161.3
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor126250126250133735.1
210 876Psykologi9431358943135813319767.5
I altI alt586992009526147781543237065.1
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 050Sykepleie356416356416849192.3
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund139159139159293193.5
211 060Vernepleie222282222282556485.9
211 164Bedriftsøkonomi104205104205244454.5
211 185Idrett og adventure114290114290143935.9
211 189IT2381238151533.3
211 238Statsvitenskap8413184131162080.0
211 246Jus268413268413354971.4
211 292Logistikk og Supply Chain Management120358120358297638.2
211 318Regnskap og revisjon8514785147142166.7
211 369Økonomi og administrasjon2765892765895810157.4
211 370IT og logistikk532665326673321.2
211 432Marin logistikk og økonomi8922789227112152.4
211 488Sport Management894748947486212.9
211 841Politikk, juss og administrasjon161234161234263574.3
211 866Petroleumslogistikk og økonomi1815371815375215034.7
I altI alt159832442364480946785254.8
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg29187291873348.8
212 004Datateknikk99999921315.4
212 005Ingeniør, Elektro87587541428.6
212 012Maskin, nettstøttet75775770.0
212 018Prosessteknologi201232012352321.7
212 040Ingeniør, Alta, første studieår1872187273321.2
212 050Sykepleierutdanning256319256319486080.0
212 069Maskin7627621520.0
212 072Fornybar energi216821681425.0
212 075Bygg, nettstøttet2497249752817.9
212 077Prosessteknologi, nettstøttet2510825108103826.3
212 078Datateknikk, nettstøttet1262126231816.7
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet8528521137.7
212 410Økonomi og administrasjon5912959129243961.5
212 761Elektroteknikk, master22622640.0
212 804Data/IT, master351351110.0
212 805Ingeniørdesign, master1039103960.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master62762721020.0
212 811Industriell teknologi, master44544540.0
212 814Satelitteknologi, master3513511333.3
212 872Internasjonal beredskap82279822792411321.2
I altI alt5211463613202814148029.4
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen64776477222684.6
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert9111691116324178.0
213 170Engelsk2841284161060.0
213 185Idrett, årsstudium, Nesna214421444757.1
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana4154151520.0
213 440Idrett 4397439731030.0
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana64064031030.0
213 505Kunst og håndverk23332333101190.9
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik122157122157525791.2
213 604Digitale medier, Mo i Rana274727473475.0
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna7914479144141877.8
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna9421194211122744.4
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 7010570105192770.4
213 666Naturfag8178172450.0
213 667Kreativt musikkarbeid213921395771.4
213 680Samfunnsfag152615262450.0
213 796Produksjon for scene og sal335133512540.0
I altI alt567960749126019227370.3
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger8941035894103521824090.8
214 058Sykepleierutdanning, Namsos445531445531627582.7
214 060Vernepleierutdanning, Namsos207278207278365170.6
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger260351260351587280.6
214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer103178103178152365.2
214 185Idrett, Levanger122291122291174042.5
214 240Sosiologi, Steinkjer155194155194385076.0
214 318Revisjon, Steinkjer549654965955.6
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer106133106133192576.0
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer551415514162920.7
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer196375196375274560.0
214 388Naturforvaltning, Steinkjer327532752922.2
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer8616886168316250.0
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer6810168101284070.0
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer147163147163252696.2
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer381293812992536.0
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger9323393233184936.7
214 468Grønn næringsutvikling, Steinkjer324832481250.0
214 516Regnskap, Steinkjer7411374113132356.5
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger223299223299374877.1
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger107140107140435479.6
214 605Friluftsliv, Levanger133221133221172958.6
214 623Engelsk, Levanger7513575135142360.9
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger2165216582040.0
214 642Kunst og håndverk, Levanger9010390103151978.9
214 649Kroppsøving, Levanger581475814741330.8
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger207341207341356851.5
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium334533453475.0
214 667Musikk, Levanger7013970139143342.4
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer462644626464812.5
214 680Samfunnsfag, Levanger631116311161346.2
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1525831525836326324.0
214 749Farmasiutdanning, Namsos161198161198253375.8
I altI alt2869475746067424918156358.7
Lærested: HIOA -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg274116827411685128118.1
215 004Ingeniør, data1147291147291312010.8
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi74578745781110910.1
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi177341177341264163.4
215 012Ingeniør, maskin1106931106932513418.7
215 050Sykepleie, Oslo343941083439410864477882.8
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet100512181005121817621482.2
215 054Sykepleie, Kjeller169519781695197828331390.4
215 060Vernepleie8751196875119617824971.5
215 061Vernepleie, Kjeller, deltid4616514616519813274.2
215 063Vernepleie, Sandvika41464341464311118460.3
215 070Barnevern283734762837347647358580.9
215 071Barnevern, deltid65986665986613821065.7
215 080Sosialt arbeid237029732370297345257079.3
215 082Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.49734973111573.3
215 085Arkivvitenskap250388250388355563.6
215 105Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv28452845111573.3
215 106Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid9010490104313296.9
215 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid44494449202290.9
215 109Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk4404401156.7
215 123Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag123144123144272993.1
215 124Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag46784678193455.9
215 126Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling8610286102272896.4
215 127Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi22722780.0
215 129Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag132132210.0
215 130Barnehagelærer168521821685218237048276.8
215 131Barnehagelærer, deltid51565151565122627781.6
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet177031761770317625946755.5
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk3734183734189310786.9
215 162Økonomi og ledelse100716851007168521332665.3
215 185Kroppsøving og idrett426847426847417753.2
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling51361051361012514288.0
215 219Politikk og forvaltning334542334542395867.2
215 221Tegnspråk381454381454687689.5
215 253Økonomi og ledelse, deltid53993753993713824057.5
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor37554237554210815669.2
215 369Økonomi og administrasjon 146630131466301342584150.5
215 395Informasjonsteknologi, bachelor116595116595108911.2
215 405Produktdesign293479293479649567.4
215 408Samfunnsernæring60571960571911212589.6
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor245325245325577576.0
215 447Idrett, friluftsliv og helse654142365414235915837.3
215 449Anvendt datateknologi1949541949544123017.8
215 454Journalistikk130519891305198930547963.7
215 466Tegnspråk og tolking238290238290536384.1
215 484Utviklingsstudier, bachelor498670498670546780.6
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium393413393413757896.2
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn120016721200167224532675.2
215 601Arkivvitenskap, årsstudium202295202295395669.6
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier46367846367812717771.8
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium241325241325485784.2
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium786114978611499213369.2
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium286379286379566487.5
215 642Kunst og design, årsstudium445523445523586786.6
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk473730473730529057.8
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk4728364728366112250.0
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk4497824497827812860.9
215 691Utviklingsstudier, årsstudium542706542706647684.2
215 696Trafikklærer1827101827107131922.3
215 700Ergoterapi845115684511569212573.6
215 701Radiografi896126889612689815463.6
215 702Bioingeniør65087465087411915676.3
215 703Fysioterapi202232652022326545776459.8
215 705Tannteknikk302401302401425477.8
215 706Fysioterapi, mensendieck933145793314579715662.2
215 749Farmasi58176658176611215572.3
215 822Ingeniør, energi og miljø176543176543135922.0
215 848Fotojournalistikk3575433575438014555.2
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor8341279834127916322572.4
215 876Psykologi med vekt på adferdsanalyse647886647886679372.0
215 896Facility Management273438273438324866.7
215 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse, Kjeller11415611415682138.1
215 900Velferdsfag444620444620547770.1
I altI alt2006131285439676705182211274964.5
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk76076021513.3
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor5786515786519811287.5
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor1431551431551313100.0
216 060Vernepleierutdanning246318246318364875.0
216 070Barnevernspedagogutdanning540650540650556880.9
216 080Sosialt arbeid473585473585586687.9
216 130Barnehagelærarutdanning187234187234273479.4
216 164Bedriftsøkonomi112214112214183452.9
216 170Engelsk9816798167182185.7
216 185Idrett223471223471408646.5
216 242Samfunnsfag551225512252321.7
216 246Jus274424274424193357.6
216 302Friluftsliv236477236477417852.6
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur154246154246152853.6
216 330Reiselivsledelse161237161237152075.0
216 351Ungdomssosiologi186234186234273871.1
216 368Eiendomsmegling324754324754369836.7
216 369Økonomi og administrasjon216466216466285056.0
216 373Naturfag224622465683.3
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse348558348558497664.5
216 469Geologi og geofare9719097190193850.0
216 481Historie2379237931030.0
216 485Idrett og kroppsøving115338115338105219.2
216 526Økonomi og jus214352214352142556.0
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn139191139191212680.8
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid54675467253083.3
216 550Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt35423542192190.5
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn136255136255204643.5
216 754Reiseliv167233167233273381.8
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø228322832825.0
216 835Fornybar energi143343143343103627.8
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi11015311015381361.5
I altI alt3689590058389395783128560.9
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg2079042079043421316.0
219 004Ingeniør, data635696356971026.9
219 005Ingeniør, elektro515585155891277.1
219 009Ingeniør, kjemi9622996229162661.5
219 012Ingeniør, maskin7955479554139613.5
219 013Ingeniør, materialteknologi653886538864812.5
219 016Ingeniør, logistikk9229392293154037.5
219 035Økonomi og administrasjon1563320915633209474100347.3
219 050Sykepleierutdanning256729772567297773484487.0
219 060Vernepleierutdanning9221213922121318125371.5
219 070Barnevernspedagogutdanning168919651689196528032486.4
219 080Sosionomutdanning128515401285154027432783.8
219 221Tegnspråk286329286329616889.7
219 287Informatikk med spes. i info.behandling4316743167206929.0
219 346Matteknologi112163112163222684.6
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer29279292792673.0
219 422IT-støttet bedriftsutvikling1135661135661812414.5
219 466Tegnspråk og tolking160191160191344085.0
219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn8701214870121417023472.6
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag241364241364294170.7
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag331558331558487564.0
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk3285863285865810356.3
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk4016344016346811459.6
219 674Teknisk bygningsvern og restaurering88688675612.5
219 700Ergoterapeututdanning79210477921047779779.4
219 701Radiografutdanning574817574817538363.9
219 702Bioingeniørutdanning456598456598739279.3
219 703Fysioterapeututdanning164824791648247937656966.1
219 704Audiografutdanning272413272413243961.5
219 822Ingeniør, fornybar energi184666184666208324.1
I altI alt85821416215527255563203538359.5
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign7322673226153246.9
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk151041510431323.1
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design201232012342913.8
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur36126361261137.7
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø203520353742.9
220 050Sykepleierutdanning83595283595219121987.2
220 051Sykepleierutdanning, deltid40246940246912714488.2
220 060Vernepleierutdanning44354944354911114377.6
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn58269458269415618385.2
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering11107111072287.1
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden166201166201282996.6
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid241260241260899494.7
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen350407350407789383.9
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn343399343399728287.8
220 134Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen113136113136526283.9
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag531515315192634.6
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk9811298112222395.7
220 164Bedriftsøkonomi, Bø641216412191369.2
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn148263148263416464.1
220 170Engelsk9616596165152268.2
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning106201106201102540.0
220 179Historie721537215392045.0
220 185Idrett120318120318195932.2
220 187Informasjonsbehandling1950195031030.0
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn3377337782040.0
220 210Norsk46674667111573.3
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig192619261250.0
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning7617776177225540.0
220 308Kulturledelse67936793142263.6
220 317Turisme og ledelse186270186270151978.9
220 318Revisjon og regnskap821578215781844.4
220 359Internasjonal markedsføring197353197353336253.2
220 368Eiendomsmegling471102347110239523939.7
220 369Økonomi og administrasjon234515234515316547.7
220 388Økologi og naturforvaltning601046010481457.1
220 395Informatikk106110613933.3
220 400Idéhistorie, Bø183418345771.4
220 440Idrettsvitenskap117367117367134429.5
220 441Visuelle kunstfag og design911139111391369.2
220 442Folkekunst, bachelor36423642131681.2
220 443Folkemusikk, bachelor182418242450.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv6312063120121770.6
220 448Forurensing og miljø5285528571258.3
220 449Informasjonssystemer20111201111156.7
220 481Historiske fag164316432728.6
220 505Leire - kunst og design 14852485277100.0
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1283928393560.0
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden116152116152172277.3
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn229292229292445580.0
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid173204173204687887.2
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert84978497303585.7
220 602Digital mediedesign140198140198527668.4
220 605Natur og miljø639963996875.0
220 613Historie, deltid7412474124183158.1
220 628Folkekunst, årsstudium41494149111291.7
220 629Folkemusikk, årsstudium243624363560.0
220 630Kunst og håndverk516051605683.3
220 637Tegning - bilde104137104137162466.7
220 649Kroppsøving og idrettsfag371103711041428.6
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn164267164267366159.0
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert108153108153466373.0
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden144187144187354577.8
220 672Norsk, deltid9011990119324374.4
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning165210165210435282.7
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi481504815092634.6
220 895Innovasjon og entreprenørskap671716717193228.1
220 912Spansk4960496091369.2
220 921Språk og litteratur3141314191090.0
I altI alt496379788416131911894283166.9
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet321803218063517.1
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold211162111641526.7
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign7218772187194542.2
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk19173191733417.3
222 044Skipsfart og logistikk9338393383207526.7
222 050Sykepleie, Vestfold9551079955107922824991.6
222 051Sykepleie, Drammen3303833303839110388.3
222 130Barnehagelærer, Vestfold3925013925018510581.0
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid168209168209597084.3
222 164Bedriftsøkonomi192355192355477860.3
222 179Historie, Vestfold, årsstudium104212104212195038.0
222 205Matematikk43784378101855.6
222 240Sosiologi, årsstudium269383269383415673.2
222 318Regnskap og revisjon165332165332305060.0
222 351Ungdomskunnskap264331264331496279.0
222 352Marinteknisk drift18159181595519.8
222 353Nautikk4436344363101138.8
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold41786141786110820752.2
222 412Informasjonsbehandling4812748127122548.0
222 437Bachelor i estetiske fag, musikk3333
222 439Bachelor i estetiske fag, drama242410.0
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse5529115529119216655.4
222 446Mat og helse, årsstudium252292252292445284.6
222 453IT og informasjonssystemer, Horten472754727596214.5
222 471Kunst og design - håndverk og design232311100.0
222 481Historie, Vestfold, bachelor511485114893030.0
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold242313242313426168.9
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell9411294112212295.5
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium106142106142152560.0
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten139220139220274560.0
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten101191101191153050.0
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi371523715272725.9
222 880Sosiologi249366249366406165.6
222 887Engelsk, Horten, bachelor9214192141222781.5
222 889Norsk, Horten, bachelor3243324371163.6
I altI alt35226056564797281197206957.9
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg422034220394221.4
225 004Ingeniør, data13133131331254.0
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk18137181373339.1
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign351383513892832.1
225 050Sykepleierutdanning69380869380816618490.2
225 160Shippingledelse108237108237224153.7
225 162Økonomi og ledelse272475272475559160.4
225 184Medisinsk og marint årsstudium55785578131776.5
225 298Biomarin innovasjon541135411371258.3
225 353Maritim utdanning, nautikk69433694332416015.0
225 369Økonomi og administrasjon2976052976056212250.8
225 410Handels- og Serviceledelse224352224352334967.3
225 427Bioteknologi69976997121580.0
225 432Shipping management195595195595227927.8
225 473Eksportmarkedsføring208385208385498160.5
225 699Ingeniør, skipsdesign321513215142218.2
225 702Bioingeniør150202150202193063.3
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap116250116250254951.0
I altI alt1758349426505392535108049.5
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø522805228075812.1
224 004Ingeniør, data13158131582444.5
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi10128101281254.0
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering13152131522296.9
224 035Økonomi og administrasjon3167333167335112042.5
224 050Sykepleie127114841271148434839189.0
224 051Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad45152945152910711791.5
224 060Vernepleie54074054074010816067.5
224 061Vernepleierutdanning, deltid3204683204686410163.4
224 070Barnevern8141027814102712616078.8
224 080Sosialt arbeid8301035830103516620282.2
224 130Barnehagelærer4325424325429311183.8
224 131Barnehagelærer, deltid174218174218536482.8
224 170Engelsk171266171266355168.6
224 210Norsk8511885118253571.4
224 238Statsvitenskap101194101194102835.7
224 244Tysk8211782117445678.6
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer251372513732412.5
224 318Regnskap og revisjon154328154328335856.9
224 398Bedriftsøkonomi156301156301305356.6
224 453Informasjonssystemer3624536245104820.8
224 455Internasjonal kommunikasjon159227159227314273.8
224 474Samfunn, språk og kultur8712687126162466.7
224 505Kunst og håndverk108131108131313588.6
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn3484983484989812578.4
224 610Fransk104141104141577477.0
224 620Informasjonsteknologi471714717182532.0
224 626Religion, livssyn og etikk101152101152142263.6
224 649Kroppsøving og idrett171445171445359935.4
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn2895052895056011353.1
224 661Matematikk36663666111957.9
224 666Naturfag304930497977.8
224 667Musikk531045310451631.2
224 680Samfunnsfag107191107191142556.0
224 702Bioingeniør178256178256314372.1
224 824Ingeniør, industriell design5113351133153050.0
224 845Digitale medier og design134389134389217129.6
224 895Innovasjon og prosjektledelse9927399273216333.3
224 900Arbeids- og velferdsfag208267208267394979.6
224 912Spansk151196151196678083.8
I altI alt453572848507135201899289965.5
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet7324573245137018.6
218 012Ingeniør, maskin5721457214145824.1
218 047Ingeniør, HMS143257143257467263.9
218 050Sykepleierutdanning, Stord5396095396099010387.4
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund65775265775214416388.3
218 130Barnehagelærerutdanning195220195220505984.7
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord9812598125111668.8
218 157Faglærerutdanning i musikk214821482922.2
218 353Nautikk (Sjøoffiser)82457824572417214.0
218 369Økonomi og administrasjon34865934865910916466.5
218 505Kunst og håndverk67796779171894.4
218 547Grunnskolelærer 1-7199249199249525791.2
218 623Engelsk6710867108131681.2
218 649Idrett/kroppsøving107196107196153641.7
218 651Grunnskolelærer 5-10166266166266284759.6
218 667Musikk3978397861346.2
218 680Samfunnsfag4187418771450.0
I altI alt1821304928994649641108759.0
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog419498419498465780.7
223 080Sosialt arbeid, sosionom438534438534849885.7
223 130Barnehagelærer225278225278505689.3
223 131Barnehagelærarutdanning, deltid19020519020512012794.5
223 170Engelsk, deltid4464446491275.0
223 179Historie, årsstudium9820698206215339.6
223 196Religion, kultur og samfunn58925892182669.2
223 205Matematikk i grunnskulen37643764132650.0
223 210Norsk (nordisk)60826082152075.0
223 211Norsk (nordisk), deltid33403340111384.6
223 285Samfunnsvitenskap417241723560.0
223 430Media, IKT og design197348197348265944.1
223 437Musikk, bachelor6015260152143145.2
223 439Teater og drama, bachelor60856085101376.9
223 440Friluftsliv og naturguide9420794207113135.5
223 446Matkultur og helse106128106128273187.1
223 451Animasjon6214262142245642.9
223 452Planlegging og administrasjon9615496154131968.4
223 453PR, kommunikasjon og media360518360518558068.8
223 454Journalistikk6531040653104014322264.4
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor76897689121485.7
223 481Historie, bachelor2371237161346.2
223 482Religion og språk1826182622100.0
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn196247196247576982.6
223 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid117134117134647091.4
223 605Friluftsliv205360205360314667.4
223 613Historie, deltid48884888152951.7
223 618Teater og drama, årsstudium7210072100111668.8
223 620Digital kompetanse3468346851338.5
223 623Engelsk9816598165243666.7
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium8811588115111573.3
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium12326012326053215.6
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn183309183309244751.1
223 663Mediekunnskap10317110317171450.0
223 666Naturfag i grunnskulen153315333650.0
223 667Musikk, årsstudium681376813761540.0
223 680Skuleretta samfunnsfag4773477391181.8
223 891Språk og litteratur4359435991369.2
I altI alt30964765488874141014149667.8
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie145316821453168225630185.0
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium134234134234263966.7
190 242Samfunnsfag124210124210142948.3
190 418Interkulturell kommunikasjon168222168222313881.6
190 480Teologi, profesjonsstudium2676267672330.4
190 482Religion og samfunn51845184121580.0
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring7812478124132161.9
190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.5692569241233.3
190 936Teologi, bachelor193819381520.0
I altI alt483805656108010818259.3
Lærested: MHG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn257 086Kommunikasjon, livssyn og medier710710
257 087Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk102010201250.0
257 088Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, års30493049121866.7
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium85108851087887.5
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje178324178324306248.4
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje83122831222728.6
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje148278148278184639.1
257 850Interkulturell kommunikasjon og medier1924192411100.0
257 851Kommunikasjon og medier6498649891369.2
257 872Interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant2033203330.0
257 902Interkulturell kommunikasjon3043304310.0
I altI alt49681667411098016149.7
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE46864686192965.5
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.100127100127151978.9
256 480Teologi1338133861250.0
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon3549354977100.0
256 680Samfunnsfag5171517171353.8
256 771Teologi, profesjonsstudium123612361714.3
256 902Religion, kultur og globalisering5656
I altI alt193308262413558763.2
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen2242505122425051969230142.1
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv3697223697225710852.8
150 440Idrettsvitenskap118628411186284132585138.2
150 649Idrett og samfunn49710154971015459050.0
I altI alt1748386120524578427104940.7
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 130Barnehagelærer290333290333474897.9
254 182Menighetspedagogikk192519253475.0
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen701237012382040.0
254 220Pedagogikk, årsstudium4255474255477610076.0
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika177207177207202290.9
254 480Teologi, bachelor1440144070.0
254 482Kristendom, Bergen152915292366.7
254 485Kristendom og idrett, Bergen511195111941428.6
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen232270232270475094.0
254 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo46594659192382.6
254 642Kunst og håndverk114127114127182281.8
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen146250146250162955.2
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen851698516971936.8
254 667Musikk781397813991464.3
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge516351636875.0
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina12516012516081650.0
254 852Pedagogikk, bachelor169219169219192382.6
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar165194165194232495.8
254 929Religion og kultur3744374411100.0
I altI alt156421242309311733344774.5
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 104Afrikastudier, årsstudium352433352433253083.3
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk5435432229.1
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag9310893108435184.3
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag33493349172665.4
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi434434210.0
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag4294291195.3
194 170Engelsk, årsstudium6099716099718715058.0
194 171Rådgiving og voksnes læring182231182231394881.2
194 174Fransk, årsstudium224289224289283482.4
194 179Historie, årsstudium389849389849389639.6
194 184Biologi og kjemi, realfag342505342505365466.7
194 200Kunsthistorie, bachelor149200149200212391.3
194 205Matematiske fag, årsstudium186445186445206132.8
194 210Nordisk språk og litteratur143190143190294072.5
194 220Pedagogikk, årsstudium9721369972136917525369.2
194 238Statsvitenskap, årsstudium284481284481183551.4
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium372750372750305950.8
194 240Sosiologi, årsstudium563769563769364776.6
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)125238125238183748.6
194 244Tysk, årsstudium135193135193212777.8
194 272Kunsthistorie, årsstudium315403315403567080.0
194 284Geografi, årsstudium185392185392162466.7
194 285Samfunnskunnskap282461282461345561.8
194 294Latin110209110209111957.9
194 308Dansevitenskap90999099182185.7
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier330473330473718583.5
194 327Biologi50775750775710214968.5
194 366Filosofi270572270572124030.0
194 367Sosialantropologi, årsstudium396532396532172568.0
194 395Informatikk1419461419462826610.5
194 437Musikkvitenskap, bachelor9625396253205536.4
194 438Geografi, bachelor173391173391165032.0
194 439Drama og teater, bachelor240332240332416167.2
194 440Bevegelsesvitenskap6791271679127111722951.1
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor137203137203193063.3
194 457Lingvistikk579857983475.0
194 459Antikkens kultur og klassiske fag701427014241040.0
194 476Musikkteknologi4932149321121378.8
194 478Arkeologi340675340675469150.5
194 479Filosofi og etikk - filosofi110373110373133339.4
194 481Historie, bachelor2357542357542810526.7
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap393905393905379538.9
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium188241188241162272.7
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap538253825683.3
194 646Film- og videoproduksjon3498653498655818132.0
194 649Kroppsøving og idrett5159425159428216350.3
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2856262856265013636.8
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn293468293468659667.7
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn385038505771.4
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn159197159197343889.5
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn304330432366.7
194 715Humanistiske fag, emnestudier133184133184314568.9
194 740Medisin, Trondheim172726981727269856387064.7
194 752Psykologi, årsstudium191627061916270624133671.7
194 755Materialteknologi241754241754113036.7
194 756Arkitektur7751514775151418232156.7
194 757Petroleumsfag6472133647213310836629.5
194 759Bygg- og miljøteknikk594184759418479938425.8
194 760Datateknologi18513301851330263268.0
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon20110972011097118113.6
194 763Fysikk og matematikk310101331010135720228.2
194 764Industriell kjemi og bioteknologi49890449890410014768.0
194 765Marin teknikk415139141513916425225.4
194 766Produktutvikling og produksjon437146943714695025319.8
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse7051844705184427176435.5
194 768Industriell design4008334008336713350.4
194 769Energi og miljø677178267717828122236.5
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet168731168731176227.4
194 786Europastudier med spansk113144113144171894.4
194 793Europastudier med fransk116146116146181994.7
194 795Europastudier med tysk416341635862.5
194 798Kybernetikk og robotikk22411192241119192009.5
194 818Samfunnsøkonomi, master277695277695297638.2
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn4458004458004610145.5
194 847Filmvitenskap, bachelor184462184462163941.0
194 851Medievitenskap, bachelor5238575238579413669.1
194 852Pedagogikk, bachelor591838591838729575.8
194 855Bioteknologi, Trondheim488658488658719971.7
194 857Fysikk1385361385361610814.8
194 859Geologi3546323546326712553.6
194 860Kjemi216414216414255644.6
194 862Matematiske fag, bachelor147409147409154731.9
194 868Afrikastudier, bachelor251350251350365072.0
194 870Europastudier med engelsk191294191294264065.0
194 875Politisk økonomi283566283566184540.0
194 876Psykologi, bachelor175925751759257526439467.0
194 879Sosialantropologi, bachelor510766510766609265.2
194 880Sosiologi, bachelor66310266631026558465.5
194 881Statsvitenskap, bachelor611118861111889317154.4
194 887Engelsk, bachelor252422252422467759.7
194 888Fransk, bachelor7110271102121485.7
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk7110371103152075.0
194 890Tysk, bachelor284328434580.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor686163768616374917128.7
194 901Språklig kommunikasjon9111591115161984.2
194 904Kulturminneforvaltning801108011091656.2
194 905Ingeniørvitenskap og IKT162819162819139713.4
194 910Religionsvitenskap, årsstudium201303201303213461.8
194 912Spansk, årsstudium323447323447475979.7
194 929Religionsvitenskap, bachelor120209120209213167.7
194 930Fonetikk203420341250.0
194 932Klassiske fag3958395810.0
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn125243125243152951.7
194 937Nanoteknologi2467872467874416726.3
194 941Psykologi, profesjonsstudium193025861930258661379077.6
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn3586053586056311455.3
194 946Tekniske geofag267583267583266341.3
I altI alt1446927010355057022657781194548.4
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet100511781005117850055889.6
193 780Dyrepleierutdanning142615081426150848050495.2
I altI alt2179242124312686980106292.3
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 679Politiutdanning, Stavern7622041762204116341339.5
233 681Politiutdanning, Oslo96325889632588486136135.7
233 682Politiutdanning, Bodø6581784658178414740436.4
233 683Politiutdanning, Kongsvinger750207275020727422033.6
I altI alt1132295731338485870239836.3
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 066Reindriftsstudier173517356966.7
231 454Bachelorstudie i samisk journalistikk1623162311100.0
231 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk1520152091090.0
I altI alt40684878162080.0
Lærested: STAF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn234 196Kristendom, årsstudium366236623560.0
234 437Musikk, menighet og ledelse6913669136316845.6
234 480Teologi og ledelse286328633742.9
I altI alt124242133261378046.2
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign135438135438339933.3
201 004Ingeniør, data412904129065810.3
201 006Ingeniør, fornybar energi108374108374174835.4
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad29233292332287.1
201 012Ingeniør, mekatronikk68469684691815411.7
201 050Sykepleie, Kristiansand158217621582176234438489.6
201 052Sykepleie, Grimstad9401052940105215817590.3
201 060Vernepleie4895964895969712180.2
201 080Sosialt arbeid9651172965117226031981.5
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn187305187305274658.7
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn9211592115192095.0
201 130Barnehagelærer, Kristiansand63176863176813115485.1
201 132Barnehagelærer, Grimstad335383335383717693.4
201 149Multimedieteknologi og -design112304112304246835.3
201 157Faglærer i teater55675567101566.7
201 170Engelsk, årsstudium3585723585726310460.6
201 172Friluftsliv12927812927872725.9
201 174Fransk6491649171353.8
201 179Historie, årsstudium189437189437174736.2
201 184Biologi, årsstudium100134100134131492.9
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium672606726094320.9
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor134159134159343987.2
201 203Folkehelsearbeid380434380434596788.1
201 205Matematikk6913869138142751.9
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium100142100142293778.4
201 238Statsvitenskap, årsstudium179335179335112152.4
201 242Samfunnsfag242418242418296246.8
201 247Utviklingsstudiet275370275370344477.3
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor75515755151612712.6
201 301Matematikk og økonomi481154811561346.2
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk146194146194222878.6
201 317Reiselivsledelse519739519739619266.3
201 318Regnskap og revisjon222472222472235244.2
201 327Biologi, bachelor125189125189263966.7
201 336Skolebibliotekkunnskap33403340141593.3
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom478115647811568820642.7
201 366Filosofi124267124267143737.8
201 369Økonomi og administrasjon8661834866183417637946.4
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad3998603998606711458.8
201 437Kunstfag med fordypning i musikk4998499861833.3
201 440Idrett, bachelor183527183527227529.3
201 456Litteratur, film og teater6810468104121866.7
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon192289192289203262.5
201 481Historie, bachelor8727687276144928.6
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor8611786117101376.9
201 484Utviklingsstudier327423327423475979.7
201 526Rettsvitenskap107717191077171916928858.7
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.53268453268411314279.6
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.216268216268303488.2
201 618Teater og drama120163120163152075.0
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium182210182210222491.7
201 646Samfunnsrettet ernæring472548472548465682.1
201 649Idrett, årsstudium3086803086804111236.6
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.4557254557257212557.6
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium191289191289253278.1
201 661Fysikk236423642825.0
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium115187115187162661.5
201 667Musikk123243123243204148.8
201 676Pedagogikk, årsstudium4496504496506811061.8
201 690Tysk4676467681553.3
201 702Bioingeniør267342267342304271.4
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse110389110389124526.7
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium155239155239193455.9
201 803Ingeniør, elektronikk22193221931147.1
201 807Kunstig intelligens1992199211010.0
201 828Lektorutdanning i realfag581065810691464.3
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor166239166239405276.9
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor132225132225183060.0
201 852Pedagogikk, bachelor324433324433325261.5
201 862Industriell matematikk1878187870.0
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid464529464529687590.7
201 881Statsvitenskap, bachelor278556278556338140.7
201 887Engelsk, bachelor126224126224223661.1
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor3751375181080.0
201 900Sosiologi 221304221304222684.6
201 912Spansk143195143195364383.7
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium8914389143111957.9
I altI alt89441500719020311553196529960.3
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag458245824757.1
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium378582378582345265.4
184 170Engelsk, årsstudium215318215318304566.7
184 174Fransk, årsstudium9613196131121770.6
184 179Historie, årsstudium3517413517414410741.1
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium441254412551631.2
184 200Kulturvitenskap254344254344344575.6
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid552647552647546583.1
184 208Utviklingsstudier, årsstudium401486401486283287.5
184 211Nordisk130187130187253669.4
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium276465276465203557.1
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium418772418772469548.4
184 240Sosiologi, årsstudium571764571764414689.1
184 244Tysk, årsstudium5784578491275.0
184 248Geografi, årsstudium181351181351122744.4
184 298Bærekraftig havbruk11918811918891560.0
184 300Informatikk: data science25300253002316.5
184 306Informatikk-matematikk-økonomi771917719161540.0
184 327Biologi424653424653488258.5
184 366Filosofi961869618671163.6
184 367Sosialantropologi, årsstudium417539417539172665.4
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor815183481518347420336.5
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig129179129179111478.6
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi633456334553215.6
184 438Geografi, bachelor194422194422256041.7
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor10552110552196913.0
184 454Journalistikk9941523994152312019162.8
184 472Digital kultur165355165355245444.4
184 475Kunsthistorie, bachelor300399300399729278.3
184 478Arkeologi315579315579488556.5
184 479Filosofi 189468189468236336.5
184 481Historie, bachelor3438753438755113936.7
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig164235164235142556.0
184 565Italiensk109150109150162080.0
184 582Japansk155354155354265844.8
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium333513333513325162.7
184 670Naturvitenskapelige fag2935272935277414152.5
184 692Teatervitenskap160204160204313393.9
184 698Samfunnsøkonomi, master261652261652173844.7
184 707Farmasi378501378501485981.4
184 708Human ernæring565640565640869689.6
184 724Rettsvitenskap34045467340454671057166063.7
184 740Medisin188528041885280444064068.8
184 742Odontologi7841072784107211215671.8
184 743Tannpleie583691583691859391.4
184 752Psykologi, årsstudium302541343025413455778071.4
184 792Musikkterapi120192120192405080.0
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk169240169240314077.5
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin7012270122142556.0
184 829Informatikk: datateknologi916819168171146.1
184 837Kognitiv vitenskap132444132444126817.6
184 838Film- og tv-produksjon583115458311548019441.2
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk181299181299213658.3
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk240352240352476275.8
184 850Nye medier243466243466203557.1
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor493801493801385865.5
184 852Pedagogikk, bachelor656901656901719178.0
184 857Fysikk9934799347135324.5
184 859Geovitenskap, retning geologi3436423436428214955.0
184 860Kjemi141257141257132454.2
184 862Matematikk129297129297144233.3
184 865Molekylærbiologi370526370526325558.2
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor461745461745457064.3
184 870Europastudier247479247479122548.0
184 873Kjønnsstudier193228193228111384.6
184 875Politisk økonomi263619263619173351.5
184 876Generell psykologi119416171194161716022272.1
184 878Sammenliknende politikk, bachelor4247964247966413148.9
184 879Sosialantropologi, bachelor574812574812547176.1
184 880Sosiologi, bachelor73410567341056749776.3
184 883Utviklingsstudier658834658834546780.6
184 886Russisk114240114240203066.7
184 887Engelsk, bachelor394601394601669569.5
184 888Fransk, bachelor124164124164202195.2
184 889Nordisk språk og litteratur113139113139172277.3
184 890Tysk, bachelor58915891111291.7
184 893Språkvitenskap132195132195152365.2
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi8271081827108119124976.7
184 909Retorikk12526312526392045.0
184 910Religionsvitenskap, årsstudium239364239364354872.9
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium727772771919100.0
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium157207157207242885.7
184 915Geovitenskap, retning geofysikk173383173383194542.2
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk202292202292192673.1
184 917Petroleums- og prosessteknologi446139044613906220829.8
184 922Litteraturvitenskap293412293412446073.3
184 923Arabisk135236135236172277.3
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor250327250327364776.6
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon212267212267212584.0
184 929Religionsvitenskap, bachelor182287182287203360.6
184 931Gresk355935592366.7
184 932Latin539053902450.0
184 939Nanoteknologi17952417952482729.6
I altI alt158192614834161561765247856161.3
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø59673359673313416382.2
204 055Sykepleie, Mo i Rana140163140163293290.6
204 070Barnevern397480397480586984.1
204 080Sosialt arbeid, Bodø365458365458749181.3
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen46614661273675.0
204 103Marin økologi (3+2)1930193030.0
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert8810888108283580.0
204 131Barnehagelærer, Bodø151189151189273090.0
204 132Barnehagelærer, Nesna, deltid59725972252792.6
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag651756517561931.6
204 160Maritim økonomi og ledelse, deltid3212832128107613.2
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium116262116262224153.7
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland34513451213167.7
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium104163104163183748.6
204 179Historie, årsstudium451064510661060.0
204 184Biologi og kjemi345134513475.0
204 219Statsvitenskap, årsstudium541105411091560.0
204 233Grunnstudium161282161282356157.4
204 249Sosiologi, Bodø151220151220172958.6
204 276Lederskap128193128193173056.7
204 301Business og IT391783917882630.8
204 318Regnskap 7516275162173154.8
204 327Biologi5388538871643.8
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor197483197483439047.8
204 345Siviløkonom171421171421164734.0
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser253619253619369836.7
204 398Økonomi og digitalisering194119414757.1
204 412Informasjonsbehandling, årsstudium208020802728.6
204 427Animal Science197227197227525791.2
204 440Idrett, Bodø, bachelor511725117241921.1
204 454Journalistikk286521286521256041.7
204 455Engelsk, Bodø, bachelor3544354491181.8
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor49994999142458.3
204 473Internasjonal markedsføring9220292202113036.7
204 481Historie, bachelor1967196731421.4
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.131172131172222878.6
204 548Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert129157129157394586.7
204 605Friluftsliv116209116209264360.5
204 613Historie, årsstudium, deltid6814468144224351.2
204 642Visuelle kunstfag79927992171989.5
204 649Idrett, Bodø, årsstudium9123191231125024.0
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.117180117180203360.6
204 655Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert9213392133304665.2
204 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger56755675253180.6
204 711Havbruk (3+2)112211221425.0
204 867Havbruksdrift og ledelse591405914072330.4
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø871348713491560.0
204 881Statsvitenskap541215412151827.8
I altI alt32665516543192491052177459.3
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 073Idéhistorie, bachelor282600282600265646.4
185 074Norrøne og keltiske studier114158114158141973.7
185 170Engelsk, årsstudium100714851007148517227762.1
185 174Fransk, årsstudium486616486616668875.0
185 179Historie, årsstudium702140570214059722543.1
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur3474693474699012472.6
185 212Norsk som andrespråk2102762102768610879.6
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium273312273312303293.8
185 233Realfag4348934348937718242.3
185 238Statsvitenskap, årsstudium104118451041184510420052.0
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium57375357375310012977.5
185 306Matematikk med informatikk1766561766562111917.6
185 308Kultur og kommunikasjon132917181329171822528977.9
185 327Biovitenskap4487514487517513754.7
185 437Musikkvitenskap2215352215357820837.5
185 438Samfunnsgeografi337616337616346552.3
185 439Estetiske studier356501356501588270.7
185 452Offentlig administrasjon og ledelse130821741308217415324961.4
185 455Portugisisk111184111184183452.9
185 459Klassiske språk15929615929672528.0
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor4636014636018210478.8
185 465Helseledelse og helseøkonomi6298926298927711765.8
185 478Arkeologi4387844387846411555.7
185 479Filosofi, bachelor469109046910905417231.4
185 480Teologi, bachelor529952995955.6
185 481Historie, bachelor528143752814378827232.4
185 482Religion og samfunn287428287428243568.6
185 483Russisk202368202368447360.3
185 565Italiensk, bachelor171273171273173056.7
185 582Japansk med Japan-studier2885852885856613548.9
185 592Kinesisk med Kina-studier2995742995746312152.1
185 595Midtøsten-studier med hebraisk6811368113111384.6
185 598Midtøsten-studier med persisk115185115185263574.3
185 601Arkivkunnskap2213562213567311762.4
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium5919245919247310470.2
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium382533382533537471.6
185 626Kristendom og islam108194108194172373.9
185 690Tysk, årsstudium224385224385244454.5
185 694India-studier med hindi 8712887128192286.4
185 698Samfunnsøkonomisk analyse258652258652337444.6
185 707Farmasi58781958781910114569.7
185 713Klinisk ernæring69579469579412113291.7
185 724Rettsvitenskap (jus), høst37656038376560381408226162.3
185 725Rettsvitenskap (jus), vår291845532918455338159264.4
185 740Medisin, høst169226071692260763297365.0
185 742Odontologi8591190859119017423873.1
185 745Medisin, vår164524141645241417827065.9
185 752Psykologi, årsstudium248034422480344239253373.5
185 771Teologi, profesjonsstudium351053510572725.9
185 793Fransk, bachelor226312226312385371.7
185 795Tysk, bachelor681456814582236.4
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk346515346515628969.7
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur180113218011322726910.0
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon403131340313138927332.6
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer90697906976896.7
185 837Informatikk: språkteknologi197584197584265646.4
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet500800500800295058.0
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag286525286525346552.3
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag7301234730123413523557.4
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor7861318786131810718258.8
185 852Pedagogikk176924951769249524234270.8
185 853Spesialpedagogikk146818371468183725230582.6
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi49362493624419.8
185 857Fysikk og astronomi2887912887914112233.6
185 858Geologi og geografi3456993456997114349.7
185 860Kjemi og biokjemi173393173393215141.2
185 862Matematikk og økonomi258664258664329733.0
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi166516166516123336.4
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi484738484738609861.2
185 868India områdestudier1281791281797977.8
185 870Europastudier (EU)57810045781004457460.8
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier9615696156152755.6
185 872Internasjonale studier115118091151180924941659.9
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor222266222266222684.6
185 874Kriminologi, bachelor257835452578354541654676.2
185 876Psykologi, bachelor283240542832405447368768.9
185 879Sosialantropologi9831384983138410714175.9
185 880Sosiologi, bachelor143921441439214412620661.2
185 881Statsvitenskap, bachelor131724541317245419540448.3
185 883Utviklingsstudier974128497412847010070.0
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk152203152203344477.3
185 893Lingvistikk169271169271263672.2
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor9872299987229912733737.7
185 899Tannpleie73487873487813614693.2
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon225387225387324965.3
185 912Spansk, årsstudium64285164285111313583.7
185 918Latin-Amerika-studier293415293415354283.3
185 919Nord-Amerika-studier170335170335163644.4
185 920Engelsk, bachelor4997494997499513470.9
185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor3494853494856610364.1
185 923Midtøsten-studier med arabisk3656103656105910755.1
185 924Spansk, bachelor309435309435395867.2
185 929Religionsvitenskap, bachelor338540338540456965.2
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk311456311456477463.5
185 941Psykologi , høst2126289321262893794104476.1
185 942Psykologi , vår162921151629211515420077.0
I altI alt22934373196087898077106771737361.5
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg163628163628199220.7
217 004Ingeniør, datateknologi7247172471117514.7
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign53425534256847.1
217 009Ingeniør, kjemi og miljø130234130234162272.7
217 012Ingeniør, maskin775587755897911.4
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi318133131813316127422.3
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon3646983646985411049.1
217 050Sykepleie162918271629182734939289.0
217 070Barnevern143416511434165119323083.9
217 080Sosialt arbeid121814361218143618622184.2
217 130Barnehagelærer65679165679114215989.3
217 170Engelsk420608420608749974.7
217 179Historie, årsstudium276494276494428151.9
217 196Religionsstudier173246173246293680.6
217 205Matematikk121227121227224055.0
217 211Nordisk106162106162193259.4
217 240Sosiologi, årsstudium5347185347187110269.6
217 255Hotelledelse3275413275416413148.9
217 317Reiselivsledelse8241150824115010814873.0
217 318Regnskap og revisjon4278184278186911560.0
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom455104745510476914348.3
217 369Økonomi og administrasjon115223511152235126952751.0
217 440Idrettsvitenskap245622245622379638.5
217 454Journalistikk606962606962629962.6
217 481Historie, bachelor113309113309164833.3
217 482Religion, kultur og samfunn313731371333.3
217 526Rettsvitenskap133020341330203420630667.3
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn58273758273710413179.4
217 618Drama- og teaterkommunikasjon145181145181232688.5
217 649Idrett3466653466654510343.7
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk234359234359386162.3
217 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk248408248408437358.9
217 755Konstruksjoner og materialer461854618572725.9
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi204638204638238726.4
217 801Petroleumsteknologi2389352389353916723.4
217 802Marin- og offshoreteknologi165814165814298633.7
217 803Informasjonsteknologi44222442222336.1
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag230368230368517865.4
217 857Matematikk og fysikk511825118272924.1
217 860Biologisk kjemi172251172251324276.2
217 880Sosiologi65492165492111315274.3
217 881Statsvitenskap375650375650367150.7
217 887Engelsk språk og litteratur192274192274223562.9
217 889Nordisk språk og litteratur57815781101855.6
217 938Byplanlegging123259123259111764.7
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser246713246713408348.2
I altI alt90311584417606312192879506356.9
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi6319463194102638.5
186 017Ingeniør, automasjon15167151671382.6
186 018Prosess- og gassteknologi7437174371158817.0
186 049Nautikk291712917163616.7
186 050Sykepleie, Tromsø9481126948112633337788.3
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø257455257455459348.4
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø201306201306465879.3
186 130Barnehagelærer, Tromsø321447321447689968.7
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert166201166201748587.1
186 164Bedriftsøkonomi196444196444295850.0
186 170Engelsk, årsstudium224348224348425379.2
186 179Historie, årsstudium102225102225194047.5
186 205Matematikk428842885955.6
186 211Nordisk41624162101566.7
186 222Likestilling og kjønn9911799117101190.9
186 299Bioteknologi10018510018561442.9
186 301Matematikk og finans216921691812.5
186 327Biologi135215135215173548.6
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap133315133315285947.5
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø448111244811129022839.5
186 395Informatikk22198221985549.3
186 427Biomedisin249323249323202387.0
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse120172120172111573.3
186 475Kunsthistorie5066506666100.0
186 478Arkeologi114225114225111764.7
186 479Filosofi, bachelor55141551413650.0
186 481Historie, bachelor6518565185102343.5
186 482Religionsvitenskap, bachelor2549254941136.4
186 483Russlandsstudier621166211681172.7
186 615Allmenn litteraturvitenskap701067010691369.2
186 644Luftfartsfag33192331921913713.9
186 665Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master, saml9814198141344969.4
186 692Drama og teater8413184131162369.6
186 700Ergoterapi260356260356223073.3
186 701Radiografi221327221327223073.3
186 702Bioingeniør217320217320274560.0
186 703Fysioterapi7831257783125711923051.7
186 709Akvamedisin4584458491752.9
186 724Rettsvitenskap146423981464239825441561.2
186 740Medisin160624381606243826542562.4
186 742Odontologi5838195838198410282.4
186 743Tannpleie277312277312444597.8
186 749Farmasi193281193281283971.8
186 752Psykologi, årsstudium128018561280185622731971.2
186 769Energi, klima og miljø8423784237103429.4
186 770Satelitteknologi, master87187170.0
186 785Informatikk, datamaskinsystemer16114161141156.7
186 813Industriell matematikk2565256510.0
186 814Romfysikk26141261411911.1
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag8014680146111668.8
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag242434242434438948.3
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap6511465114112055.0
186 852Pedagogikk, bachelor335496335496456272.6
186 857Fysikk241062410621414.3
186 859Geologi118271118271245444.4
186 860Kjemi428642864666.7
186 862Matematiske realfag1350135030.0
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø4268454268459616657.8
186 876Psykologi, bachelor8261254826125412919466.5
186 877Samfunnssikkerhet og miljø121313121313268132.1
186 878Politikk, økonomi og filosofi842138421351631.2
186 879Sosialantropologi159240159240172665.4
186 880Sosiologi282403282403243080.0
186 881Statsvitenskap188444188444164436.4
186 891Språk og litteratur146205146205334475.0
186 892Språk og økonomi131225131225284168.3
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap13440713440721711.8
186 910Religionsvitenskap, årsstudium6091609161250.0
I altI alt86581463915226260822646451658.6
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium33851133851113320265.8
192 230Eiendom158383158383316845.6
192 233Frie realfag153250153250204148.8
192 299Bioteknologi316446316446426465.6
192 310Landskapsingeniør249454249454287040.0
192 321Husdyrvitenskap160195160195223268.8
192 322Skogfag491214912141921.1
192 327Biologi312432312432365466.7
192 332Kjemi60109601095683.3
192 369Økonomi og administrasjon460109246010929021541.9
192 377Miljø og naturressurser13720113720191464.3
192 388Økologi og naturforvaltning154245154245254753.2
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor431444314442317.4
192 468Samfunnsøkonomi187440187440123138.7
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier318434318434436170.5
192 544Hestefag175180175180303196.8
192 732Landskapsarkitektur46568346568311215074.7
192 759Byggeteknikk og arkitektur189462189462256936.2
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling512325123232910.3
192 767Industriell økonomi13441213441297412.2
192 783Kjemi og bioteknologi150220150220173351.5
192 784Miljøfysikk og fornybar energi146352146352244850.0
192 809Vann- og miljøteknikk611696116972330.4
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master1854185421020.0
192 835Fornybar energi326631326631488854.5
192 842Plantevitenskap651166511671838.9
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag8713387133172665.4
192 857Energi- og miljøfysikk9117891178142458.3
192 864Matvitenskap og ernæring197232197232333789.2
192 949By- og regionplanlegging196383196383295949.2
I altI alt3185585254459894881166652.9
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt685361157643730646239846853611576459.2

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:13:08
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017