So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
TEKNO189 030Arkitekt15601560791
189 343Design650650131
I altI alt17292210922
Lærested: ATH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK255 777Musikk52526
255 437Musikkteknologi51517
I altI alt9210313
HISTORIE255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk50507
255 936Praktisk teologi39397
255 480Teologi 34345
I altI alt9512319
SAMFUNN255 418Interkulturell forståelse57577
255 869Interkulturelle studier37376
255 876Kultur- og samfunnspsykologi30830841
255 752Psykologi, årsstudium33833848
I altI alt636740102
I altI altI alt781966134
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER253 130Barnehagelærer912912204
253 133Barnehagelærer, deltid248248123
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse12012017
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk22422441
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv39339367
I altI alt13821897452
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK258 777Musikk57579
HISTORIE258 196Kristendomskunnskap828212
258 480Teologi og misjon555513
I altI alt12413725
I altI altI alt17019434
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG211 050Sykepleie41641691
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund15915931
211 060Vernepleie28228264
I altI alt690857186
IDRETT211 185Idrett og adventure29029039
INFOTEKN211 189IT818115
211 370IT og logistikk26626633
I altI alt31234748
JUS211 246Jus41341349
SAMFUNN211 841Politikk, juss og administrasjon23423435
211 488Sport Management47447462
211 238Statsvitenskap13113120
I altI alt788839117
ØKADM211 164Bedriftsøkonomi20520544
211 292Logistikk og Supply Chain Management35835876
211 432Marin logistikk og økonomi22722721
211 866Petroleumslogistikk og økonomi537537150
211 318Regnskap og revisjon14714721
211 369Økonomi og administrasjon589589101
I altI alt14652063413
I altI altI alt32444809852
Lærested: HINN - Høgskolen i Innlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK209 451Animasjon, Hamar34534568
209 667Musikk14914933
209 839Spillteknologi og simulering31931938
209 472Virtuell kunst og design, Hamar21921946
I altI alt7481032185
HELSEFAG210 070Barnevern12471247149
209 446Mat, ernæring og helse32332335
210 080Sosialt arbeid10891089174
209 050Sykepleie, Elverum10771077262
209 053Sykepleie, Kongsvinger50750784
209 743Tannpleie31231248
210 060Vernepleierutdanning701701134
210 061Vernepleieutdanning, deltid369369120
I altI alt407056251006
IDRETT209 486Folkehelsearbeid23823842
209 605Friluftsliv16016018
210 185Idrett55955982
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen37037031
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi60360388
209 185Idrett, Elverum30730751
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)44447
209 951Naturveiledning, årsstudium, Evenstad (Koppang)50506
I altI alt18022331325
JUS210 526Rettsvitenskap13841384199
LANDOGHAVBRUK209 320Agronomi11211220
209 362Agronomi, årsstudium11111127
209 311Landbruksteknikk808029
209 668Landbruksteknikk, årsstudium49496
209 322Skogbruk919123
209 250Skogbruk, årsstudium686811
209 323Utmarksforvaltning19519559
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad12612620
209 409Økologisk landbruk11111127
I altI alt605943222
LÆRER209 130Barnehagelærer531531123
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert359359178
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag27027054
209 157Faglærer i musikk595915
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn40640689
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert17417461
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn415415104
I altI alt16672214624
MEDIEFAG209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena26726733
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto646415
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 1313
210 262Film- og fjernsynsvitenskap30530549
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor25125133
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor989832
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium24224238
209 663Mediefag, Rena868611
210 534TV-ledelse10110130
210 847TV-regi717122
210 264TV-teknikk13013058
I altI alt12251628321
PEDFAG210 852Pedagogikk, bachelor44544572
210 676Pedagogikk, deltid25825893
210 220Pedagogikk, årsstudium67367394
209 676Sosialpedagogikk38738797
I altI alt15081763356
REISELIV210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser42142164
210 754Reiseliv og turisme37837850
210 317Reiselivsledelse45845864
I altI alt10201257178
SAMFUNN210 872Internasjonale studier med historie, bachelor25025037
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium19819825
209 239Krisehåndtering393393154
210 876Psykologi13581358197
210 752Psykologi, årsstudium10711071107
I altI alt28383270520
SPRÅK209 794Digital kommunikasjon, Hamar686812
209 623Engelsk, Hamar18618642
209 672Norsk12612650
I altI alt330380104
ØKADM209 164Bedriftsøkonomi, Rena969614
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena25525577
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena909010
209 867Ledelse og digitalisering17017028
209 359Markedsføring, Rena34534522
209 476Music Business - Management22122143
209 714Music Business - Production29229286
210 867Organisasjon og ledelse668668111
209 162Organisasjon og ledelse, Rena16916928
209 664Organisasjon og ledelse, Rena, deltid334334161
209 318Regnskap og revisjon14714737
209 470Serviceledelse og markedsføring12112112
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.737328
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor21321325
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor947947157
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium42642676
I altI alt32734567915
I altI altI alt14817263944955
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK224 505Kunst og håndverk13113135
224 667Musikk10410416
I altI alt21723551
HELSEFAG224 900Arbeids- og velferdsfag26726749
224 070Barnevern10271027160
224 702Bioingeniør25625643
224 080Sosialt arbeid10351035202
224 050Sykepleie14841484391
224 051Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad529529117
224 060Vernepleie740740160
224 061Vernepleierutdanning, deltid468468101
I altI alt353658061223
HISTORIE224 626Religion, livssyn og etikk15215222
IDRETT224 649Kroppsøving og idrett44544599
INFOTEKN224 845Digitale medier og design38938971
224 453Informasjonssystemer24524548
224 620Informasjonsteknologi17117125
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer13713724
I altI alt718942168
LÆRER224 130Barnehagelærer542542111
224 131Barnehagelærer, deltid21821864
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn498498125
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn505505113
I altI alt12531763413
REALFAG224 661Matematikk666619
224 666Naturfag49499
I altI alt9611528
SAMFUNN224 680Samfunnsfag19119125
224 238Statsvitenskap19419428
I altI alt34038553
SPRÅK224 170Engelsk26626651
224 610Fransk14114174
224 455Internasjonal kommunikasjon22722742
224 210Norsk11811835
224 474Samfunn, språk og kultur12612624
224 912Spansk19619680
224 244Tysk11711756
I altI alt9921191362
TEKNO224 003Ingeniør, bygg og miljø28028058
224 004Ingeniør, data15815844
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi12812825
224 824Ingeniør, industriell design13313330
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering15215229
224 895Innovasjon og prosjektledelse27327363
I altI alt8821124249
ØKADM224 398Bedriftsøkonomi30130153
224 318Regnskap og revisjon32832858
224 035Økonomi og administrasjon733733120
I altI alt10511362231
I altI altI alt7284135202899
Lærested: HSN -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK222 439Bachelor i estetiske fag, drama441
222 437Bachelor i estetiske fag, musikk33
220 602Digital mediedesign19819876
220 442Folkekunst, bachelor424216
220 628Folkekunst, årsstudium494912
220 443Folkemusikk, bachelor24244
220 629Folkemusikk, årsstudium36365
222 471Kunst og design - håndverk og design331
220 630Kunst og håndverk60606
220 505Leire - kunst og design 152527
220 637Tegning - bilde13713724
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 139395
220 441Visuelle kunstfag og design11311313
I altI alt579760170
HELSEFAG220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn694694183
205 894Optometri, Kongsberg45045084
205 701Radiograf, Drammen55655665
222 051Sykepleie, Drammen383383103
222 050Sykepleie, Vestfold10791079249
205 050Sykepleier, Drammen17521752395
220 050Sykepleierutdanning952952219
220 051Sykepleierutdanning, deltid469469144
220 060Vernepleierutdanning549549143
I altI alt463568841585
HISTORIE220 179Historie15315320
222 481Historie, Vestfold, bachelor14814830
222 179Historie, Vestfold, årsstudium21221250
220 613Historie, deltid12412431
220 481Historiske fag43437
220 400Idéhistorie, Bø34347
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium14214225
I altI alt688856170
IDRETT220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning20120125
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning17717755
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse911911166
220 185Idrett31831859
220 440Idrettsvitenskap36736744
220 649Kroppsøving og idrettsfag11011014
220 447Natur, miljø og friluftsliv12012017
I altI alt18312204380
INFOTEKN205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss23023034
222 453IT og informasjonssystemer, Horten27527562
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss23323338
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss989816
222 412Informasjonsbehandling12712725
220 187Informasjonsbehandling505010
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn777720
220 449Informasjonssystemer11111115
220 395Informatikk61619
I altI alt9081262229
JUS205 867Jus og ledelse, Hønefoss55955979
205 526Jus, Hønefoss61861866
205 246Jus, årstudium, Hønefoss41341344
I altI alt11931590189
LÆRER222 130Barnehagelærer, Vestfold501501105
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid20920970
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen40740793
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden20120129
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid26026094
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn39939982
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk11211223
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag15115126
220 134Førskolelærer - arbeidsplassbasert, Drammen13613662
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen44744781
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden15215222
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid20420478
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn29229255
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert979735
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen24824838
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen16216227
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden18718745
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn26726761
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen12812812
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert15315363
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold31331361
222 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, estetisk modell11211222
222 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, MAT+NAT, Horten19119130
222 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Horten22022045
I altI alt332955491259
MEDIEFAG205 251Visuell kommunikasjon, Drammen540540162
PEDFAG222 446Mat og helse, årsstudium29229252
220 676Spesialpedagogikk - grunnutdanning21021052
222 351Ungdomskunnskap33133162
I altI alt749833166
REALFAG220 448Forurensing og miljø858512
222 205Matematikk787818
220 605Natur og miljø99998
220 388Økologi og naturforvaltning10410414
I altI alt30436652
REISELIV205 952Event og Sport Management, Drammen41441473
205 663Event og Sport Management, deltid, Drammen12312329
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss28828830
220 317Turisme og ledelse27027019
I altI alt9391095151
SAMFUNN220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig26262
220 308Kulturledelse939322
222 880Sosiologi36636661
222 240Sosiologi, årsstudium38338356
205 881Statsvitenskap, Drammen45445468
I altI alt11931322209
SPRÅK220 170Engelsk16516522
222 887Engelsk, Horten, bachelor14114127
205 623Engelsk, Hønefoss1212
220 210Norsk676715
222 889Norsk, Horten, bachelor434311
205 672Norsk, Hønefoss10105
220 672Norsk, deltid11911943
220 912Spansk606013
220 921Språk og litteratur414110
I altI alt574658146
TEKNO220 003Ingeniør bygg - byggdesign22622632
220 033Ingeniør bygg - plan og infrastruktur12612613
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk10410413
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering10710728
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg21621657
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi15015026
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design12312329
222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet18018035
205 004Ingeniør, data, Kongsberg17017033
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk17317341
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi15215227
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold11611615
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign18718745
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg25125158
205 155Lysdesign, Drammen14814832
222 352Marinteknisk drift15915951
222 353Nautikk363363113
222 044Skipsfart og logistikk38338375
I altI alt21423334723
ØKADM222 164Bedriftsøkonomi35535578
220 164Bedriftsøkonomi, Bø12112113
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn26326364
220 368Eiendomsmegling10231023239
220 895Innovasjon og entreprenørskap17117132
220 359Internasjonal markedsføring35335362
205 359Markedsføring, Hønefoss50850864
222 318Regnskap og revisjon33233250
220 318Revisjon og regnskap15715718
220 369Økonomi og administrasjon51551565
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø35357
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.23523528
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg23723734
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss30330344
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg27827826
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss65565591
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg618618115
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold861861207
I altI alt437070201237
I altI altI alt17695342736828
Lærested: HVL - Høgskulen på Vestlandet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK203 618Drama26426429
218 505Kunst og håndverk797918
218 667Musikk787813
203 667Musikk29729770
I altI alt649718130
HELSEFAG216 070Barnevernspedagogutdanning65065068
203 702Bioingeniør57057085
203 700Ergoterapi83783791
203 203Folkehelsearbeid801801103
203 703Fysioterapi27522752584
203 701Radiografi72672684
216 080Sosialt arbeid58558566
203 080Sosialt arbeid, Bergen15771577388
203 050Sykepleie, Bergen, høst30793079567
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor651651112
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor15515513
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund752752163
218 050Sykepleierutdanning, Stord609609103
203 060Vernepleie, Bergen10791079238
216 060Vernepleierutdanning31831848
I altI alt9578151412713
HISTORIE216 481Historie797910
IDRETT216 302Friluftsliv47747778
216 185Idrett47147186
216 485Idrett og kroppsøving33833852
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse55855876
218 649Idrett/kroppsøving19619636
I altI alt15822040328
INFOTEKN203 395Informasjonsteknologi, Bergen41341364
JUS216 246Jus42442433
216 526Økonomi og jus35235225
I altI alt70777658
LÆRER216 130Barnehagelærarutdanning23423434
203 130Barnehagelærer, Bergen10891089211
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet33933946
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk46046075
218 130Barnehagelærerutdanning22022059
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag754754134
218 157Faglærerutdanning i musikk48489
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord12512516
218 547Grunnskolelærer 1-724924957
218 651Grunnskolelærer 5-1026626647
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE22722719
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk38438442
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving61961981
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse22222217
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk13813824
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag31831827
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag51751753
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse25325324
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk51351379
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk22522540
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk30730729
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag661661112
216 550Grunnskulelærarutd 1-7 Nordhordland saml/delt424221
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid676730
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn19119126
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn25525546
I altI alt475187231358
REALFAG216 469Geologi og geofare19019038
216 373Naturfag46466
I altI alt22823644
REISELIV216 754Reiseliv23323333
216 330Reiselivsledelse23723720
I altI alt43547053
SAMFUNN216 835Fornybar energi34334336
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur24624628
218 680Samfunnsfag878714
216 242Samfunnsfag12212223
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi15315313
216 351Ungdomssosiologi23423438
I altI alt10381185152
SPRÅK218 623Engelsk10810816
216 170Engelsk16716721
203 466Tegnspråk og tolking24324342
I altI alt50751879
TEKNO216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk606015
216 822Ingeniør elektro - energi, elkraft og miljø83838
218 047Ingeniør, HMS25725772
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen45345377
218 002Ingeniør, brannsikkerhet24524570
203 003Ingeniør, bygg, Bergen847847170
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom42242244
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi13513510
203 004Ingeniør, data45945974
203 024Ingeniør, elektronikk33233237
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen31331371
203 822Ingeniør, energiteknologi50550558
203 096Ingeniør, havteknologi829829211
203 011Ingeniør, marinteknikk64564565
218 012Ingeniør, maskin21421458
203 012Ingeniør, maskin, Bergen51951984
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi22322339
203 753Landmåling og eiendomsdesign580580117
218 353Nautikk (Sjøoffiser)457457172
I altI alt383875781452
ØKADM216 164Bedriftsøkonomi21421434
216 368Eiendomsmegling75475498
218 369Økonomi og administrasjon659659164
216 369Økonomi og administrasjon46646650
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen30543054550
I altI alt44775147896
I altI altI alt21117430247337
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK223 451Animasjon14214256
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor898914
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium11511515
223 437Musikk, bachelor15215231
223 667Musikk, årsstudium13713715
223 439Teater og drama, bachelor858513
223 618Teater og drama, årsstudium10010016
I altI alt675820160
HELSEFAG223 446Matkultur og helse12812831
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog49849857
223 080Sosialt arbeid, sosionom53453498
I altI alt9351160186
HISTORIE223 481Historie, bachelor717113
223 613Historie, deltid888829
223 179Historie, årsstudium20620653
223 482Religion og språk26262
223 196Religion, kultur og samfunn929226
I altI alt392483123
IDRETT223 605Friluftsliv36036046
223 440Friluftsliv og naturguide20720731
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium26026032
I altI alt708827109
INFOTEKN223 620Digital kompetanse686813
LÆRER223 131Barnehagelærarutdanning, deltid205205127
223 130Barnehagelærer27827856
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn24724769
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn30930947
223 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid13413470
I altI alt8631173369
MEDIEFAG223 454Journalistikk10401040222
223 430Media, IKT og design34834859
223 663Mediekunnskap17117114
223 453PR, kommunikasjon og media51851880
I altI alt16512077375
REALFAG223 205Matematikk i grunnskulen646426
223 666Naturfag i grunnskulen33336
I altI alt849732
SAMFUNN223 285Samfunnsvitenskap72725
223 680Skuleretta samfunnsfag737311
I altI alt14014516
SPRÅK223 623Engelsk16516536
223 170Engelsk, deltid646412
223 210Norsk (nordisk)828220
223 211Norsk (nordisk), deltid404013
223 891Språk og litteratur595913
I altI alt34141094
ØKADM223 452Planlegging og administrasjon15415419
I altI altI alt476574141496
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG230 050Sykepleie16821682301
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE190 936Teologi, bachelor38385
190 480Teologi, profesjonsstudium767623
190 196Teologi, årsstudium23423439
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring12412421
I altI alt42247288
LÆRER190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.929212
SAMFUNN190 418Interkulturell kommunikasjon22222238
190 482Religion og samfunn848415
190 242Samfunnsfag21021029
I altI alt42951682
I altI altI alt8051080182
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ØKADM191 345Siviløkonomutdanningen505150512301
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
IDRETT150 172Friluftsliv722722108
150 649Idrett og samfunn1015101590
150 440Idrettsvitenskap28412841851
I altI alt386145781049
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK254 642Kunst og håndverk12712722
254 667Musikk13913914
234 437Musikk, menighet og ledelse13613668
I altI alt377402104
HISTORIE257 087Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk20202
257 088Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, års494918
257 086Kommunikasjon, livssyn og medier1010
254 485Kristendom og idrett, Bergen11911914
254 482Kristendom, Bergen29293
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen12312320
234 196Kristendom, årsstudium62625
254 182Menighetspedagogikk25254
234 480Teologi og ledelse63637
254 480Teologi, bachelor40407
I altI alt43254080
LÆRER254 130Barnehagelærer33333348
254 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/kr.øving+RLE,Bergen16916919
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen27027050
254 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo595923
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen25025029
I altI alt8431081169
MEDIEFAG257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje27827846
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje32432462
257 851Kommunikasjon og medier989813
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje1221227
I altI alt604822128
PEDFAG254 852Pedagogikk, bachelor21921923
254 220Pedagogikk, årsstudium547547100
I altI alt709766123
SAMFUNN254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina16016016
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika20720722
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar19419424
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge63638
257 902Interkulturell kommunikasjon43431
257 872Interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant33333
257 850Interkulturell kommunikasjon og medier24241
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium1081088
254 929Religion og kultur44441
I altI alt63487684
I altI altI alt30804487688
Lærested: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG193 780Dyrepleierutdanning15081508504
193 772Veterinærstudiet11781178558
I altI alt242126861062
LANDOGHAVBRUK192 544Hestefag18018031
192 321Husdyrvitenskap19519532
192 842Plantevitenskap11611618
I altI alt41749181
LÆRER192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag13313326
REALFAG192 327Biologi43243254
192 299Bioteknologi44644664
192 857Energi- og miljøfysikk17817824
192 233Frie realfag25025041
192 332Kjemi1091096
192 864Matvitenskap og ernæring23223237
192 377Miljø og naturressurser20120114
192 322Skogfag12112119
192 388Økologi og naturforvaltning24524547
I altI alt14862214306
SAMFUNN192 949By- og regionplanlegging38338359
192 230Eiendom38338368
192 199Ettårig grunnstudium511511202
192 835Fornybar energi63163188
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier43443461
192 732Landskapsarkitektur683683150
192 310Landskapsingeniør45445470
I altI alt24423479698
TEKNO192 759Byggeteknikk og arkitektur46246269
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor14414423
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master545410
192 767Industriell økonomi41241274
192 783Kjemi og bioteknologi22022033
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling23223229
192 784Miljøfysikk og fornybar energi35235248
192 809Vann- og miljøteknikk16916923
I altI alt14672045309
ØKADM192 468Samfunnsøkonomi44044031
192 369Økonomi og administrasjon10921092215
I altI alt12921532246
I altI altI alt7907125802728
Lærested: NORD - Nord universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK213 667Kreativt musikkarbeid39397
213 505Kunst og håndverk333311
214 642Kunst og håndverk, Levanger10310319
214 667Musikk, Levanger13913933
213 796Produksjon for scene og sal51515
204 642Visuelle kunstfag929219
I altI alt42045794
HELSEFAG204 427Animal Science22722757
204 070Barnevern48048069
214 749Farmasiutdanning, Namsos19819833
204 080Sosialt arbeid, Bodø45845891
204 050Sykepleie, Bodø733733163
204 055Sykepleie, Mo i Rana16316332
214 050Sykepleierutdanning, Levanger10351035240
214 058Sykepleierutdanning, Namsos53153175
213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen777726
214 060Vernepleierutdanning, Namsos27827851
I altI alt30454180837
HISTORIE204 481Historie, bachelor676714
204 179Historie, årsstudium10610610
204 613Historie, årsstudium, deltid14414443
I altI alt28931767
IDRETT204 605Friluftsliv20920943
214 605Friluftsliv, Levanger22122129
213 440Idrett 979710
204 440Idrett, Bodø, bachelor17217219
204 649Idrett, Bodø, årsstudium23123150
214 185Idrett, Levanger29129140
213 650Idrett, årsstudium, Bali/Nesna21121127
213 185Idrett, årsstudium, Nesna44447
213 649Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna14414418
214 649Kroppsøving, Levanger14714713
I altI alt13201767256
INFOTEKN204 412Informasjonsbehandling, årsstudium80807
213 453Informasjonssystemer, Mo i Rana404010
213 189Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana15155
I altI alt12613522
LANDOGHAVBRUK204 867Havbruksdrift og ledelse14014023
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer13313325
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer16316326
214 388Naturforvaltning, Steinkjer75759
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer14114129
I altI alt542652112
LÆRER214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger35135172
204 131Barnehagelærer, Bodø18918930
204 132Barnehagelærer, Nesna, deltid727227
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert10810835
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag17517519
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger656520
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert11611641
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.17217228
204 548Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert15715745
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.18018033
204 655Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert13313346
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik15715757
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 10510527
204 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger757531
214 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. tr. deltid Levanger14014054
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger29929948
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger34134168
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger23323349
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal583583263
I altI alt26143651993
MEDIEFAG213 604Digitale medier, Mo i Rana47474
204 454Journalistikk52152160
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer12912925
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer26426448
I altI alt885961137
REALFAG204 327Biologi888816
204 184Biologi og kjemi51514
204 233Grunnstudium28228261
204 711Havbruk (3+2)22224
204 103Marin økologi (3+2)30303
213 666Naturfag17174
I altI alt44849092
SAMFUNN214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer16816862
214 468Grønn næringsutvikling, Steinkjer48482
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium45454
204 276Lederskap19319330
213 680Samfunnsfag26264
214 680Samfunnsfag, Levanger11111113
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø13413415
204 249Sosiologi, Bodø22022029
214 240Sosiologi, Steinkjer19419450
204 881Statsvitenskap12112118
204 219Statsvitenskap, årsstudium11011015
I altI alt11211370242
SPRÅK213 170Engelsk414110
204 455Engelsk, Bodø, bachelor444411
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium16316337
214 623Engelsk, Levanger13513523
I altI alt36038381
ØKADM214 164Bedriftsøkonomi, Steinkjer17817823
204 301Business og IT17817826
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser61961998
204 473Internasjonal markedsføring20220230
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer10110140
204 160Maritim økonomi og ledelse, deltid12812876
204 318Regnskap 16216231
214 516Regnskap, Steinkjer11311323
214 318Revisjon, Steinkjer96969
204 345Siviløkonom42142147
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer37537545
204 398Økonomi og digitalisering41417
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor48348390
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium26226241
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor999924
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen616136
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland515131
I altI alt25003570677
I altI altI alt10277179333610
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK194 308Dansevitenskap999921
194 439Drama og teater, bachelor33233261
194 200Kunsthistorie, bachelor20020023
194 272Kunsthistorie, årsstudium40340370
194 476Musikkteknologi321321137
194 437Musikkvitenskap, bachelor25325355
I altI alt14181608367
HELSEFAG219 704Audiografutdanning41341339
219 070Barnevernspedagogutdanning19651965324
225 702Bioingeniør20220230
219 702Bioingeniørutdanning59859892
219 700Ergoterapeututdanning1047104797
219 703Fysioterapeututdanning24792479569
194 740Medisin, Trondheim26982698870
219 701Radiografutdanning81781783
207 701Radiografutdanning41641655
219 080Sosionomutdanning15401540327
225 050Sykepleierutdanning808808184
219 050Sykepleierutdanning29772977844
207 050Sykepleierutdanning10651065234
207 051Sykepleierutdanning, deltid26326366
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal676721
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland888814
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres515112
219 060Vernepleierutdanning12131213253
I altI alt12662187074114
HISTORIE194 459Antikkens kultur og klassiske fag14214210
194 478Arkeologi67567591
194 870Europastudier med engelsk29429440
194 793Europastudier med fransk14614619
194 786Europastudier med spansk14414418
194 795Europastudier med tysk63638
194 366Filosofi57257240
194 479Filosofi og etikk - filosofi37337333
194 481Historie, bachelor754754105
194 179Historie, årsstudium84984996
194 715Humanistiske fag, emnestudier18418445
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap82826
194 904Kulturminneforvaltning11011016
194 929Religionsvitenskap, bachelor20920931
194 910Religionsvitenskap, årsstudium30330334
I altI alt35324900592
IDRETT194 440Bevegelsesvitenskap12711271229
194 649Kroppsøving og idrett942942163
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap90590595
I altI alt23963118487
INFOTEKN207 374Drift av nettverk og datasystemer15415429
219 422IT-støttet bedriftsutvikling566566124
207 429Informasjonssikkerhet18618657
207 188Informatikk545413
194 395Informatikk946946266
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer27927967
219 287Informatikk med spes. i info.behandling16716769
207 395Programvareutvikling19619625
207 673Spillprogrammering34134189
I altI alt21532889739
LÆRER219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn12141214234
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag36436441
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk586586103
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk634634114
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag55855875
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn24324329
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn626626136
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn800800101
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn605605114
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn46846896
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn50507
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn19719738
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn43433
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk434322
194 127Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi343421
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag10810851
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag494926
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag292919
I altI alt443266511230
MEDIEFAG194 646Film- og videoproduksjon865865181
194 847Filmvitenskap, bachelor46246239
207 149Mediedesign38138165
207 838Medieledelse19719712
207 136Medieledelse, årsstudium12012012
207 264Medieproduksjon25325320
207 604Medieproduksjon, årsstudium999911
194 851Medievitenskap, bachelor857857136
207 046Webutvikling35035036
I altI alt27543584512
PEDFAG194 852Pedagogikk, bachelor83883895
194 220Pedagogikk, årsstudium13691369253
I altI alt20172207348
REALFAG194 327Biologi757757149
194 184Biologi og kjemi, realfag50550554
225 427Bioteknologi979715
194 855Bioteknologi, Trondheim65865899
194 857Fysikk536536108
194 859Geologi632632125
194 860Kjemi41441456
194 862Matematiske fag, bachelor40940947
194 205Matematiske fag, årsstudium44544561
225 184Medisinsk og marint årsstudium787817
I altI alt32294531731
SAMFUNN194 868Afrikastudier, bachelor35035050
194 104Afrikastudier, årsstudium43343330
194 438Geografi, bachelor39139150
194 284Geografi, årsstudium39239224
194 875Politisk økonomi56656645
194 876Psykologi, bachelor25752575394
194 941Psykologi, profesjonsstudium25862586790
194 752Psykologi, årsstudium27062706336
194 171Rådgiving og voksnes læring23123148
194 285Samfunnskunnskap46146155
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier47347385
194 879Sosialantropologi, bachelor76676692
194 367Sosialantropologi, årsstudium53253225
194 880Sosiologi, bachelor1026102684
194 240Sosiologi, årsstudium76976947
194 881Statsvitenskap, bachelor11881188171
194 238Statsvitenskap, årsstudium48148135
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)23823837
I altI alt10136161642398
SPRÅK194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor20320330
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium24124122
194 887Engelsk, bachelor42242277
194 170Engelsk, årsstudium971971150
194 930Fonetikk34342
194 888Fransk, bachelor10210214
194 174Fransk, årsstudium28928934
194 932Klassiske fag58581
194 294Latin20920919
194 457Lingvistikk98984
194 210Nordisk språk og litteratur19019040
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk10310320
194 912Spansk, årsstudium44744759
194 901Språklig kommunikasjon11511519
219 221Tegnspråk32932968
219 466Tegnspråk og tolking19119140
194 890Tysk, bachelor43435
194 244Tysk, årsstudium19319327
I altI alt31674238631
TEKNO194 756Arkitektur15141514321
207 620BIM, nettbasert565632
194 759Bygg- og miljøteknikk18471847384
194 760Datateknologi13301330326
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon1097109781
194 769Energi og miljø17821782222
207 835Fornybar energi11111114
194 763Fysikk og matematikk10131013202
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert979742
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)535312
207 406Geomatikk747417
194 768Industriell design833833133
194 764Industriell kjemi og bioteknologi904904147
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse18441844764
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk13713733
225 003Ingeniør, bygg20320342
219 003Ingeniør, bygg904904213
207 003Ingeniør, bygg26726744
207 067Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert727221
225 004Ingeniør, data13313325
219 004Ingeniør, data569569102
207 004Ingeniør, data15415422
219 005Ingeniør, elektro558558127
207 005Ingeniør, elektro10310314
219 822Ingeniør, fornybar energi66666683
219 009Ingeniør, kjemi22922926
219 016Ingeniør, logistikk29329340
219 012Ingeniør, maskin55455496
207 012Ingeniør, maskin13713715
207 069Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert383818
219 013Ingeniør, materialteknologi38838848
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign13813828
225 699Ingeniør, skipsdesign15115122
207 068Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert484820
194 905Ingeniørvitenskap og IKT81981997
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet73173162
194 798Kybernetikk og robotikk11191119200
207 248Landmåling979730
207 099Landmåling, nettbasert11311354
194 765Marin teknikk13911391252
225 353Maritim utdanning, nautikk433433160
194 755Materialteknologi75475430
219 346Matteknologi16316326
194 937Nanoteknologi787787167
194 757Petroleumsfag21332133366
194 766Produktutvikling og produksjon14691469253
219 674Teknisk bygningsvern og restaurering868656
194 946Tekniske geofag58358363
207 824Teknologidesign og ledelse15615620
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium58585
207 098Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid28285
I altI alt10278292175582
ØKADM225 298Biomarin innovasjon11311312
225 473Eksportmarkedsføring38538581
225 410Handels- og Serviceledelse35235249
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap25025049
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor16371637171
194 818Samfunnsøkonomi, master69569576
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium75075059
225 432Shipping management59559579
225 160Shippingledelse23723741
225 369Økonomi og administrasjon605605122
219 035Økonomi og administrasjon320932091003
225 162Økonomi og ledelse47547591
207 369Økonomi og ledelse45945971
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert26326394
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium26026038
I altI alt7274102852036
I altI altI alt4031410809919767
Lærested: OSLOMET - OsloMet - storbyuniversitetet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK215 602Design og kommunikasjon i digitale medier678678177
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor32532575
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium37937964
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling610610142
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium41341378
215 642Kunst og design, årsstudium52352367
215 405Produktdesign47947995
I altI alt25243407698
HELSEFAG215 070Barnevern34763476585
215 071Barnevern, deltid866866210
215 702Bioingeniør874874156
215 700Ergoterapi11561156125
215 749Farmasi766766155
215 703Fysioterapi32653265764
215 706Fysioterapi, mensendieck14571457156
215 701Radiografi12681268154
215 408Samfunnsernæring719719125
215 080Sosialt arbeid29732973570
215 054Sykepleie, Kjeller19781978313
215 050Sykepleie, Oslo41084108778
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet12181218214
215 705Tannteknikk40140154
215 900Velferdsfag62062077
215 060Vernepleie11961196249
215 061Vernepleie, Kjeller, deltid651651132
215 063Vernepleie, Sandvika643643184
I altI alt15208276355001
IDRETT215 447Idrett, friluftsliv og helse14231423158
215 185Kroppsøving og idrett84784777
I altI alt20102270235
INFOTEKN215 395Informasjonsteknologi, bachelor59559589
LÆRER215 130Barnehagelærer21822182482
215 131Barnehagelærer, deltid651651277
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk418418107
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn16721672326
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk836836122
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk782782128
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk73073090
215 696Trafikklærer710710319
215 109Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk404015
215 127Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi27278
215 123Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag14414429
215 106Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, deltid10410432
215 126Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling10210228
215 082Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.737315
215 124Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag787834
215 105Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv454515
215 129Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag323221
215 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid494922
I altI alt617586752070
MEDIEFAG215 085Arkivvitenskap38838855
215 601Arkivvitenskap, årsstudium29529556
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor542542156
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium32532557
215 848Fotojournalistikk543543145
215 454Journalistikk19891989479
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor12791279225
215 604Medier og kommunikasjon, årsstudium11491149133
I altI alt486065101306
SAMFUNN215 219Politikk og forvaltning54254258
215 876Psykologi med vekt på adferdsanalyse88688693
215 484Utviklingsstudier, bachelor67067067
215 691Utviklingsstudier, årsstudium70670676
I altI alt25042804294
SPRÅK215 221Tegnspråk45445476
215 466Tegnspråk og tolking29029063
I altI alt654744139
TEKNO215 449Anvendt datateknologi954954230
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi34134141
215 003Ingeniør, bygg11681168281
215 004Ingeniør, data729729120
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi578578109
215 822Ingeniør, energi og miljø54354359
215 012Ingeniør, maskin693693134
I altI alt32965006974
ØKADM215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet31763176467
215 896Facility Management43843848
215 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse, Kjeller15615621
215 369Økonomi og administrasjon 30133013841
215 162Økonomi og ledelse16851685326
215 253Økonomi og ledelse, deltid937937240
I altI alt678894051943
I altI altI alt312856705112749
Lærested: PHS - Politihøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
JUS233 682Politiutdanning, Bodø17841784404
233 683Politiutdanning, Kongsvinger20722072220
233 681Politiutdanning, Oslo258825881361
233 679Politiutdanning, Stavern20412041413
I altI alt295784852398
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LANDOGHAVBRUK231 066Reindriftsstudier35359
LÆRER231 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk202010
MEDIEFAG231 454Bachelorstudie i samisk journalistikk23231
I altI altI alt687820
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK201 437Kunstfag med fordypning i musikk989818
201 667Musikk24324341
201 618Teater og drama16316320
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor15915939
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium21021024
I altI alt757873142
HELSEFAG201 702Bioingeniør34234242
201 203Folkehelsearbeid43443467
201 646Samfunnsrettet ernæring54854856
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid52952975
201 080Sosialt arbeid11721172319
201 052Sykepleie, Grimstad10521052175
201 050Sykepleie, Kristiansand17621762384
201 060Vernepleie596596121
I altI alt440564351239
HISTORIE201 366Filosofi26726737
201 481Historie, bachelor27627649
201 179Historie, årsstudium43743747
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor11711713
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium28928932
I altI alt11041386178
IDRETT201 172Friluftsliv27827827
201 440Idrett, bachelor52752775
201 649Idrett, årsstudium680680112
I altI alt12431485214
INFOTEKN201 260IT og informasjonssystemer, bachelor515515127
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium26026043
I altI alt668775170
JUS201 526Rettsvitenskap17191719288
LÆRER201 132Barnehagelærer, Grimstad38338376
201 130Barnehagelærer, Kristiansand768768154
201 157Faglærer i teater676715
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn11511520
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn30530546
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.26826834
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.684684142
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.725725125
201 828Lektorutdanning i realfag10610614
I altI alt21903421626
MEDIEFAG201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor23923952
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium23923934
201 851Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor22522530
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium18718726
201 336Skolebibliotekkunnskap404015
I altI alt695930157
PEDFAG201 852Pedagogikk, bachelor43343352
201 676Pedagogikk, årsstudium650650110
I altI alt9871083162
REALFAG201 327Biologi, bachelor18918939
201 184Biologi, årsstudium13413414
201 661Fysikk64648
201 862Industriell matematikk78787
201 205Matematikk13813827
201 301Matematikk og økonomi11511513
I altI alt618718108
REISELIV201 317Reiselivsledelse73973992
SAMFUNN201 242Samfunnsfag41841862
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon28928932
201 900Sosiologi 30430426
201 881Statsvitenskap, bachelor55655681
201 238Statsvitenskap, årsstudium33533521
201 484Utviklingsstudier42342359
201 247Utviklingsstudiet37037044
I altI alt19702695325
SPRÅK201 887Engelsk, bachelor22422436
201 170Engelsk, årsstudium572572104
201 174Fransk919113
201 456Litteratur, film og teater10410418
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium14314319
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor515110
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium14214237
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk19419428
201 912Spansk19519543
201 690Tysk767615
I altI alt14491792323
TEKNO201 767Industriell økonomi og teknologiledelse38938945
201 003Ingeniør, byggdesign43843899
201 004Ingeniør, data29029058
201 803Ingeniør, elektronikk19319314
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad23323328
201 006Ingeniør, fornybar energi37437448
201 012Ingeniør, mekatronikk469469154
201 807Kunstig intelligens929210
201 149Multimedieteknologi og -design30430468
I altI alt18162782524
ØKADM201 318Regnskap og revisjon47247252
201 369Økonomi og administrasjon18341834379
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom11561156206
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad860860114
I altI alt29684322751
I altI altI alt15007311555299
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK184 472Digital kultur35535554
184 200Kulturvitenskap34434445
184 475Kunsthistorie, bachelor39939992
184 792Musikkterapi19219250
184 692Teatervitenskap20420433
I altI alt12901494274
HELSEFAG184 707Farmasi50150159
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid64764765
184 708Human ernæring64064096
184 740Medisin28042804640
184 742Odontologi10721072156
184 743Tannpleie69169193
I altI alt498663551109
HISTORIE184 478Arkeologi57957985
184 366Filosofi18618611
184 479Filosofi 46846863
184 481Historie, bachelor875875139
184 179Historie, årsstudium741741107
184 873Kjønnsstudier22822813
184 922Litteraturvitenskap41241260
184 929Religionsvitenskap, bachelor28728733
184 910Religionsvitenskap, årsstudium36436448
I altI alt29774140559
INFOTEKN184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi34534532
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor52152169
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium12512516
184 300Informatikk: data science30030031
184 829Informatikk: datateknologi681681114
184 837Kognitiv vitenskap44444468
I altI alt16362416330
JUS184 724Rettsvitenskap546754671660
LÆRER184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag82827
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk35235262
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk29929936
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk24024040
I altI alt871973145
MEDIEFAG184 838Film- og tv-produksjon11541154194
184 454Journalistikk15231523191
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor80180158
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium51351351
184 850Nye medier46646635
I altI alt33854457529
PEDFAG184 852Pedagogikk, bachelor90190191
REALFAG184 327Biologi65365382
184 298Bærekraftig havbruk18818815
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin12212225
184 857Fysikk34734753
184 915Geovitenskap, retning geofysikk38338345
184 859Geovitenskap, retning geologi642642149
184 306Informatikk-matematikk-økonomi19119115
184 860Kjemi25725724
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk29229226
184 862Matematikk29729742
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig17917914
184 865Molekylærbiologi52652655
184 670Naturvitenskapelige fag527527141
I altI alt29344604686
SAMFUNN184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor74574570
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium58258252
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi10811081249
184 870Europastudier47947925
184 876Generell psykologi16171617222
184 438Geografi, bachelor42242260
184 248Geografi, årsstudium35135127
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig23523525
184 875Politisk økonomi61961933
184 752Psykologi, årsstudium41344134780
184 878Sammenliknende politikk, bachelor796796131
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium46546535
184 879Sosialantropologi, bachelor81281271
184 367Sosialantropologi, årsstudium53953926
184 880Sosiologi, bachelor1056105697
184 240Sosiologi, årsstudium76476446
184 883Utviklingsstudier83483467
184 208Utviklingsstudier, årsstudium48648632
I altI alt9423160172048
SPRÅK184 923Arabisk23623622
184 887Engelsk, bachelor60160195
184 170Engelsk, årsstudium31831845
184 888Fransk, bachelor16416421
184 174Fransk, årsstudium13113117
184 931Gresk59593
184 565Italiensk15015020
184 582Japansk35435458
184 932Latin90904
184 211Nordisk18718736
184 889Nordisk språk og litteratur13913922
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium777719
184 909Retorikk26326320
184 886Russisk24024030
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor32732747
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium20720728
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon26726725
184 893Språkvitenskap19519523
184 890Tysk, bachelor919112
184 244Tysk, årsstudium848412
I altI alt29674180559
TEKNO184 939Nanoteknologi52452427
184 917Petroleums- og prosessteknologi13901390208
I altI alt17431914235
ØKADM184 369Samfunnsøkonomi, bachelor18341834203
184 698Samfunnsøkonomi, master65265238
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium77277295
I altI alt27983258336
I altI altI alt26148561768561
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK185 439Estetiske studier50150182
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor601601104
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium753753129
185 437Musikkvitenskap535535208
I altI alt20032390523
HELSEFAG185 707Farmasi819819145
185 713Klinisk ernæring794794132
185 740Medisin, høst26072607973
185 745Medisin, vår24142414270
185 742Odontologi11901190238
185 899Tannpleie878878146
I altI alt507987021904
HISTORIE185 478Arkeologi784784115
185 479Filosofi, bachelor10901090172
185 481Historie, bachelor14371437272
185 179Historie, årsstudium14051405225
185 073Idéhistorie, bachelor60060056
185 626Kristendom og islam19419423
185 482Religion og samfunn42842835
185 929Religionsvitenskap, bachelor54054069
185 480Teologi, bachelor99999
185 771Teologi, profesjonsstudium10510527
I altI alt478266821003
INFOTEKN185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon13131313273
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur11321132269
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer69769789
185 837Informatikk: språkteknologi58458456
I altI alt26143726687
JUS185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet80080050
185 724Rettsvitenskap (jus), høst603860382261
185 725Rettsvitenskap (jus), vår45534553592
I altI alt7469113912903
LÆRER185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk45645674
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag12341234235
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk51551589
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag52552565
I altI alt22152730463
MEDIEFAG185 601Arkivkunnskap356356117
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor13181318182
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium924924104
I altI alt23272598403
PEDFAG185 852Pedagogikk24952495342
185 853Spesialpedagogikk18371837305
I altI alt35284332647
REALFAG185 327Biovitenskap751751137
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi36236241
185 857Fysikk og astronomi791791122
185 858Geologi og geografi699699143
185 860Kjemi og biokjemi39339351
185 306Matematikk med informatikk656656119
185 862Matematikk og økonomi66466497
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi51651633
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi73873898
185 233Realfag893893182
I altI alt419464631023
SAMFUNN185 870Europastudier (EU)1004100474
185 868India områdestudier1791799
185 872Internasjonale studier18091809416
185 874Kriminologi, bachelor35453545546
185 308Kultur og kommunikasjon17181718289
185 941Psykologi , høst289328931044
185 942Psykologi , vår21152115200
185 876Psykologi, bachelor40544054687
185 752Psykologi, årsstudium34423442533
185 438Samfunnsgeografi61661665
185 879Sosialantropologi13841384141
185 880Sosiologi, bachelor21442144206
185 881Statsvitenskap, bachelor24542454404
185 238Statsvitenskap, årsstudium18451845200
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor26626626
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium31231232
185 883Utviklingsstudier12841284100
I altI alt16531310644972
SPRÅK185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor485485103
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium53353374
185 920Engelsk, bachelor749749134
185 170Engelsk, årsstudium14851485277
185 793Fransk, bachelor31231253
185 174Fransk, årsstudium61661688
185 694India-studier med hindi 12812822
185 565Italiensk, bachelor27327330
185 582Japansk med Japan-studier585585135
185 592Kinesisk med Kina-studier574574121
185 459Klassiske språk29629625
185 918Latin-Amerika-studier41541542
185 893Lingvistikk27127136
185 923Midtøsten-studier med arabisk610610107
185 595Midtøsten-studier med hebraisk11311313
185 598Midtøsten-studier med persisk18518535
185 919Nord-Amerika-studier33533536
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur469469124
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk20320344
185 074Norrøne og keltiske studier15815819
185 212Norsk som andrespråk276276108
185 455Portugisisk18418434
185 909Retorikk og språklig kommunikasjon38738749
185 483Russisk36836873
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier15615627
185 924Spansk, bachelor43543558
185 912Spansk, årsstudium851851135
185 795Tysk, bachelor14514522
185 690Tysk, årsstudium38538544
I altI alt7548119822068
ØKADM185 465Helseledelse og helseøkonomi892892117
185 452Offentlig administrasjon og ledelse21742174249
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor22992299337
185 698Samfunnsøkonomisk analyse65265274
I altI alt48756017777
I altI altI alt373199807717373
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK217 618Drama- og teaterkommunikasjon18118126
HELSEFAG217 070Barnevern16511651230
217 080Sosialt arbeid14361436221
217 050Sykepleie18271827392
I altI alt37404914843
HISTORIE217 481Historie, bachelor30930948
217 179Historie, årsstudium49449481
217 482Religion, kultur og samfunn37373
217 196Religionsstudier24624636
I altI alt8981086168
IDRETT217 649Idrett665665103
217 440Idrettsvitenskap62262296
I altI alt11171287199
JUS217 526Rettsvitenskap20342034306
LÆRER217 130Barnehagelærer791791159
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn737737131
217 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk40840873
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk35935961
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag36836878
I altI alt19982663502
MEDIEFAG217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon698698110
217 454Journalistikk96296299
I altI alt14871660209
REALFAG217 860Biologisk kjemi25125142
217 205Matematikk22722740
217 857Matematikk og fysikk18218229
I altI alt579660111
REISELIV217 255Hotelledelse541541131
217 317Reiselivsledelse11501150148
I altI alt14551691279
SAMFUNN217 880Sosiologi921921152
217 240Sosiologi, årsstudium718718102
217 881Statsvitenskap65065071
I altI alt19252289325
SPRÅK217 170Engelsk60860899
217 887Engelsk språk og litteratur27427435
217 211Nordisk16216232
217 889Nordisk språk og litteratur818118
I altI alt9521125184
TEKNO217 938Byplanlegging25925917
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi63863887
217 803Informasjonsteknologi22222233
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign42542584
217 003Ingeniør, bygg62862892
217 004Ingeniør, datateknologi47147175
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi13311331274
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser71371383
217 009Ingeniør, kjemi og miljø23423422
217 012Ingeniør, maskin55855879
217 755Konstruksjoner og materialer18518527
217 802Marin- og offshoreteknologi81481486
217 801Petroleumsteknologi935935167
I altI alt351974131126
ØKADM217 318Regnskap og revisjon818818115
217 369Økonomi og administrasjon23512351527
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom10471047143
I altI alt32654216785
I altI altI alt15844312195063
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK186 692Drama og teater13113123
186 475Kunsthistorie66666
I altI alt19319729
HELSEFAG206 070Barnevern19419427
206 071Barnevern, samlinger24724767
208 070Barnevernspedagogutdanning34234260
186 702Bioingeniør32032045
186 700Ergoterapi35635630
186 749Farmasi28128139
186 703Fysioterapi12571257230
206 446Mat og helse, samlinger545414
186 740Medisin24382438425
186 742Odontologi819819102
186 701Radiografi32732730
206 080Sosialt arbeid21521536
206 081Sosialt arbeid, samlinger237237105
206 050Sykepleie, Hammerfest23023044
186 050Sykepleie, Tromsø11261126377
212 050Sykepleierutdanning31931960
208 050Sykepleierutdanning37437463
208 051Sykepleierutdanning, deltid14314333
186 743Tannpleie31231245
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø13913962
208 060Vernepleierutdanning20320341
I altI alt699299331935
HISTORIE186 478Arkeologi22522517
186 479Filosofi, bachelor1411416
186 481Historie, bachelor18518523
186 179Historie, årsstudium22522540
186 482Religionsvitenskap, bachelor494911
186 910Religionsvitenskap, årsstudium919112
186 483Russlandsstudier11611611
I altI alt8291032120
IDRETT206 605Friluftsliv14514524
206 440Idrett og friluftsliv848412
206 185Idrett, Tromsø21021055
206 649Idrett, årsstudium696919
I altI alt452508110
INFOTEKN186 395Informatikk19819854
JUS186 724Rettsvitenskap23982398415
LANDOGHAVBRUK186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap31531559
LÆRER186 130Barnehagelærer, Tromsø44744799
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert20120185
206 130Barnehagelærerutdanning15115149
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø30630658
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø45545593
206 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn12712741
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag14614616
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag43443489
186 665Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master, saml14114149
I altI alt17392408579
MEDIEFAG186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap11411420
206 838Medieproduksjon61619
206 663Medieproduksjon, årsstudium33333
I altI alt19620832
PEDFAG186 852Pedagogikk, bachelor49649662
REALFAG186 709Akvamedisin848417
206 662Arktisk naturfag58587
206 388Arktiske naturressurser656514
186 327Biologi21521535
186 427Biomedisin32332323
186 299Bioteknologi18518514
186 857Fysikk10610614
186 859Geologi27127154
186 860Kjemi86866
186 205Matematikk88889
186 301Matematikk og finans69698
186 862Matematiske realfag50503
I altI alt12281600204
REISELIV206 255Hotell og vertskapsledelse89896
206 754Reiseliv64644
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon83839
I altI alt21423619
SAMFUNN212 872Internasjonal beredskap279279113
186 222Likestilling og kjønn11711711
186 878Politikk, økonomi og filosofi21321316
186 876Psykologi, bachelor12541254194
186 752Psykologi, årsstudium18561856319
206 242Samfunnsfag43435
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse17217215
186 877Samfunnssikkerhet og miljø31331381
186 879Sosialantropologi24024026
186 880Sosiologi40340330
186 881Statsvitenskap44444444
I altI alt39845334854
SPRÅK186 615Allmenn litteraturvitenskap10610613
206 170Engelsk535312
186 170Engelsk, årsstudium34834853
186 211Nordisk626215
186 891Språk og litteratur20520544
186 892Språk og økonomi22522541
I altI alt851999178
TEKNO212 003Bygg18718734
212 075Bygg, nettstøttet979728
212 804Data/IT, master515111
212 004Datateknikk999913
212 078Datateknikk, nettstøttet626218
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet525213
212 761Elektroteknikk, master26264
186 769Energi, klima og miljø23723734
212 072Fornybar energi68684
186 813Industriell matematikk65651
212 811Industriell teknologi, master45454
186 785Informatikk, datamaskinsystemer11411415
212 040Ingeniør, Alta, første studieår727233
212 005Ingeniør, Elektro757514
186 017Ingeniør, automasjon16716738
186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi19419426
212 805Ingeniørdesign, master39396
212 806Integrert bygningsteknologi, master272710
186 644Luftfartsfag192192137
212 069Maskin62625
212 012Maskin, nettstøttet57577
186 049Nautikk17117136
186 018Prosess- og gassteknologi37137188
212 018Prosessteknologi12312323
212 077Prosessteknologi, nettstøttet10810838
186 814Romfysikk1411419
212 814Satelitteknologi, master51513
186 770Satelitteknologi, master71717
I altI alt18503024659
ØKADM206 164Bedriftsøkonomi11011028
186 164Bedriftsøkonomi44444458
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø845845166
208 318Regnskap og revisjon757518
208 350Retail Management14714713
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap40740717
212 410Økonomi og administrasjon12912939
206 369Økonomi og administrasjon17517556
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø11121112228
208 035Økonomi og ledelse18418456
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium15815849
206 162Økonomisk administrativ ledelse10410430
I altI alt26283890758
I altI altI alt17414327766067
Lærested: VID - VID vitenskapelige høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG251 700Ergoterapi26426440
251 080Sosialt arbeid10641064182
251 081Sosialt arbeid, deltid565565190
251 050Sykepleie, Oslo23782378345
252 050Sykepleierutdanning12701270211
250 050Sykepleierutdanning10231023217
232 050Sykepleierutdanning11361136148
251 060Vernepleie, Stavanger391391149
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid272272130
I altI alt595283631612
HISTORIE256 196Kristendomskunnskap/RLE868629
256 902Religion, kultur og globalisering66
256 480Teologi383812
256 771Teologi, profesjonsstudium36367
I altI alt14516648
SAMFUNN256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.12712719
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon49497
256 680Samfunnsfag717113
I altI alt20424739
I altI altI alt623487761699
Total
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2012-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
I altI altI alt115764623984115764

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:24:12
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017